KirjallisuusAnteeksiantamuksen ihme

Spencer W. Kimball. Painettu Länsi-Saksassa 1978.
ISBN puuttuu. SEK113,00 (2002)

Eräs niistä harvoista kirjoista, joita lähetyssaarnaajien sallitaan lukea. Kimball oli kirjan ilmestyessä 1969 yksi kirkon kahdestatoista apostolista (Kristuksen erityisistä todistajista) ja sittemmin 1973—1985 kirkon "profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja".

Otteita esipuheesta

Tämä kirja ei ole tarkoitettu ajanvietteeksi, vaan sen vakavana pyrkimyksenä on ennemminkin esittää pyhien kirjoitusten kohtia, erilaisia kokemuksia ja kehotuksia siinä toivossa, että monet saavat niistä haalun tehdä parannuksen synneistään ja harkitsemattomista teoistaan sekä ryhtyvät puhdistamaan ja korjaamaan elämäänsä.

Tähän hankkeeseen antoi herätteen monivuotinen toimintani vaarnanjohtajana ja apostolina, joissa tehtävissä olen monesti joutunut tekemisiin erilaisiin rikkomuksiin syyllistyneiden kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka ovat hairahtuneet sukupuolisynteihin joko avioliitossa tai sen ulkopuolella.

Koska miehet ja naiset ovat vain ihmisiä ja tavallisesti lihallisuuteen taipuvaisia ja koska on yleensä helpompaa tehdä väärin kuin tehdä oikein sekä koska "kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla", olen kenties esittänyt kirjoitusten kohtia sukupuolisynnistä paljon enemmän kuin mistään muusta.

Henkisiin sairauksiin, jotka ahdistavat meitä ja repivät elämäämme, Herra on antanut meille varman lääkkeen: parannuksen.

Sisältö

 1. "Tämä elämä on aika..."
  Elämän jumalallinen tarkoitus — Usko Jumalaan välttämätöntä — Kuolevaisuutta edeltänyt ymmärryksemme — Evankeliumi karttanamme — Suora tie — Lykkäämisen yleisyys — Vain vakaumuksessaan pelottomat korotetaan — Lykkäämisen vaarat — Myöhempien aikojen pyhien solmittava iankaikkinen avioliitto jo tässä elämässä — Tuomio tiedon mukaan — Muutamat mahdollisuudet päättyvät kuolemassa — Parannuksen ja anteeksiantamuksen siunaukset — Apua Pyhältä Hengeltä — Valitkaa harvojen kulkema tie
 2. "Ei mikään epäpuhdas voi päästä..."
  Kuulumme sille mitä palvelemme — Saatanan todellisuus — Vanhat synnit, uudet nimet — Pyhissä kirjoituksissa mainitut synnit — Puhtaus iankaikkisen elämän välttämätön edellytys — Tarvitsemme itsekuria — Parannus ainoa keino
 3. "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan..."
  Kaikki ovat syntisiä — Kirkon jäsenet tarvitsevat parannusta — Profeetatkaan eivät ole täydellisiä — Syntejä pyhien keskuudessa
 4. "Näitä Herra vihaa..."
  Epäjumalanpalvelus — Niskurointi — Petturit — Sapatin rikkominen — Rahanahneet — Varastaminen — Epäpyhät isännät — Saamattomuus — Väärä todistus — Siivoton kielenkäyttö — Viisauden sanan rikkominen — Huumausaineet — Liiton rikkojat — Jumalaa vihaavaiset — Kiittämättömyys — Laupeudettomuus — Viha — Synti Jumalalle kauhistus
 5. Vain murhaa lievempi synti
  Sukupuolisynti saastuttaa — Vakavuudeltaan vain murhaa lievempi — Vaarat nuorille — Askeleet haureuteen — Huoruuden kirous — Varoitus työssäkäyville vaimoille — Kavahtakaa ajatustakin — Avionrikkojanainen — Kirkosta erottaminen rangaistuksena — Rakkaus avioliitossa — Valitkaa vanhurskaus ja rauha
 6. Rikos luontoa vastaan
  Itsetyydytys — Kautta aikojen olemassa ollut synti — Luonnotonta ja väärää — Uhka perhe-elämälle — Yhtä vakava kuin aviorikos — Kirkon auttamisohjelma — Parannettavissa ja anteeksiannettavissa ponnistelujen avulla — Henkilökohtaisen vastuun ottaminen tärkeätä — Ei tule katsoa taakseen — Vapauden suloinen maku — Jumala rakastaa syntistä
 7. Tekemättä jättämisen synti
  Vanhurskas toiminta — Hengellisestä apaattisuudesta seuraava pahe — Me teemme liiton toimia — Monia tilaisuuksia tekemättä jättämiseen — Verukkeet asiaankuulumattomia — Parannus tärkeä
 8. "Niinkuin hän mielessään laskee"
  Ajatukset muovaavat elämäämme — Ajatusten yhteisvaikutus — Ajatukset hallitsevat tekoja ja asenteita — Ajatuksemme vaikuttavat toisiin — Vastuullisuus ajatuksistamme — Jumalalle ei mikään ole salaista — Jumalan palvelijoitten erottamiskyky — Vapahtajan sana ajatuksissa tehdyistä synneistä — Välttäkää ensimmäistä yllykettä — Ajatelkaa hyveellisiä ajatuksia
 9. Tie jolta paluuta ei ole
  Iankaikkisesti liian myöhä — Syntejä kuolemaksi — Pysykää uskollisina loppuun saakka — Synti Pyhää Henkeä vastaan — Pappeuden vala ja liitto — Kadotuksen lapset — Murhaaja — Kirkko ja murhaaja — Välttäkää ensimmäisiä askeleita
 10. Tehkää parannus tai hukutte
  Ikiaikojen sanoma — Rangaistuksia niille, jotka eivät tee parannusta — Synti vienyt kulttuureita perikatoon — Tämän päivän synnintekijöitä odottavat saman kaltaiset rangaistukset — Synnillä luonnolliset seurauksensa — Seuraukset ovat väistämättömiä — Älkää kuolko synnissä — Tie pois synnistä
 11. Vakuuttuminen syyllisyydestä — herääminen
  Ensimmäinen askel — Omantunnon liikkeet — Murhe ei riitä — Miten väärä on väärää? — Syyllisyyden käsittäminen avaa oven parannukseen — Nöyryys on se avain — Koe, joka osoittaa, onko ihminen vakuuttunut syyllisyydestään — Astukaa ensimmäinen askel
 12. Synnin hylkääminen
  Halu ei riitä — Yrittäminen ei riitä — Ei anteeksiantoa ilman parannusta — Parannus vaatii aikaa — Parannus helpompaa, ennen kuin synti on syvälle juurtunut — Paluu syntiin peruuttaa anteeksiannon — Saatana halajaa kirkon johtajia — Me voimme tehdä sitä mitä tahdomme — Henki auttaa parannuksentekijää
 13. Taakan keventäminen tunnustuksen kautta
  Tunnustus vaaditaan nyt kuten ennenkin — Vakavat synnit tunnustettava kirkon auktoriteeteille — Tunnustuksen oltava täydellinen — Vapaaehtoinen tunnustus on paras — Tunnustus Jumalan palvelijoille — Tunnustus muille ihmisille — Tunnustusta ei ole määrä toistaa — Rauha tunnustuksen kautta
 14. Hyvittäminen
  Hyvittäminen aina osa parannusta — Täydellinen hyvittäminen toisinaan mahdollista — Murhasta ei sopivaa hyvitystä — Hyvitys puhtauden menettämisestä — Hyvittäminen ja anteeksianto
 15. Jumalan käskyjen pitäminen tuo anteeksiannon
  Uskollisuutta ja yrittämistä vaaditaan — Parannus on tehtävä kaikesta sydämestä — Evankeliumin vieminen toisille helpottaa parannuksentekoa — Usko ja teot — Parannusta tekevä elämä pyrkii täydellisyyteen — Perspektiivi on tärkeä — Aloite on yksilön
 16. Ansojen välttäminen
  Synnin kavaluus — Vapahtajan esimerkki — Älkää leikitelkö kiusauksen kanssa — Varokaa arkoja kohtia — Verukkeet ansana — Ansoja nuorille — Vakituisen seurustelun vaarat — Auto - siunaus ja kirous — Säädyttömyys — Rivous, kirjoitettu ja puhuttu — Ala-arvoiset filmiesitykset — Parhaatkin nuoret voivat langeta — Pysykää Herran puolella
 17. Turvallisen reitin kartoittaminen
  Suunnitelkaa jo varhain elämässä — Viisas suunnittelee — Tien kartoittaminen avioliittoa kohti — Eri uskoa edustavien keskeisen avioliiton mielettömyys — Solmikaa avioliitto kirkon piirissä — Oikeanlaatuisen seurustelun merkitys — Selestinen avioiliitto tie onneen — Selestisen avioliiton lykkäämisen vaarat — Morsian ja sulhanen tehkööt lujia päätöksiä — Aviolupausten noudattamisen tärkeys — Varatkaa koko perheelle aikaa evankeliumin mukaiseen elämään — Suunnitelkaa äidin jäämistä kotiin — Kartoittakaa tie lapsille — Vanhempien tulee pysytellä lähellä lapsia — Vanhemmat vastuullisia lasten opetuksesta — Onnen suunnitelma
 18. Antakaa anteeksi saadaksenne anteeksi
  Anteeksiannon oltava vilpitön — Rikkomukseen syyllistyneitä ei tule vainota — Kosto on vierasta evankeliumille — Älkää tuomitko — Ei pakoa ilman anteeksiantoa — Katkeruuden myrkky — Emme ymmärrä
 19. "... Niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme"
  Paavali ja Stefanus antoivat anteeksi vihollisille — Jeesuksen suurenmoinen esimerkki — Meidän täytyy antaa anteeksi joka tapauksessa — Anteeksianto pisimmälle vietynä — Se on tehtävissä — Viha ja katkeruus ovat voitettavissa — Kemptonin tarina — Muita esimerkkejä nykyajasta — Sovinto kirkon kanavien välityksellä — Kirkon jäsenten väliset riita-asiat — Ylpeys vai rauha? — Rakkauden hengessä — Vaikeata mutta mahdollista
 20. Tilinteon hetki
  Jumalattomien menestyminen tilapäistä — Tuomio väistämätön — Ajallisia siunauksia kuuliaisuudesta — Suuria lupauksia iankaikkisuuden varalle — Tuomioistuin — Tehkää parannus kuolevaisuudessa — Kansakunnat tuomitaan — Amerikan tilanne — Jumala todellinen varjelija — Tilinteon hetki kohtaa kaikkia
 21. Kirkko antaa anteeksi
  Kirkon anteeksianto — Kirkon johtajien tehtävä — Rangaistukset käsittävät menetyksiä ja erottamisia — Kirkon virkamiesten valtuudet — Kirkosta erottaminen — Valta sitoa ja päästää — Piispat poistavat rangaistuksia, eivät syntejä — Vääriä väitteitä syntien anteeksiantamisesta — Tunnustus luottamuksellinen ja vapaaehtoinen — Sama synti saattaa aiheuttaa erilaisen kohtelun — Parannus on se avain
 22. Jumala antaa anteeksi
  Jeesus Kristus ainoa tie — Toivo kannustaa parannukseen — Lupauksia katuvalle syntiselle — Anteeksianto haureuden synnistä — Puhdistautuminen — Vaikeata mutta toteutettavissa — Pyhittäminen voittamalla — Saatanan rusikointi — Aina parempi olla tekemättä syntiä — Armo ei ryöstä oikeudelta — Anteeksianto - Jumalan kutsu
 23. Anteeksiantamuksen ihme
  Nykyajan ihmeet — Hengellisen näkemyksen merkitys — Rauhan siunaus — Jumalan uudistava voima — Rauha valmistautumisesta Kristuksen tulemukseen — Anteeksiantamuksen ihme
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2002-06-01 — 2004-03-05