KirjallisuusJoseph Smithin ilmoitukset

Tekstit ja kommentaarit

H. Michael Marquardt: The Joseph Smith Revelations. Text & Commentary.
Signature Books, Salt Lake City 1999. ISBN 1-56085-126-0.

The Joseph Smith RevelationsOliver Cowderyn piispa Newel K. Whitneylle 4. helmikuuta 1835 kirjoittamassa kirjeessä näkyy turhautumista. Cowdery yritti saada käsiinsä alkuperäiskopion "Kirkon laista" eikä ollut pystynyt paikantamaan luotettavaa lähdettä. Hän jopa myönsi julkisesti, ettei hän "ollut yllättynyt" valmistellessaan Joseph Smithin ilmoitusten julkaisua "huomanneeni edellisen painatuksen [kirkon sanomalehdessä] niin kovin alkuperäisestä eroavaksi". Kuten historioitsija Richard P. Howard on huomauttanut, ongelmana oli se, että Cowdery käytti "eriävää alkuteosta" verrattuna siihen, minkä hän oli nähnyt neljä vuotta aiemmin.

Kirjan kirjoittajan H. Michael Marquardtin mielestä on todellakin ilmiselvää, että Smithin ilmoitusten vuoden 1835 versio oli "toimitettu, laajennettu teksti, johon sisältyi vuoden 1831 alkuteokseen ajallisesti yhteensopimatonta materiaalia." Tarkemmin sanoen monia dokumentteja oli "lisätty, laajennettu ja joissakin tapauksissa asetettu eri historiallisiin yhteyksiin. ... muun muassa oli tehty muutoksia, jotka paransivat käytettyä kieltä, tulkitsivat uudella tavalla taloudellisia asioita, lisäsivät virkoja, jotka olivat olemassa vasta toimituksen aikoina ja sovittivat tekstin sisään huomautuksia pappeuden palautuksesta." Tapauksissa, joiden kulku "ei ollut sujunut niin kuin oli ennustettu", profetioita arvioitiin uudelleen ja muuteltiin tarpeen mukaan.

Mitä väliä tällä kaikella sitten on nykyään? Monet muutoksista ovat merkityksellisiä, pitääpä niitä sitten historiallisina kuriositeetteina, taustana nykyään epäselvien kohtien tarkoituksille, tai helpottavina ymmärtämään Jumalan "rivi rivin päälle"-tapaa pitää yhteyttä kuolevaisten miesten ja naisten kanssa. Viimemainittu saattaa olla niistä merkittävin siinä valossa, että "kaanonin kehittyminen" ilmaisee jotakin ilmoituksen luonteesta itsestään. Joka ryhtyy tutkimaan tarkasti kirkon dokumentteja joutuu ilmiselvästi uhraamaan oletuksensa erheettömyydestä virtaavan, dynaamisen ilmoituksen laadun edestä — Marquardt kutsuu sitä "elävän tekstin rikkaudeksi sen muuttuessa ajan mukana." Tämä uusi käsitys paljastaa "tärkeitä, periaatteellisia näköaloja" opin, toimintatapojen ja historian ymmärtämiselle.

Kirjailijasta:

H. Michael Marquardt on kirjoittanut yhdessä edesmenneen Wesley P. Waltersin kanssa arvostetun teoksen Inventing Mormonism: Tradition and the Historical Record. Lisäksi hän on kirjoittanut useita historiallisia erikoistutkimuksia, joihin kuuluvat The Book of Abraham Revisited, Joseph Smith's Diaries, sekä The Strange Marriages of Sarah Ann Whitney; esseitä, jotka ovat ilmestyneet eri ammattimaisissa ja uskonnollisissa aikakauslehdissä. Marquardt on nykyään eläkkeellä valtion virasta, ja pitää yllä omaa websivustoaan "Mormon Origins." Hän asuu Sandyssä, Utahissa.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-02-19 — 2002-11-18