ArtikkelitVertailua joidenkin 1. näyn versioiden välillä


Ikä vuosi
Valopatsas
Persoonien lukumäärä
Isä läsnä
Poika läsnä
Kysymys: Mihin lahkoon liittyä?

1. Virallinen versio, kirj. 1838, julkaistu ensin vasta 1842
Pieniä eroja eri lähdeviitteiden välillä, Ensign tammik. 1985, s. 14

14
1820
Kyllä
2
Kyllä
Molemmat puhuivat
Kyllä
Älä liity
mihinkään niistä
Lucy, Hyrum, Samuel ja Sophronia liittyvät presbyteeriseen kirkkoon — JS History, ss. 49-50, 1981 laitos; Times & Seasons, maalisk.-huhtik. 1842; Ensign tammik. 1985, s. 14; Joseph Smith's First Vision by Milton V. Backman, Bookcraft, 1971, 1980, liite C, s. 160f
2. Smith sanellut F.G. Williamsille kesällä tai marraskuussa 1832
14 tai 15
Kyllä
1
Ei
Kyllä
Näki Herran, Hän "puhui
"
Ei kysymystä, hänelle sanottiin että "Mikään ei tee hyvää"; synnit anteeksiannettu.
Joseph Smith's First Vision, liite A, s. 155f
3. Smithin omakätisesti päiväkirjaansa kirjoittama 1832
15
Kyllä
1
Ei
Kyllä

Näki Herran Jeesuksen Kristuksen

Ei kysymystä, hänelle sanottiin, että synnit on anteeksiannettu, mikään lahko ei tee hyvää
Ensign, jouluk. 1984, ss. 24-26; tammik. 1985, s. 11
4. Smithin päiväkirja 9.11.1835
Noin
14
Kyllä
Yksi, sitten toinen, ensimmäisen kaltainen
?
?
Toinen puhui, JS näki monia enkeleitä
Ei kysymyksiä, JS:lle sanottiin että synnit on anteeksiannettu ja että Jeesus on Poika
Joseph Smith's First Vision, Appen. B
5. Kirje Smithiltä John Wentworthille, Chicago Democratin toimittajalle
Ikää ei mainita
Ei
2
?
He puhuivat
?
Ei kysymystä
Joseph Smith's First Vision, Appendix D; Ensign, Jan 1985, page 16; Times & Seasons, Vol  3, pages 706-707, March 1, 1842
6. Varhaiset kirkon johtajat Brigham Young, G.A.Smith, John Taylor
   15
Ei
1
Näki yhden enkelin ja kysyi enkeliltä
Ei
Ei
Älä liity
mihinkään
Ks. Journal of Discourses, 2:17; 18:239; 13:77, 78; 20:167; 12:333, 334.
 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-10-07 — 2004-08-05