ArtikkelitMiten planeetta Maa tuli kiertämään tähteä nimeltä Aurinko

Tässä artikkelissa tarkastellaan mormonien oppien mukaista selitystä.

Mormonikirkon virallisen kuukausijulkaisun Ensignin vuoden 1997 maaliskuun numero sisältää artikkelin Aabrahamin kirjasta. Artikkelin mukaan maapallo kiersi tähteä nimeltä Kolob, joka sijaitsee toisessa osassa maailmankaikkeutta, ennen Aadamin "lankeemusta". Ote artikkelista (Andrew Skinner, “The Book of Abraham: A Most Remarkable Book,” Ensign, Mar. 1997, p. 16):

Aabrahamin kirja antaa meille lisää ainutkertaista tietoa, joka kehittää ymmärrystämme selittämällä maan fyysisen sijainnin maailmankaikkeudessa aikana, jolloin tämä taivaankappale luotiin ja ennen kuin Aadam ja Eeva aiheuttivat lankeemuksen. Huomaa viittaus aikaan seuraavassa jakeessa:

mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja minä, Aabraham, ymmärsin, että se oli Herran ajan mukaan, joka oli Kolobin ajan mukainen; sillä jumalat eivät olleet vielä määränneet Aadamille hänen aikansa mittaa. (Aabr.5:13)

Presidentti Joseph Fielding Smith selitti, että Herra tässä jakeessa "ilmoitti Aabrahamille, että Aadam oli Kolobin ajan alainen ennen syntiinlankeemustaan."19

Presidentti Brigham Youngin mukaan Aabraham 5:13 merkitsee myös sitä, että ennen Aadamin lankeemusta maa oli lähellä itse Jumalan valtaistuinta. Mutta kun lankeemus tapahtui, maa kirjaimellisesti putosi tai siirtyi Jumalan fyysisestä läheisyydestä nykyiseen asemaansa aurinkokunnassamme. Kun kaikki Aadamin lankeemuksen vaikutukset on lopulta voitettu, maa siirtyy kirjaimellisesti takaisin Jumalan läheisyyteen. Näin kuuluvat presidentti Youngin sanat:

Kun maa muodostettiin ja saatettiin olevaiseksi, ja ihminen pantiin sen päälle, se oli lähellä taivaallisen Isämme valtaistuinta ... . Mutta kun ihminen lankesi, maa putosi avaruuteen ja otti sijansa tässä aurinkokunnassa.20

  1. Pelastuksen oppeja, 1:79; kursiivi alkup.
  2. Journal of Discourses, 17:143.

On olemassa runsaasti todisteita siitä, että maapallo on kiertänyt aurinkoa miljoonia vuosia suunnilleen samanpituisen vuorokauden ja vuoden kanssa kuin nykyäänkin. Esimerkiksi jäätiköistä ja valtamerenpohjista kairaamalla otetut näytteet viittaavat säännölliseen vuodenaikojen vaihtumisen historiaan viimeisten satojen tuhansien vuosien kuluessa.

Toisena esimerkkinä mainittakoon Physics Today -aikakauslehti, jonka toukokuun 2002 numerossa on artikkeli supernovien vaikutuksista maapalloon. Tämä analyysi jäljittää maapallon aseman galaksissa noin kaksi miljoonaa vuotta taaksepäin ja osoittaa, että se on ollut lähellä tähtiryhmää, joka on tuottanut suuren joukon supernovia. Supernovat tuottavat mm. suuria määriä rauta-60:ä, joten tutkijat ovat etsineet tätä todistetta ja löytäneet sitä maapallon valtamerien sedimenteistä — niistä, jotka ovat noin kaksi miljoonaa vuotta vanhoja.

Voit lukea artikkelin supernovista osoitteessa
http://www.aip.org/pt/vol-55/iss-5/p19.html

Huomaa, miten siististi tiedot sopivat keskenään yhteen. Valtamerien sedimenttien ajoitus on yhtäpitävä maapallon galaksissa kulkeman, astronomisten projektien osoittaman tien kanssa.

Tiedot sopivat myös yhteen kaksikuoristen simpukoiden katoamisen kanssa, mikä näköjään johtuu supernovien tuottaman kosmisen säteilyn aiheuttaman maapallon otsonikerroksen osittaisen tuhoutumisen vuoksi.

Mikään tästä ei ole sopusoinnussa sen mormoniopetuksen kanssa, että maa kiersi taivaankappaletta nimeltä "Kolob" vain muutamia tuhansia vuosia sitten.

Duwayne Anderson

10.5.2002
uutisryhmä alt.religion.mormon

Lisätietoa Aabrahamin kirja
Lisätietoa Kirkon lehti Ensign vuodesta 1971 on luettavissa kirkon virallisella sivustolla.

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2002-05-15 — 2003-09-18