KirjallisuusThe 1838 Mormon War in Missouri. Stephen C. LeSueur. University of Missouri Press. Columbia and London, 1987. 1st paperback ed. 1990, ISBN 0-8262-0729-4.

Kirjan kansiSana Missouri edustaa epäilemättä mormoneille vainoa. Mutta samoin kuin niin monet muut historialliset tilanteet ja tapahtumat, mormonien Missourin kausikaan ei todellisuudessa ollut yksiselitteinen mustavalkoinen "hyvät mormonit — pahat ei-mormonit" -asettelu.

Vaikka pyhät olivat olleet Missourissa vuodesta 1831, kolme tiettyä juttua johti keväällä ja kesällä 1838 tunnettuun loppuratkaisuun — pyhien karkotukseen Missourista Illinoisiin. Ensiksikin mormoneja alkoi kokoontua Missouriin suurin joukoin; toiseksi, osa heistä meni kimppaan ja perusti sisäisen miliisijoukon, joka tunnetaan nimellä daniitit; ja kolmanneksi he ottivat kirjaimellisesti sotaisan asenteen oletettuja "vihollisiaan" kohtaan kirkon ulkopuolella.

Itse en tiennyt paljon mitään näistä tapahtumista (paitsi sitä kirkossa opetettavaa tavaomaista "meitä vainottiin syyttä suotta") ennen kuin luin LeSueurin kirjan, ja voin todella suositella sitä kenelle tahansa 1800-luvun alkupuolen Amerikan historiasta kiinnostuneelle.

Kirjailijan esipuheesta

Kiinnostukseni mormonien kokemuksiin Missourissa lähti käyntiin lähes kymmenen vuotta sitten, kun työskentelin tutkijana professori LaMar C. Berrettin alaisena Brigham Youngin yliopiston uskonnollisen tutkimuksen keskuksessa. ... Vaikka "mormonisodasta" on kirjoitettu paljon, tapahtumien uudelleen tutkimiselle on oikeutuksensa monista syistä. Hiljattainen uusien lähdemateriaalien löytö, joihin sisältyy päiväkirjoja, kirjeitä anomuksia ja virallisia dokumentteja toivat saataville suuren määrän uutta tietoa. Lisäksi useat historiikeista ovat mormonien kirjoittamia ja painottuvat heidän tekemisiinsä; tarvittiin yksityiskohtaisempi kuvaus missourilaisten asenteista ja toimista. Ei-mormoneille, jotka vastustivat anti-mormonistisia omankäden oikeuden käyttäjiä ja pyrkivät tukahduttamaan levottomuuksia, ei ole annettu tarpeeksi huomiota. Uudet lähdemateriaalit tarjoavat kiinnostavaa tietoa ja auttavat käsittämään konfliktin syitä ja miksi viranomaiset eivät kyenneet lopettamaan väkivaltaisuuksia.

Takakannesta

"Daniittien valoista hävityskäskyihin tämä kirja paljastaa lyhytsanaisesti, mitä todella tapahtui mormonien ja missourilaisten välillä. Se on läpikotaisin tutkittua asiaa ja täsmällisesti kirjoitettu, ja se paikkaa erään suurimmistä lävistä mormonihistoriassa."
— Valeen Tippetts Avery, Mormonihistoriallisen seuran puheenjohtaja

"Vaikka viime vuosikymmeninä on kirjoitettu mormonisodasta paljon, Stephen C. LeSueur kirjoittaa tuoreella ja erittäin tarpeellisella uudella tavalla. LeSueur kirjoittaa selkeää ja suoraa proosaa, ja on näin saanut aikaan perusteellisen ja syvällisen tutkimuksen, joka antaa useita tärkeitä panoksia. ... Tämä työ on epäilemättä paras aiheesta kirjoitettu kirja."
Western Historical Quarterly

Sisältö

 1. Introduction
 2. Early Mormonism and Missouri
 3. Rumblings of a Conflict
 4. Trouble Begins
 5. The Mormons Accused
 6. The Militia Intervenes
 7. The Mormons Retaliate
 8. Open Warfare
 9. War Against the Saints
 10. Surrender
 11. Terms of Surrender
 12. The Richmond Court of Inquiry
 13. Expulsion
 14. Conclusion

Appendix: Chronology of Events in Missouri
Bibliographical Essay

Kiinnostavia paikallaolleiden kirjoituksia

Lisätietoa Benjamin F. Johnsonin tarina
Lisätietoa Ebenezer Robinsonin tarina

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-12-24 — 2003-06-29