Perustietoa > KertomuksiaItsenšisen ajattelun lannistaminen mormonismissa

Kirjoittaja on Eric Kettunen. Olen lyhentänyt tekstiä jonkin verran. Listalla on käytetty mm. Cult Awareness-ryhmän kriteerejä.

Ajattelutavan uudelleenmuodostaminen

Yksilön käytöksen, ajattelun ja tunne-elämän kaavojen muutos tahallisten, epäeettisten ja pakottavien tapojen keinoin; itsenäisen ajattelun ja informaation vapaan saannin käyttöä rajoitetaan yksilön paremman kontrollin saavuttamiseksi. Moniko jäsen lukee materiaalia, jota pidetään mormonismia kritisoivana? Määrä on hyvin pieni. Olin ollut jäsen vain pari viikkoa vuonna 1972, ja tiesin jo, ettei minun pitänyt lukea kritisoivaa materiaalia, koska sen 'täytyi olla väärässä'.

Karismaattinen johto

Kyseenalaistamaton kuuliaisuus ja alistuminen väitetyn auktoriteetin, jumalan antamien virkaannimittämisten ja keskeisen johtajan tai johtoryhmän alaiseksi — ryhmän, joka vaatii sellaista kuuliaisuutta yksilön uskon todisteeksi. Tavallinen mormoni uskoo, että henkilö, joka johtaa häntä, on lähemmässä kosketuksessa Jumalaan kuin mitä hän itse voi olla.

Harhautus

Ryhmä hyödyntää vapaasti epärehellisyyttä, vääristelyä ja kyseenalaisia väitteitä sekä istuttaessaan oppia uusiin jäseniin että vastineissaan ulkopuolisille, jotka vaikuttavat kritisoivan ryhmää. Suuri osa ryhmän kirjallisuudesta saattaa koostua petollisista ja harhaanjohtavista väitteistä. Eräs tällainen helposti esiintuleva esimerkki on mormonikirkon kovasti uusiksikirjoitettu historia, jotta siitä olisi saatu "uskoa kohottava".

Erikoisuus / euforia / elitismi

Ulkopuoliset eivät voi saavuttaa etuja, jotka ovat tarjona ainoastaan tosiuskoville ryhmän sisällä toimimisen avulla. Näitä etuja ovat henkilökohtaisen vallan saavuttaminen sekä hengellisten kohokohtien tunteminen ja lopuksi pelastus. Mormonien pappeusjärjestys ja temppeliseremonia ovat esimerkkejä näistä.

Uupumus

Väitetään, että pitkät työ- tai kokoustunnit ovat tapa osoittaa uskoaan. Se on myös tapa pitää yksilön ajattelua tiukasti alistettuna. Tämä tuntui erityisesti lähetystyöaikanani.

Riisto

Tämä on laaja aihe, joka vaihtelee omaisuuden ryhmän käyttöön antamisen vaatimuksista pelon, syyllisyyden ja tunne-elämän manipulaatioon kontrollin säilyttämiseksi: ryhmästä erottaminen on erityisen vahva kontrollivipu.

Totalitaarinen maailmankuva

"Me-vastaan-he" -kuva ulkopuolisesta maailmasta. Se on rakennettu korostamaan ryhmän omaa identiteettiä, päämääriä ja hyvinvointia yksilön kustannuksella. Kaikki on joko mustaa tai valkoista.

Jatkuva toisto

Mormonikirkossa on yksi sunnuntai kuukaudessa paasto- ja todistuskokous. Siellä toistetaan toistamistaan samoja fraaseja — Joseph Smith oli profeetta, Mormonin kirja on totta, johtajisto on Jumalan innoittamaa jne. Äidit saattavat kuiskata pikkulapsien korvaan mitä heidän pitää sanoa heidän seistessään yhdessä seurakunnan edessä. Ääneen lausuittuihin rukouksiin kokouksissa sisältyy lähes aina jonkinlainen kiitos Jumalalle Joseph Smithistä, tai jokin muu vastaava lausuma, jossa kiitetään Jumalaa asiasta, joka esiintyy ainoastaan mormonikirkossa.

Täydellisyyteen pyrkiminen

Tämä piirre on mielestäni autoritaarisen ryhmän kiusallisin osa. Kaikilla tuhoisilla ryhmillä näyttää olevan tämä sama piirre.


Kaikki nämä piirteet on suunniteltu yhden keskeisen päämäärän saavuttamiseksi: mormoniuskon istuttamiseksi samalla sulkien pois itsenäisen ajattelun.
    Kun löydät ryhmän ensinäkemältä lämpimiä, ystävällisiä ihmisiä, joilla on kaikki vastaukset, joiden ryhmä väittää puhuvansa Jumalan sanomaa, se tuntuu ensin hyvältä. Tuntuu, kuin olisit löytänyt kotiin, löytänyt totuuden, eikä sinun edes tarvinnut etsiä kovin hartaasti.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999-06-27 — 2004-11-19