ArtikkelitAaronin pappeuden palautus

Seuraava teksti on oppikirjasta Kirkon historia aikojen täyttyessä, ss. 55-56. 1997

Joseph ja Oliver olivat innoissaan, kun he kääntäessään [Mormonin kirjaa] saivat tietää ylösnousseen Vapahtajan vierailusta läntisen pallonpuoliskon asukkaiden luona ja Hänen opetuksistaan kasteesta (ks. 3. Ne. 11:18-38). Siinä vaiheessa heidän sieluaan innoitettiin voimalliseen rukoukseen, jotta he saisivat tietää, miten he voisivat saada kasteen siunaukset. Toukokuun 15. päivänä 1829 Joseph ja Oliver menivät rukoilemaan läheiseen metsikköön Susquehannajoen varrelle. Oliver kuvasi sitä seurannutta näkymää: "Äkisti, ikään kuin iankaikkisuuksien keskeltä, Lunastajan ääni puhui rauhaa meille. Verhoa raotettiin, ja Jumalan enkeli laskeutui alas kirkkauteen puettuna ja antoi hartaasti odottamamme sanoman sekä parannuksen evankeliumin avaimet. Mikä riemu! Mikä ihme! Mikä kummastus! Maailman ollessa piinattuna ja hämmennyksissään - - meidän silmämme näkivät, meidän korvamme kuulivat."
Enkeli esitteli itsensä Johannekseksi (Uuden testamentin Johannes Kastajaksi) ja kertoi heille toimivansa apostoli Pietarin, apostoli Jaakobin ja apostoli Johanneksen johdolla. Hän pani kätensä Josephin ja Oliverin päälle ja sanoi: "Teille, kanssapalvelijoilleni, minä Messiaan nimessä annan Aaronin pappeuden, joka pitää hallussaan enkelien palveluksen ja parannuksen evankeliumin ja syntien anteeksisaamiseksi tapahtuvan upotuskasteen avaimia." (KH J. S. Hist. 1:69; ks. myös LK 13:1). Johannes selitti, että Melkisedekin pappeus annettaisiin heille myöhemmin. Ensimmäistä kertaa satoihin vuosiin pappeus oli jälleen maan päällä.
Johannes käski, että Josephin tuli kastaa Oliver, ja sen jälkeen Oliverin tuli kastaa Joseph. Sitten heidän tuli asettaa toinen toisensa Aaronin pappeuteen. Noustessaan ylös kasteen vedestä he täyttyivät profetian hengestä. Oliver profetoi "paljosta, mikä tapahtuisi pian", ja Joseph profetoi "tämän kirkon kasvamisesta ja paljosta muusta kirkkoon liittyvästä sekä tästä ihmislasten sukupolvesta" (KH J.S. Hist. 1:73). Pyhän Hengen täyttäminä he iloitsivat Jumalassa pelastuksestaan, ja heidän mielensä valistettiin, niin että pyhien kirjoitusten merkitys paljastui heille ennen kokemattomalla tavalla. Kuitenkin sen vainon vuoksi, jota he kokivat paikallisten uskonnollisten johtajien taholta, heidän täytyi pitää nämä asiat salassa. Josephin appi Isaac Hale oli tullut heidän avukseen tarjoten suojelusta, mutta hänen kykynsä hallita tilannetta väheni.
Näihin aikoihin muutamia henkilöitä tuli käymään Josephin luona Harmonyssa. Heistä ensimmäinen oli hänen nuorempi veljensä Samuel. Joseph ja Oliver kertoivat innoissaan Samuelille hiljattaisista kokemuksistaan, selittivät hänelle, mitkä Herran aikomukset olivat; ja näyttivät hänelle, mitä siihen mennessä oli levyiltä käännetty. Samuel ei taipunut helposti uskomaan vielä senkään jälkeen, kun Joseph ja Oliver todistivat hänelle Raamatun avulla Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin liittyvistä asioista. Samuel vetäytyi metsään ja yritti voittaa epäilyksensä rukouksen avulla. Joseph kertoi: "Tuloksena oli, että hän sai itselleen ilmoituksen, joka riittävällä tavalla vakuutti hänet väitteidemme totuudellisuudesta, ja 25. päivänä sitä samaa kuukautta, jolloin meidät oli kastettu ja asetettu pappeuteen, Oliver Cowdery kastoi hänet, ja hän palasi isänsä kotiin suuresti ylistäen ja kiittäen Jumalaa Pyhän Hengen täyttämänä."
Seuraavaksi saapui Josephin vanhempi veli Hyrum. Hyrumin pyynnöstä Joseph kysyi Herralta uurimin ja tummimin kautta, mikä oli Herran tahto Hyrumin suhteen. Herra sanoi Hyrumille, että tämä saisi olla välikappaleena, jonka avulla tehtäisiin paljon hyvää tämän sukupolven keskuudessa, mutta että hänen pitäisi olla kärsivällinen ja tutkia pyhiä kirjoituksia, mukaan luettuna Mormonin Kirja, jota silloin käännettiin, ja valmistautua sitä päivää varten, jolloin hänet kutsuttaisiin saarnaamaan parannuksen evankeliumia (ks. LK 11).
Pian sen jälkeen Joseph ja Oliver menivät Colesvilleen. Heidän ollessaan paluumatkalla Herran pääapostolit Pietari, Jaakob ja Johannes ilmestyivät heille Susquehannajoen rantamilla (ks. LK 128:20). Nämä vierailevat enkelit asettivat Josephin ja Oliverin pyhään Melkisedekin pappeuteen ja antoivat Josephille ja Oliverille apostolin viran avaimet (ks. LK 27:12). Nyt Josephilla ja Oliverilla oli valtuus toimia Herran laillisina edustajina Jumalan valtakunnan perustamiseksi maan päälle.

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 1999-12-18 — 2004-02-25