ArtikkelitRistiriitoja mormonien pyhien kirjoitusten välillä

Kirkossa opetetaan, että tämä palautettu evankeliumi on selkeä ja yksinkertainen. Mutta miten on?

MK = Mormonin kirja LK = Opin ja liittojen kirja KH = Kallisarvoinen helmi

Jumaluus

Yksi Jumala
MK: Alma 11:27-30, 44; Nefi 31:21; Mormon 7:77; 3 Nefi 11:27; Kolmen silminnäkijän todistus
Monta jumalaa
LK 121:32; 132:18-20, 37

Jumalan olemus

Jumala on henki
MK: Alma 18:26-28; 22:8-11
Jumalalla on ruumis
LK 130:22
Jumala asuu sydämessä
MK: Alma 34:36
Jumala ei asu sydämessä
LK 130:3

Luomistyö

Yksi Jumala
MK: 2 Nephi 2:14; Jacob 4:9; KH: Mooses 2

Monta jumalaa
KH: Aabrahamin kirja, luvut 4 ja 5

Jumalan käyttäytyminen

Jumala ei voi valehdella
MK: Eter 3:12; 2 Nefi 9:34
Jumala käskee valehdella
KH: Aabrahamin kirja 2:22-25

Jumalan sana

Ei muutu MK: Alma 41:8 Voi muuttua LK 56:4-5

Ihmisen aikaisempi olemassaolo

Ei aikaisempaa olemassaoloa
MK: Jaakob 4:9; Alma 18:28, 34-36
Ihminen oli olemassa aiemmin
LK 93:23, 29-33; KH: Aabrahamin kirja 3:18, 21-23

Toinen mahdollisuus pelastua

Kuoleman jälkeen ei mahdollisuutta
MK: Moosia 2:36-39; Alma 34:32-35
Toinen mahdollisuus kuoleman jälkeen
LK 76:106-112; 88:99

Pelastus

Pakanat pelastuvat ilman kastetta
MK: Moroni 8:22-23; 2 Nefi 9:25-26; Moosia 15:24-27
Kaste kuolleiden puolesta välttämätön
LK 128:5, 17-18

Kuolemanjälkeinen elämä

Taivas tai helvetti
MK: 2 Nefi 28:22; 1 Nefi 15:35; Moosia 16:11, 27:31; Alma 41:4-8, 42:16
3 taivaan astetta — useimmat pelastuvat
LK 76:43, 70-112

Murha

Murha voidaan antaa anteeksi -MK: 3 Nephi 30:2 Murhaa ei voi saada anteeksi LK 42:18

Moniavioisuus

Moniavioisuus tuomitaan
MK: Jaakob 1:15, 2:24, 3:5; Moosia 11:2
Moniavioisuudesta käsky
LK 132:1, 37-39, 61

Palkkapappeus

Pappien palkkaa vastaan
MK: 2 Nefi 26:31; Moosia 27:5
Pappien palkan puolesta
LK 42:71-73; 43:12-13; 51:13-14

Anteeksiantamus

Pahat lupaavat anteeksiantamuksen rahasta
MK: Mormon 8:32
Kymmenysten maksajat eivät pala
LK 64:23

Aadamin paikannus

Aadam Amerikassa
LK 107:53; 116; 117:8
Aadam Vanhassa maailmassa
KH: Mooses 3:13

Muita kiinnostavia kohtia:

Mormonin kirja sisältää "evankeliumin täyteyden" — LK 20:9; 42:12
Jumala ei muutu — MK: Moroni 8:18; Mormon 9:9; 1 Nefi 10:18
Jumalaa puhuu samat sanat kaikille ihmisille — MK: 2 Nefi 29:8
Mormonin kirja tuomitsee salaiset liitot — MK: Mormon 8:27,40
Ihmisen on synnyttävä uudelleen — MK: Moosia 27:24-27
Pelastumme armosta kun olemme tehneet kaikkemme — MK: 2 Nefi 25:23
Jumala tietää kaikki asiat — MK: Moroni 7:22; Mormonin Sanat 1:7

 

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 1999-12-05 — 2003-09-18