KirjallisuusEvankeliumin oppi

Otteita Joseph F. Smithin, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kuudennen presidentin saarnoista ja kirjoituksista

Painettu Länsi-Saksassa 1980. ISBN 951-850-022-3

Esipuhe

Presidentti Joseph F. Smith edusti kirkkoa julkisuudessa niin kauan, että hänen julkaistut saarnansa ja kirjoituksensa riittäisivät monen kirjan sisällöksi. Tämän teoksen kokoojien vaikea tehtävä on ollut laatia niistä sellainen kokoelma otteita, joka edustaisi tekijää oikein ja joka samalla mahtuisi keskikokoiseen teokseen. Jokainen lukija, joka tuntee kirkon kirjallisuutta, tulee huomaamaan teoksen puutteet, eivätkä vähiten tämän kirjan kokoojat. Mutta niin vaillinainen kuin tämä kokoelma onkin, se on arvokas, sillä se sisältää runsaasti evankeliumin viisautta pyhien opetukseksi, rohkaisuksi ja innoitukseksi.

Kirkon kirjallisuus on tutkittu tarkoin ja järjestelmällisesti, jotta olisi löydetty kaikki presidentti Smithin julkisuudessa esittämät kirjoitukset ja saarnat. Niitä, mitkä ovat luonteeltaan historiallisia, ei ole käytetty tässä kokoelmassa, koska ne voitaisiin helposti julkaista eri teoksena.

Teoksen kokoojat esittävät kiitoksensa niille monille, jotka sydän täynnä rakkautta presidentti Smithiä kohtaan ovat auttaneet tässä työssä.

Tämä työ on saanut meidät kokoojat taas kerran vakuuttuneiksi siitä, että ihmiskunnan keskuudessa on profeettoja, jotka puhuvat Jumalan puolesta.

Teoksen kokoojat

Johdanto

Presidentti Joseph F. Smith lausui kerran ohimennen, että kun hän kuolisi, hän ei monien muiden johtavien veljien tavoin jättäisi jälkeensä mitään kirjoitettua teosta, josta hänet muistettaisiin. Tämä oli hänen vaatimaton tapansa suhtautua omaan palvelustehtäväänsä ja kirjalliseen tuotantoonsa, sillä presidentti Smith eläisi ihmisten sydämessä, vaikka hän ei olisi julkaissut mitään. Mutta päinvastoin havaittiin, että hänen puheitaan ja kirjoituksiaan on painettuna nidoksittain, vaikka ne eivät siihen aikaan olleet koottuina, eikä niitä sen vuoksi tunnettu kovin hyvin.

Yksi tämän teoksen kokoojista, tohtori John A. Widtsoe, ajatteli itsekseen hänen toteamuksensa kuullessaan: "Se ei varmasti voi olla totta, että hän ei olisi jättänyt jälkeensä mitään kirjallista työtä." Sitten hän päätti ottaa selkoa hänen julkaistuista kirjoituksistaan ja saarnoistaan ja sai ajatuksen poimia niistä otteita ja järjestää nämä otteet aihepiireittäin luvuiksi kirjan muotoon. Tuloksena on tämä suurenmoinen teos, joka nyt on julkaistu nimellä Evankeliumin oppi.

Tohtori John A. Widtsoe sai veljensä, professori Osborne J. P. Widtsoen, sekä Albert E. Bowenin, tohtori F. S. Harrisin ja Joseph Quinneyn kiinnostumaan sellaisten otteiden kokoamisesta ja luokittelemisesta presidentti Smithin lukuisista kirjoituksista ja saarnoista, jotka käsittelisivät edeltä käsin valikoituja aiheita — aiheita, jotka selittävät laajasti evankeliumin oppia ja filosofiaa siten, kuin myöhempien aikojen pyhät niitä opettavat. Lorenzo N. Stohl maksoi anteliaasti työstä aiheutuvat kustannukset.

Ilman palkkiota ja rakkaudesta käsillä olevaan työhön nämä veljet ryhtyivät kokoamaan teosta, ja kun neljä koneella kirjoitettua kappaletta oli valmiina, heillä oli vähän ennen presidentin kuolemaa ilo lahjoittaa tälle teoksen ensimmäinen koneella kirjoitettu kappale ja samalla ilmaista rakkautensa ja kiitollisuutensa hänen elämästään, hänen esimerkistään ja hänen Hengen innoittamista opetuksistaan sekä hänen kutakin heitä kohtaan osoittamastaan lempeästä hyvyydestä ja jatkuvasta avusta.

Kuten arvata saattaa, heidän esityksensä ja työnsä vastaanotettiin mielihyvin, ja ne ilahduttivat presidentti Smithiä suuresti.

Pappeuskoorumien oppikursseja suunnitteleva komitea, joka sai tietää asiasta teoksen kokoojilta, kehitti kahdentoista neuvoston jäsenen vanhin David O. McKayn aloitteesta ajatuksen tehdä teoksesta pappeuden oppikirja. Teos on nyt esitetty kirkon Melkisedekin pappeuden koorumeille opiskeltavaksi ja tutkittavaksi. Siihen kuuluu opettajan ohjekirja, joka sisältää ohjeita opettajalle ja oppilaalle ja jota voidaan käyttää hakuteoksena ja opiskeluoppaana.

Presidentti Joseph F. Smithin saarnat ja kirjoitukset opettavat viisaasti ja kohtuullisesti käytännöllisesti katsoen jokaista myöhempien aikojen pyhien perusoppia tästä elämästä ja tuonpuoleisesta. Eikä siinä kaikki; niissä on myös runsaasti hyödyllisiä neuvoja jokapäiväiseen oikein elämiseen, esitettynä selkeästi ja vakuuttavasti. Presidentti Smithin saarnoissa ja kirjoituksissa on tosi evankeliumin henki, ne ovat puhtaita kuin kulta periaatteiltaan ja opetuksiltaan, ja ne ilmaisevat Mestarin tahtoa joka sanallaan. Koottuina, luokiteltuina, järjestettyinä ja painettuina siten kuin ne ovat tässä teoksessa, ne muodostavat sellaisen tiivistelmän kirkon opeista ja opetuksista, jonka me uskomme säilyvän varmana oppaana sen jäsenille tulevien sukupolvien ajan.

Julkaistessamme tämän kokoomateoksen me luotamme täysin siihen, että jokainen lukija tulee saamaan täyden korvauksen sen huolellisesta tutkimisesta, koska se sisältää runsaasti ratkaisevan tärkeitä poimintoja sellaisen profeetan lausunnoista, opetuksista ja saarnoista, joka on Herran suurimpia profeettoja aikojen täyttymisen armotaloudessa.

Pappeuskoorumien oppikursseja suunnitteleva komitea,
Salt Lake City,
toukokuu 1919

Sisältö

 1. TOTUUS, PERUSTA
  Toivomme perustuu totuuteen — Evankeliumi perustuu totuuteen — Totuus, perusta — Ihminen pelastuu totuuden kautta — Evankeliumin totuutta ei voida syrjäyttää — Ihmisen suurin saavutus — Totuus ja vanhurskaus pysyvät — Pyhien uskon todellisuus — Tieteen merkitys — Kaikki totuus on Jumalasta Pyhät voivat tuntea totuuden — Miten totuus tunnetaan — Miten ihminen laskee katoamattoman perustan totuudelle — Kaikkien rehellisten ihmisten palkinto — Evankeliumi on yksinkertainen — Tietomme on rajoittunutta — Totuudenrakkauden siunaus
 2. KIRKON, PAPPEUDEN JA IHMISEN IANKAIKKINEN LUONNE
  Pelastussuunnitelman iankaikkinen luonne — Evankeliumin periaatteet ovat iankaikkisia — Aikaisempi olemassaolo — Muistoja henkimaailmasta — Ihmisen kuolemattomuus — Ihmisen vastuu on iankaikkinen — Häviämätön ja kuolematon persoonamme — Evankeliumissa ei ole mitään uusia periaatteita — Totuuden lähde — Ihmisen henki iankaikkinen — Kaikkivaltiaan aivoitukset ovat muuttumattomia
 3. ILMOITUS
  Ilmoituksen hengen arvo — Kuka saa nauttia innoituksen eli ilmoituksen hengestä? — Kaikki ihmiset pääsevät osallisiksi ilmoituksen hengestä — Uusi ilmoitus — Milloin voimme odottaa uutta ilmoitusta? — Miten Herra ilmoittaa kirkkoa koskevat aivoituksensa — Nykyajan ilmoitukset ovat välttämättömiä — Teoria ja jumalallinen ilmoitus — Ilmoitukset ja lailliset todistukset — Ilmoituksen oikeat kanavat — Opin ja Liittojen Kirja — Miten Raamattua on luettava? — Ilmoitusta seuraa vaino
 4. VAPAA TAHTO
  Myöhempien aikojen pyhät ovat vapaita ihmisiä — Vapauden ja inhimillisen arvostelukyvyn käyttäminen — Myöhempien aikojen pyhien tulisi käyttää vapaata tahtoa — Miten saada Jumalan siunauksia
 5. JUMALA JA IHMINEN
  Jumala on johtanut myöhempien aikojen työtään — Henkilökohtainen tieto Jumalasta — Jumala puhuu sydämeltään vilpittömille — Jumala huolehtii meistä alituisesti — Jumala tahtoo korottaa ihmisen — Jumalan oikeus hallita maailmaa — Mitä opimme luonnonmullistuksista? — Jumalan voiman ulottuvuus — Varokaa rajoittamasta Jumalaa — Onnettomuus ja paha eivät kuulu Herran tahtoon — Jumalan sota — Me olemme Jumalan kuvia — Jumalan lepo — Äly — Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena olemisen tärkeys — Pyhän Hengen tehtävä — Pyhä Henki, Lohduttaja — Jumala innoittaa ihmistä oppimaan ja toimimaan — Luottamus Jumalaan — Tiedän Lunastajani elävän — Henkilökohtainen vastuumme — Kirkko on demokraattinen laitos — Miten voimme varmistaa osaksemme Jumalan siunauksia — Jeesus on Poika Jehova, Esikoinen — Jumalassa ei ole mitään ajallista — Tärkeä näkökohta
 6. KIRKON TARKOITUS JA TEHTÄVÄ
  Jumalan valtakunnan määritelmä — "Mormonismin" määritelmä — Kirkon lähetystehtävä — Elämän suunnitelma on palautettu — Meidän tehtävämme on pelastaa — Evankeliumin sanoma — Me olemme hapatus — Asiaan verrattuna ihminen on vähäpätöinen — Mihin evankeliumin henki johtaa — Oikean uskonnon hedelmät — Myöhempien aikojen pyhillä on pelastuksen henki — Israel kukoistakoon — Herran työ kasvaa — Jumalan valtakunta pysyy — Siion on perustettu pysyväksi — Jumalan työn edistymistä ei voida pysäyttää — Evankeliumin jumalallisuus — Evankeliumi kaiken käsittävä — Loistakoon teidän valonne — Ei syytä levottomuuteen — Evankeliumi kilpenä pelkoa vastaan — Evankeliumin pasuuna — Mitä kirkon johtajat kannattavat — Sanomamme rakkauden sanoma — Mistä? Minne? — Myöhempien aikojen pyhät ovat lainkuuliaisia
 7. EVANKELIUMIN ENSIMMÄISET PERIAATTEET
  Kuinka syntinen voi puhdistua — Kuolinvuoteella tehtävän parannuksen erheellisyys — Muutos, joka tapahtuu parannuksessa ja kasteessa — Kasteen välttämättömyys — Milloin lapset tulee kastaa — Synnit pestään pois sovituksessa — Kasteen ehdot — Evankeliumin ensimmäiset periaatteet
 8. KIRKKO JA IHMINEN
  Kirkko jäseniään edistyksellisempi — Evankeliumi tärkein asia — Yksilön edistyminen on hyödyksi kirkolle — Myöhempien aikojen pyhien liitot — Kirkkoon kuulumisen etuoikeus — Kelvollisuus kirkossa tärkeä — Nimien oltava kirkon jäsenluetteloissa — Salaiset järjestöt — Salaseurat — Juoruaminen — Haluamme tulla tunnetuiksi sellaisina kuin olemme — Suhtautuminen niihin, jotka eivät tottele kirkon lakia — Myöhempien aikojen pyhät velvollisia harkintaan ja työhön — Kirkon olemus muuttumaton — Kirkossa ei yhteiskuntaluokkia eikä kansallisuusrajoja — Kirkossa ei ole puolueettomia — Älkää vaaliko uskonnollisia erikoismieltymyksiä — Varallisuus ei tuo kirkollisia erikoisoikeuksia — Evankeliumi aiheuttaa häiriöitä — "Kaikki suoritettuanne pysykää pystyssä" — Eivät luonnostaan uskonnollisia — Pyrkikää olemaan yhtä avaria kuin evankeliumi — Etsikää, niin te löydätte — Uskonnon henki — Menestyksen merkitys — Miten on käyvä sellaisten kuin minä? — Lepo rauhaa rakastaville Kristuksen seuraajille — Sopusointu Myöhempien aikojen pyhien luonne, sisäinen olemus ja tehtävä
 9. PAPPEUS
  Jumala on peräsimessä — Pappeuden avainten ja pappeuden välinen ero — Pappeuden antaminen — Valtuudella annettu julistus — Kirkko ei ihmisen luoma — Mitä on pappeus? — Pappeus — sen määritelmä, tarkoitus ja voima — Pappeuden tehtävä — Mitä ovat pappeuden avaimet? — Pappeuden toimitusten pyhyys — Kirkon hallinnosta — Pappeuden siunaus ja olemus — Pappeudella on oikeus siunata — Pappeus on korkeampi kuin yksikään sen virka — Organisaation välttämättömyys — Pappeuden vastaanottaminen on vakava asia — Miten valtuutta tulee käyttää — Valtuus antaa kestävää voimaa — Pappeuden haltijoiden tulee tuntea velvollisuutensa ja valtuuden käyttäminen — Miten kirkon virkailijat valitaan: sana piispoille — Pappeuden koorumien tuomiovalta — Tuomiovalta vaarnoissa ja seurakunnissa — Pappeuden tehtäviin kutsuttujen velvollisuudet — Kirkon tarkoitus ja tehtävä: johtajien ominaisuudet — Johtajien on oltava rohkeita — Kirkon virkamiesten velvollisuudet — Totuus yhdistää meidät: sanoja kirkon virkamiehille — Virkamiesten on oltava esikuvina — Pyhän pappeuden velvollisuus — Miten kirkon ehdotuksista äänestetään — Järjestys kirkon virkamiehistä äänestettäessä — Virkamiesten valinta riippuu kansan äänestä — Miltei kaikilla miespuolisilla jäsenillä on pappeus; vastuu — Monilla on Melkisedekin pappeus — Pappeuden koorumien velvollisuudet — Mitä on pappeus? — Mistä ja miten tulee pyytää neuvoja — Vanhemmilta tulee pyytää neuvoa — Pappeuden arvonimien asianmukainen käyttö — Kaikki pappeuden virkamiehet ovat tarpeellisia ja heitä tulee kunnioittaa — Kirkon jäsenten valvonta — Pappeudenhaltijoiden tulee tuntea Opin ja Liittojen Kirjan luku 107 — Kuka on sopiva johtamaan? — Pappeuden velvollisuudet — Miten syntyy kunnioitus pappeudenhaltijoita kohtaan — Pappeuden järjestys Pappeuden jäsenluettelot — Kaikkien tulee käyttää valtuuttaan — Israelin johtajat — Todistus Joseph Smithistä ja hänen seuraajistaan — Kirkon johtajien hyvyys — Kirkon presidenttien jumalallinen tehtävä — Kirkon johtajat ovat olleet Hengen innoittamia — Milloin ensimmäinen presidenttikunta on järjestettävä — Ensimmäisen presidenttikunnan jäsenten ei välttämättä tarvitse olla apostoleita — Pappeus ja sen virat — Kirkon presidentin valtuus — Ensimmäisen presidenttikunnan jäsenten välinen suhde — Apostolien velvollisuudet — Apostolien todistus — Johtava piispakunta — Milloin kysymyksiä tulee esittää johtaville auktoriteeteille — Ei ole tarpeen tehdä huomautuksia kirkon johtajien vioista — Johtavien auktoriteettien auttaminen — Johtavien auktoriteettien ajallinen tukeminen — Siunaus vaarnojen johtokunnille ja muille virkamiehille — Ohje vaarnanjohtajille ja piispoille — Vaarnanjohtajien velvollisuuksia — Korkeiden neuvostojen velvollisuudet — Patriarkkojen velvollisuudet — Ylipappien velvollisuudet Ylipappien koorumin velvollisuudet — Ylipappien velvollisuus — Seitsenkymmenten päämäärä ja velvollisuudet — Seitsenkymmenten tehtävä — Seitsenkymmenten velvollisuudet — Seitsenkymmenten koorumi saa täydennystä vanhinten koorumeista — Vanhinten tulee julistaa evankeliumia — Vanhinten velvollisuudet — Piispojen ja muiden johtavien virkamiesten valtuus — Piispojen velvollisuudet — Piispojen ja vähäisemmän pappeuden tulee olla aktiivisia — Vähäisemmän pappeuden velvollisuudet — Vähäisempi pappeus Piispakunnan työ — Opettajan kutsumuksen arvokkuus — Opettajan työn arvo — Melkisedekin pappeuden palautus — Kunnianosoitus Heber C. Kimballille — Kunnianosoitus Erastus Snow'lle — Kirkon johtajien vierailukäyntien tarkoitus
 10. HENGELLISET LAHJAT
  Kielillä puhumisen lahja — Herran ehtoollisen sakramentti — Sairaiden siunaamisen ja voitelemisen järjestys — Todistuksen käyttäminen — Todistuksen lausumisen tarkoitus ja tätä koskeva käytäntö — Ajallinen ja hengellinen eivät eri asioita — Hengellinen ja ajallinen pelastus — Evankeliumilla myös ajallisia siunauksia — Henki tarvitsee ravintoa
 11. KUULIAISUUS
  Kuuliaisuus iankaikkinen periaate — Kuinka voi kohota kuolevaisuuden heikkouksien yläpuolelle — Kuuliaisuus kirkon toimituksille välttämätöntä — Kuuliaisuus tuo valkeutta ja vapautta — Siunausta kuuliaisuudesta
 12. RUKOUS
  Rukoilkaa joka päivä — Rukoilkaa viisaasti — Säilyttäkää rukouksen henki — Totinen rukous — Kuinka rukoilla — Rukouksesta — Rukoilkaa virkamiesten puolesta — Siunaukset seuraavat rukouksia — Korjatkaamme laiminlyöntimme
 13. KYMMENYKSET — KÖYHÄT — AHKERUUS
  Miksi kymmenysten laki on säädetty — Kymmenysten lain perimmäinen luonne — Kymmenysten laki koetinkivi — Kymmenysten laki julkisten tulojen laki — Kymmenykset — Leski ja hänen kymmenyksensä — Leski ja kymmenykset — Kirkolta apua saavien tulee maksaa kymmenyksensä Kymmenysten käyttö — Kaupallisuus ja kymmenykset — Kymmenykset käytetään harkiten ja tilitetään huolellisesti — Kirjat avoinna kymmenysten maksajille — Meidän tulee osoittaa myötätuntoa kovaosaisille — Hyväntekeväisyys paikallaan vain milloin välttämätöntä — Lakatkaa tuhlaamasta aikaa, lakatkaa olemasta laiskoja — Evankeliumin siunaukset saadaan työllä — Laiskoilla ei ole sijaa Siionissa — Myöhempien aikojen pyhien sanoma köyhien puolesta
 14. ITSEHILLINTÄ — SAPATIN PYHITTÄMINEN
  Ihmisen tulee olla halujensa herra — Kohtuullisuus — Itsehillintä — Kuinka opettaa itsehillintää — Tupakan ja väkevien juomien käyttö — Älkää tupakoiko — Kapakka — Nujertakaa alkoholikauppa — Elinvoima ja patenttilääkkeet — Tehkää loppu kiroilustaja ruokottomuudesta — Työnteko lauantaina — Sapatin tarkoitus — Sunnuntain merkitys — Mitä sapatinpäivänä tulee tehdä? — Sunnuntain jumalanpalveluksen tarpeellisuus — Olkaa viisaita kaikissa toimissanne — Paaston luonne ja tarkoitus — Sapatin pyhittäminen — Älkää riistäkö sapattia — Ihmisen täytyy olla itsensä herra
 15. IHMISEN MONET VELVOLLISUUDET
  Ihmisen olemassaolon tarkoitus — Olemme tekemisissä Herran kanssa — Jokaisen on suoritettava tehtävänsä — Jumala kunnioittaa niitä, jotka kunnioittavat Häntä — Myöhempien aikojen pyhien ominaisuuksia — Täydellisyytemme omassa toimintapiirissämme — Kestäköön jokaisen elämä ankarimmankin arvostelun — Henkilökohtaisen vastuuntunnon tarpeellisuus — Voittakaamme oma itsemme ensimmäiseksi — Voittakaamme itsemme — Rakkaus suurin periaate — Etsikää hyvää älkääkä pahaa — Arvostelkaa ihmisiä heidän jalojen tekojensa mukaan — Tukekaamme toisiamme — Älkää kantako kaunaa toisillenne — Kunnioittakaa itseänne ja lähimmäisiänne Karttakaa käräjöintiä — Eläkäämme uskontomme mukaan — Olkaamme uskollisia uskollemme — Kirkon tehtävät ovat tärkeimpiä — Meidän tulee tutkia evankeliumia — Edistäkää laulua — Harrastakaa laulua — Karttakaa velkaa — Mitä Herra vaatii pyhiltään — Vaalikaa kiitollisuutta — Panettelu — Älkää haavoittako, vaan parantakaa haavat — Käyttäkää kaunista kieltä — Älkää tuhotko elämää tarpeettomasti — Promootiopuhe — Elämämme päätarkoitus — Kuinka rakastaa lähimmäistään — Kysymys kirkon johtajille — Kiittämättömyyden synti — Vihollisten sääliminen
 16. AVIOLIITTO, KOTI JA PERHE
  Avioliiton tarpeellisuus — Avioliitto on Jumalan säätämä ja pyhittämä Vanhurskaus ja avioliiton välttämättömyys — Mies ja nainen pääsevät taivaaseen yhdessä — Avioliiton tarkoituksena on täyttää maa — Iankaikkinen avioliitto — Perheorganisaatioiden iankaikkisuus — Avioliitto tärkeätä solmia kirkon jäsenen kanssa — Taivaassa ei naida — Moniavioisuus kielletty — Lisälausunto moniavioliitoista — Avioliitto ja suuret perheet toivottavia — Olkaa uskolliset vaimollenne ja lapsillenne — Muiden oikeuksien kunnioittaminen — Aviomiehen, vaimon ja lasten keskinäiset suhteet — Meidän tulee olla esimerkkinä perheellemme — Totisinta suuruutta — Vanhemmat vastuussa lapsistaan — Väärää luottavaisuutta — Isä perheen johtava auktoriteetti — Isien velvollisuuksia — Äitiys kodin ja kansakunnan perusta — Miehen menestys riippuu vaimon kelvollisuudesta — Vanhempien velvollisuus — Lasten siunaaminen ja nimen antaminen heille — Valvokaa lapsianne — Velvollisuus opettaa lapsia — Mitä lapsille tulee opettaa — Mitä lapsille on opetettava — Lasten opettaminen kotona ja pyhäkoulussa — Opettakaa lapsille evankeliumia — Opettakaa lapsille kertomus Jeesuksen kuolemasta — Antakaa lapsille viisaasti — Älkää panko lapsia tekemään raittiuslupauksia — Lapsilla on Herran huoneessa samanlaiset oikeudet kuin vanhemmilla — Älkää kiinnittäkö talojanne — Kodille ei korviketta — Jumalanpalvelus kodissa — Tosi kodin perusta — Ihanteellinen koti — Koti, kaiken hyvän perusta — Varatkaa koteja — Omistakaa kotinne — Älkää kiinnittäkö kotejanne — Kiinnityksistä aiheutuva paha — Ensisijainen velvollisuutemme on velvollisuus perhettämme kohtaan — Siveettömyys, vallalla oleva pahe — Sukupuolisynnin asteet — Puhtaus — Kolme uhkaavaa vaaraa — Evankeliumi tärkein asia — Aviomiehen velvollisuus vaimoa kohtaan — Vaimot ja miehet iankaikkisuudessa — Lapsen kiintymyksen merkitys — Perheen johtaminen rakkaudella — Koti ja lapsi
 17. HUVITUKSET JA MUODIT
  Nuorten tulee katsoa tulevaisuuteen — Sopivia huvituksia — Luonteeltaan sopivat huvitukset — Seuraelämän velvollisuudet — Nautintojen metsästämisestä koituva vaara — Huonojen kirjojen haitalliset vaikutukset — Sopivaa lukemista — Arpajaiset ja uhkapeli — Onnenpelit — Korttipelistä koituva paha — Ajan tuhlaaminen korttien parissa — Kortinpeluu — Lopettakaa kortinpeluu — Korttipelin turmiollisuus — Pelikortit kodissa — Vahingolliset muodit Sopimattomat muodit — Suljetut kerhot kirkon jäsenten keskuudessa — Opetus pojille
 18. RAKASTAKAA VIHOLLISIANNE
  Me emme lannistu — Annan anteeksi kaikille — Jätämme vihollisemme Jumalan käsiin — Jättäkäämme seuraukset Jumalan käsiin — Velkamme vihollisillemme — Rukous vihollistemme puolesta — Kultainen sääntö — Miksi maailma ei rakasta meitä — Rakastakaamme toinen toistamme — Pysykäämme erossa jumalattomista — Pelättävät viholliset
 19. KOULUTUKSESTA JA ELINKEINOISTA
  Oppia ikä kaikki — Tietämättömyydestä — Käytännön koulutuksen arvo — Puoltavia sanoja käytännön koulutuksesta — Poikia tulee kouluttaa tuottavaan työhön — Ruumiilliseen työhön valmentaminen ja maanviljelys — Maanviljelys ja käsityöammatit kirkon kouluissa — Meidän tulee opiskella maanviljelystä — Maanviljelyksen arvo — Metsänhoitoa edistettävä — Nuorten naisten on saatava käytännöllistä valmennusta elämää varten — Kirkon koulujen tavoite — Kirkon koulujen arvo — Kirkon koulujen tarkoitus — Kirkolla kaikki välttämätön organisaatio — Kehittää kykyjä kirkon organisaatiossa — Vaurauden perusta — Yhteistoiminnan tarkoitus
 20. LÄHETYSSAARNAAJAT
  Kuinka lähetyssaarnaajia kutsutaan — Tulevilta lähetyssaarnaajilta edellytettäviä vaatimuksia — Millaisia miehiä halutaan lähetyssaarnaajiksi — Lähetyssaarnaajien välttämättömiä ominaisuuksia — Lisää lähetyssaarnaajilta edellytettäviä ominaisuuksia — Mitä lähetyssaarnaajien tulee opettaa — Mitä ja miten tulee opettaa — Kaikki eivät valmiita vastaanottamaan evankeliumia — Jäsenemme anteliaita lähetyssaarnaajille — Neuvoja lähetyssaarnaajille — Sanoja lähetyssaarnaajille — Lähetyssaarnaajat ja viisauden sana — Varoitus lähetyssaarnaajille — Lähetyssaarnaajien terveyttä varjeltava — Sairaalloiset lähetyssaarnaajat — Huolehtikaa palanneista lähetyssaarnaajista — Työtä palanneille lähetyssaarnaajille — Lähetystyöhön kutsutun velvollisuus
 21. VÄÄRÄT OPETUKSET
  Perkeleen tieto — Totuuden vihollinen alati järjestäytyneenä tätä työtä vastaan — Miksi totuutta vihataan — Vain uskon kieltäjät riidanhaluisia — Kavahtakaa vääriä opettajia — Miltä tahoilta voi odottaa harhaoppeja — Synnin tunteminen tarpeetonta — Kavahtakaa pahaa — Hyvityksen laki — Myönteinen suhtautuminen rikollisiin — Noituuden ja muun taikauskon rikollisuus — Taikauskon harjoittaminen — Messiasvillitys — Väkevä ja voimallinen
 22. APUJÄRJESTÖT
  Mitä apujärjestöt ovat — Apujärjestöjen asema kirkossa — Apujärjestöjen ja seurakunnanjohtajien väliset suhteet — Apuyhdistyksen tarkoitusja tehtävät — Apuyhdistyksen tavoitteet — Apuyhdistyksen tehtävät ja tarkoitus Apuyhdistys — Pyhäkoulun ja kirkon koulujen tavoite — Opettajalla keskeinen asema pyhäkoulutyössä — Pyhäkoulunopettajan ensimmäinen edellytys — Pyhäkouluopetuksen periaate — Vaarnan pyhäkoulun neuvottelukunta — NVK:n työn merkitys — Nuorten Miesten Valistuskerhon työkenttä — Nuorten Valistuskerhojen tarkoitus — Totuuden lähde — Opettajien tulee uskoa Jeesukseen Kristukseen
 23. POLIITTINEN HALLINTO
  Kymmenen käskyä — Jumalan lait ja maan lait — Kirkossa ei kansallisuuksia — Myöhempien aikojen pyhät uskollisia Yhdysvalloille — Kuuliaisuus Yhdysvaltain perustuslaille — Ylpeä Yhdysvalloista — Yhdysvaltain synty ja päämäärä — Myöhempien aikojen pyhien uskollisuus — Pyhien tulee palvella Jumalaa — Jumalan ohjauksella länteen — Oikea isänmaallisuus — Kansallisen isänmaan merkitys — Kirkko ei puoluehenkinen — Kirkko lainkuuliainen — Myöhempien aikojen pyhät ovat hyviä kansalaisia — Kirkko ei vastuussa poliittisista puolueista — Kirkko ei osallistu politiikkaan — Karttakaa roskajoukkojen väkivaltaista henkeä — Roskajoukkojen uhka — Ammattiliittojen pohja — Ammattiliitot — Sodan syitä — Asennoituminen sotaan — Me haluamme rauhaa — Milloin rauha koittaa — Maassa rauha, ihmisten kesken hyvä tahto — Rauhan avain — Jumala kamppailee sotivien kansojen kanssa — Poikien käyttäytyminen armeijassa — Viesti sotapalveluksessa oleville pojille
 24. IANKAIKKINEN ELÄMÄ JA PELASTUS
  Iankaikkinen elämä ja pelastus — Tuonpuoleinen lähellä meitä — Olosuhteet tulevassa elämässä — Hengellinen kuolema — Anteeksiantamaton synti — Ylösnousemus — Palvelevien enkelien luonne — Lunastus ulottuu haudan tuolle puolen — Kuoleman luonne — Ylösnousemus — Ylösnousemus Ylösnousemuksesta — Ylösnousemus ja viimeinen tuomio — Lasten asema taivaassa — Lasten tila ylösnousemuksessa — Mary A. Freezen hautajaisissa pidetty puhe — Ylösnousemus — Työ kuolleiden puolesta — Temppelitoimitukset muuttumattomia — Temppelien hoitoja tarpeellisuus — Evankeliumin saarnaaminen henkimaailmassa — Näky kuolleitten lunastuksesta — Kohtuullisuutta hautajaistavoissa — Ketä evankeliumi ei voi tavoittaa? — Ihmiset eivät voi pelastua jumalattomuudessa — Kaste kuolleiden puolesta
 25. PROFEETTA JOSEPH SMITH
  Josephin näyn todellisuus — Joseph Smithin palvelus — Joseph Smithin nimi ei ole milloinkaan häviävä — Profeetta Joseph Smith — Joseph Smithin ennustus täyttynyt — Joseph Smith nuorena poikana — Joseph Smith, palauttaja Profeetta Joseph Smithin moniaviovaimot — Mitä Josephin ja Hyrumin marttyyrikuolema opettaa meille? — Joseph Smithin ja hänen seuraajiensa jumalallinen valtuus — Jumalan ohjaava käsi kirkon historiassa
 26. HENKILÖKOHTAISIA TODISTUKSIA JA SIUNAUKSIA
  Todistus — Tämä on Jumalan työtä — todistus — Todistus — Elämänlupaukseni — Siunaus — Todistus — Minä tiedän Lunastajani elävän Todistus
 27. PRESIDENTTI JOSEPH F. SMITH
  Kunnianosoitus — Muistelmia — Lyhyt elämäkerta — Viimeinen vanhoista johtajaveteraaneista

Liite: Pappeuden antaminen — Uni

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-05-01 — 2002-11-22