KirjallisuusPalautettu kirkko

Lyhyt selostus MAP-kirkon kasvusta ja opeista William Edwin Berrett. Painettu Länsi-Saksassa 1975. ISBN puuttuu. SEK45,00 (2002)

Berrett: Palautettu kirkkoMerkillepantavaa heti aluksi on se, että tätä kirjaa yhä myydään, vaikka se on niin vanhentunut. Painoksen on täytynyt olla todella ylisuuri. Jos on kiinnostunut siitä, miten kirkko vähitellen muotoutuu ajan paineessa, kannattaa juuri tämä teos hankkia. Sitä löytyy luultavasti myös divareista.

Esipuhe

Tämä lyhyt kirkon historia kirjoitettiin ensimmäisen kerran suppeammassa muodossa vuonna 1936 käytettäväksi kirkon seminaarien ja koulujen oppikirjana.

Vuonna 1944 alkuperäisteokseen liitettiin saman kirjailijan toisen teoksen, Doctrines of the Restored Church, aineistoa. Tämä kirja on julkaistu varustettuna erilaisin korjauksin ja lisäyksin yhdeksänä eri painoksena.

Tämä painos on kokenut huomattavia muutoksia edellisiin verrattuna. Niin kuvitusta samoin kuin muutakin aineistoa on lisätty runsaasti.

Kirkon oppikirjoja käsittelevä komitea on lukenut sekä alkuperäisen että uudistettujen laitosten käsikirjoitukset huolellisesti ja hyväksynyt ne. Haluamme tässä yhteydessä kiittää komiteaa sen monista hyödyllisistä ehdotuksista. Samalla kiitämme erityisesti seuraavia edesmenneitä kahdentoista koorumin jäseniä: Joseph Fielding Smith, Charles A. Callis ja Joseph F. Merrill. He lukivat huolellisesti neljä ensimmäistä painosta muutama vuosi sitten ja esittivät niistä runsaasti rakentavaa kritiikkiä. Kiitämme kaikkia niitä lukuisia henkilöitä, jotka ovat auttaneet tämän uuden painoksen laatimisessa.

Sisältö

1. osa Kristus perustaa uudelleen kirkkonsa maan päälle
Tässä kirjan osassa me tulemme seuraamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palauttamista maan päälle, Hänen kirkkonsa järjestämistä ja suuren pelastussuunnitelman ilmoittamista Jumalan lapsille. Tämä palautuksen ajanjakso rajoittuu Joseph Smithin, profeetan, Herran välikappaleen ja Hänen suurten tarkoitustensa toteuttajan elinaikaan. Lukiessamme näitä sivuja tulemme näkemään Joseph Smithin suurena miehenä, ja saamme seurata hänen persoonallisuutensa kehittymistä tuohon suuruuteen. Me tulemme näkemään rukouksen, ilmoitusten ja pappeuden hyvin näkyvät vaikutukset. Tulemme seuraamaan kirkkoa sen järjestämisestä Fayettessä, New Yorkissa, aina Nauvoon kaupunkiin, kaupunkiin, jota profeetta ja hänen kansansa rakastivat. Luomme lyhyen silmäyksen Mormonin Kirjan alkuperään ja merkitykseen, ja näemme sen vaikutuksen ihmisten elämään. Ennen kaikkea me tulemme ymmärtämään, että kirkko on Jumalasta eikä ihmisistä ja että ne periaatteet, joiden varaan se on rakennettu, ovat iankaikkisia totuuksia.

 1. Elinvoimainen usko
 2. Kuinka kaikki alkoi
 3. Amerikan uskonnollinen rajaseutu
 4. Mormonin kirjan alkuperä
 5. Mormonin kirjan kääntäminen ja julkaiseminen
 6. Uusi kirja — Mormonin kirja — antaa haasteen maailmalle
 7. Mitä silminnäkijöillä on sanottavana Mormonin kirjan alkuperästä
 8. Mormonin kirja ajan tuomittavana
 9. Pappeus käytännössä
 10. Totuus leviää
 11. Mormoniyhdyskunnat Amerikan rajaseuduilla
 12. Kirkon hallinto laajenee
 13. Jumalan kirkkaus on äly
 14. Varhaisten johtajien suuruus
 15. Mormonien ja ei-mormonien väliset ristiriidat Missourissa
 16. Temppelien rakentaminen alkaa
 17. Koettelemusten aikoja kirkossa
 18. Pyhät ajetaan pois Missourin valtiosta
 19. Terästäkin lujempi usko
 20. Kaupunkivaltio kehittyy Amerikassa
 21. Nykyajan profeetan koettelemukset
 22. Miljoonan dollarin uhri
 23. Erilaisten yhteiskuntajärjestysten yhteentörmäys
 24. Suuruuden hinta
 25. Joseph Smithin suuruus

2. osa Jeesuksen Kristuksen evanekeliumi johdattaa ihmiset valloittamaan suuren Amerikan autiomaan
Nyt lähdemme seuraamaan pyhiä toisena kirkon historian suurena aikakautena. Tämä jakso alkaa tyrmistyksestä, joka valtasi Nauvoon profeetan kuoleman jälkeen ja päättyy mormonien ja ei-mormonien väliseen selkkaukseen. Näissä luvuissa näemme, kuinka palautettu evankeliumi vaikuttaa miesten ja naisten sydämiin. Meitä tulee värähdyttämään usko, joka sai kokonaisen kansan muuttamaan länteen, Kalliovuorille. Saamme seurata mormonipataljoonan 3200 kilometrin marssia Tyynenmeren rantaan. Näillä sivuilla tutustumme leirielämään preerioilla — näemme sen ilot ja murhenäytelmät — ja sisimpäämme herkistää usko, joka sai aikaan nuo suuret uhraukset. Ennen kaikkea saamme nähdä, kuinka suuri osa uskolla oli Amerikan suuren autiomaan valloittamisessa, ja tunnemme voimakkaan kokoamisen hengen, joka täyttää nämä autiomaat käännynnänisillä kaikkialta maailmasta.

 1. Joseph Smithin vai Jumalan kirkko?
 2. Uudet johtajat ja vanhat ongelmat
 3. Maanpakoon ajettu kansa
 4. Mormonipataljoona
 5. Pioneerit
 6. Uusi kokoamispaikka
 7. Kokoamisen henki
 8. Autiomaan valloittaminen
 9. Omavarainen kansa
 10. Yhteiskunnallisia kokeiluja
 11. Utahin sota
 12. Suuri murhenäytelmä
 13. Eristyneisyys päättyy

3. osa Kirkko tänä päivänä
Mormonismi on nyt toisella vuosisadallaan. Se on raivannut itselleen sijan maailmassa elinvoimaisena ja edistyksellisenä uskontokuntana. Tässä osassa me tutkimme kirkon toimintaa löytääksemme sen liikkeelle panevan voiman. Me tulemme ihmettelemään sen ainutlaatuista järjestystä ja hämmästyttävää elinvoimaa. Me tulemme ihastumaan siitä rakkauden ohjelmasta, jota toteutetaan sen temppeleissä; tulemme liikuttumaan siitä palavasta todistuksesta, joka saa lähetystyötoiminnan elämään. Me opimme antamaan arvoa Jumalan huolenpidolle lastensa onnesta, ja lopuksi tulemme ymmärtämään, että Jumalan valtakunnan lait ovat kaiken elämän lakeja — iankaikkisia totuuksia.

 1. Mormonismin toinen vuosisata
 2. Jumalan temppelit
 3. Elinvoimainen ohjelma ihmisen hyväksi
 4. Mormonismi huomenna

4. osa Mormonifilosofia
Vaikkakin mormonien tarinan tutkiminen antaa syvällisen käsityksen siitä, mihin mormonit uskovat, ja kuvaa elävästi, millä tavoin tuo usko vaikutti miesten ja naisten elämään, voidaan palautettua kirkkoa ja sen ihmiskunnalle tuomaa sanomaa oppia arvostamaan enemmän vain tutkimalla myöhempien aikojen pyhien perimmäistä filosofiaa ja uskomuksia. Tässä osassa tulemme puhumaan muutamista mormonifilosofian perusseikoista ja tulemme käsittelemään ainakin jossakin määrin, kuinka kirkko voi lisätä maailman uskonnollista tietoutta.

 1. Myöhempien aikojen pyhien käsitys Jumalasta
 2. Evankeliumin elämänsuunnitelma
 3. Pappeus ja kirkko
 4. Evankeliumin periaatteet ja toimitukset
 5. Pyhän Hengen siunaukset
 6. Avioliitto ja perhe

Liite
Kirjallisuusluettelo
Hakemisto

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999 — 2004-03-04