KirjallisuusVoima korkeudesta: Mormonipappeuden kehitys

Power from on High: The Development of Mormon Priesthood
Gregory A. Prince
ISBN: 1-56085-071-X Signature Books, Salt Lake City, 1995.

Power from on HighValtuus ja pappeus olivat käsitteitä, jotka kehittyivät vähitellen mormoniteologiassa — eivät äkkinäisin hyppäyksin vaan ideoina, jotka kasvattivat merkitystään ajan myötä. Joseph Smith toimi alunperin oletetun johtajuuden voimalla mutta siirtyi myöhemmin kohti enkelin antamaa nimenomaista valtuutta ja Raamatusta juontuvien mallien mukaista rakennelmaa.

Korkeamman ja alemman pappeuden rakennelma muuntui jatkuvasti mukaillen käytännön tarpeita. Pappeja tarvittiin suorittamaan toimituksia, opettajia johtajaan seurakuntia, piispoja pitämään huolta kirkon varoista, ja vanhimpia käännytystyöhön — kaikki nämä olivat velvollisuuksia, joita jaettiin toistuvasti uudelleen läpi koko Smithin nelitoistavuotisen toimintakauden.

Gregory A. Prince kartoittaa näitä kehityksiä vaikuttavan tulkintataitoisesti. Hänen rauhalliset ja vastuuntuntoiset tulkintansa ovat hyvä esimerkki keskittyneestä ja hyvin määritellystä tutkimuksesta. Pitkälleviety dokumentaatio on erinomainen. Prince on koonnut vaikuttavan sarjan lähteitä, ja antaa niiden puhua puolestaan. Hän ei ollenkaan kritisoi Joseph Smithiä, vaan sijoittaa vain pappeuden kehityksen historiallisiin puitteisiinsa, minkä ulkopuolisetkin voivat käsittää. Hän esittää meille syvemmän käsityksen mormonipappeudesta sellaisena kuin sen syntyaikojen näkijät sen kuvailivat.

Prince on ammatiltaan tutkimusjohtaja farmaseuttisessa Virion Systems, Inc. -yhtiössä Marylandissä. Hän on toiminut apulaisprofessorina sekä tutkimusprofessorina sekä luennoitsijana eri korkeakouluissa Yhdysvalloissa. Hän kirjoittaa parhaillaan elämäkertaa kirkon presidenttinä 1960-luvulla toimineesta David O. McKaystä.

Princen kokoelma Utahin yliopistossa

Gregory A. Prince Papers (Accn 1334) University of Utah Marriott Library, Manuscripts Division

The Gregory A. Prince Papers (1833-1995) contains scriptural and historical research conducted for the writing of Prince's book, Power From on High: The Development of Mormon Priesthood (1995), as well as two typescript drafts of the book's text. His research includes copies of sections of the diaries of Joseph Smith, Emma Smith, Hyrum Smith, and other prominent people in the early years of the LDS Church. It also includes minutes of meetings for the LDS Relief Society and meetings where Joseph Smith introduced the ordinances of the priesthood. Sections of the Doctrine and Covenants and copies of patriarchal blessings given by Joseph Smith, Sr., and Joseph Smith, Jr., from 1833 to 1844 are also among the documents. An inventory is available.

Contents

Acknowledgements vii

  1. Authority 1
  2. Offices 47
  3. Ordinances, 1829-30 79
  4. Ordinances: The Endowment 115
  5. Ordinances, 1831-36 149
  6. Ordinances: The Second Anointing 187
  7. Judicial Systems 193
  8. Women and Priesthood 201

Index 211

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2002-01-01 — 2002-11-18