ArtikkelitMaitoa ennen lihaa, vai silkkaa valehtelua?

Keskustelulistalta soc.religion.mormon

Kirkon presidentin, Gordon B. Hinckleyn siteeraamisesta m.m. eräässä San Franciscon sanomalehdessä. Don Lattin San Francisco Chroniclesta haastatteli pres. Hinckleyä maaliskuussa 1997. Haastattelu julkaistiin 13.4.1997.

Mormonit yrittivät järkeillä näin: joko asia ei ollut tärkeä, tai sitten Hinckley ei halunnut antaa "maitoa ennen lihaa" kirkon ulkopuolisille. Lahko- tai kulttimainen ajattelutapa tulee tässä järkeilyssä erittäin hyvin esille.

Joku kirjoitti:

Pres. Hinckley puhui toisaalta suurelle yleisölle, ei kirkon jäsenille. He ovat valmistumattomia vahvalle opille. Valmistumattomia hengellisesti, eivät älyllisesti.

Johon joku toinen vastasi:

Väität siis, että pitää valehdella nille, jotka eivät ole järjestön sisäpuolella, jotta aina varmistettaisiin maidon anto ennen lihaa?

Ja sitten ensimmäinen vastasi:

Ei, ei; *valehteliko" hän todella, vai antoiko hän vain hämärän vastauksen?

Joku toinen antoi itse siteeratun kohdan:

Kysymys: Uskonasioissanne on joitakin merkittäviä eroja [tavallisiin kristittyihin uskonsuuntiin verrattuna]. Eivätkö mormonit esimerkiksi usko, että Jumala on kerran ollut ihminen?

Vastaus: En sanoisi niin. Joskus luotiin tällainen pikku sanonta: "Niin kuin ihminen on nyt, Jumala oli kerran. Niin kuin Jumala on nyt, sellaiseksi ihminen voi tulla.'' Tämä nyt on pikemminkin sanonta kuin mitään muuta.

ja kommentoi:

Valehteliko hän vai oliko hän "hämärä" vastauksessaan? Minusta tuota edellistä.

Lorenzo Snow on saattanut panna alulle tämän "pikku sanonnan", jollaiseksi Hinckley sitä nyt kutsuu, mutta Joseph Smith, Brigham Young ja käytännöllisesti katsoen jokaikinen heidän jälkeensä tullut johtava auktoriteetti on opettanut sitä. Ks. LK 130 nähdäksesi hengellisen viitteen, jossa se on lähes kanonisoitu.

Jos kirjoitat tuon fraasin ja vastaavia hakufraaseja rompulla, jossa on kaikki konferenssipuheet ja Joseph Smithin opetukset, niin näet, että vastaus "en sanoisi niin" kysymykseen "eivätkö mormonit usko, että Jumala on kerran ollut ihminen" on vähän enemmän kuin "hämärä" vastaus. Se on virheellinen vastaus.

Samasta aiheesta listalta alt.religion.mormon

Vau. Tuo on melko painokas sitaatti. Näyttää siltä, että pres. Hinckley pyrkii etäännyttämään itsensä Joseph Smithin opetuksista:

Jumala oli itse kerran sellainen, kuin me olemme nyt, ja Hän on korotettu ihminen, joka istuu korotettuna valtaistuimella tuolla taivaissa! ...

Evankeliumin ensimmäisenä periaatteena on tuntea varmasti Jumalan luonne ... Hän oli kerran ihminen kuten me - niin, että itse Jumala, meidän kaikkien Isä, asui jonkin maan päällä samalla tavoin kuin itse Jeesus Kristuskin, ja minä näytän sen Raamatusta. (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, ss. 343-344; History of the Church, 6:302-17)

Ja monia muita tuosta lähtien. Tässä vain muutamia:

Hän [Jumala] on meidän Isämme — meidän henkiemme Isä, ja oli kerran mies kuolevaisessa lihassa, niin kuin me, ja on nyt korotettu olento. Maailman silmissä, sen pimenneiden ja virheellisten perinteiden valossa, näyttää naurettavalta, että Jumala on kerran ollut äärellinen olento.
Brigham Young, Journal of Discourses, v. 7, s. 333

Taivaassa asuvat Jumalat ... on lunastettu haudasta jossakin maailmassa, joka oli olemassa ennen kuin Maan perustukset luotiin. He ja se taivaallinen ruumis, jossa he nyt asuvat, olivat kerran langenneessa tilassa ... heidät myös korotettiin langenneista miehistä selestisiksi Jumaliksi asuttamaan taivastaan iankaikkisesta iankaikkiseen.
Apostoli Orson Pratt lehdessään The Seer, s. 23)

Te ja minä — mitä avuttomia olentoja me olemmekaan! Meillä on niin rajoitettu valta, ja kuinka vähän voimmekaan hallita tuulta ja aaltoja ja myrskyjä! Muistamme useita pyhien kirjoitusten kohtia, jotka aikaisempi profeetta Lorenzo Snow lausui yhteen riviin keskittyneinä: "Niin kuin ihminen on nyt, Jumala oli kerran. Niin kuin Jumala on nyt, sellaiseksi ihminen voi tulla."
Presidentti Spencer W. Kimball puheessaan "Suuri potentiaalimme" huhtikuun yleiskonferenssin 1977 pappeusistunnossa

Palvellessani Pennsylvaniassa useita vuosia sitten, yllätyin iloisesti saadessani vieraaksi erään valtavan protestanttisen seurakunnan pastorin. Laskimme leikkiä ja keskustelimme opillisista aiheista, joista pääsimme hyväntahtoiseen yhteisymmärrykseen. Äkkiä hän keskeytti keskustelumme sanomalla: "Te opetatte erästä oppia, jonka kanssa en koskaan voi olla samaa mieltä. Uskotte, että 'niin kuin ihminen on nyt, Jumala oli kerran'." (Ks. History of the Church, 6:302-17.) Hän piti kädessään kulunutta valkoista raamattua. Pyysin häntä katsomaan kohtaa Matteus 5:48. Hänen nopsat sormensa löysivät pian sen kohdan, ja hän luki: "Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen." Hän haukkoi henkeä ja myönsi sitten epäröiden, että ihmisellä on suuri potentiaali. Luemme usein muita pyhien kirjoitusten kohtia kuten "Jumala sanoi: 'Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme ...'. (1 Moos. 1:26.) Hän ymmärsi ja kunnioitti opetuksiamme uudella tavalla. Hän lähti viisaampana miehenä, ja tunsin uudistunutta kiitollisuutta niistä innoittavista totuuksista, joita ymmärrämme ja opetamme."
"Isämme tahdon oppiminen", vanhin Hugh W. Pinnock, Lokakuun 1984 yleiskonferenssin sunnuntain iltapäiväistunnossa. Pinnock oli kuuluisa osallisuudestaan väärentäjä Mark Hofmannin skandaaliin.

Vielä eräs mielenkiintoinen muutos...


Hinckleyn uskottavuus laski vielä alemmas, kun hän sanoi v. 1997 lokakuun yleiskonferenssissa:

Minua henkilökohtaisesti on paljon siteerattu, ja jonkin kerran siteerattu ja ymmärretty väärin. Minusta sellaista voi odottaakin. Kenenkään teistä ei kannata olla huolissaan, jos luette jotakin, joka on raportoitu epätäydellisesti. Teidän ei tarvitse olla huolissanne siitä, että minä en ymmärtäisi joitakin opillisia asioita. Luulisin ymmärtäväni ne läpikotaisin, ja on valitettavaa, että raportointi saattaa tehdä tämän epäselväksi. Toivon, ettette koskaan näe yleistä lehdistöä kirkon oppien auktoriteettina.

Hän syyttää lehdistöä siitä, että nämä ovat siteeranneet häntä väärin, vaikka hän tosiasiassa sanoi suurin piirtein saman asian kolme kertaa eri tilaisuuksissa, ja kolme erillistä "yleisen lehdistön" lähdettä raportoi niistä. Time vastasi Hinckleyn väitteeseen hänen väärin siteeraamisestaan antamalla kokonaisen otteen kysymyksestä ja vastauksesta näin:

Tässä on asianomainen ote Timen tekemän presidentti Hinckleyn haastattelussa:

Kysymys: Vielä eräs tähän liittyvä kysymys, joka syntyy profeetan pitämästä King Follett-saarnasta ...

Vastaus: Niin

Kysymys: ... siitä, että isä Jumala oli kerran meidän kaltaisemme ihminen. Kristityt kirjoittajat ottavat tämän aina esille. Onko tämä kirkon nykyistä opetusta, että isä Jumala oli kerran ihminen niin kuin me olemme nyt?

Vastaus: Emme tietääkseni opeta sellaista. Emme tietääkseni painota sitä. En ole kuullut sitä käsiteltävän julkisessa puheessa pitkään aikaan. En tiedä. En tunne kaikkia niitä olosuhteita, joissa tuo lausunto annettiin. Ymmärrän filosofisen taustan sen pohjalla. Mutta en tiedä siitä paljon enkä luule toisten tietävän siitä paljon.


Verukkeiden käyttö on jatkunut, tällä kertaa CNN-kanavan ohjelmassa Larry King Live.
Time-lehden artikkeli mormonikirkosta
David Combe pohtii johtajien ristiriitaisia lausuntoja

 

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-11-17 — 2002-11-23