ArtikkelitKing Follett-saarna

Mormonit haluaisivat nykyään mieluiten unohtaa tämän profeettansa puheen.

Jumalan olemus, millainen se on; Ihmisen älyn kuolemattomuus

Profeetta Joseph Smith piti seuraavan saarnan noin kahdenkymmenentuhannen pyhän läsnä ollessa kirkon huhtikuun konferenssissa (7. huhtikuuta 1844) vuonna 1844. Saarna esitettiin hautajaispuheena vanhin King Follettin muistolle. Willard Richards, Wilford Woodruff, Thomas Bullock ja William Clayton tekivät muistiinpanoja saarnasta. Tämä saarna julkaistiin ensiksi Times and Seasons-lehdessä 15. elokuuta 1844.

"Tämä ei ollut pikakirjoitusta käyttäen tehty muistiinmerkintä, vaan näiden raportoimisessa ja muistiinpanojen teossa harjaantuneiden miesten huolellisesti ja taitavasti laatima selostus. Ilmeisesti siinä on eräitä puutteellisuuksia, eikä muutamia profeetan ilmaisemista ajatuksista ole esitetty viimeisteltyinä eikä täydellisinä, mutta kaikesta huolimatta siihen sisältyy monia ihmeellisiä käsiteltäviä aiheita koskevia totuuksia, ja sen vuoksi se on arvokas, koska se suo meille paremman ymmärryksen asioista kuin meillä olisi ilman sitä." - B. H. Roberts

Rakkaat pyhät! Pyydän osakseni tämän kuulijakunnan tarkkaavaisuutta puhuessani teille kuolleista. Rakkaan veljemme, vanhin King Follettin, kuolema hänen ruhjouduttuaan kaivoon pudonneen kiviämpärin alle on suoralta kädeltä johtanut minut valitsemaan tämän aiheen. Hänen ystävänsä ja sukulaisensa ovat pyytäneet minua puhumaan, mutta koska tässä kuulijakunnassa, joka on kotoisin niin tästä kaupungista kuin muualtakin, on suuri joukko henkilöitä, jotka ovat menettäneet ystäviään, tunnen olevan tarpeen puhua tästä aiheesta yleisesti ja esittää heille siitä ajatuksiani siinä määrin kuin kykenen ja siinä määrin kuin Pyhä Henki kehottaa minua tässä aiheessa viipymään.

Toivon osakseni rukouksianne ja uskoanne saadakseni Kaikkivaltiaalta Jumalalta ohjausta ja Pyhän Hengen lahjan, niin että voin esittää asioita, jotka ovat tosia ja jotka te voitte helposti käsittää, ja että tämä todistus antaa teidän sydämeenne ja mieleenne vakaumuksen sen totuudesta, mitä tulen sanomaan. Rukoilkaa, että Herra vahvistaisi keuhkojani, pysäyttäisi tuulet ja antaisi pyhien rukousten yltää taivaisiin, niin että ne tulisivat Herran Sebaotin korviin, sillä vanhurskaiden rukoukset voivat paljon, kun ne ovat hartaat. Täällä on voimaa, ja uskon totisesti, että rukouksenne tulevat kuulluiksi.

Ennen kuin paneudun täysin koskettelemaan käsillä olevaa aihetta, haluan valmistaa tietä ja tuoda asian esiin aivan alusta saakka, niin että voisitte sen ymmärtää. Esitän muutamia johdantoja, jotta te ymmärtäisitte asian siihen päästyäni. En suunnittele enkä aio miellyttää teidän korvianne paljoilla sanoilla enkä puhetaidolla enkä suurella oppineisuudella, vaan tarkoitukseni on rakentaa teitä yksinkertaisilla totuuksilla taivaasta.


Jumalan luonne

Ensinnäkin haluan aloittaa aivan alusta - luomisen aamusta. Siinä on meille lähtökohta, jota sopii tarkastella ymmärtääksemme ja tunteaksemme täysin suuren Elohimin mielen, aivoitukset ja säädökset, Hänen, joka istuu ylhäällä taivaissa niin kuin maailman luomisen aikaan. Meidän on välttämätöntä aluksi saada käsitys Jumalasta itsestään. Jos me aloitamme oikein, on helppoa edetä oikein kaiken aikaa, mutta jos me aloitamme väärin, me ehkä joudumme harhaan, ja oikaiseminen tulee olemaan vaikeaa.

Maailmassa on hyvin harvoja ihmisiä, jotka ymmärtävät oikein Jumalan luonteen. Ihmiskunnan suuri enemmistö ei ymmarrä mitään - ei menneestä eikä tulevasta - kun on kysymys heidän suhteestaan Jumalaan. He eivät tunne eivätkä ymmärrä tuon suhteen luonnetta, ja tämän johdosta he ovat tiedossa vain hiukan järjetöntä luontokappaletta ylempänä eli tietävät tuskin muusta kuin syömisestä, juomisesta ja nukkumisesta. Tämän enempää ihmiset eivät tiedä Jumalasta ja Hänen olemassaolostaan, ellei heille anneta tietoa Kaikkivaltiaan Hengen kautta.

Ellei ihminen opi muuta kuin syömään, juomaan ja nukkumaan eikä käsitä mitään Jumalan aivoituksista, niin eläin tietää yhtä paljon kuin ihminen. Se syö, juo ja nukkuu eikä tiedä sen enempaa Jumalasta, ja kuitenkin se tietää yhtä paljon kuin me, ellemme me pysty ymmärtämään Kaikkivaltiaan Jumalan Hengen avulla. Elleivät ihmiset käsitä Jumalan luonnetta, he eivät käsitä itseään. Haluan palata alkuun ja sillä tavoin nostaa teidän mielenne ylevämmille alueille ja korkeampaan ymmärrykseen kuin mihin ihmismieli yleensä pyrkii.

Millainen Olento Jumala on?

Haluan pyytää tätä kuulijakuntaa, jokaista miestä, naista ja lasta vastaamaan omassa sydämessään kysymykseen, millainen Olento Jumala on. Kysykää itseltänne, tutkistelkaa sydämenne ajatuksia ja sanokaa, onko kukaan teistä nähnyt Häntä, kuullut Häntä tai puhunut Hänen kanssaan? Tämä on kysymys, joka voi hallita ajatuksianne pitkän aikaa. Toistan vielä kysymyksen: Millainen Olento Jumala on? Tietääkö kukaan mies tai nainen? Onko kukaan teistä nähnyt Häntä, kuullut Häntä tai puhunut Hänen kanssaan? Tässä on kysymys, joka ehkä tästedes tulee vaatimaan huomionne. Pyhissä kirjoituksissa meille sanotaan, että "... tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen".

Jos joku ihminen ei tunne Jumalaa ja kysyy, millainen Olento Hän on, niin jos hän tutkii uutterasti sydäntään ja jos Jeesuksen ja apostolien julistus on tosi, hän tulee oivaltamaan, ettei hänellä ole iankaikkista elämää, sillä iankaikkista elämää ei voi olla minkään muun periaatteen nojalla.

Ensimmäisenä tavoitteenani on ottaa selville, millainen on ainoan viisaan ja totisen Jumalan luonne ja millainen Olento Hän on, ja jos kykenen käsittämään Jumalan ja selittämään tai esittämään nämä periaatteet teidän sydämellenne niin, että Henki sinetöi ne teille, niin istukoon silloin jokainen mies ja nainen tästedes vaiti, peittäköön suunsa kädellään älköönkä koskaan enää nostako kättään tai ääntään tai sanoko mitään Jumalan miestä tai Jumalan palvelijoita vastaan. Mutta ellen pysty sitä selvittämään, velvollisuuteni on luopua tulevaisuudessa kaikista väitteistä, että saan ilmoituksia ja Hengen ohjausta tai että olen profeetta, ja silloin olisin kuten muu maailma - väärä opettaja, jota tervehdittäisiin ystävänä, eikä kukaan tavoittelisi henkeäni. Mutta jos kaikki uskonnolliset opettajat olisivat kyllin rehellisiä peruuttaakseen vaatimuksensa jumalisuudesta, kun heidän tietämättömyytensä Jumalan tuntemisessa paljastuu, heidän laitansa olisi ainakin yhtä huonosti kuin minun, ja te voisitte ottaa yhtä hyvin hengen muilta valheopettajilta kuin minulta jos olen valheellinen. Jos jollakulla ihmisellä on valta ottaa henkeni koska hän uskoo ja sanoo minun olevan väärä opettaja, silloin meillä pitaisi saman periaatteen nojalla olla oikeus ottaa henki jokaiselta väärältä opettajalta, ja mihin silloin päättyisi verenvuodatus? Ja kuka säästyisi?(1)

Oikeus uskonnonvapauteen

Mutta älkää kajotko kehenkään ihmiseen hänen uskontonsa tähden, kaikkien hallitusten tulisi sallia jokaisen ihmisen häiritsemätta nauttia uskonnostaan. Ei kenelläkään ihmisellä ole oikeutta riistää henkeä erilaisen uskonnäkemyksen vuoksi, sillä kaikkien lakien ja hallitusten tulisi suvaita ja suojella eri uskontoja, olivatpa ne oikeita tai vääriä. Jokaisella ihmisellä on synnynnäinen ja meidän maassamme perustuslaillinen oikeus olla väärä profeetta aivan yhtä hyvin kuin tosi profeettakin. Jos minä osoittaisin varmasti, että minulla on totuus Jumalasta, ja näyttäisin, että yhdeksänkymmentäyhdeksan jokaisesta sadasta uskoaan julistavasta kirkonmiehestä on vääriä opettajia, joilta puuttuu valtuus, vaikka he väittävätkin pitävänsa hallussaan Jumalan valtakunnan avaimia maan päällä, ja jos minä tappaisin heidät, koska he ovat vääriä opettajia, koko maailma hukkuisi vereen.

Minä todistan, että maailma on väärässä, osoittamalla mitä Jumala on. Aion kysyä Jumalasta, sillä haluan teidän kaikkien tuntevan Hänet ja pääsevän Häntä lähelle; ja jos minä annan teille tietoa Hänestä, kaiken vainon minua kohtaan tulisi lakata. Silloin te tiedätte, että minä olen Hänen palvelijansa, sillä minä puhun niin kuin se, jolla on valta.

Jumala korotettu ihminen

Palaan taaksepäin aikaan ennen kuin maailmaa oli osoittaakseni, millainen Olento Jumala on. Millainen Olento Jumala oli alussa? Avatkaa korvanne ja kuulkaa, kaikki te maan ääret, sillä minä osoitan sen teille Raamatun avulla ja kerron teille Jumalan aivoitukset ihmissukua kohtaan sekä syyn, miksi Hän puuttuu ihmisten asioihin.

Jumala oli itse kerran sellainen, kuin me olemme nyt, ja Hän on korotettu ihminen, joka istuu korotettuna valtaistuimella tuolla taivaissa! Tämä on se suuri salaisuus. Jos verho repäistäisiin auki täna päivänä ja suuri Jumala, joka pysyttää tämän maailman radallaan ja joka voimallansa ylläpitää kaikkia maailmoita ja kaikkea, näyttäytyisi - sanon, että jos näkisitte Hänet tänä päivänä, te näkisitte Hänet ihmisen muotoisena, koko persoonassaan teidän itsenne kaltaisena, teidän kuvananne ja aivan ihmisen kaltaisena, sillä Aadam luotiin Jumalan muotoiseksi, kuvaksi ja kaltaiseksi, ja Aadam sai opetusta Häneltä, kulki Hänen kanssaan, puhui ja keskusteli Hänen kanssaan niin kuin ihminen puhuu toisen kanssa.

Voidaksemme ymmärtää kuolleita koskevia asioita ja lohduttaa niitä, jotka murehtivat ystäviensä menettämistä, on tarpeen, että käsitämme Jumalan luonteen ja olemuksen sekä sen, miten Hänestä on tullut se mikä Hän on; sillä minä aion kertoa teille, miten Jumalasta tuli Jumala. Me olemme kuvitelleet ja otaksuneet, että Jumala on ollut Jumala koko iankaikkisuuden. Osoitan vääräksi tuon ajatuksen ja poistan verhon, niin että voitte nähdä.

Joillekuille nämä ajatukset ovat käsittämättömiä, mutta ne ovat yksinkertaisia. Evankeliumin ensimmäisenä periaatteena on tuntea varmasti Jumalan luonne ja tietää, että me voimme puhua Hänen kanssaan niin kuin ihminen puhuu toisen kanssa, että Hän oli kerran ihminen kuten me - niin, että itse Jumala, meidän kaikkien Isä, asui jonkin maan päällä samalla tavoin kuin itse Jeesus Kristuskin, ja minä näytän sen Raamatusta.

Isän ja Pojan valta

Toivon, että olisin sopivassa paikassa tämän sanoakseni ja että minulla olisi ylienkelin pasuuna, niin että voisin kertoa tämän asian tavalla, joka lopettaisi vainon ikuisiksi ajoiksi. Mitä Jeesus sanoikaan? (Huomaa se, vanhin Rigdon!) Pyhistä kirjoituksista saamme tietää Jeesuksen sanoneen, että niin kuin Isällä on valta itsessänsä, niin on valta myös Pojalla. Valta mihin? Siihen, mitä Isä teki. Vastaus on ilmeinen: valta antaa ruumiinsa ja ottaa se jälleen. Jeesus, mitä sinä aiot tehdä? Antaa henkeni niin kuin Isäni antoi ja ottaa sen jälleen Uskommeko sen? Jos ette usko sitä, ette usko Raamattuun.(2) Pyhissä kirjoituksissa sanotaan näin, ja minä haastan kaiken oppineisuuden ja viisauden ja maan ja tuonelan voimat yhdessä kumoamaan sen.

Tämä siis on iankaikkinen elämä: ainoan viisaan ja totisen Jumalan tunteminen. Ja teidän on opittava, miten voitte itse olla jumalia, Jumalan kuninkaita ja pappeja, teidän on opittava sama, minkä kaikki Jumalat ovat oppineet ennen teitä, nimittäin nousemalla pienen asteen kerrallaan, kehittymällä pienestä kyvystä suureen kykyyn, saamalla armoa armon päälle, kehittymällä korotuksesta korotukseen, kunnes saavutatte ylösnousemuksen kuolleista, pystytte asumaan iankaikkisessa hehkussa ja istumaan kirkkaudessa samalla tavoin kuin ne, jotka istuvat korotettuina iankaikkisen voiman valtaistuimella. Ja haluan teidän tietävän, että viimeisina päivinä, jolloin tietyt henkilöt julistavat Jumalan nimeä, Hän ei leikittele meidän kanssamme.

Vanhurskaat tulevat asumaan iankaikkisessa hehkussa

Nämä ovat lohdutuksen ensimmäiset periaatteet. Kuinka lohdullista surevien onkaan tietää, kun heidät kutsutaan jättämään jäähyväiset aviomiehelle, vaimolle, isälle, äidille, lapselle tai rakkaalle sukulaiselle, että vaikka maallinen maja lasketaan hautaan ja hajoaa, nämä tulevat nousemaan asuakseen jälleen iankaikkisessa hehkussa kuolemattomuuden kirkkaudessa, missä ei enää ole murhetta, ei kärsimystä eikä kuolemaa, vaan missä he saavat olla Jumalan perillisiä ja Jeesuksen Kristuksen kanssaperillisiä. Mitä se on? Se tarkoittaa saman vallan, saman kirkkauden ja saman korotuksen perimistä, kunnes pääsette jumalan asemaan ja nousette iankaikkisen vallan valtaistuimelle, samalle kuin ne, jotka ovat menneet edeltä. Mitä Jeesus teki? Minä teen sitä mitä näin Isäni tekevän, kun maailmat tulivat vyöryen olevaisuuteen. Isäni toteutti valtakuntansa pelolla ja vavistuksella, ja minun on tehtävä samoin. Ja kun saan valtakuntani, olen ojentava sen Isälleni, niin että Hän saa valtakunnan valtakunnan jälkeen, ja tämä korottaa Hänet kirkkaudessa. Silloin Hän on ylenevä korkeampaan korotukseen, ja minä olen ottava Hänen paikkansa ja siten itse saava korotuksen. Joten Jeesus kulkee Isänsa jälkiä ja perii sen, mitä Jumala ennen peri, ja siten Jumala kirkastuu ja tulee korotetuksi kaikkien lastensa pelastuksessa ja korotuksessa. Tässä ei ole väittelyn sijaa, ja näin te opitte jotakin evankeliumin ensimmäisistä periaatteista, joista on niin paljon puhuttu.

Kun nousette tikkaita, teidän on alettava alapäästä ja noustava ylös askelma askelmalta, kunnes pääsette ylös asti. Samoin on evankeliumin periaatteiden laita, teidän on alettava ensimmäisestä ja jatkettava, kunnes opitte kaikki korotuksen periaatteet. Mutta kestää vielä kauan senkin jälkeen, kun olette kulkeneet verhon lävitse, ennen kuin opitte ne [kaikki]. Se ei ole kaikki tarkoitettu käsitettäväksi tässä maailmassa, vielä haudan tuolla puolen meillä tulee olemaan paljon tekemistä oppiaksemme pelastuksemme ja korotuksemme. Minun ei kenties ole lupa tarkastella syvemmin mitään, mikä ei sisälly Raamattuun. Jos teen sen, luulen, että monet rikkiviisaat ihmiset täällä huutaisivat "petosta" ja antaisivat tappaa minut. Niinpä turvaudun vanhaan hyvään Raamattuun ja esitän tänään siitä huomioitani.

Heprealaisten kirjoitusten merkitys

Haluan puhua Raamatun ensimmäisen sanan hepreankielisestä merkityksestä. Tarkastelkaamme Raamatun luomiskertomuksen ensimmäistä lausetta, joka alkaa sanalla Berosheit. Haluan eritellä tätä sanaa. Be- ="-ssa, kautta, avulla ja kaikkea muuta". Rosh = "pää", eit = kieliopillinen pääte. Kun Hengen innoittama mies kirjoitti tämän, hän ei pannut mukaan liitettä be. Joku juutalainen, jolla ei ollut mitään oikeutta tehdä muutoksia, lisäsi sen; hänestä oli sopimatonta aloittaa puhumalla päästä! Kohta kuului ensiksi: "Pääjumala sai aikaan jumalat." Tuo on näiden sanojen oikea merkitys. Baaraa tarkoittaa 'aikaansaamista, aiheuttamista, toteuttamista'. Jos ette usko sitä, ette usko Jumalan miestä. Oppineet eivät pysty opettamaan teille yhtään enempää kuin minä olen teille sanonut. Siispä Pääjumala sai aikaan jumalat suuressa neuvonpidossa.

Siirrän tämän englannin kielelle yksinkertaistettuna. Oi, te lainoppineet, te jumaluusopin tohtorit ja te papit, jotka olette minua vainonneet, haluan tehdä teille tiettäväksi, että Pyhä Henki tietää jotakin siinä missä tekin. Pääjumala kutsui kokoon jumalat ja istuutui suureen neuvonpitoon maailman aikaansaamiseksi. Suureen neuvonpitoon kokoontuneet istuivat johtopaikoilla tuolla taivaissa ja suunnittelivat tuolloin luotavien maailmoiden luomista. Kun sanon: jumaluusopin tohtorit ja lainoppineet, tarkoitan pyhiin kirjoituksiin perehtyneitä tohtoreita ja lainoppineita. Jotkut oppineet saattavat saada päähänsä sanoa, että kirjoitukset sanovat niin ja niin, ja meidän on uskottava pyhiin kirjoituksiin; niitä ei saa muuttaa. Mutta näytän teille virheen niissä.

Minulla on Uuden Testamentin vanha painos latinan, heprean, saksan ja kreikan kielillä. Olen lukenut saksankielistä, ja mielestäni se on [lähinnä] virheettömin käännös ja vastaa tarkimmin ilmoituksia, joita Jumala on minulle antanut viimeisten neljäntoista vuoden aikana. Siinä puhutaan Jakobuksesta, Sebedeuksen pojasta. Sillä tarkoitetaan Jaakobia. Englanninkielisessä Uudessa Testamentissa sana on käännetty "James"-sanaksi. Jos nyt Jaakobilla oli avaimet, voitaisiin puhua ikuisesti Jamesistä koskaan saamatta avaimia Matteuksen neljännen luvun [jakeessa] 21 vanha saksankielinen painokseni esittää Jamesin asemesta sanan Jakobus.

Tohtorit (tarkoitan lainoppineita, en lääkäreitä) sanovat: "Jos saarnaatte jotakin, mikä ei ole Raamatun mukaista, syytämme teitä petoksesta." Kuinka me pääsemme helvetin tuomiota pakoon, ellei Jumala ole kanssamme ja ilmoita meille? Ihmiset sitovat meidät kahleisiin. Latinan kieli sanoo Jacobus, joka merkitsee Jaakob, heprean kieli sanoo Jaakob, kreikan kieli sanoo Jaakob ja saksa sanoo Jacobus - tässä meillä on neljä todistusta yhtä vastassa. Kiitän Jumalaa, että minulla on tämä vanha kirja, mutta enemmän kiitän Häntä Pyhän Hengen lahjasta. Minulla on maailman vanhin kirja; mutta vanhin kirja on sydämessäni: Pyhän Hengen lahja. Minulla on kaikki neljä Testamenttia. Tulkaa tänne, te oppineet, ja lukekaa jos osaatte. En olisi tuonut esiin tätä todistusta, ellei se olisi tukemassa sanaa rosh, "pää, jumalten Isä". En olisi tuonut sitä esiin vain osoittaakseni, että olen oikeassa.

Jumalten neuvonpito

Alussa jumalten Pää kutsui kokoon jumalten neuvoston; ja he kokoontuivat yhteen ja kehittivät [laativat] suunnitelman maailman luomiseksi ja sen kansoittamiseksi. Kun alamme oppia tällä tavalla, me alamme saada tietoa ainoasta totisesta Jumalasta ja siitä, millaista Olentoa meidän on palveltava. Kun tunnemme Jumalan, me alamme tietää, miten Häntä on lähestyttävä ja miten on anottava, jotta saisi vastauksen. Kun me ymmärrämme Jumalan luonteen ja tiedämme, miten voimme tulla Hänen tykönsä, Hän alkaa paljastaa meille taivaita ja kertoo meille kaiken niistä. Kun olemme valmiit tulemaan Hänen tykönsä, Hän on valmis tulemaan meidän tykömme.

Kysyn nyt kaikilta, jotka minua kuulevat, miksi oppineet, jotka saarnaavat pelastusta, sanovat, että Jumala loi taivaan ja maan tyhjästä? Syynä on se, että he ovat oppimattomia siinä, mika on Jumalasta, ja että heiltä puuttuu Pyhän Hengen lahja; he sanovat jumalanpilkaksi kaikkia ajatuksia, jotka ovat ristiriidassa heidän ajatuksensa kanssa. Jos te sanotte heille, että Jumala loi maailman jostakin, he sanovat teitä hulluiksi. Mutta minä olen oppinut ja tiedän enemmän kuin koko muu maailma yhdessä. Ainakin Pyhä Henki tietää, ja Hän on minussa ja käsittää enemmän kuin koko maailma; ja minä olen yhteydessä Hänen kanssaan.

Luomis-sanan merkitys

Te kysytte oppineilta, miksi he sanovat, että maailma luotiin tyhjästä ja he vastaavat: "Eikö Raamattu sano, että Hän loi maailman?" Ja sanasta "luoda" he päättelevät, että maailma on varmasti tehty tyhjästä. Sana "luoda" on lähtöisin sanasta baaraa, joka ei tarkoita tyhjästä luomista vaan järjestämistä; se tarkoittaa samaa kuin jos ihminen järjestäisi raaka-aineet ja valmistaisi niistä laivan. Siksi me päättelemme, että Jumalalla oli aineita luodakseen maailman kaaoksesta - kaaostilassa olevasta aineesta, elementistä, jossa on kaikki kirkkaus. Elementit ovat olleet olemassa siitä lähtien kuin Hänkin. Elementin puhtaat periaatteet ovat sellaisia, joita ei koskaan voida hävittää; elementit voidaan järjestää ja uudelleen järjestää mutta niitä ei voida hävittää. Niillä ei ole alkua eikä voi olla loppua.(3)

Kuolematon henki

Käsiteltävänäni on toinenkin asia, joka on tarkoitettu ihmisen korottamiseksi, mutta tästä aiheesta minun on mahdotonta sanoa paljon. Sen tähden käsittelen sitä vain pinnallisesti, sillä aika ei salli minun sanoa kaikkea. Se liittyy kuolleitten ylösnousemukseen - nimittäin sieluun - ihmisen mieleen - kuolemattomaan henkeen.(4) Mistä se tuli? Kaikki oppineet ja jumaluusopin tohtorit sanovat, että Jumala loi sen alussa, mutta asia ei ole niin; jo itse ajatus on mielestani ihmisarvoa alentava. En usko siihen oppiin; tiedän enemmän. Kuulkaa se, kaikki te maailman ääret, sillä Jumala on sanonut minulle niin; ja jos ette usko minua, se ei vie tehoa totuudelta. Saan ihmiset näyttämään tyhmiltä, ennen kuin olen lopettanut, elleivät he sitä usko. Tulen puhumaan teille ylevämmistä asioista.

Me sanomme, että Jumala itse on itsestään olemassa oleva Olento. Kuka on sen teille sanonut? Oikein se kyllä on, mutta mistä olette saaneet sen päähänne? Kuka sanoi teille, ettei ihminen ole ollut olemassa samalla tavalla samojen periaatteiden nojalla? Ihminen on olemassa samojen periaatteiden nojalla. Jumala loi tomumajan ja pani siihen hengen, ja siitä tuli elävä sielu. (Viittaa vanhaan Raamattuun.) Miten tämä sanotaan hepreaksi? Heprean kielellä ei sanota, että Jumala loi ihmisen hengen. Hepreaksi sanotaan: "Jumala loi ihmisen maan tomusta ja pani häneen Aadamin hengen, ja niin siitä tuli elävä ruumis."

Ihmisessä oleva mieli eli äly on samanarvoinen(5) kuin Jumala itse. Tiedän, että todistukseni on tosi; siitä syystä kun puhun näille sureville, haluaisin kysyä: mitä he ovat menettäneet? Heidän sukulaisensa ja ystävänsä ovat vain erinneet ruumiistaan lyhyeksi ajaksi; heidän henkensä, jotka ovat olleet olemassa kuten Jumalakin, ovat jättäneet savimajansa vain ikään kuin lyhyeksi tuokioksi, ja nyt he ovat paikassa, missä he ovat kanssakäymisissä keskenään samalla tavalla kuin me maan päällä.

Käsittelen ihmisen hengen kuolemattomuutta. Onko johdonmukaista sanoa, että henkien äly on kuolematon ja että sillä kuitenkin on alku? Henkien älyllä ei ole ollut alkua, eikä sillä ole oleva loppua. Se on johdonmukaista. Sillä, millä on alku, voi olla loppu. Ei ole koskaan ollut aikaa, jona ei olisi ollut olemassa henkiä, sillä ne ovat samanarvoisia [yhtä iankaikkisia] kuin taivaallinen Isämme.

Haluan esittää lisää johtopäätöksiä ihmisen hengestä, sillä puhunhan ihmisen ruumiista ja hengestä - kuolleita koskevasta aiheesta. Otan sormestani sormuksen ja vertaan sitä ihmisen mieleen - ihmisen kuolemattomaan osaan, sillä sillä ei ole alkua. Otaksukaamme, että katkaisemme sormuksen, silloin sillä on alku ja loppu, mutta jos päät liitetään undelleen yhteen, se on yksi ja ikuinen ympyrä. Näin on ihmisen hengen laita. Niin totta kuin Herra elää - jos sillä oli alku, sillä on oleva myös loppu. Kaikki mielettömät ja oppineet ja viisaat miehet luomisen alusta saakka, jotka sanovat, että ihmisen hengellä oli alku, osoittavat, että sillä täytyy olla myös loppu, ja jos tuo oppi on tosi, silloin oppi häviämisestä olisi tosi. Mutta jos olen oikeassa voinen rohkeasti julistaa katoilta, että Jumalalla ei ole milloinkaan ollut voimaa luoda ihmisen henkeä. Jumala ei voisi itse luoda itseään.

Äly on iankaikkinen, ja sen olemassaolo perustuu itsestään olemassa olevalle periaatteelle. Aikakaudesta toiseen se pysyy henkenä, eikä siinä ole mitään luomista. Kaikki mielet ja henget, jotka Jumala on lähettänyt maailmaan, ovat alttiita avartumaan.

Voima edistyä tiedossa

Ihmistä koskevat perusperiaatteet ovat samalla tavalla itsestään olemassa olevia kuin Jumala. Jumala itse, joka havaitsi olevansa henkien ja kirkkauden ympäröimä, koska oli muita älykkäämpi näki sopivaksi säätää lakeja, joiden avulla muut saisivat oikeuden edistyä kuten Hän oli edistynyt. Meidän suhteemme Jumalaan asettaa meidät asemaan, jossa me voimme edistyä tiedossa. Hänellä on valta säätää lakeja heikompien älyjen ohjaamiseksi, jotta nämä pääsisivät osallisiksi korotuksesta Hänen kanssansa ja saisivat kirkkauden toisensa jälkeen, sekä kaikki tieto, voima, kirkkaus ja äly, joka vaaditaan henkien maailman pelastamiseksi.(6)

Tämä on hyvä oppi. Se tuntuu hyvältä. Voin aistia iankaikkisen elämän periaatteita, ja niin voitte tekin. Ne on annettu minulle Jeesukselta Kristukselta tulleen ilmoituksen kautta, ja minä tiedän, että lausuessani teille näitä iankaikkisen elämän sanoja sellaisena kuin ne on minulle annettu, tekin voitte aistia ne, ja tiedän teidän uskovan niihin. Te sanotte, että hunaja on makeaa, ja niin sanon minäkin. Hunajan makeuden tavoin pystyn myös tuntemaan iankaikkisen elämän hengen. Tiedän, että se on hyvä henki, ja kun puhun teille tätä, mikä minulle on annettu Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, se tuntuu myös teistä suloiselta, ja te iloitsette yhä enemmän.

Ihmisen suhde Jumalaan

Haluan puhua lisää ihmisen suhteesta Jumalaan. Avaan teidän silmänne kuolleisiinne nähden. Kaikki, mitä Jumala ikinä on äärettömässä viisaudessaan nähnyt soveliaaksi ja asianmukaiseksi ilmoittaa meille meidän asuessamme kuolevaisuudessa ja mikä koskee kuolevaisia ruumiitamme, on ilmoitettu meille abstraktisessa muodossa, ilman yhteyttä tähän kuolevaiseen tomumajaan. Sen sijaan se ilmoitetaan meidän hengellemme, aivan kuin meillä ei olisi ruumista lainkaan, ja ne ilmoitukset, jotka pelastavat henkemme, tulevat pelastamaan ruumiimmekin. Jumala antaa meille nämä ilmoitukset, koska Hänen aivoituksenaan on, ettei ruumiin eli maallisen majan hajoaminen tapahdu ikuisiksi ajoiksi. Tästä seuraa vastuu, kauhea vastuu, joka meillä on kuolleistamme, sillä kaikkien henkien, jotka lihassa ollessaan eivät olleet kuuliaisia evankehumille, on noudatettava sitä henkinä tai tultava tuomituiksi. Ylevä ajatus - pelottava ajatus! Eikö mitään ole tehtävissä - mitään valmistelua - eikö mitään pelastusta isillemme ja ystävillemme, jotka ovat kuolleet saamatta tilaisuutta osoittaa kuuliaisuutta Ihmisen Pojan säädöksille? Kunpa minulla olisi käytettävissäni neljäkymmentä päivää ja yötä kertoakseni teille kaikki! Haluaisin selvittää teille, etten ole "langennut profeetta".(7)

Suurin velvollisuutemme

Mitä lupauksia on esitetty kuolleitten pelastusta koskevassa asiassa, ja millaisia ovat luonteeltaan ne, jotka voidaan pelastaa, vaikka heidän ruumiinsa maatuu ja lahoaa haudassa? Kun Hänen käskynsä meitä opettavat, ne opettavat iankaikkisuuden kannalta, sillä Jumalan kannalta katsottuna me olemme ikuisuudessa. Jumala asuu iankaikkisuudessa eikä suhtaudu asioihin samalla tavalla kuin me.

Suurin velvollisuus, mitä Jumala on meille antanut tässä maailmassa on kuolleittemme etsiminen. Apostoli sanoo: "... etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen", (Hebr. 11:40) sillä on tarpeen, että hallussamme on sinetöimisvalta sinetöidäksemme lapsemme ja kuolleemme aikojen täyttymisen armotaloutta varten - armotaloutta, jonka aikana täyttyvät lupaukset, jotka Jeesus Kristus antoi ihmisten pelastukseksi ennen maailman perustamista.

Puhun nyt kuolleistamme. Olen samaa mieltä Paavalin kanssa siitä, että kuolleet eivät voi olla täydellisiä ilman meitä, ja on myös välttämätöntä, että ne, jotka menevät edeltä ja ne, jotka tulevat meidän jälkeemme, pääsevät osallisiksi pelastuksesta yhdessä meidän kanssamme. Siksi Jumala on tehnyt sen pakolliseksi ihmiselle. Tästä syystä Jumala sanoi: "... minä lähetän teille profeetta Elian; ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi." (Mal. 4:5-6)

Pelastus ihmisiä varten

Minulla on esitettävänä selitys ennakkovalmisteluista, jotka Jumala on tehnyt ottaen huomioon inhimilliset olosuhteet - jotka Hän on tehnyt jo ennen maailman perustamista. Mitä Jeesus on sanonut? Jokainen synti ja jokainen pilkka ja jokainen rikkomus, johon ihminen saattaa syyllistyä - yhtä lukuun ottamatta - voidaan antaa anteeksi. Ja on olemassa pelastus kaikkia ihmisiä varten joko tässä maailmassa tai tulevassa - elleivät he ole tehneet anteeksiantamatonta syntiä - sillä siihen on varattu mahdollisuus joko tässä maailmassa tai henkien maailmassa. Tästä syystä Jumala on huolehtinut siitä, että jokainen henki iankaikkisessa maailmassa voidaan etsiä esiin ja pelastaa, ellei hän ole tehnyt sitä anteeksiantamatonta syntiä, jota hän ei voi saada anteeksi tässä maailmassa eikä henkien maailmassa. Jumala on toteuttanut kaikkien ihmisten pelastuksen, elleivät he ole syyllistyneet erääseen tiettyyn syntiin. Ja jokainen ihminen, jolla on ystävä iankaikkisessa maailmassa, voi pelastaa hänet, ellei hän ole tehnyt tuota anteeksiantamatonta syntiä. Ja niin te näette, missä määrin te voitte olla pelastajia.

Anteeksiantamaton synti

Ihminen ei voi ruumiinsa hajoamisen jälkeen tehdä anteeksiantamatonta syntiä, ja siinä onkin mahdollinen pakotie. Tieto pelastaa ihmisen, eikä kukaan voi henkimaailmassa päästä osalliseksi korotuksesta muutoin kuin tiedon kautta. Niin kauan kuin ihminen ei ota vaarin käskyistä, hänen on jäätävä osattomaksi pelastuksesta. Jos ihmisellä on tietoa, hän voi pelastua, vaikkakin mikäli hän on syyllistynyt suuriin synteihin - häntä rangaistaan niistä. Mutta kun hän suostuu olemaan kuuliainen evankeliumille joko tässä tahi henkien maailmassa, hän pelastuu.

Ihminen on oma ahdistajansa ja tuomitsijansa. Tästä johtuu sanonta, että tällaiset ihmiset joutuvat siihen järveen, joka tulta ja tulikiveä palaa. Pettymyksen aiheuttama vaiva ihmismielessä on yhtä pistävä kuin tulikiveä palava tulinen järvi. Sellainen on siis ihmisen ahdistus. Tunnen pyhät kirjoitukset ja ymmärrän ne. Sanoin, ettei kukaan voi ruumiinsa hajottua tehdä anteeksiantamatonta syntiä, eikä hän voi syyllistyä siihen tässäkään elämässä ennen kuin hän on saanut Pyhän Hengen; tämä synti on tehtävä tässä maailmassa. Jeesuksen Kristuksen sovitustyö tapahtui siis kaikkien ihmisten edestä paholaisen voittamiseksi, sillä jos pelastus ei tavoittaisi ihmistä yhdessä paikassa, se tavoittaisi toisessa, sillä Hän tarjoutui Vapahtajaksi. Kaikki kärsivät siihen asti, kunnes ovat kuuliaisia itse Kristukselle.

Kiista taivaassa oli seuraavasta: Jeesus sanoi, että olisi muutamia sieluja, jotka eivät pelastuisi. Paholainen sanoi, että hän pystyisi pelastamaan heidät kaikki, ja hän esitti suunnitelmansa suurelle neuvostolle, joka asettui kannattamaan Jeesusta Kristusta. Silloin paholainen nousi kapinaan Jumalaa vastaan, ja hänet syöstiin alas ja myös kaikki ne, jotka olivat hänen puolellaan. (KH Moos. 4:1-4; KH Aabr. 3:23-28)

Syntien anteeksianto

Kaikki synnit tullaan antamaan anteeksi lukuun ottamatta syntiä Pyhää Henkeä vastaan, sillä Jeesus on pelastava kaikki paitsi kadotuksen pojat. Mitä ihmisen on tehtävä syyllistyäkseen anteeksiantamattomaan syntiin? Hänen täytyy saada Pyhä Henki, taivaitten täytyy avautua hänelle, ja hänen täytyy tuntea Jumala ja sen jälkeen tehdä syntiä Häntä vastaan. Kun ihminen on tehnyt syntiä Pyhää Henkeä vastaan, hänellä ei ole parannuksen mahdollisuutta.(8) Hänen on sanottava, että aurinko ei paista, vaikka hän näkee sen; hänen on kiellettävä Jeesus Kristus sen jälkeen, kun taivaat ovat avautuneet hänelle, ja kiellettävä pelastussunnnitelma, vaikka hänen silmänsä ovat avoinna sen totuudelle. Ja siitä hetkestä lähtien hänestä tulee vihollinen. Näin on laita monien Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon luopioiden.

Kun ihmisestä alkaa tulla tämän työn vihollinen, hän vainoaa minua, hän yrittää surmata minut eikä koskaan lakkaa janoamasta vertani. Hän saa perkeleen hengen - saman hengen, joka oli niillä, jotka ristiinnaulitsivat elämän Herran - hengen, joka tekee syntiä Pyhää Henkeä vastaan. Sellaisia ihmisiä ei voida pelastaa, heitä ei voida saattaa parannukseen; he käyvät avoimesti sotaa perkeleen tavoin, ja seuraukset ovat kauhistavat.

Neuvon teitä kaikkia olemaan tarkkoja siinä, mitä teette, tai muutoin tulette kenties vähitellen huomaamaan, että teidät on petetty. Pysykää omana itsenänne, älkää antako periksi, älkää ryhtykö äkkinäisiin toimenpiteisiin, niin te voitte pelastua. Jos teissä on katkeruuden henki, älkää hätäilkö. Te saatatte sanoa, että ihminen on syntinen. Mutta jos hän tekee parannuksen, hänelle annetaan anteeksi. Olkaa varovaisia, odottakaa. Jos huomaatte hengen, joka haluaa verenvuodatusta, murhaa, se ei ole Jumalasta vaan perkeleestä. Sydämen kyllyydestä suu puhuu.

"Isäni kodissa"

Parhaat ihmiset tuovat esiin parhaita tekoja. Ihminen, joka puhuu teille elämän sanoja, on ihminen, joka voi pelastaa teidät. Varoitan teitä kaikkia kavalista ihmisistä, jotka tekevät syntiä Pyhää Henkeä vastaan, sillä heille ei ole lunastusta tässä maailmassa eikä tulevassa.

Voisin palata jokaisen kiintoisan asian alkulähteelle, joka koskee ihmisen suhdetta Jumalaan, jos minulla olisi aikaa. Voin tunkeutua mysteereihin, voin siirtyä käsittelemään laajalti iankaikkisia maailmoita, sillä Jeesus sanoi: "Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?" (Joh. 14:2) Paavali sanoo: "Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus..." (1 Kor. 15:41-42) Mitä meillä on lohdutuksena, kun suremme kuolleitamme? Meillä jos kellään maan päällä on syytä mitä suurimpaan toivoon ja lohtuun, sillä me olemme nähneet heidän vaeltavan kelvollisina keskuudessamme ja nähneet heidän nukkuvan pois Jeesuksen armossa, ja ne, jotka ovat kuolleet uskossa, ovat nyt Jumalan selestisessä valtakunnassa. Ja siksi heidän on auringon kirkkaus.

Vanhurskaat surevat riemuitsevat

Teillä surevilla on syytä iloita, kun on puhe vanhin King Follettin kuolemasta, sillä aviomiehenne ja isänne on mennyt odottamaan kuolleitten ylösnousemusta - odottamaan muiden täydellisiksi tulemista; sillä ylösnousemuksessa ystävänne on nouseva täydelliseen autuuteen ja pääsevä selestiseen kirkkauteen, kun taas monien on odotettava suunnattoman kauan, ennen kuin he voivat saada samankaltaiset siunaukset. Teidän odotuksenne ja toiveenne ovat paljon sen yläpuolella, mitä ihminen pystyy käsittämään, sillä miksi Jumala on ilmoittanut sen meille?

Minulla on valta sanoa Pyhän Hengen valtuutuksen nojalla, ettei teillä ole aihetta pelkoon, sillä hän on mennyt vanhurskaiden kotiin. Älkää murehtiko, älkää itkekö. Tiedän sen Pyhän Hengen todistuksen kautta, joka on minussa, ja te voitte odottaa ystävienne tulevan kohtaamaan teitä selestisen maailman aamunkoitossa.

Riemuitse, oi Israel! Ystävänne, jotka on vainoissa murhattu totuuden tähden, saavat loistavan voiton selestisessä maailmassa, kun taas heidän murhaajansa tulevat kiemurtelemaan piinassa iät ja ajat, siksi kunnes ovat maksaneet viimeisenkin rovon. Sanon tämän tiedoksi muukalaisille.

Minulla on isä, veljiä, lapsia ja ystäviä, jotka ovat menneet henkien maailmaan. He ovat poissa vain hetken ajan. He ovat henkiä, ja pian me kohtaamme taas. Pian koittaa aika, jolloin pasuuna on soiva. Kun me lähdemme täältä, me saamme tervehtiä äitiämme, isäämme, ystäviämme ja kaikkia rakkaitamme, jotka ovat nukkuneet kuolon uneen Jeesuksessa. Siellä ei ole pelkoa mellakoitsijoista, vainoista, ilkeämielisistä oikeusjutuista ja pidätyksistä, vaan se tulee olemaan autuuden iankaikkisuutta.

* * * [Kappale jätetty pois (9).]

Kaste

Jääköön asia tähän, ja nyt lausun muutaman ajatuksen kasteesta. Ilman tulikastetta ja Pyhän Hengen läsnäoloa ei vesikasteesta ole mitään hyötyä; ne liittyvät toisiinsa välttämättömästi ja erottamattomasti. Päästäkseen Jumalan valtakuntaan ihmisen täytyy syntyä vedestä ja Hengestä. Saksankielinen [Raamattu] tukee sitä, mitä olen viimeisten neljäntoista vooden aikana antamissani ilmoituksissa aiheesta esittänyt ja opettanut. Minulla on todistus, jolla voin vaientaa heidät. Todistukseni on ollut tosi kaiken aikaa. Tulette huomaamaan sen Johannes Kastajan julistuksesta. (Lukee saksankielistä tekstiä.) Johannes sanoo: "Minä kastan teidät vedellä, mutta kun tulee Jeesus, jolla on valta (eli avaimet), hän toimittaa kastamisen tulella ja Pyhällä Hengellä."(10) Missä on nyt koko lahkolaismaailma? Ja jos tämä todistus on tosi, he ovat kaikki tuomitut yhtä selvästi kuin pannaan julistamalla. Tiedän tekstin olevan tosi. Kehotan teitä saksalaisia, jotka tiedätte sen olevan totta, sanomaan "kyllä". (Äänekkäitä huutoja: "Kyllä.")

Alexander Campbell, miten sinä aiot pelastaa ihmiset yksistään vedellä? Sillä Johannes sanoi, ettei hänen kasteestaan ollut mitään hyötyä ilman Jeesuksen Kristuksen kastetta. "[Jättämättä] sentähden Kristuksen opin alke[ita] ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja me edistymme aina täydellisyyteen asti, jos vain Jumala sallii." (Hebr. 6:1-3, Joseph Smithin raamatunkäännös)

On olemassa yksi Jumala, yksi Isä, yksi Jeesus, yksi kutsumuksemme toivo, yksi kaste... Monet sanovat, ettei kaste ole välttämätön pelastukselle, mutta tällainen opetus laskee perustuksen heidän tuomiolleen. Minulla on totuus, ja haastan maailman osoittamaan sen vääräksi, jos se pystyy.

Olen nyt saarnannut hieman latinaa, hieman hepreaa, kreikkaa ja saksaa, ja olen täyttänyt kaiken. En ole niin suuri narri, kuin minä monet minua pitävät. Saksalaiset tietävät, että osaan lukea saksaa oikein.

Kutsu parannukseen

Kuulkaa kaikki te maan ääret - kaikki te papit, kaikki te syntiset ja kaikki ihmiset. Tehkää parannus! Tehkää parannus! Noudattakaa evankeliumia. Kääntykää Jumalan puoleen, sillä uskontonne ei pelasta teitä, ja teidät tuomitaan. En sano, kuinka pitkäksi aikaa. On esitetty huomautuksia, että kaikki lunastettaisiin helvetistä, mutta minä sanon, että ne, jotka tekevät syntiä Pyhää Henkeä vastaan, eivät voi saada anteeksiantoa tässä maailmassa eivätkä tulevassa; he kärsivät toisen kuoleman. Ne, jotka tekevät anteeksiantamattoman synnin, tuomitaan Gnolomiin - asumaan helvetissä ikuisesti. Koska he tässä maailmassa saivat aikaan verenvuodatusta, he nousevat ylös siinä ylösnousemuksessa, joka on kuin tuli- ja tulikivijärvi. Jotkut nousevat Jumalan iankaikkiseen hehkuun, sillä Jumala asuu iankaikkisessa hehkussa; ja toiset nousevat oman saastaisuutensa kadotukseen, mikä on yhtä ankara piina kuin tuli- ja tulikivijärvi.

Olen tarkoittanut sanani kaikille, sekä rikkaille että köyhille, orjille ja vapaille, suurille ja pienille. En tunne vihamielisyyttä ketään ihmistä kohtaan. Rakastan teitä kaikkia, mutta vihaan joitakin teidän tekojanne. Olen paras ystävänne, ja jos jotkut eivät sitä huomaa, se on heidän oma vikansa. Jos nuhtelen jotakuta ja hän vihaa minua, hän on mieletön, sillä minä rakastan kaikkia ihmisiä, erityisesti näitä veljiäni ja sisariani.

Riemuitsen kuullessani iäkkäitten ystävieni todistuksia. Te ette tunne minua, te ette ole koskaan tunteneet sydäntäni. Kukaan ei tunne elämäntarinaani. En voi sitä kertoa, en koskaan ryhdy siihen tehtävään. En syytä ketään siitä, ettei hän usko elämäntarinaani. Ellen olisi kokenut sitä mitä olen, en olisi uskonut sitä itsekään. En ole koskaan vahingoittanut ketään ihmistä aina siitä asti kun maailmaan synnyin. Olen aina puoltanut rauhaa.

En voi asettua lepoon, ennen kuin olen päättänyt kaiken työni. En ajattele koskaan pahaa enkä tee mitään vahingoittaakseni lähimmäistäni. Kun ylienkelin pasuuna kutsuu minua ja joudun punnittavaksi, te kaikki tunnette silloin minut. En lisää enempää. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Amen.


Viitteet

 1. Nämä sanat ovat paremmin ymmärrettävissä, jos muistetaan, että näihin aikoihin uudistuneet vainon aallot puhkesivat profeettaa vastaan ja hänen henkeään uhattiin joka taholta.
 2. Seuraava kohta vahvistaa suuresti profeetan tässä esittämää väitettä: "...Poika ei voi itsestansä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän, sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee." (Joh. 5:19)
 3. "... Elementit ovat ikuiset, ja henki ja elementit erottamattomasti yhteen liittyneinä saavat ilon täyteyden. ... Elementit ovat Jumalan maja, ihminen on Jumalan maja, temppeli..." (LK 93:33, 35)
 4. Näyttää hyvin ilmeiseltä, että profeetalla oli mielessä äly, kun hän sanoi "Sielu - ihmisen mieli - kuolematon henki" ei ole luotu tai tehty, eikä hän viitannut henkeen Jumalan lapsena. Profeetan oppina oli ja kirkon oppina on, että ihmisten henget ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä. Katso ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista neuvoston virallista julkilausumaa, joka on julkaistu Improvement Era-lehdessä elokuussa 1916 otsikolla The Father and The Son. Opin ja Liittojen Kirjan kohta, johon tämä oppi perustuu on luvussa 93:29-30, ja se kuuluu seuraavasti:
  "Ihminen oli myös alussa Jumalan tykönä. Älyä eli totuuden valkeutta ei ole luotu eikä tehty eikä sitä voida luoda." Katso myös seuraavien kappaleiden lausuntoja.
 1. Oikea sana tässä yhteydessä olisi epäilemättä "yhtä iankaikkinen" eikä "samanarvoinen". Tämä osoittaa, miten epätarkka saarnasta annettu selostus on. Sillä ihmisen mieli ei suinkaan ole samanarvoinen Jumalan kanssa paitsi siinä, että sekin on iankaikkinen. Aabrahamin kirjassa - jonka kirkko on hyväksynyt pyhäksi kirjoitukseksi - sanotaan suoraan, että olemassa olevissa älyissä on eroa, että toiset ovat älykkäämpiä kuin toiset ja että Jumala on älyltään "suurempi kuin he kaikki". (KH Aabr., luku 3) Uskon tämän merkitsevän sitä, että Hän on älykkäämpi kuin kaikki muut älyt yhteensä. - Vanhin B. H. Robertsin huomautus.
 2. "Katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni - ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen." - (Herran sanat Moosekselle, KH Moos. 1:39) Kohta viittaa epäilemättä ihmiseen sellaisena kuin hän koostuu hengestä ja ruumiista - mikä oikeastaan on "sielu" (ks. LK 88:15-16) - "Ja henki ja ruumis ovat ihmisen sielu. Ja kuolleistanouseminen on sielun lunastus." Toisin sanoen "työ" ja Jumalan "kirkkaus" aikaansaadaan toteuttamalla "ihmisen kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä" ihmisenä, yhdistämällä iankaikkiseen liittoon ihmisen henki ja ruumis ylösnousemuksen ja sielun lunastuksen kautta. Tämä aikaansaa hengen ja aineen iankaikkisen yhtymisen, mikä Jumalan sanan mukaan on välttämätöntä ilon täyteyden saamiseksi. - "Elementit ovat ikuiset, ja henki ja elementti erottamattomasti yhteen liittyneinä saavat ilon täyteyden; ja kun ne ovat erossa, ihminen ei voi saada ilon täyteyttä." (LK 93) Ja vielä, "Aadam lankesi, jotta ihmisiä syntyisi, ja ihmiset ovat, jotta heillä olisi ilo." (2Ne. 2:28) Itse asiassa Jumalan koko tarkoitus ihmisen maanpäällisen elämän toteuttamisessa on ihmisen hyvinvoinnin ja avartumisen aikaansaaminen, kuten profeetan opetus edellä olevassa kappaleessa korostaa. Jumala vaikuttaa ihmiseen ainoastaan ihmisen hyväksi. Ks. myös seitsenkymmenten vuosikirja n:o 2, oppiaihe ii, huomautus 6. - Vanhin B. H. Robertsin huomautus.
 3. Tähän aikaan esitettiin yhä uudelleen syytteitä siitä, että presidentti Smith oli langennut profeetta. - Vanhin B. H. Robertsin huomautus.
 4. "Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät." (Hebr. 6:4-6)
 5. Pois jätetyssä kappaleessa viitataan siihen korotukseen ja voimaan, jonka lapset saavat osakseen ylösnousemuksessa, ennen kuin he kooltaan kehittyvät miehiksi ja naisiksi, kehitys, joka kuitenkin varmuudella tapahtuu niissä, jotka lapsina nousevat kuolleista. On sangen ilmeistä, että profeetan puheen tätä koskevan kohdan muistiinmerkinnöissä on joitakin puutteellisuuksia, ja siksi tämä kohta on jätetty pois. Ne, jotka haluavat lähemmin tutkia asiaa, voivat lukea siitä teoksesta The Documentary History, osa iv, s. 556-557 ja alaviite. Ks. myös tässä teoksessa olevaa 6. kesäkuuta 1844 pidettyä puhetta.
 6. Suom. huom: Joseph Smith on ilmeisesti käyttänyt jonkun muun kuin Martti Lutherin kääntämää Raamattua. Lutherin raamatunkäännöksessä kuuluu ko. jae seuraavasti: "Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich auch nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem heiligen Geist und mit Feuer taufen."

Lähde: Profeetta Joseph Smithin opetuksia, MAP-kirkko Helsinki 1985. Ss. 340-358.
Suom. Helvi Temisevä, tark. Rauni Higley

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-06-18 — 2002-12-16