ArtikkelitJumalia on monia

Profeetan saarna 16.6.1844: Kristittyjen Jumala — Jumalia on monia

Profeetta Joseph Smithin opetuksia, ss. 365-372

[365]

Kokous [Nauvoossa] temppelin itäpuolella olevassa lehdossa 16. kesäkuuta 1844

* * *

Presidentti Smith luki ilmestyskirjan kolmannen luvun ja otti tekstikseen ensimmäisen luvun kuudennen jakeen.

— "Ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Amen."

Tämä on aivan oikein käännetty. Te tiedätte, että viime aikoina [366] jotkut pahansuovat ja turmeltuneet miehet ovat nousseet ja luopuneet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, ja he julistavat, että profeetta uskoo Jumalia olevan monta, ja katsokaa ja nähkää, me olemme havainneet sangen suuren salaisuuden, he huutavat: "Profeetta sanoo, että on olemassa monia Jumalia, ja se todistaa, että hän on langennut."

Tarkoitukseni on ollut jo pitkän aikaa ottaa esiin tämä aiheja tehdä se selväksi ihmisille ja osoittaa, mikä minun uskoni on tästä kiintoisasta aiheesta. Olen mietiskellyt Jeesuksen sanoja (Luuk. 17:26) "Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myös Ihmisen Pojan päivinä." Ja vaikka sataakin, minä saarnaan tätä oppia, sillä totuutta on saarnattava.

Monet Jumalat

Minä saarnaan monista Jumalista. Olen valinnut tämän tekstin tätä nimenomaista tarkoitusta varten. Haluan julistaa, että aina ja kaikissa seurakunnissa, missä olen saarnannut aiheesta Jumala, olen sanonut Jumalia olevan monta. Vanhimmat ovat saarnanneet sitä viidentoista vuoden ajan.

Olen aina julistanut, että Jumala on erillinen persoona, että Jeesus Kristus on erillinen ja eri persoona kuin Isä Jumala ja että Pyhä Henki on erillinen persoona, henkipersoona; ja nämä kolme ovat kolme eri persoonaa ja kolme Jumalaa. Jos tämä on Uuden Testamentin mukaista, niin katsokaa ja nähkää! Meillä on joka tapauksessa kolme Jumalaa, heitä on monta, vai kuka voi sen kieltää?

Tekstimme sanoo: "Ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen." Apostolit olivat havainneet, että ylhäällä oli Jumalia, sillä Johannes sanoo, että Jumala oli Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Tarkoitukseni oli saarnata pyhistä kirjoituksista ja saarnata niiden sisältämää oppia, että ylhäällä on olemassa Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Rohkenen julistaa opettaneeni julkisesti kaikkia vahvoja oppeja ja että opetan aina julkisesti vahvempia oppeja kuin yksityisesti.

Johannes oli yksi ihmisistä, ja apostolit julistavat, että heistä tehtiin kuninkaita ja pappeja Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isälle. Juuri näin ilmestyskirjassa sanotaan. Niinpä oppi monista Jumalista on yhtä merkittävä Raamatussa kuin mikä tahansa muu oppi. Se esiintyy kaikkialla Raamatussa. Siinä ei ole mitään vastaanväittämistä. Ei kenenkään vaeltajan, hullunkaan, ole tarpeen eksyä tässä.

[367]

Paavali sanoo, että Jumalia on monia ja Herroja on monia. Haluan esittää sen selkeällä ja yksinkertaisella tavalla: Meillä on kuitenkin ainoastaan yksi Jumala - siis meihin nähden yksi Jumala – ja Hän on kaikessa ja kaiken kautta. Mutta jos Joseph Smith sanoo, että Jumalia on monia ja Herroja on monia, niin he huutavat: "Hävitettäköön hänet! Ristiinnaulitkaa hänet! Ristiinnaulitkaa hänet!"

Ihmiset todella väittävät, että heillä on pyhät kirjoitukset. Tutkikaa kirjoituksia, sillä ne todistavat asioista, jotka nämä luopiot juhlallisesti julistaisivat jumalanpilkaksi. Paavali, mikäli Joseph Smith on jumalanpilkkaaja, niin olet sinäkin. Minä sanon, että Jumalia on monia ja Herroja on monia, mutta meille on ainoastaan yksi, ja meidän on oltava alamaisia tälle yhdelle, eikä kukaan ihminen voi rajoittaa iankaikkisen ajan rajoja tahi sen iankaikkista olemassaoloa. Onko hän nähnyt iankaikkiseen maailmaan ja onko hänet valtuutettu sanomaan, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala? Hän tekee itsestään narrin, jos hän ajattelee tai sanoo siten, ja siihen päättyy hänen uransa tai edistymisensä tiedossa. Hän ei voi saada kaikkea tietoa, koska hän on lukinnut tiedon portin.

Pyhien kirjoitusten tulkintaa

Jotkut sanovat, etten tulkitse pyhiä kirjoituksia samalla tavoin kuin he tekevät. He sanovat kirjoitusten tarkoittavan pakanallisia jumalia. Paavali sanoo, että Jumalia on monia ja Herroja on monia, ja huolimatta kaikkien ihmisten päähänpistoista se merkitsee Jumalien monilukuisuutta. En aio antaa heille tietoa taivaan Jumalasta ilman ilmoitusta. Te tiedätte ja minä todistan, ettei Paavali viitannut pakanajumaliin. Minulla on tieto siitä Jumalalta; yrittäkää kumota se jos voitte. Minulla on Pyhän Hengen vahvistus sekä todistus siitä, ettei Paavali lainkaan viitannut pakanajumaliin tässä tekstissä. Osoitan teille heprealaisesta Raamatusta, että olen oikeassa, ja heti ensimmäinen sana osoittaa Jumalten monilukuisuuden. Haluan luopioiden ja oppineiden tulevan tänne ja todistavan päinvastaista, mikäli pystyvät. Oppimattoman pojan on opetettava teille vähän hepreaa. Berosheit baaraa Eloheim ait aushamayeen vehau auraits kuuluu kuningas Jaakon käännöksen kääntäjien mukaan: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan". Haluan eritellä sanaa Berosheit. Be ei alun periä kuulunut sanaan silloin, kun Hengen vaikutuksen alaisena kirjoittanut mies sen kirjoitti, vaan sen on sittemmin lisännyt joku, joka ei ole saanut Hengen innoitusta. Rosh merkitsee päätä; eit on kieliopillinen pääte. Baaraa merkitsee aikaansaamista. Eloah tarkoit- [368] taa Jumalaa, ja eim on monikon pääte, joten näistä muodostuu sana Elohim, Jumalat. Tästä syystä alkuperäinen teksti kuului: — Alussa Pääjumala sai aikaan jumalat eli kuten toiset ovat sen kääntäneet: "Pääjumala kutsui jumalat koolle." Minä, kuten muutkin mielettömät, haluan osoittaa vähän oppineisuutta.

* * *

Pääjumala järjesti taivaat ja maan. Haastan koko maailman kumoamaan sanani. Alussa pääjumalat järjestivät taivaan ja maan. Nyt oppineet papit ja ihmiset raivoavat ja pakanat turhia kuvittelevat. Jos jatkamme heprealaisen tekstin tutkimista, siinä sanotaan: "Jumalten pää sanoi: Tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme." Kysyin kerran eräältä oppineelta juutalaiselta: "Jos kerran heprean kieli vaatii, että tulkitsemme kaikki heim-päätteiset sanat monikoksi, niin miksei ensimmäistä Eloheimiä lueta monikoksi?" Hän vastasi: "Se on sääntö, josta on harvoja poikkeuksia, mutta tässä tapauksessa se turmelisi Raamatun." Hän tunnusti minun olevan oikeassa. Olen tässä tutkistellut näitä seikkoja aivan sellaisina kuin minä niihin uskon. Kuulkaa ja arvostelkaa itse, ja jos poistutte tyytyväisinä, niin hyvä on.

Heti alussa Raamattu osoittaa kumoamattomasti, että Jumalia on monia. Käsittelen suurta aihetta. Sanan Eloheim pitäisi koko ajan olla monikossa — Jumalat. Pääjumalat määräsivät meille yhden Jumalan; ja kun meillä on [tämä] näkemys asiasta, se vapauttaa meidät näkemään Jumalten koko kauneuden, pyhyyden ja täydellisyyden. Minä haluan vain yksinkertaisen, alastoman totuuden ja koko totuuden.

Monet ihmiset sanovat, että on yksi Jumala; Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ainoa Jumala. Minä sanon, että se on kummallinen Jumala — kolme yhdessä ja yksi kolmessa! Se on merkillinen yhdiste. "Isä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut." "Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, ne, jotka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin." Lahkolaisuuden mukaan kaikki ahdetaan yhteen Jumalaan. Se muodostaisi maailman suurimman jumalan. Hän olisi äärettömän suuri jumala — hän olisi jättiläinen tai hirviö. Haluan itse lukea teille tekstin: "Minä olen yhtä mieltä Isän kanssa ja Isä on yhtä mieltä minun kanssani ja me olemme yksimieliset." Kreikan kielestä näemme, että sen pitäisi olla yhtä mieltä. "Isä, minä rukoilen niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut maailmasta eikä ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta [369] uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä mieltä, niinkuin sinä, isä, olet minun kanssani ja minä sinun kanssasi, että hekin olisivat yhtä mieltä kanssamme." Ja kaikki eläisivät ykseydessä ja Jumalten kaikessa kirkkaudessa ja iankaikkisessa hehkussa; ja silloin me näemme niin kuin meidät nähdään ja me olemme niin kuin meidän Jumalamme ja Hän niin kuin Hänen Isänsä. Haluan puhua hieman tästä aiheesta. Opin siitä kääntäessäni kodissani tällä hetkellä olevaa papyrusta.

Aabrahamin päättelyä

Sain Aabrahamia koskevan todistuksen, ja hän teki päätelmiä taivaan Jumalasta. "Tehdäksemme tämän", hän sanoi, "olettakaamme, että meillä on kaksi tekijää: se edellyttää, että saattaa olla olemassa vielä toinenkin tekijä — kaksi miestä maan päällä, toinen viisaampi kuin toinen, saattaisi johdonmukaisesti osoittaa, että saattaa olla olemassa joku, joka on viisaampaa viisaampi. Älyt ovat toinen toisensa yläpuolella, niin ettei niillä ole mitään loppua."

Jos Aabraham päätteli täten — Jos Jeesus Kristus oli Jumalan Poika, ja Johannes havaitsi, että Jeesuksen Kristuksen Isällä, Jumalalla, oli Isä, niin voidaan otaksua, että Hänelläkin oli Isä. Missä on milloinkaan ollut poika ilman isää? Ja missä on milloinkaan ollut isä, joka ei ensin ole ollut poika? Onko ikinä puu tahi mikään muu alkanut olemassaolonsa ilman kantaisää? Kaikki saa syntynsä tällä tavoin. Paavali sanoo, että se, mikä on maallista, on sen kaltaista, mikä on taivaallista. Siispä jos Jeesuksella oli Isä, niin emmekö voi uskoa, että myös Hänellä oli Isä? Hyljeksin sitä ajatusta, että tällaista oppia pitäisi pelätä kuollakseen, sillä Raamattu on täynnä tätä oppia.

Haluan teidän kiinnittävän erityistä huomiota siihen, mitä sanon. Jeesus sanoi, että Isä toimi aivan samalla tavoin kuin Hänen Isänsä oli tehnyt ennen Häntä. Niin kuin Isä oli tehnyt aikaisemmin? Hän antoi henkensä ja otti sen jälleen, niin kuin Hänen Isänsä oli tehnyt aikaisemmin. Hän teki sen, mitä Hänet oli lähetetty tekemään, antamaan henkensä ja ottamaan sen jälleen; ja sen jälkeen Hänelle annettiin avaimet. Tiedän tämän olevan järkeenkäypää.

Kirkkoa puhdistetaan

Minulla on syytä arvella, että kirkkoa puhdistetaan. Näin saatanan lankeavan taivaasta, ja tapa, jolla se tapahtui, oli kauhistava. Kaikki [370] nämä ovat ihmeitä meidän silmissämme näinä viimeisinä päivinä. Niin kauan kuin ihmiset ovat Jumalan lain alaisia, heillä ei ole mitään pelkoja — he eivät joudu peljästymään.

Haluan pysytellä tekstissäni osoittaakseni, että kun ihmiset alkavat puhua näitä toimituksia vastaan, he eivät vahingoita minua, vaan he vahingoittavat itseään. Pysykää laissa ja totuudessa, sillä nämä periaatteet on tuotu esiin kaikkialla pyhissä kirjoituksissa. Heikkotahtoiset ihmiset sivuuttavat mitä merkityksellisimpiä kohtia omistamatta niille ajatustakaan, mutta minä haluan nähdä totuuden sen kaikilta puolin ja painaa sen rintaani vasten. Uskon kaiken sen, mitä Jumala on aikojen kuluessa ilmoittanut, enkä ole koskaan kuullut kenenkään joutuneen tuomituksi sen tähden, että hän olisi uskonut liian paljon; epäuskon tähden ihmiset kyllä tuomitaan.

Jeesusta Kristusta syytettiin siitä, että Hän sanoi olevansa Jumalan Poika ja teki itsensä Jumalan vertaiseksi. Minusta sanotaan kuten muinaisista apostoleista, että minut on nujerrettava. Mitä Jeesus sanoi? "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli — ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin — niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden, että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?" Hänen kauttaan he joivat hengellisestä kalliosta. Tietenkin Hän otti kunnian itselleen. Jos niitä sanottiin jumaliksi, joille Jumalan sana tuli, niin miksi sitä pidetään jumalanpilkkana, jos minä sanoisin olevani Jumalan Poika?

Iankaikkiset kirkkaudet

Menkää ja lukekaa Liittojen Kirjassa oleva näky. Siinä kuvataan selvästi kirkkautta toisensa perään — auringon kirkkautta, kuun kirkkautta, joka on erilainen, ja tähtien kirkkautta; ja kuten toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa, niin myös telestisen maailman asukkaat eroavat kirkkaudessa, ja jokainen, joka hallitsee selestisessä kirkkaudessa, on oman herrautensa Jumala. Hyväksyessään Opin ja Liittojen Kirjan todistuksen luopiot tuomitsevat itsensä. Mitä sinä sanot, Paavali? Ihmiset syyttivät Paavalia, ja kaikki lähtivät ja jättivät hänet. Paavalilla oli seitsemän seurakuntaa, ja hänet ajettiin pois niiden keskuudesta. He eivät kuitenkaan voi tehdä samoin minulle. Riemuitsen siitä. Todistukseni on hyvä.

Paavali sanoo: "Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus." Ne, jotka [371] saavat kirkkauden ylösnousemuksen kuolleista, korotetaan korkealle yli valtaistuinten, herrauksien, hallitusten, valtojen ja enkeleiden, ja heidän nimenomaan julistetaan olevan Jumalan perillisiä ja Jeesuksen Kristuksen kanssaperillisiä, ja heillä kaikilla on iankaikkinen valta.

Nämä kirjoitukset muodostavat hyvin outojen oppien sekoituksen kristilliselle maailmalle, jota sokeat sokeasti taluttavat. Haluan viitata toiseen pyhien kirjoitusten kohtaan. "Kuule", sanoi Jumala, kun Hän ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. (Mooses oli kieleltään kangertelevaa laatua oleva poika, kuten minäkin.) Jumala sanoi: "Sinä olet oleva Israelin lapsilla Jumalana." Jumala sanoi: "Sinä olet oleva Aaronilla Jumalana ja hän on oleva sinulla suuna." Uskon, että ne Jumalat, jotka Jumala ilmoittaa Jumaliksi, ovat Jumalan poikia, ja kaikki voivat huutaa: "Abba, Isä!", Jumalan poikia, joista korotuksen kautta tulee Jumalia jo ennen maailman perustamista ja jotka ovat ainoita Jumalia, joita minä kunnioitan.

Johannes sanoi hänen olevan kuninkaan. "Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen." Oi, Sinä Jumala, joka olet kuningasten Kuningas ja herrain Herra, lahkolaismaailma teoillaan julistaa: "Me emme voi uskoa Sinuun."

Vanhat katolisen kirkon perimätiedot ovat enemmän arvoisia kuin kaikki, mitä olette sanoneet. Tässä on logiikan periaate, jota useimmilla ihmisillä ei ole kylliksi ymmärrystä omaksua. Havainnollistan asiaa vanhan omenapuun avulla. Yksi sen oksa putkahtaa esiin ja sanoo: Minä olen todellinen puu ja sinä olet turmeltunut. Jos koko puu on turmeltunut, niin eivätkö sen oksatkin ole turmeltuneita? Jos katolinen uskonto on väärä uskonto, niin miten siitä voi syntyä mitään tosi uskontoa? Jos katolinen kirkko on huono, niin kuinka siitä voi syntyä mitään hyvää? Kaikki luopiot maailman alusta lähtien ovat aina panetelleet vanhojen kirkkojen luonnetta.

Herra ei tunnusta pettureita

Todistan jälleen, niin totta kuin Herra elää, että Jumala ei koskaan tunnusta ketään pettureita tai luopioita. Jokainen, joka pettää katoliset, pettää teidätkin; ja jos hän pettää minut, hän pettää teidätkin. Kaikki ne ovat valehtelijoita, jotka sanovat kuuluvansa [372] tosi kirkkoon ilman Jeesuksen Kristuksen ilmoitusta ja Melkisedekin pappeutta, joka on Jumalan Pojan järjestyksen mukainen.

On taivaallisten asioiden järjestyksen mukaista, että Jumala lähettää aina uuden armotalouden maailmaan, kun ihmiset ovat luopuneet totuudesta ja kadottaneet pappeuden. Mutta kun ihmiset ryhtyvät rakentamaan toisten ihmisten perustukselle, he tekevät sen omalla vastuullaan ilman valtuutta Jumalalta, ja kun virrat tulvivat ja tuulet puhaltavat, niiden perustuksena havaitaan, olevan hiekkaa ja niiden koko rakennelma menee tomuksi.

Rakensinko minä kenenkään toisen perustukselle? Minulla on kaikki se totuus, joka kristillisellä maailmalla oli hallussaan, ja kaupanpäällisiksi minulla on riippumaton ilmoitus, ja Jumala on saattava minut voitokkaasti läpi. Jätän tämän aiheen. Toivon, että voisin puhua kolme neljä tuntia, mutta se ei sateen takia ole viisasta. Jatkaisin edelleen ja esittäisin teille todistuksen toisensa jälkeen; koko Raamattu tukee yhdenmukaisesti tätä oppia, yksi osa yhtä hyvin kuin toinenkin.

Documentary History of the Church, osa 6, s. 473-479 (16. kesäkuuta 1844)

 

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-10-29 — 2003-09-18