Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikkaLähetyssaarnaajien strategia


Suunnittelu

Pelastaminen on lähetyssaarnaajien bisnes. He ponnistelevat kovasti saattaakseen mahdollisimman monet kelvollisiksi palaamaan rakastavan isä-Jumalan luo taivaaseen. Heidän mottonaan on Opin ja liittojen kirjan luku neljä, joka sisältää seuraavat sanat:

Sillä katso, vainio on jo valjennut leikattavaksi, ja katso, se, joka sivaltaa sirpillään kaikella voimallansa, kokoaa varastoon, niin ettei hän huku, vaan saattaa pelastuksen sielullensa;

Vainio on valjennut. Se merkitsee sitä, että maailma on täynnä sieluja, jotka odottavat innokkaasti kuulevansa evankeliumin. Jos lähetyssaarnaaja ei jatkuvasti kasta joukoittain ihmisiä, niin se ei ole vainion vika — ihmiset ovat valmiita. Se on lähetyssaarnaajan oma vika, sillä hänellä ei joko ole tarpeeksi uskoa tai sitten hän ei ponnistele tarpeeksi kovasti. Ja hänen sielunsa on vaarassa hukkua ellei hän ryhdistäydy ja sivalla kovemmin sirpillään.

Mitä lähetyssaarnaajien odotetaan tekevän

Etsittävien ryhmään kuuluvat ne, jotka eivät vielä ole hyväksyneet sitoumusta osallistua toiseen keskusteluun. (Henkilöä ei ole varsinaisesti löydetty, ennen kuin hän on sitoutuu vakavasti tutkimaan kirkkoa.) Tavoitteenasi on auttaa heitä tekemään sitoumus osallistua toiseen keskusteluun.
Opetettavien ryhmä koostuu kaikista tutkijoistasi. Tavoitteenasi on auttaa heitä tekemään kastesitoumus ja pitämään se.
Kastettavien ja perehdytettävien ryhmään kuuluvat ne, jotka valmistautuvat menemään kasteelle, ja ne, jotka on kastettu hiljattain. Tavoitteesi on auttaa heitä pitämään sitoumuksensa mennä kasteelle ja sitoutua sitten pysymään aktiivisina kirkossa.
Jotta voisit kastaa ihmisiä säännöllisesti, sinun pitää lisätä joka viikko muutamia ihmisiä opetettavien ryhmääsi. Sinun pitää auttaa muita ihmisiä tekemään sitoumus, että he menevät kasteelle. Se on mahdollista, kun tutkijoita siirtyy tasaisena virtana etsittävien ryhmästä kastettavien ja perehdytettävien ryhmään. (s.169)

Lähetyssaarnaajat panevat jokaisen kontaktinsa yhdelle kolmesta listasta. Ensimmäinen näistä on eräänlainen tutustumislista — etsittävien ryhmä. Tälle listalle pannaan ne, joita lähetyssaarnaajat yrittävät suostutella ottamaan vastaan keskustelut ja tutkimaan kirkkoa vakavasti.

Toinen on opetettavien ryhmä. Tällä listalla on jokainen, joka on saanut ainakin yhden keskustelun ja jatkaa kirkon tutkimista. Lähetyssaarnaajien päämääränä on saada nämä ihmiset pitämään sitoumuksensa, esim. mennä kasteelle.

Kolmas lista on kastettavien ja perehdytettävien ryhmää varten. Tällä listalla ovat ne, jotka ovat tekemässä lopullisia valmistelujaan ennen kastettaan, ja ne, jotka on hiljattain kastettu. Lähetyssaarnaajien päämääränä on saada tämän ryhmän henkilöt kasteelle ja pysyä lupauksissaan omistautua ja olla uskollisia kirkolle ja sen toiminnalle.

Tavallisesti he yrittävät löytää ainakin pari uutta perhettä opetettavikseen ja samalla "korottaa" aiemmin löytämiään toisille listoille ja lopulta kasteelle ja kirkon uskollisiksi jäseniksi.

Päämäärät

Kerran viikossa lähetyssaarnaajapari istuu suunnittelemaan tulevaa viikkoa, ja asettaa itselleen kuusi päämäärää evankelioimistyössään:

  • Uusia perheitä opetettavien ryhmään: 4
  • Mahdollisia käännynnäisiä, jotka viet sakramenttikokoukseen: 12
  • Keskusteluja, jotka johtavat uusiin opetustapaamisiin tai kasteeseen: 16
  • Ei-jäseniä, jotka aiotte saada lupautumaan kasteelle tiettynä päivänä: 12
  • Mahdollisia käännynnäisiä*, jotka aiotte kastaa: 5
  • Mahdollisia käännynnäisiä*, jotka aiotte kastaa lähimmän kolmen viikon aikana: 16

*Mahdollinen käännynnäinen on joko 1. yhdeksänvuotias tai sitä vanhempi kasteajankohtana tai 2. kahdeksanvuotias, jonka vanhemmat eivät ole mormoneja. Numerot ovat valaisevia esimerkkejä Lähetyssaarnaajan oppaasta.

Lähetyssaarnaajia kehotetaan suunnittelemaan tulevaisuutta korkeintaan kolme viikkoa kerrallaan eteenpäin. Tutkijoiden odotetaan siirtyvän ensimmäisestä ryhmästä kasteelle kolmen viikon aikana. Lähetyssaarnaajille luvataan, että heidän alueellaan on henkilöitä, jotka etsivät evankeliumia, ja että jos he vain ponnistelevat ahkerasti ja jos heillä on uskoa, niin he löytävät nuo ihmiset. Jos he asettavat päämääränsä rukoillen ja uskoen, niin Jumala on auttava heitä saavuttamaan ne. Apostoli Thomas S. Monson sanoo mielellään, että "Kun teet työtä Herralle, niin olet oikeutettu Herran apuun."

Viikkoaikataulu

Lähetyssaarnaajien odotetaan pitävän kirjaa ajastaan erityisten, n. A4-kokoisten makaavien lomakkeiden avulla. Etupuolella on ylhäällä tilaa lähetyskentän nimeä, lähetyssaarnaajan nimeä, aluetta ja viikkoa varten. Sitten on kuusi ruutua viikon kuutta evankelioimispäämäärää varten. Sitten seuraa seitsemän palstaa viikon jokaista päivää kohti. Ne on jaoteltu puolen tunnin välein aamusta klo 6.30 iltaan klo 21.30.

Lomakkeen takapuolelle on varattu 24 riviä opetusryhmän perheille. Palstoihin kirjoitetaan perheen nimi, montako mahdollista käännynnäistä siinä perheessä on, miten kontakti on saatu, montako mahdollista käännynnäistä on käynyt kirkon kokouksissa, montako mahdollista käännynnäistä on suunniteltu kastettavan, kasteen päivämäärä ja lopulta seitsemän palstaa joihin täytetään tiedot siitä, millaista kontaktia heihin on pidetty kunakin viikonpäivänä.

Tutkija-arkisto

Lähetyssaarnaajilla on aluekirjaksi (Area Book) sanottu kansio, jota he pitävät asunnossaan. Sen on tarkoituksena antaa jotakuinkin pysyvää tietoa asianomaisesta alueesta. Siinä saatetaan pitää hyödyllisiä tietoja, joita alueelta lähtenyt lähetyssaarnaaja haluaa jättää tuleville, kuten kartta, mielikauppa, milloin roskat tyhjennetään jne. Mutta sen pääosa koostuu tutkijoista kerätyistä tiedoista.

Aina kun joku suostuu kuulemaan toisen keskustelun ja päätyy näin lähetyssaarnaajien opetettavien listalle, hänestä tehdään kirjaa. Siihen sisältyy nimi, osoite, mahdollinen puoliso sekä lasten nimet ja iät. Siinä on tilaa useiden mormoniystävien tai -sukulaisten nimille ja puhelinnumeroille, opettavien lähetyssaarnaajien nimille ja tilaa "hyödyllisille tiedoille" tutkijasta — ammatti, harrastukset, uskomukset jne.

Aina kun joku keskustelu on annettu, siitä tehdään merkintä tutkijan kirjaan. Sinne merkitään keskustelunannon päivämäärä ja mitä lähetyssaarnaajat aikovat tehdä seuratakseen tutkijan edistymistä.

Jos ja kun tutkija tipahtaa pois opetettavien listalta kirjaan merkitään lukiko hän Mormonin kirjaa ja jos luki, niin miten monta sivua; rukoiliko hän; kävikö hän kirkon kokouksissa. Kirjataan myös keskeyttämisen syy ja muita hyödyllisiä vinkkejä niille mahdollisille lähetyssaarnaajille, jotka saattavat ottaa yhteyttä kyseiseen tutkijaan joskus myöhemmin. Tällaisesta vinkistä on Lähetyssaarnaajan oppaassa esimerkki: "Vaikka Virtaset väittivät olevansa liian kiireisiä jatkaakseen tutkimista, niin he näyttivät hiukan pelkäävän evankeliumin tutkimisen jatkamista. Ehkä he tunsivat ystäviensä painostavan heitä jatkamaan elämistä maailmalliseen tapaan." (Missionary Guide, p. 188)

Tutkijan kirja jää sitten aluekirjaan viitteeksi tuleville lähetyssaarnaajille, ja siinä on runsaasti tilaa myöhemmän yhteydenpidon kirjaamista varten.

Sitä ei viedä kirkon keskustietokantaan, vaikka se olisikin helppo tehdä. Se on vain tomuinen arkisto paikallisesta väestä, joka on hylännyt lähetyssaarnaajien sanoman joskus menneisyydessä.

Jos nimesi on siinä, voit odottaa lähetyssaarnaajien käyvän ovellasi suunnilleen kuuden kuukauden tai vuoden välein tarkistamassa, oletko kiinnostunut muuttamaan tapojasi.

Jos jätät keskustelujen vastaanottamisen kesken etkä halua mitään yhteyttä lähetyssaarnaajiin, voi olla parasta jos pyydät heiltä tämän tutkijakirjan itsellesi, niin ettei sinusta jää mitään mainintaa aluekirjaan. En osaa sanoa, kieltäytyisivätkö he vai suostuisivat. Jos asia kiusaa sinua, ota yhteyttä Tietosuojavaltuutettuun.

Voit myös kokeilla lähettää lähetyssaarnaajille lakimiehen vahvistama kirje (ja kopio lähetysjohtajalle), jossa vaadit heidän poistavan nimesi aluekirjasta.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25