KirjallisuusKummia tekoja ja ihmeitä

Apostoli LeGrand Richards. Painettu Tanskassa 1995. Toinen, korjattu laitos. ISBN 0-87747-161-4
Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua
suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta
pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän
jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,
sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle
kummia tekoja — kummia ja ihmeitä, ja sen
viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten
ymmärrys katoaa. (Jes. 29:13-14)

 

 

 

 

 

Esipuhe

Päättäessään toimintansa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Etelävaltioiden lähetyskentän johtajana vuonna 1937 vanhin LeGrand Richards jätti lähetyssaarnaajille kirjoitelman, jonka otsikkona oli "Mormonismin sanoma". Tämä kirjoitus oli laadittu lähetyssaarnaajien avuksi heidän tutkiessaan ja esittäessään evankeliumia järjestelmällisellä ja johdonmukaisella tavalla, ja sitä ovat siitä lähtien käyttäneet lukuisat lähetyskentät ja vaarna-lähetyssaarnaajat. Toistuvat pyynnöt ja ehdotukset kirjoitelman painattamiseksi ovat vaikuttaneet päätökseen laajentaa alkuperäistä tekstiä ja julkaista se kirjana. Se on tässä nimellä Kummia tekoja ja ihmeitä.

Sittemmin saapui kirje eräältä lähetysjohtajalta, joka pyysi lupaa saada käyttää tätä kirjoitusta. Seuraavassa on osia kirjeestä:

Olen jo jonkin aikaa haaveillut opetusohjelmasta, jota lähetyssaarnaajat voisivat käyttää tutkijoiden luona käydessään ja jossa asiat olisivat luontevassa järjestyksessä, niin että heidän sanomansa olisi tehokkaampi ja helpompi ymmärtää. Tänä aamuna siivosin kirjoituspöydän laatikkoa ja törmäsin unelmieni vastaukseen — se oli pölyn peitossa ja hylätty. Se oli LeGrand Richardsin kirjoittama monistettu kirjanen nimeltä "Mormonismin sanoma". Olen lukenut sen läpi, ja se on juuri sitä, mitä haluaisin antaa jokaisen lähetyssaarnaajan käteen. Sopiiko teille, että teen siitä kopioita tätä tarkoitusta varten? Se on erinomainen, ja se innostaisi tehokkaasti järjestelmälliseen tutkimiseen ja säännönmukaisiin esityksiin.

Tämän kirjoituksen julkaisemiseen kannusti myös erään Brigham Youngin yliopiston opettajan pyyntö saada monistaa se ja käyttää sitä työssään kyseisessä oppilaitoksessa. Hän oli käyttänyt tätä kirjoitusta kahdeksan edellisen vuoden aikana lähetyssaarnaajana, seminaariopettajana sekä Brigham Youngin yliopistossa, missä hän toimi loppututkintonsa jälkeen uskonnonopettajana opettaen kolmea kaksi kertaa viikossa kokoontuvaa kurssia. Tässä on ote hänen kirjeestään:

Kaikessa kirkon työssäni olen havainnut tämän kaikkein hyödyllisimmäksi johdatukseksi palautettuun evankeliumiin. Olen usein ajatellut, että tämä kirjoitus pitäisi tavalla tai toisella saada kaikille kirkon lähetyskentille, jotta kaikki lähetyssaarnaajat voisivat hyötyä sen käytöstä, koska se antaa selvän ja laajan käsityksen siitä sanomasta, joka meillä on maailmalle, ja esittää sen myös johdonmukaisessa järjestyksessä... Pidän sitä erinomaisena. Itse asiassa se on paras näkemistäni, ja kirjoitan tämän toivoen, että se saa enemmän, paljon enemmän julkisuutta ja levikkiä. Olen testannut sitä kahdeksan vuoden ajan aktiivisessa kirkon työssä, enkä ole löytänyt siitä puutteita.

Kun tämä kirjoitus ensimmäisen kerran annettiin Etelävaltioiden lähetyskentän lähetyssaarnaajille, sen mukana oli kirje, jossa oli lisää ehdotuksia evankeliumin sanoman esittämisestä. Kirje sisälsi mm. seuraavaa:

Meidän pitää saarnata evankeliumia kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. (Ks. Matt. 24:14; Ilm. 14:6-7.)

Me olemme niitä kalastajia ja metsästäjiä, joita Herra lupasi lähettää viimeisinä päivinä kalastamaan ja metsästämään Israelia "kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista". (Ks. Jer. 16:16.)

Meidät lähetetään kaksittain, kuten muinaiset seitsenkymmenet (ks. Luuk. 10:1), näillä Mestarin neuvoilla:

Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle talolle!' Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä; mutta jos ei ole, niin se palajaa teille.
Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. (Luuk. 10:5-7)

Näillä ja tätä seuraavilla sanoilla tässä luvussa Mestari toi esille, että ne, jotka ottavat vastaan Hänen palvelijansa, ottavat vastaan Hänet. Nähtävästi Hän haluaa tähdentää seitsenkymmenille, että kun heidän rauhansa lepää talon päällä, Herra on tehnyt oman osansa työstä, ja sen jälkeen Hän jättää palvelijoilleen vastuun jäädä sinne ja esittää koko sanoman, niin että se voi olla todistuksena heidän puolestaan tai heitä vastaan. Tästä syystä Hän neuvoi: "Älkää siirtykä talosta taloon." Liian usein lähetyssaamaajamme pakenevat työtään kokemattomuuden tai puutteellisen valmistautumisen vuoksi sen sijaan, että ryhtyisivät siihen innolla Kysykää itseltänne: "Kuinka monessa kodissa olen selittänyt sanomamme niin yksityiskohtaisesti ja täydellisesti, että se voi olla todistuksena niitä vastaan, jotka sen kuulevat?"

Jos me kerromme tarinamme, meillä on oikeus tulla kuulluiksi, huolimatta niistä sadoista kristillisistä kirkkokunnista, joita maailmassa jo on olemassa.

Jos kerromme tarinamme asianmukaisesti, väittely ei ole tarpeen, ja tämän pitäisi poistaa pelko lähetyssaarnaajan sydämestä. Yleensä lähetyssaarnaajista on tuntunut, että he lähtevät kiistelemään ja väittelemään, ja heidän pitäisi olla valmistautuneita, mutta jos he ovat valmiit kertomaan tarinamme älykkäästi ja innokkaasti, heidän kuulijansa alkavat kuunnella ja kysellä.

Selittämällä muutamia evankeliumin periaatteita emme suinkaan ole vielä kertoneet sanomaamme todistukseksi ihmisiä vastaan sen enempää kuin mies on rakentanut talon laskettuaan perustuksen. Kuinka voi päätellä onko talo kaunis, kun vasta perustus on laskettu tai osa seinistä rakennettu? Sama sääntö pätee evankeliumin julistamiseen; kuinka ihminen voi päätellä, onko se totta, ennen kuin hän on kuullut sen?

Kun löydämme kodin, jossa on "rauhan lapsi", meillä tulee olla täsmällinen tavoite käydä tuossa kodissa kerran viikossa vähintään puolen vuoden ajan. [Vanhentunut sääntö.] Jos teemme näin ja esitämme sanomamme johdonmukaisesti ja täsmällisesti, ihmiset joko liittyvät kirkkoon tai myöntävät, että sanoma on tosi, mutta heidän yhteiskunnallinen asemansa tai asemansa perheessä ei salli heidän ottaa sitä vastaan. Tämä edellyttää, että he ovat seuranneet esitystänne mielenkiinnolla ja että Herran Henki on pyrkimystenne tukena, koska "kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi". (Ks. 2 Kor. 3:63.)

Tätä kirjoitusta laadittaessa on tiedetty, että on monia keskustelemisen arvoisia asioita, joita ei ole tässä mainittu. Joidenkin aiheiden asianmukainen esittäminen saattaa vaatia useamman kuin yhden käynnin. Näistä ehdotuksista pitäisi kuitenkin olla apua sanoman esittämisessä johdonmukaisesti ja vaikuttavasti. Kirjoittajan kokemuksen perusteella on johonkin raamatunkohtaan viitattaessa viisasta pyytää tutkijaa etsimään kohta omasta Raamatustaan ja lukemaan se teidän kanssanne. Se on paljon vaikuttavampaa kuin se, että lähetyssaarnaaja lukee vain omasta Raamatustaan.

Tämä kirja on laadittu ja julkaistu ilman, että kirjoittaja on saanut mitään rahallista korvausta. Se on omistettu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon suurenmoiselle lähetystyölle, joka on tekijälle sangen rakas.

Kiitokset

Seuraavien kiitosten tarkoituksena ei ole suoraan eikä epäsuorasti siirtää vastuuta tästä teoksesta muille eikä vapauttaa kirjoittajaa siitä.

Tunnen mitä syvintä kiitollisuutta rakkaan ystäväni ja työtoverini Lee A. Palmerin korvaamattomasta avusta, jota hän antoi saattaessaan käsikirjoituksen painokuntoon ja hoitaessaan kaikki julkaisemiseen liittyvät yksityiskohdat.

Lausun kiitokseni kirkon julkaisukomitean jäsenille heidän arvokkaista ehdotuksistaan ja mielipiteistään.

Kirjoittaja on ikuisesti kiitollinen Doyle L. Greenin, Marba C. Josephsonin 1 ja Elizabeth J. Moffittin, The Improvement Eran päätoimittajan, apulais- päätoimittajan ja toimitussihteerin, auliista ja pätevästä avusta.

Lausun myös kiitollisuuteni sihteerilleni Marble S. Chapmanille käsikirjoituksen puhtaaksikirjoituksesta yhä uudelleen ennen tämän kirjan julkaisemista.

LeGRAND RICHARDS
Salt Lake City, Utah
1. joulukuuta 1950

Sisältö

 1. Kirkko tässä armotaloudessa
  Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon asema — Erään tunnetun toimittajan lausunto — Lähetyskirkko — Kristillisten kirkkojen luokittelu — Erään katolilaisen mielipide — Uskontojen filosofiaa käsittelevä kongressi — Kaikkein tärkein sanoma maailmalle
 2. Isän ja Pojan käynti
  Joseph Smithin oma kertomus — Väärien jumalien palveleminen — Kristikunnan vieraat jumalat — Verratkaa tätä Joseph Smithin tietoon
 3. Isän ja Pojan olemus
  Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi — Mooseksen todistus Jumalan olemuksesta — Paavalin todistus Jumalan olemuksesta — Stefanuksen todistus Jumalan olemuksesta — Johanneksen todistus Jumalan olemuksesta — Ylösnoussut Herra — Joseph Smithin todistus Jeesuksen olemuksesta — Jumalan olemusta käsitteleviä raamatunkohtia ymmärretään usein väärin — Isän ja Pojan ykseys
 4. Väärät opit ja yleinen luopumus
  Totuudesta luopuminen — Kristillisten kirkkojen erheellisiä opetuksia — Predestinaatio-oppi — Yksi taivas ja yksi helvetti — Jumala ei voi olla epäjärjestyksen Jumala — Nykyajan mielipiteet vahvistavat luopumuksen tapahtuneen — Raamatun ennustukset suuresta luopumuksesta
 5. Kummia tekoja ja ihmeitä tuleva tapahtumaan
  Kaiken kohdallensa asettaminen — Jumalan valtakunta myöhempinä aikoina — Evankeliumin palauttaminen ennustettu — Joseph Smithin kutsuminen
 6. Mormonin Kirjan esiintulo
  Professori Anthon täyttää Jesajan ennustuksen — Moronin ennustus Joseph Smithistä — Mormonin Kirjan profeettoja käskettiin kirjoittamaan aikakirjoja — Mormonin Kirja, uusi todistus Kristuksesta — Mormonin Kirjan kolmen silminnäkijän todistus — Mormonin Kirjaa koskeva Herran lupaus
 7. Mormonin Kirja täyttää Raamatun ennustukset
  Ennustus muista pyhistä kirjoituksista — Jeesus kävi muiden lampaidensa tykönä — Juudan huone ja Joosefin huone — Mooses siunasi Joosefia — Jaakob (Israel) siunasi Joosefia — Joosefin unen merkitys — Joosefin sauva — Mormonin Kirja — Ääni tomusta
 8. Todisteita Mormonin Kirjan jumalallisuudesta
  Käännetty Jumalan lahjan ja voiman avulla" — Uurim ja tummim — Intiaanien alkuperä — Washoe-intiaanien legenda — Nefin todistus — Lisälukemista — Oivallinen maa — Matkailijan todistus — Tri Willard Richardsin todistus — Luvattu todistus
 9. Pappeuden valtuuden palauttaminen
  M elkisedekin pappeuden palauttaminen — Aaronin ja Melkisedekin pappeudet — Aaronin pappeuden rajoitukset — Melkisedekin pappeuden luonne — Kutsuminen ja asettaminen välttämättömät valtuudelle — Paavalin kutsuminen ja asettaminen — Jeesuksen Kristuksen kirkko "kuninkaallinen papisto" — Pappeuden virat — Kirkon pitäisi olla täydellisesti järjestetty — Jeesuksen Kristuksen kirkon tulevaisuus
 10. Kaste
  Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn kaste — Pieniä lapsia ei pidä kastaa — Lapsikasteen erheellisyys — Lapset tulee siunata — Upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi — Parannuksen täytyy edeltää kastetta — Kaste välttämätön pelastukselle — Kaste, toinen syntymä — Korneliuksen kaste — Johanneksen kaste vahvistettu näinä myöhempinä aikoina
 11. Pyhän Hengen tehtävä
  Kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan antamiseksi — Väärin ymmärretty kirjoitustenkohta — Efesolaiset saavat Pyhän Hengen kätten päällepanon kautta — Pyhän Hengen olemus ja tehtävä — Kuinka Pyhä Henki palvelee — Pyhän Hengen tehtävä — Pyhän Hengen rajoitettu toiminta — Jumalan Henki ja Kristuksen Henki
 12. Jumalan valtakunnan perustaminen maan päälle
  Kirkon järjestys ja nimi näinä myöhempinä aikoina — Alkukirkon jäseniä nimitettiin pyhiksi — Pappeuden valtuus kirkon hallinnossa — Ensimmäisen presidenttikunnan koorumi — Kahdentoista apostolin koorumi — Ylipappi — Patriarkka eli evankelista — Seitsenkymmenet — Vanhin — Piispa — Pappi — Opettaja — Diakoni — Muita kirkon virkamiehiä — Pappeuden valtuuden käyttäminen ja oikeudet — Keinoja avustaa ja hallita kirkossa — Pappeuden korrelointi, alue-edustajat ja pääneuvottelukunnat — Vaarnan järjestys — Vaarnaseurakunnan järjestys — Tilaisuus ja työtä kaikille
 13. Elian tehtävä
  Elian tuleminen ennustettu — Muuan yritys selittää Malakian ennustusta — Malakian ennustus Moronin toistamana — Kaikki kootaan yhdeksi — Evankeliumia on saarnattu kuolleille — Kaste kuolleitten puolesta — Myöhempien aikojen temppelit — Jeesuksen sanat ryövärille ristillä — Rikas mies ja Lasarus — Kaste kuolleiden puolesta Jeesuksen Kristuksen alkukirkossa — Kuolleiden pelastuksen välttämättömyys tunnustetaan — Elian tehtävän ja työn hedelmät
 14. Avioliitto ajaksi ja kaikeksi iankaikkisuudeksi
  Iankaikkinen avioliitto profeetta Joseph Smithin kautta ilmoitettuna — Iankaikkiseen avioliittoon vihkiminen toimitettava pyhissä temppeleissä — Herrassa ei ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa — Perheyhteys tuhatvuotisen valtakunnan aikana — Väärinymmärrettyjä avioliittoa koskevia raamatunkohtia
 15. Israelin kokoaminen
  Israelin jakautuminen ja hajottaminen — Israel kootaan tämän armotalouden aikana — Hajotetun Israelin kokoaminen myöhempinä aikoina — Kymmenen sukukunnan johdattaminen pohjoisesta maasta — Hän on kokoava Juudan hajotetut — Apostoli Orson Hyde pyhitti Pyhän maan juutalaisten paluuta varten — Kokoamisen henki leviää yli maan
 16. Israel myöhempinä aikoina
  Israelin kokoamista koskevia Jeremian ennustuksia — Israel kootaan pieninä ryhminä — Juuda kootaan Jerusalemiin — Efraim kootaan Amerikan mantereelle — Myöhempien aikojen pyhät täyttävät Jeremian ennustuksen — Myöhempien aikojen Israelia koskevia Jesajan ennustuksia — Herran temppelin vuori on seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista — Kulkuneuvojen kehitys nopeuttaa Israelin kokoamista — Täyttääkö keinokastelun aloittaminen ennustuksen? — Erämaa on saatu kukoistamaan kuin lilja
 17. Eliaan tuleminen
  Elias ja Eliaan henki — Elia, Elias ja Johannes, kolme persoonaa
 18. Tosi kirkko — lähetyskirkko
  Varoituksen ääni kaikille ihmisille — Jumalan valtakunnan julistaminen — Jokainen kansa kuuleva Herran sanan
 19. Pelastuksen ja korotuksen välisiä peruseroja
  Yksi taivas ja yksi helvetti — Taivaassa on monta asuinsijaa eli astetta — Selestinen kirkkaus — Terrestrinen kirkkaus — Telestinen kirkkaus — Kirkkauden asteiden erot — määritelmiä — Kadotuksen lapset — Kaikki ovat pelastuksen perillisiä — Pelastettu armosta — Korotus riippuu hyvistä teoista — Pelastus määritellään
 20. Mistä ihminen tulee?
  Ihminen henkimaailmassa — Neuvonpito taivaassa — Saatana ja hänen, enkelinsä Jumalan pojat riemuitsivat — Profeetat on valittu ennen syntymäänsä — Jeesuksen edeltäkutsuminen ja asettaminen — Jeesus oli Luoja ennen syntymäänsä — Saatana ja hänen enkelinsä säilyttävät tietonsa henkimaailmasta — Jaredin veli näki Jeesuksen, kun Hän oli vielä hengessä — Kaikki ihmiset ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä — Kaikki ihmiset ovat veljiä ja sisaria hengessä — Kuolema merkitsee ihmisen paluuta henkimaailmaan
 21. Miksi ihminen on täällä?
  Maan luomisen tarkoitus — Niiden tila, jotka eivät säilyttäneet ensimmäistä asemaansa — Toisen asemamme merkitys — Kristuksen ruumis — Ihmisen velvollisuus kehittää lahjojaan — Selestisen kirkkauden perilliset — Avioliitto ja perhesuhteet iankaikkisessa suunnitelmassa — Lapset ovat Herran lahja — Ihmisen maanpäällisen elämän tarkoitus
 22. Minne ihminen on menossa?
  Ihminen on ymmällä — Joseph Smithin kuvaus enkeli Moronista — Johannes näkee Herran enkelin — Jeesuksen ruumis on ylösnoussut — Pyhien ruumiit nousivat ylös — Ensimmäinen ja toinen ylösnousemus — Jumalan valtakunnan rakentaminen maan päälle ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen — Tuhatvuotisen valtakunnan aikana tehtävä työ — Tuhatvuotisen valtakunnan aikana saarnataan evankeliumia — Ihminen ja maa tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen — Ihmisen selestinen ja iankaikkinen koti
 23. Sapatin päivä
  Sapatin päivän historiaa — Israelin sapatti loppuva — Uusi sapatti, Herran päivä — Pyhät kokoontuivat jumalanpalvelukseen Herran päivänä — Kreikankielinen Raamattu nimittää "viikon ensimmäistä päivää" sapatiksi — Varhaiset kristityt kokoontuivat jumalanpalvelukseen Herran päivänä
 24. Ennaltamäärääminen ja ennalta-asettaminen
  Kaikki elivät henkimaailmassa — Vaikeasti ymmärrettäviä raamatunkohtia — Vertaus leivisköistä — Savi savenvalajan kädessä — Paavali puhuu faaraosta — Pelastus kaikkien saavutettavissa — Apostolit kutsuivat kaikkia pelastukseen
 25. Viisauden sana
  Ajallinen ja hengellinen käsky — Vehkeilevien ihmisten pahuus ja juonet — Viini ja väkevät juomat — Tupakka ei ole ruumista varten — Kuumat juomat (tee ja kahvi) eivät ole ruumista varten — Viisauden sanan myönteisiä puolia — Herran lupaus viisauden sanan noudattamisesta — Viisautta ja suuria tiedon aarteita — Ihmisruumis, Jumalan temppeli
 26. Kymmenysten laki
  Herran laki raha-asioissa — Kymmenysten tarkoitus ja käyttö — Kymmenysten maksaminen kehittää uskoa — Kymmenysten laki muinaisessa Israelissa — Kymmenysten lain vastustusta nykyaikana — Israel on jälleen noudattava kymmenysten lakia — Erään pappismiehen lausunto kymmenyksistä — Siunauksia kymmenysten maksamisesta
 27. Heidän hedelmistään te tunnette heidät
  Kirkon ihanteet ja tavoitteet — Kirkko ja kouluopetus — Terveystilastoja ja muita väestötilastoja — Kirkon huoltosuunnitelma — Lausuntoja kirkosta ja sen saavutuksista — Sanomamme maailmalle
 28. Heidän hedelmistään te tunnette heidät (jatkoa)
  Kristuksen seuraajat saavat kokea vainoa — Uskollisia tullaan vaivaamaan, tappamaan ja vihaamaan Hänen nimensä tähden — Vainoa moniavioisuuden tähden
 29. Yhteenveto
  Joseph Smithin antama lisä pyhiin kirjoituksiin — Pappeuden avainten palauttaminen — Profeetan tarve — Tässä armotaloudessa ilmoitettuja totuuksia ja täyttyneitä profetioita — Kummia tekoja ja ihmeitä — Amerikkalainen uskonto, maailmanuskonto — Jumalan lupaukset totuudenetsijälle
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2002-06-02 — 2002-11-22