ArtikkelitMiksi kristityt eivät laske mormoneja kristinuskon piiriin?

Huom. en itse ole kristitty, joten tämä on minulle henkilökohtaisesti merkityksetöntä.

This is not just another Church. This is not just one of a family of Christian churches. This is the Church and kingdom of God, the only true Church upon the face of the earth...
Profeetta Ezra Taft Benson, Teachings of Ezra Taft Benson, s. 164-165

Mikä kristinuskon tunnustajissa yleensä herättää pelastuksen toivon? Se on paholaisen liukas, viisasteleva vaikutus, jolla hän pettää koko maailmaa.
Profeetta Joseph Smith, Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 269

...all the priests who adhere to the sectarian religions of the day with all their followers, without one exception, receive their portion with the devil and his angels.
Profeetta Joseph Smith, The Elders Journal, Joseph Smith Jr., editor, vol.1, no.4, s. 60

Both Catholics and Protestants are nothing less than the 'whore of Babylon' whom the Lord denounces by the mouth of John the Revelator as having corrupted all the earth by their fornications and wickedness. Any person who shall be so corrupt as to receive a holy ordinance of the Gospel from the ministers of any of these apostate churches will be sent down to hell with them, unless they repent.
Apostoli Orson Pratt, The Seer, s. 255

After the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints was organized, there were only two churches upon the earth. They were known respectively as the Church of the Lamb of God and Babylon. The various organizations which are called churches throughout Christendom, though differing in their creeds and organizations, have one common origin. They all belong to Babylon.
George Q. Cannon, Gospel Truth, s. 324

When the light came to me I saw that all the so-called Christian world was grovelling in darkness.
Profeetta Brigham Young, Journal of Discourses 5:73

With a regard to true theology, a more ignorant people never lived than the present so-called Christian world.
Profeetta Brigham Young, Journal of Discourses 8:199

The Christian world, so-called, are heathens as to the knowledge of the salvation of God.
Profeetta Brigham Young, Journal of Discourses 8:171

Brother Taylor has just said that the religions of the day were hatched in hell. The eggs were laid in hell, hatched on its borders, and then kicked on to the earth.
Profeetta Brigham Young, Journal of Discourses 6:176

The Gospel of modern Christendom shuts up the Lord, and stops all communication with Him. I want nothing to do with such a Gospel, I would rather prefer the Gospel of the dark ages, so called.
Profeetta Wilford Woodruff, Journal of Discourses, vol. 2, s. 196

But as there has been no Christian Church on the earth for a great many centuries past, until the present century, the people have lost sight of the pattern that God has given according to which the Christian Church should be established, and they have denominated a great variety of Christian Churches ... But there has been a long apostasy, during which the nations have been cursed with apostate churches in great abundance.
Apostoli Orson Pratt, Journal of Discourses, 18:172

Christianity...is a perfect pack of nonsense...the devil could not invent a better engine to spread his work than the Christianity of the nineteenth century." (Journal of Discourses, vol. 6, s. 167); "Where shall we look for the true order or authority of God? It cannot be found in any nation of Christendom.
Profeetta John Taylor, Journal of Discourses, 10:127

What! Are Christians ignorant? Yes, as ignorant of the things of God as the brute best.
Profeetta John Taylor, Journal of Discourses, 13:225

What does the Christian world know about God? Nothing... Why so far as the things of God are concerned, they are the veriest fools; they know neither God nor the things of God.
John Taylor, Journal of Discourses, 13:225

Opit turmeltuivat, valtuus hävisi ja väärä uskonto astui Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tilalle aivan samoin kuin oli tapahtunut aikaisemmissa armotalouksissa, ja ihmiset jäivät hengelliseen pimeyteen.
Profeetta Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 237

For hundreds of years the world was wrapped in a veil of spiritual darkness, until there was not one fundamental truth belonging to the place of salvation ...Joseph Smith declared that in the year 1820 the Lord revealed to him that all the 'Christian' churches were in error, teaching for commandments the doctrines of men.
Profeetta Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 282

... the Book of Mormon remains secure, unchanged and unchangeable, ... But with the Bible it was not and is not so....it was once in the sole and exclusive care and custody of an abominable organization (Christianity), founded by the devil himself, likened prophetically unto a great whore, whose great aim and purpose was to destroy the souls of men in the name of religion. In these hands it ceased to be the book it once was.
Apostoli Bruce R. McConkie, The Joseph Smith Translation, ss. 12, 13

And also those to whom these commandments were given, might have power to lay the foudation of this (Mormon) church, and to bring it forth out of obscurity and out of darkness, the only true and living church upon the face of the whole earth...
Supposedly Jesus Christ Himself, LK 1:30

Pelastukseen ei Jeesus Kristus riitä, vaan tarvitaan Joseph Smithin suostumus?

Ei pelastusta ilman Joseph Smithin tunnustamista. Jos Joseph Smith totisesti oli profeetta, ja jos hän puhui totta sanoessaan, että hän oli Heran tyköä lähetettyjen enkelien kasvojen edessä ja sai valtuuden avaimet ja käskyn järjestää Jeesuksen Kristuksen kirkon jälleen maan päälle, niin silloin tämä tieto on mitä tärkein koko maailmalle. Kukaan ihminen ei voi hylätä tuota todistusta saattamatta itseään mitä kauhistuttavimpien seurausten alaiseksi, sillä hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 184

Yksikään mies tai nainen tässä armotaloudessa ei koskaan ole pääsevä sisälle Jumalan selestiseen valtakuntaan ilman Joseph Smithin suostumusta... jokaisella miehellä ja naisella on oltava Joseph Smith nuoremman antama todistus kulkulupana voidakseen astua sisään siihen asuinsijaan, jossa Jumala ja Kristus ovat.
Profeetta Brigham Young, Journal of Discourses, osa 7, s. 289

Se joka ei tunnusta, että Jeesus on tullut lihassa ja lähettänyt Joseph Smithin tuomaan evankeliumin täyteyden tälle sukupolvelle, ei ole Jumalasta, vaan on antikristus.
Profeetta Brigham Young, Journal of Discourses, vol. 9, s. 312

Jos saamme pelastuksemme, meidän on kuljettava hänen kauttaan hänet [Joseph Smith]; jos pääsemme kirkkauteemme, se tapahtuu hänen saamansa valtuuden kautta. Emme voi kiertää hänen [Joseph Smithin] ohitsensa.
Profeetta George Q. Cannon, siteerattu 1988 pappeuden oppikirjassa Melchizedek Priesthood Study Guide, s. 142

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2002-07-01 — 2003-09-19