ArtikkelitNaisten äänioikeus Utahissa

Mormonit muistuttavat usein kriitikoita siitä, että Utah oli ensimmäinen osavaltio, joka antoi naisille äänioikeuden. Tämä osoittaa heidän mielestään, että naiset ovat siellä erittäin tasa-arvoisia ja että Utah on jopa muita edistyneempi osavaltio.

Monikaan uskonpuolustajista ei tutki miksi naiset alunperin juuri Utahissa ensinnä saivat äänioikeuden. Tuskinpa Yhdysvalloista löytyy vielä nykypäivänäkään sitä patriarkaalisempaa osavaltiota, ja monet amerikkalaiset kehottavatkin vitsaillen sinne matkustavia vääntämään kellonsa 50 vuotta taaksepäin.
Ann Eliza Webb, eräs Brigham Youngin moniavioisista vaimoista, pani muistiin joitakin nasevia asiaa koskevia kommentteja siitä, miksi mormonijohtajat halusivat naisilleen äänioikeuden:

Olen usein kuullut itärannikon naisten sanovan, että heistä Utah on aikaansa edellä ainakin yhdessä suhteessa: siinä, että sukupuolten välinen tasa-arvoa siellä arvostetaan niin, että naisille on annettu äänioikeus, ja että he olivat saaneet naisasiaoikeudet. Ja tiedän, että jotkut Naisasialiikkeen johtajista kiittävät Brigham Youngia tästä yhdestä teosta, ja että he antavat hänen puuhiensa mennä läpi sormien huolimatta kaikista hänen muista karkeista epäoikeudenmukaisuuksistaan.
Jospa vain nämä samat radikaalit reformoijat ymmärtäisivät syyn siihen, miksi äänioikeus annettiin Utahin naisille, ... Nämä reformia kannattavat miehet ja naiset eivät näy voivan kuvitella, että joissakin tapauksissa naisten äänioikeudesta voisi olla ehdotonta vahinkoa; he uskovat näköjään suffragismin saattelevan heidät tuhatvuotiseen valtakuntaan.
Sillä saattaa olla sellainen vaikutus Yhdysvaltain muissa osissa, mutta moniavioisessa Utahissa, jota hallitsee petollinen tyranni, juuri tämä oikeus, jonka he väittävät kirvoittavan ne lailliset ja poliittiset kahleet joilla naiset on sidottu, ja tekevän heistä ehdottoman vapaita, itse asiassa vain kiristää kettingit tiukemmalle ja tekee heistä enemmän orjia kuin he koskaan ovat olleet.
Inhottavin juttu tässä on se, että he itse auttavat kiristämään omia siteitään, ja tekevät senkin pakon edessä. Tämän Brigham Youngin ihanan "oikeamielisen" teon syy on helppo selvittää.
Kun rautatie (the Union Pacific Railroad) valmistui ja kaivosmiesten ja muiden pakanallisesta maailmasta kotoisin olevien ulkopuolisten tulva alkoi virrata territorion alueelle ja asettua sijoilleen aivan mormonivaltakunnan keskelle, mormonijohtajien hierarkia alkoi kovasti pelätä, että valta asujaimiston vähitellen muuttuessa siirtyisi heidän otteestaan pakanoiden käsiin.
He kolminkertaistaisivat kerralla äänestysvahvuutensa ottamalla käyttöön naisten äänioikeuden.
Enää ei epäröity lainkaan; käytäntö pantiin toimeen, ja se oli niin yleinen ja kattava, että Utahissa tänä päivänä joka ikisellä naispuolisella henkilöllä sylissä nukkuvasta pikkuvauvasta vanhimpaan, sänkyynsidottuun ja vajaamieliseen akkaan asti on äänestysoikeus, ja hänen on sitä käytettävä.

Wife Number 19

Brigham Youngin hallintokauden aikana Utahin territoriossa käytettiin numeroituja äänestyslippuja, joiden avulla voitiin tunnistaa kunkin äänestäjän valinta. Ehdokkaita valittiin nk. 50 neuvoston salaisissa kokouksissa. Mormonit äänestivät noita ehdokkaita.
Aina 1800-luvun lopulle saakka mormonijohtajat tukivat tiettyjä ehdokkaita ja sanelivat laumalleen, ketä piti äänestää. Vuoden 1896 vaalissa kirkon johtajat päättivät antaa tukensa republikaaneille.
Seitsenkymmen B. H. Roberts asettui demokraattisen puolueen ehdokkaaksi ja rankaisuksi häneltä otettiin jäsenoikeudet pois joksikin aikaa. Hän menetti myös paikkansa seitsenkymmenten koorumissa "koska ei ollut sopusoinnussa johtavien veljien kanssa" kunnes "tekisi parannuksen".
Apostoli Moses Thatcher asettui demokraattisen puolueen senaattoriehdokkaaksi, häneltä otettiin jäsenoikeudet pois ja pantiin pois kahdentoista apostolin koorumista koska hän "osoitti merkkejä luopumuksen hengestä".
Mormonijohtajat eivät lakanneet suoranaisesti sekoittamasta kirkkoa ja politiikkaa ennen kuin v. 1904, jolloin kiusalliset Reed Smootin kuulustelut pakottivat heidät siihen. Vielä tänäänkin kirkko sekaantuu politiikkaan "moraalisten kysymysten" varjolla, ja kehottaa jäseniään äänestämään yhtenä blokkina tietyllä tavalla.

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2002-02-11 — 2003-09-18