KirjallisuusHeprealaisteorian ja Mormonin kirjan vertailua

Joitakin fraaseja/sanoja, jotka löytyvät sekä Heprealaisteoriasta että Mormonin kirjasta
 

Heprealaisteoria
sivu/kappale

Mormonin kirja
"curious workmanship" 4 / 2 Kahdeksan silminnäkijän todistus
1 Nefi 16:10
1 Nefi 18:1
Alma 37:39
Eter 10:27
"hearts burn within you" 189 / 2  
"hearts to burn"   1 Nefi 11:3
"land of liberty" 190 / 1 2 Nefi 1:7
2 Nefi 10:11
Alma 46: 17
"path of duty" 199 / 1  
"path of their duty"   Helaman 15:5
"fulfillment of his designs" 199 / 1  
"accomplish his designs"   Alma 47:16
"great numbers" 199 / 1 Alma 57: 14
"greatness of their numbers"   Alma 62:19
Mormon 5:6
"spiritual death" 200 / 3 Helaman 14:16
"reckoning of time" 207 / 7 3 Nefi 8:2

Koska olin lukenut Mormonin kirjan vähintään 20 kertaa, nämä fraasit olivat jo entuudestaan tuttuja minulle kun luin Heprealaisteorian. Panin aina muistiin paperille kun tunnistin niitä ja etsin sitten samoja mormonien kirjoituksista. Useimpia näistä ei löydy Raamatusta. Joko Heprealaisteoria oli tuttu Joseph Smithille tai sitten hän vain yksinkertaisesti käytti käännösprosessin aikaan esiintyneitä suosittuja fraaseja.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-03-09 — 2002-11-18