KirjallisuusPerintömme, lyhyt katsaus Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historiaan

MAP-kirkko 1996. ISBN 951-850-321-4 Painettu Saksassa

Johdanto

PerintömmeTämän kirjan keskeinen sanoma on se sanoma, jota Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on julistanut perustamisestaan lähtien. Joseph Smith, tämän armotalouden ensimmäinen profeetta, opetti:

"Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettain todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudattiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä."

Jokainen Joseph Smithin jälkeen tullut profeetta on lisännyt tähän todistukseen oman todistuksensa Vapahtajan jumalallisesta tehtävästä. Ensimmäinen presidenttikunta lausui:

"Kutsuttuina ja asetettuina todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta koko maailmalle me todistamme, että Hän nousi ylös tuona pääsiäisaamuna miltei kaksi tuhatta vuotta sitten ja että Hän elää tänä päivänä. Hänellä on kirkastettu, kuolematon lihaa ja luuta oleva ruumis. Hän on Vapahtaja, maailman valkeus ja elämä."

Myös miljoonilla uskollisilla pyhillä on ollut todistus Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta. Tämä tieto on saanut heidät tekemään uhrauksia, joita on tarvittu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon eli Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päälle. Kertomus kirkon perustamisesta on kertomus uskosta, pyhittäytymisestä ja ilosta. Se on kertomus elävistä profeetoista, jotka opettivat Jumalan totuuksia nykypäivän maailmalle. Se on kertomus eri elämänaloja edustaneista miehistä ja naisista, jotka etsivät Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyttä ja sen löydettyään olivat valmiit maksamaan vaaditun hinnan tullakseen Vapahtajan opetuslapsiksi. Nämä järkkymättömät pyhät ponnistelivat eteenpäin läpi kärsimysten sekä vastoinkäymisten, ja suuriiinpienkin kärsimystensä keskellä he todistivat Jumalan hyvyydestä ja Hänen rakkautensa aikaansaamasta ilosta. He ovat jättäneet meille uskon, rohkeuden, kuuliaisuuden ja uhrauksen perinnön.

Uskon perintö jatkaa kasvuaan nykypäivinä. Myöhempien aikojen pyhät eri puolilla maailmaa ovat nykyajan pioneereja omassa kotimaassaan, jossa he elävät uskoen ja rohkeina uusien haasteiden ja mahdollisuuksien täyttämänä aikana. Monia kertomuksia uskosta on vielä kirjoittamatta. Meillä jokaisella on tilaisuus jättää jälkeemme tuleville perintö, joka auttaa heitä ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisen elämän tuomaa iloa sekä evankeliumin jakamisen iloa.

Kun saamme tietää enemmän ennen meitä eläneiden uskosta, me voimme paremmin ymmärtää niitä, joiden kanssa me yhdessä todistamme Vapahtajasta ja autamme lujittamaan Hänen valtakuntaansa. Me voimme päättää elää vanhurskaammin Herran Jeesuksen Kristuksen uskollisina opetuslapsina.

Sisältö

 1. Ensimmäinen näky
 2. Kirkon perustuksen laskeminen
 3. Valtakunnan rakentaminen Kirtlandissa Ohiossa
 4. Siionin perustaminen Missouriin
 5. Uhrauksia ja siunauksia Nauvoossa
 6. Uskoa joka askeleella
 7. Merkkiviiri kansoille
 8. Koetusten ja koettelemusten aikakausi
 9. Kasvava kirkko
 10. Maailmanlaajuinen kirkko
 11. Kirkko nykypäivinä
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-05-02 — 2002-11-22