Vertailu kirkon yleiskonferensseissaan
vuosina 1963, 1983 ja 2003 julkaisemista tilastoista

Kymmeniä vuosia sitten julkisuuteen päästetyt tilastot kertoivat paljon enemmän kirkon tilasta — nykyiset ilmaisevat tuskin mitään.

Esimerkiksi pappeuden haltijoiden määrä on kiinnostava siinä mielessä, että asianomaisten miespuolisten jäsenten pitää ainakin teoriassa olla kunnolla aktiivisia — heistä myös riippuu olemassaolevien seurakuntien ja vaarnojen pystyssäpysyminen ja uusien luominen. (Ei auta, vaikka olisi miten paljon aktiivisia naisjäseniä niin kauan kuin naisille ei kirkossa sallita pappeutta.) Kun mm. tuota määrää ei enää päästetä julkisuuteen, voidaan ainoastaan päätellä, ettei sekään luku enää nykyään ole kovin mairitteleva.

Tilastoraportti on kutistunut vuosi vuodelta lähestulkoon pelkäksi huonoksi vitsiksi. Eiväthän heidän tilastointimenetelmänsä ja -järjestelmänsä minnekään ole kadonneet, joten kirkon päämajalle numerot ovat täysin selvillä. Kuinkahan kauan tällaisia mitäänsanomattomia mikroraportteja viitsitään edes julkaista?

Asianomaisten vuosien luvut eivät tässä vertailussa ole merkitseviä.

1963

1983

2003

Kirkon yksiköt
Number of Stakes of Zion at close of 1962, An increase of x Stakes during the year
Number of Wards
Number of Independent Branches in Stakes
Total Wards and Independent Branches in Stakes at close of year
Number of Mission Branches at close of year
Number of Full-Time Missions at end of year (Not Including Area Supervisory Missions)
Church Membership, December 31, 1962:
In the Stakes In the Missions
.
Total Membership
A net increase of X Members during the year
Church Growth during 1962:
Children blessed in Stakes and Missions
Children of record baptized in Stakes and Missions
Converts baptized in Stakes and Missions
An increase of X over the number of Convert Baptisms during the preceding year.
Social Statistics: (Based on 1962 data from the Stakes)
Birth rate per thousand
Marriage rate per thousand
Death rate per thousand
Priesthood:
Members holding the Aaronic Priesthood, December 31, 1962:
Deacons Teachers
Priests Total number holding Aaronic Priesthood
Members holding the Melchizedek Priesthood, December 31, 1962:
Elders Seventies
High Priests Total number holding Melchizedek Priesthood
Grand Total, members holding Aaronic or Melchizedek Priesthood
An increase of X during the year.
Auxiliary Organizations:
Relief Society (Membership)
Deseret Sunday School Union (average attendance)
Young Men's Mutual Improvement Association (enrollment)
Young Women's Mutual Improvement Association (enrollment)
Primary (children enrolled)
Welfare Plan:
Number of Persons assisted during the year
Number placed in remunerative employment
Man-days of work donated to the Welfare Plan
Unit-days of equipment use donated
Genealogical Society:
Names cleared in 1962 for Temple Ordinances
Genealogical records microfilmed in X countries during the year were equivalent to Y printed volumes of approximately Z pages per volume.
Temples:
Number of ordinances performed during 1962 in the 12 operating Temples:
For the living For the dead
Total number of ordinances
Church School System:
Total 1962 cumulative enrollments in Church Schools, including Institutes, and Seminaries
Missionaries:
Number of Missionaries who at the close of 1962 were laboring under calls from the First Presidency in the full-time missions
Number of Local Missionaries (full-time and part-time) who at the close of 1962 were laboring in these missions
Number of Stake Missionaries at the close of the year
Total number of Missionaries at end of year
Number of Missionaries who received training in the Missionary Home during 1962
Kirkon yksiköt
Lähetyskenttiä
Vaarnoja
Piirejä
Seurakuntia
Vaarnaseurakuntia
Lähetysseurakuntia
(Näistä tilastoista näkyy v. 1982 tapahtunut kasvu x kpl vaarnoissa ja y kpl seurakunnissa.)
Itsenäisten maiden määrä, joissa on seurakuntia
Alus- ja siirtomaiden määrä, joissa on seurakuntia
Kirkon jäsenmäärä
Kokonaismäärä
Kirkon kasvu v. 1982 aikana
Jäsenille syntyneitä lapsia
Jäsenten lapsia kastettu
Käännynnäisiä kastettu
Demograafiset tilastot
Syntyneiden määrä / tuhat
Avioliittoon vihittyjen määrä / tuhat
Kuolleiden määrä / tuhat
Pappeus
Diakoneja Opettajia
Pappeja  
Vanhimpia Seitsenkymmeniä
Ylipappeja
Lähetyssaarnaajat
Kokoaikaisia lähetyssaarnaajia
Sukututkimus
Temppeliendowmentteja varten selvitettyjä nimiä
Temppelit
Vuoden 1982 aikana suoritetut endowmenttiseremoniat:
Eläville Kuolleille
Temppeleitä toiminnassa
Suunniteltuja tai rakenteilla olevia temppeleitä
Vuoden aikana suljettuja temppeleitä
.
.
.
Kirkon koulutuslaitos
Kouluvuoden 1981-82 aikana mukanaolleet:
Seminaarit ja instituutit
Kirkon koulut, yliopistot
Huoltotyö
MAP-kirkon sosiaalihuollon auttamia henkilöitä
Hätäaputöihin sijoitettuja henkilöitä
Miestyöpäiviä lahjoitettu huoltotyöhön
Varastohuoneista jaettuja elintarvikkeita

 

Kirkon yksiköt
Lähetyskenttiä
Vaarnoja
Piirejä
Vaarnaseurakuntia ja lähetysseurakuntia
.
.
.
.
.
.
Kirkon jäsenmäärä
Kokonaismäärä
.
Jäsenille syntyneitä lapsia
.
Käännynnäisiä kastettu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lähetyssaarnaajat
Kokoaikaisia lähetyssaarnaajia
.
.
Temppelit
.
.
Käytössä olevia temppeleitä
.
.
Vuoden 2002 aikana pyhitettyjä temppeleitä
Vuoden 2002 aikana uudelleen pyhitettyjä temppeleitä
.
.
.
.
.
.
.
.
.