ArtikkelitKun johtajamme puhuvat, on ajattelu saatettu loppuun - 1


Daniel Peterson esittää sivulla "FARMS Review of Books" 9/1 väärinä syytöksinä 'anti-mormonien' hyökkäykset, joissa väitetään, että mormoneja kielletään ajattelemasta itse, ja arvostelee heitä siitä, että he lainaavat menneinä aikoina annettuja lausumia tyyliin "Ajattelu on saatettu loppuun." Sitten Peterson sanoo, että "kyseinen lausuma on opettajien sanomasta kesäkuulta 1945". Hän jatkaa seuraavalla sivulla sanoen "... tämä hämärä opettajien sanoma, ilmeisesti jonkun vähäisen kirkon toimitsijan kirjoittama, ja yli puoli vuosisataa vanha..."
Presidentti George Albert Smith kommentoi tätä opetussanomaa sanoen, että yksi tai useampi kirkon johtajista on sallinut tämän mennä läpi jäsenille sensuroimatta. Lausuma, jonka muka joku 'vähäinen kirkon toimitsija' oli kirjoittanut, lähetettiin kirkon jäsenistölle virallisena opetussanomana ja kahdessa kirkon julkaisussa, joista toinen kirkon virallinen julkaisu. Sanomaa ei ole koskaan virallisesti kumottu mitenkään. Peterson ei näy myöskään olevan selvillä siitä, että useat kirkon johtavista auktoriteeteista ovat antaneet samankaltaisia lausuntoja sittemmin — useita kertoja myös 1990-luvulla.
Samassa kirjoituksessa näyttää FARMS myös esittävän, että ellei jotakin opetusta löydy selvästi mormonikirkon pyhistä kirjoituksista, niin silloin sillä ei ole mormonismille merkitystä. Jos näin on, voidaan silloin mormoniopin perusta 'jatkuvalle ilmoitukselle' (ja myös FARMSin itsensä tuottamasta materiaalista suuri osa) jättää huomiotta. Vaikket löydäkään Petersonin pikaisesti hylkäämiä lainauksia mormonien virallisista pyhistä kirjoituksista, käsitys siitä miten on 'luotettava Jumalan valitun henkilön ajatuksiin ennen omiasi' on todellakin yhtä hyvin pyhää kirjoitusta, kuten tämä artikkeli selittää.
Peterson väittää näitä lausumia vanhentuneiksi ja vähäpätöisiksi. Eräs toinen asia todistaa päinvastaista: lasten Alkeisyhdistyksessä yksi suosituimista lauluista. Kertosäkeessä, joka toistetaan yli tusinan kertaa, sanotaan: "Seuraa profeettaa, seuraa profeettaa, seuraa profeettaa, älä kulje harhaan." Nykyisessä mormonikirkossa paukutetaan lasten päähän hyvin varhaisesta iästä, että heidän ajatuksensa ovat toisarvoisia mormonijohtajien ajatuksiin nähden.
Lukiessani Carl Saganin kirjaa Billions and Billions satuin sivulla 158 kohtaan, jossa lainattiin Rudolf Hessin sanomaa Hitleristä. Jos korvaa sanan 'Führer' sanalla 'profeetta' ja sanat 'kaikkien meidän kansallissosialismi' sanalla 'evankeliumi', saa tulokseksi seuraavaa:

"Yksi mies on kaiken arvostelun yläpuolella, ja hän on profeetta. Näin siksi, että kaikki tuntevat ja tietävät: Hän on aina oikeassa, ja hän on aina oleva oikeassa. Evankeliumin ankkuri on kritiikitön uskollisuus, profeetan valtaan alistuminen."

Oletko koskaan kuullut samankaltaisia lausumia profeetasta mormonien jumalanpalveluksessa? Muistuttavatko seuraavat lainaukset ylläolevaa?

"Jokainen myöhempien aikojen pyhä joka kieltää tai vastustaa, aktiivisesti tai muutoin, mitä tahansa kirkon profeettain, näkijäin ja ilmoittajain julistamaa suunnitelmaa tai oppia, kasvattaa itsessään luopumuksen henkeä. Ei voi puhua pahaa Herran voidellusta... ja pitää Pyhä Henki sydämessään. Tämänkaltainen peli on Saatanan lempiajanviete, ja hän on pelannut sitä uskovien sielujen kanssa aina Aatamin ajoista asti. Hän (Saatana) saa suuren voiton, kun hän saa kirkon jäsenet puhumaan johtajiaan vastaan ja suorittamaan ajattelunsa itse."

"Kun johtajamme puhuvat, on ajattelu saatettu loppuun. Kun he ehdottavat jotakin suunnitelmaa, on se Jumalan suunnitelma. Kun he osoittavat tien, ei ole muuta turvallista tietä. Kun he antavat suunnan, sen pitäisi lopettaa kaikkinainen keskustelu, Jumala ei tee työtä muulla tavoin. Jos ajattelee eri tavalla, katumatta heti paikalla, saattaa kadottaa uskonsa, se saattaa tuhota todistuksen, ja jättää vieraaksi Jumalan valtakunnalle."

Opettajien sanoma, lehdessä Deseret News, Church Section p. 5, 26.5.1945. Myös sisällytetty jäsenlehteen Improvement Era, kesäkuu 1945 (oli kirkon virallinen jäsenlehti ennen Ensignia)


"Kiinnitä jatkuvasti katseesi kirkon presidenttiin, ja aina kun hän käskee sinua tekemään jotakin, vaikka se olisi väärinkin, ja sinä tottelet, Herra siunaa sinua siitä, eikä sinun tarvitse huolehtia. Herra ei koskaan anna puhetorvensa johtaa kansaa harhaan."

Presidentti Marion G. Romney ensimmäisestä presidenttikunnasta, lainaten presidentti ja profeetta Heber J. Grantin sanoja "Konferenssiraportissa" Lokak. 1960 p. 78


"Kaikkivaltias Jumala johtaa tätä kirkkoa, eikä hän ole koskaan salliva teitä johdettavan harhaan, silloin kun olette tekemässä velvollisuuttanne. Voitte mennä kotiin ja nukkua kuin vauva äitinsä käsivarrella, pelkäämättä että johtajanne veisivät teidät harhaan, sillä jos he yrittäisivätkin tehdä niin, Herra pyyhkäisisi heidät nopeasti maan pinnalta."
Brigham Young, Journal of Discourses, Vol. 9, p. 289, 1862.

"Kun profeetta puhuu, on väittely ohi."
Apostoli N. Eldon Tanner, Ensign elok. 1979, ss. 2-3

Istuin tässä tabernaakkelissa muutama vuosi sitten, kun presidentti Joseph Fielding Smith seisoi puhujakorokkeen ääressä. Oli pappeuskokous huhtikuussa 1972, viimeinen yleiskonferenssi ennen kuin presidentti Smith poistui keskuudestamme. Hän sanoi: 'On yksi asia, jonka pitäisi olla erittäin selvänä mielessämme. Ei kirkon presidentti eikä ensimmäinen presidenttikunta, ei myöskään ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista koorumin yksimielinen ääni voi koskaan johtaa pyhiä harhaan, tai antaa maailmalle neuvoa joka on Herran mieltä ja tahtoa vastaan.'

L. Aldin Porter seitsenkymmenten ensimmäisen koorumin johtokunnasta. (Ensign, marrask. 1994, p. 63)


"Seuraa johtajiasi, jotka on asianmukaisesti asetettu tehtäväänsä ja joita on julkisesti tuettu, eikä sinua johdeta harhaan."
Boyd K. Packer yleiskonferenssissa lokak. 1992; Ensign, marrask. 1992

"Herra ei koskaan salli minun tai kenenkään muun miehen, joka toimii tämän kirkon presidenttinä, johtaa teitä harhaan." Presidentti Wilford Woodruff.

Tätä pidetään pyhänä kirjoituksena, koska se on sisällytetty Opin ja Liittojen kirjan loppuun. [Suomenkielisestä laitoksesta se jostain syystä puuttuu, vaikka siihen silloin tällöin viitataankin muussa käännösmateriaalissa. Kääntäjät eivät ilmeisesti ole tarkistaneet omia LK:n laitoksiaan.]

Lisää tietoa aiheista löytyy nykyaikaisista puheista:

Mormonikirkosta on sinänsä tullut vuosien saatossa yhä autoritaarisempi, mutta myös toisenlaisia ääniä on kuulunut vaikkei ehkä tarpeeksi usein:

Lisätietoa Onko Jumalan kirkkaus äly vai ei?

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 1999-04-02 — 2004-02-25