ArtikkelitAutuaita ovat vainotut

Joseph Smith nuor.

Kirjoittaessamme näin veljemme ehkä sanovat, että me olemme loukkaantuneet näihin vainoojiin. Jos olemme, se ei johdu sanoista eikä siitä, että he puolustivat oikeutta portissa, vaan siitä, että he ovat olleet välikappaleina vuodattamassa viatonta verta. Eivätkö he silloin ole sydämeltään murhaajia? Eikö heidän omatuntonsa ole poltinraudalla merkitty? Me myönnämme, että olemme loukkaantuneita, mutta Vapahtaja sanoi: "Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!" Ja vielä: "Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä."

Rakkaat veljet, meillä jos kenelläkään on ollut aihetta vedota tähän lupaukseen, sillä me tiedämme, että maailma ei ainoastaan vihaa meitä, vaan valheellisesti puhuu meistä kaikkinaista pahaa yksinomaan siitä syystä, että me olemme pyrkineet opettamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyttä.

Sen jälkeen kun Hinkle kavalsi meidät ja meidät vietiin kansalliskaartin leiriin, meillä oli kaikki mahdolliset todisteet siitä, että maailma vihasi meitä. Jos heidän keskuudessaan oli pappeja kaikista eri lahkoista, niin nämä vihasivat meitä ja tekivät sen sydämensä pohjasta. Jos siellä oli kenraaleja, he vihasivat meitä; jos siellä oli everstejä, he vihasivat meitä; myös sotilaat ja kaikenarvoiset upseerit vihasivat meitä; samoin ne jotka olivat kaikkein herjaavimpia ja jumalattomimpia, jotka olivat juomareita ja huorintekijöitä; he kaikki vihasivat meitä sydämensä pohjasta. Ja mistä syystä he vihasivat meitä? Yksinomaan Jeesuksen, Kristuksen todistuksen vuoksi. Vihasivatko he meitä siitä syystä, että me olimme valhettelijoita? Tiedämme, että jotkut ovat niin väittäneet, mutta se on valheellinen väite. Vihasivatko he meitä siitä syystä, että me olemme syyllistyneet petokselliseen toimintaan Daviessin piirikunnan viranomaisia kohtaan tahi murtoon, varkauteen tai tuhopolttoon tai johonkin muuhun laittomaan tekoon Daviessin piirikunnassa? Tiedämme, että sellaista ovat väittäneet papit ja tietyt lakimiehet ja tietyt tuomarit, jotka ovat tietyn murha- ja rosvokoplan alkuunpanijoita, avustajia ja yllyttäjiä ja toimeenpanneet väkivallan suunnitelman ylläpitääkseen pappisvaltaansa viimeisten päivien pyhiä vastaan. He ovat vuosikausia yrittäneet hyvin laaditun ja ennalta harkitun suunnitelman nojalla väkivaltaa käyttäen tuhota uskonnollisen järjestelmän, jota ei koko maailma yhdistetyin voimin eikä mitään sallittuja keinoja käyttäen ole voinut vastustaa.

Väärien todistajien syyttämänä

Siten väkivallantekijöitä rohkaisivat papit ja leeviläiset, fariseukset, saddukeukset, esseniläiset ja herodilaiset sekä mitä alhaisimmat, riettaimmat ja turmeltuneimmat, lainsuojattomat, epäinhimilliset ja mitä inhottavin ihmisjoukko, mitä maa päällään kantaa — eikä todellakaan voi löytää sen vertaista mistään muualta — kerääntymään varastamaan, ryöstämään, näännyttämään nälkään ja hävittämään ja polttamaan mormonien taloja.

Nämä ovat niitä tyyppejä, jotka petollisilla ja tahallisilla teoillaan ovat tuhonneet ja autioittaneet Daviessin piirikuntaa. Nämä ovat niitä, jotka mielellään haluaisivat koko maailman uskovan, että me olemme syyllistyneet yllä mainittuihin toimiin. Mutta he puhuvat meistä valheellisesti; me vain puolustimme itseämme ja uskomme, ettei kukaan meistä toiminut muutoin kuin oikeutetulla, laillisella ja vanhurskaalla tavalla maksaen tällaisille ryöstäjille.

Me sanomme teille, ettemme ole syyllistyneet petolliseen tai niihinkään muuhunkaan laittomaan toimintaan Daviessin piirikunnassa. Syytetäänkö meitä siitä syystä, että Rayn piirikunnassa tapahtui murha taisteltaessa väkivaltaista kansalliskaartia vastaan, joka ensin oli kuin susi nahkoineen, karvoineen, hampaineen, jalkoineen ja häntineen ja joka jälkeenpäin puki ylleen kansalliskaartin villaiset lammasten vaatteet? Päiväsaikaan se saattoi syöksyä laumaan muristen ja hampaitaan näyttäen ja hajottaa ja tuhota lauman sekä ahmia saaliin suihinsa ja sen jälkeen hiipiä pensaikkoon kätkeytyäkseen kokeiltuihin lammasten vaatteisiinsa.

Me olemme täysin selvillä siitä, että tietyt papit ja heidän kannattajansa ja rähinöitsijöihin liittyneet haluaisivat mielellään saada koko maailman uskomaan, että me syyllistyimme tämän ulvovan suden toimiin, joka sai aikaan sellaista hävitystä lampaiden keskuudessa ja joka peräytyessään ulvoi ja määki niin epätoivoisesti, että paikalla ollut olisi voinut luulla kaikkien susien — olivatpa ne sitten kääriytyneitä lampaan tai vuohen tai joihinkin muihin nahkoihin — tai sanalla sanoen kaikkien metsän petojen olevan kerrassaan hädissään. Ja haistaessaan viattoman veren hajun ne syöksyivät esiin hirvittävästi ulisten ja kaikin tavoin huutaen. Sellaista ulvontaa ja sellaista hirvittävää hävitystä ei ole koskaan ennen kuultu eikä nähty; sellaista epäinhimillisyyttä, säälimätöntä julmuutta ja raakalaisuutta, jota Missourissa osoitettiin pyhiä kohtaan, voidaan tuskin löytää aikakirjoista.

Jos näille ihmisille annettaisiin lupa, he haluaisivat nyt saada maailman uskomaan, että me teimme murhan hyökkäämällä tämän ulvovan suden kimppuun. Mutta totuus on se, että me olimme kotona nukkumassa vuoteissamme emmekä tienneet tapahtumasta sen enempää kuin tämän vankilan seinien sisällä ollessamme tiedämme siitä, mitä Kiinassa tapahtuu. Sen vuoksi sanomme teille jälleen, että olemme viattomat tähän kaikkeen ja he ovat todistaneet meistä valheellisesti.

Aviorikoksenko vuoksi meidän kimppuumme karattiin? Me tiedämme, että tällaista valheellista tietoa on levitetty, sillä se on tämän tästä tullut korviimme. Sekin on valhetta. Toisin ajattelevat mormoniluopiot kiertävät ympäri maailmaa ja levittävät erilaisia iljettäviä ja herjaavia sanomia meistä luullen siten voittavansa maailman ystävyyden, sillä he tietävät, että me emme ole maailmasta ja että maailma vihaa meitä; sen tähden he [maailma] käyttävät näitä miehiä [luopioita] välikappaleinaan ja yrittävät heidän kauttaan saada aikaan kaikkea mahdollista vahinkoa, ja sen jälkeen he vihaavat heitä enemmän kuin meitä, sillä he pitävät heitä halpamaisina kavaltajina ja liehakoitsijoina.

Pyhitetty elämä

Sellaisia ihmisiä Jumala vihaa, emmekä mekään voi rakastaa heitä. Maailma vihaa heitä, ja joskus meistä tuntuu, että saatanankin pitäisi hävetä heitä.

Olemme kuulleet joidenkin väittävän, että jotkut meistä olisivat sanoneet, ettemme ole pyhittäneet ainoastaan omaisuuttamme vaan myös perheemme Herralle, ja saatana on tätä hyödykseen käyttäen vääristänyt asian huhuiksi riettaudesta, vaimojen yhteisomistuksesta, mikä on kauhistus Jumalan silmissä.

Kun me pyhitämme omaisuutemme Herralle, se tapahtuu köyhien ja puutteenalaisten auttamiseksi, sillä tämä on Jumalan laki; se ei tapahdu rikkaiden hyväksi, niiden, jotka eivät ole puutteenalaisia, ja kun mies pyhittää eli vihkii vaimonsa ja lapsensa, hän ei anna heitä veljelleen tai naapurilleen, sillä sellaista lakia ei ole. Jumalan lakihan on: Älä tee huorin. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin. Jos mies pyhittää omaisuutensa, vaimonsa ja lapsensa Herralle, se ei merkitse enempää eikä vähempää kuin nälkäisten ruokkimista, alastomien vaatettamista, leskien ja orpojen, sairaiden ja ahdistuksessa olevien luona käymistä ja kaiken sen tekemistä, millä hän voi auttaa heitä heidän ahdingossaan, sekä sitä että hän ja hänen huoneensa palvelevat Herraa. Tämän tehdäkseen hänen ja hänen huoneensa on oltava hyveellinen ja kartettava kaikenkaltaista pahaa.

Jos joku on esittänyt jotain toisin kuin mitä nyt kirjoitamme, niin hän on valehtelija ja on esittänyt meistä vääriä tietoja — ja tämä on jälleen yksi paha, mitä on valheellisesti puhuttu meitä vastaan.

Sen jälkeen kun jouduimme vangeiksi, olemme myös kuulleet, että tri Avard on opettanut monia valheellisia ja turmiollisia asioita, joiden tarkoituksena on johtaa pyhät harhaan ja saada aikaan suurta vahinkoa ja joiden hän on väittänyt tulleen presidenttikunnalta, ja meillä on syytä pelätä, että monet muut hänen kaltaisensa vehkeilevät ja turmeltuneet ihmiset ovat opettaneet paljon sellaista, mitä presidenttikunta ei tiennyt kenenkään kirkossa opettavan, ennen kuin kuuli siitä vangitsemisen jälkeen. Jos se olisi sellaisesta tiennyt, se olisi torjunut huhut ja niiden alkuunpanijat luotaan kuin helvetin portit. Olemme siis havainneet, että petosta ja salaisia kauhistuksia ja pimeyden pahoja tekoja on tapahtunut, ja ne ovat saaneet heikkojen ja ajattelemattomien ajatukset sekaannukseen ja hämmennykseen, ja koko ajan he ovat väittäneet toimivansa presidenttikunnan nimissä. Mutta presidenttikunta oli tietämätön siitä, mitä nämä ihmiset sen nimissä kirkossa toimittivat, ja on viaton siihen. Sillä välin presidenttikunnan jäsenet hoitivat oman perheensä asioita murheen raskauttamana, velkaantuneena, puutteessa, nälässä, pyrkien saamaan ravintonsa, mutta kuitenkin itse kustantaen kaiken. On totta, että he saivat ajoittain osakseen armeliaisuuden osoituksia, mutta ne eivät riittäneet heidän elatuksekseen, ja kuitenkin ne, jotka väittivät olevansa heidän ystäviään, kadehtivat ja vihasivat heitä tästä syystä. Mutta vaikka puhummekin näin, me kuitenkin koko kirkosta puhuessamme kunnioitamme sitä sen anteliaisuuden, ystävällisyyden, kärsivällisyyden ja pitkämielisyyden sekä meitä kohtaan osoitetun jatkuvan ystävällisyyden vuoksi.

Tahallinen synti anteeksiantamaton

Edelleen, jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria meidän syntimme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava nämä vastustajat. Sillä joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka on myynyt veljensä ja kieltänyt uuden ja iankaikkisen liiton, jossa hänet on pyhitetty, ja on sanonut sitä epäpyhäksi ja pilkkaa armon Henkeä?

Ja vielä, sanomme teille, että koska meissä on hyveellisyyttä ja pyhä pappeus on meille annettu — eikä valtakunnan avaimia ole vielä otettu meiltä pois, sillä totisesti näin sanoo Herra: "Ole turvallisella mielellä, sillä avaimet, jotka sinulle annoin, ovat sinulla yhä" — sen tähden me sanomme teille, rakkaat veljet, Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, me jätämme nämä ihmiset saatanan rusikoitaviksi lunastuksen päivään saakka, jotta heitä kohdeltaisiin heidän tekojensa mukaisesti, ja tästedes heidän tekonsa tuodaan ilmi.

Kehotuksen sana

Ja nyt, rakkaat veljet -ja kun sanomme veljet, me tarkoitamme niitä, jotka ovat pysyneet uskollisina Kristuksessa, sekä miehiä, naisia että lapsia - me tunnemme halua kehottaa teitä Herran Jeesuksen nimessä olemaan vahvoja uskossa uuteen ja iankaikkiseen liittoon ja vihollisianne missään kohden pelkäämättä. Sillä se, mitä meille on tapahtunut, on heille 'ilmeinen tuomion, mutta meille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. Kestäkää sen tähden kuoloon asti, sillä — joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen", sanoi Jeesus Kristus.

Veljet, antakaa tästedes totuuden ja vanhurskauden pysyä ja enentyä teissä, ja olkaa kaikessa kohtuulliset, pidättykää juoppoudesta ja kiroilemisesta ja kaikesta karkeasta kielenkäytöstä ja kaikesta, mikä on jumalatonta ja epäpyhää. Pidättykää myös kaikesta vihamielisyydestä ja vihasta ja himosta ja kaikista epäpyhistä haluista. Olkaa rehelliset toinen toistanne kohtaan, sillä näyttää siltä, että jotkut eivät ole onnistuneet kaikessa tässä ja että jotkut ovat olleet rakkaudettomia ja osoittaneet ahneutta, koska he ovat olleet velkaa niille, joita on syyttä vainottu ja raahattu kahleissa ja vangittu. Sellaisia Jumala vihaa — ja puimajyrän edessä he saavat vuorostaan murhetta, sillä se vierii eikä mikään voi sitä estää. Siion on vielä elävä, vaikka se näyttääkin kuolleelta.

Muistakaa, että millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Me sanomme teille, veljet, älkää peljätkö vastustajianne; taistelkaa vakaasti väkivaltaisia kansanjoukkoja ja toisin ajattelevien ja pimeyden laittomia tekoja vastaan.

Ja itse rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne ja valmistava teille tien paetaksenne sielujenne vihollista. Me jätämme teidät Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun, joka voi tehdä meidät viisaaksi, niin että pelastumme. Amen.

JOSEPH SMITH NUOREMPI

Teoksesta Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 123-127.
MAP-kirkko 1985 (Documentary History of the Church, osa 3, s. 226-233)
Tämä on kulteille niin tyypillistä tekstiä, että on pakko nauraa. Smithin mahtipontista jutustelua voisi käyttää prototyyppinä ja mallina kaikissa kulteissa.

 

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999-10-23 — 2002-11-23