Opin ja Liittojen kirja

Luku 1


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon vanhinten erityiskonferenssissa Hiramissä, Ohiossa, 1. marraskuuta 1831. Tätä ennen oli Herralta saatu monia ilmoituksia, ja näiden kokoaminen kirjana julkaistavaksi oli tärkeimpiä konferenssin päättämistä asioista. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 222. — Tämä luku on Herran esipuhe tässä armotaloudessa annettuihin oppeihin, liittoihin ja käskyihin. — Kirkolle ja kaiken maan asukkaille annetaan varoitus ja käsky. — Pappeuden valtuus tässä armotaloudessa vahvistetaan. — Herran Jeesuksen toinen tuleminen ennustetaan. — Mormonin Kirjan oikeaperäisyys vahvistetaan.
 1. Kuule, oi sinä minun kirkkoni kansa, sanoo hänen äänensä, joka asuu korkeudessa ja jonka silmät valvovat kaikkia ihmisiä; totisesti minä sanon: Kuulkaa, te kaukaiset kansat ja te, jotka asutte merensaarilla, kuunnelkaa yhdessä!
 2. Sillä totisesti Herran ääni kuuluu kaikille ihmisille, eikä kukaan voi sitä paeta; eikä ole yhtään silmää, joka ei ole näkevä, eikä korvaa, joka ei ole kuuleva, eikä sydäntä, johon se ei ole tunkeutuva.
 3. Ja niskoittelevat lävistetään paljolla vaivalla, sillä heidän rikkomuksensa julistetaan katoilta ja heidän salaiset tekonsa paljastetaan.
 4. Ja varoituksen ääni on kuuluva kaikelle kansalle, minun opetuslasteni suusta, jotka minä olen valinnut näinä viimeisinä päivinä.
 5. Ja he lähtevät eikä kukaan ole estävä heitä, sillä minä Herra, olen antanut heille käskyn.
 6. Katso, tämä on minun valtuuteni ja palvelijoideni valtuus sekä minun esipuheeni käskyjeni kirjaan, jonka olen antanut heille julistettavaksi teille, oi maan asukkaat.
 7. Peljätkää ja vaviskaa siis oi te ihmiset sillä se, minkä minä, Herra, olen niissä säätänyt, on täyttyvä.
 8. Ja totisesti minä sanon teille, että niille, jotka lähtevät viemään tätä sanomaa maan asukkaille, on annettu valta sekä maan päällä että taivaassa merkitä sinetillä epäuskoiset ja niskoittelevat;
 9. totisesti, merkitä heidät sitä päivää varten, jolloin Jumalan viha määrättä vuodatetaan jumalattomien päälle —
 10. sitä päivää varten, jolloin Herra tulee maksamaan jokaiselle hänen tekonsa mukaan ja mittaamaan jokaiselle sillä mitalla, jolla hän on mitannut lähimmäiselleen.
 11. Sen tähden Herran ääni kuuluu maan ääriin saakka, jotta kaikki, jotka tahtovat, saavat kuulla:
 12. Valmistautukaa, valmistautukaa siihen, mikä on tuleva, sillä Herra on lähellä
 13. ja Herran viha on syttynyt, ja hänen miekkansa taivaassa on juopunut vimmaan, ja se on lankeava maan asukkaiden päälle.
 14. Ja Herran käsivarsi ilmoitetaan; ja päivä tulee, jolloin ne jotka eivät tahdo kuulla Herran ääntä eivätkä hänen palvelijoidensa ääntä eivätkä ota vaarin profeettain eivätkä apostolien sanoista, hävitetään kansasta;
 15. sillä he ovat poikenneet minun säädöksistäni ja rikkoneet minun iankaikkisen liittoni,
 16. he eivät etsi Herraa saattaakseen voimaan hänen vanhurskautensa, vaan jokainen vaeltaa omaa tietänsä ja oman jumalansa kuvan mukaan, mikä on maailman kaltainen ja olemukseltaan epäjumala, joka vanhenee ja tuhoutuu Babylonissa, suuressa Babylonissa, joka on kukistuva.
 17. Sen vuoksi, koska minä tiesin turmion, joka kohtaisi maan asukkaita minä, Herra kutsuin palvelijani Joseph Smith nuoremman ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin hänelle käskyjä;
 18. ja annoin käskyjä myös muille, että he julistaisivat näitä asioita maailmalle, ja tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen mikä profeettain kautta on kirjoitettu —
 19. Se, mikä on heikkoa maailmassa, tulee esille ja musertaa mahtavat ja voimakkaat jotta kukaan ihminen ei neuvoisi toistaan eikä luottaisi lihan käsivarteen,
 20. vaan että jokainen puhuisi Herran Jumalan, maailman Vapahtajan, nimessä,
 21. jotta myös usko lisääntyisi maan päällä,
 22. jotta minun iankaikkinen liittoni saatettaisiin voimaan,
 23. jotta minun evankeliumini täyteys julistettaisiin heikkojen ja vähäisien kautta aina maailman ääriin saakka ja kuninkaiden ja hallitsijoiden edessä.
 24. Katso, minä olen Jumala ja olen sanonut sen, nämä käskyt ovat minusta, ja ne on annettu minun palvelijoilleni heidän heikkoudessaan, heidän kielensä mukaan jotta he tulisivat ymmärtämään.
 25. Ja sikäli kuin he ovat eksyneet, se tehtäisiin tiettäväksi,
 26. ja sikäli kuin he ovat etsineet viisautta, he saisivat opetusta,
 27. ja sikäli kuin he ovat syntiä tehneet, heitä kuritettaisiin jotta he tekisivät parannuksen;
 28. ja sikäli kuin he ovat nöyriä, heitä vahvistettaisiin ja siunattaisiin ylhäältä, ja he saisivat tietoa ajallaan;
 29. ja saatuaan nefiläisten aikakirjan palvelijani Joseph Smith nuorempi saisi Jumalan armosta, Jumalan voimasta lahjan kääntää Mormonin Kirjan.
 30. Ja myös ne, joille nämä käskyt annettiin, saisivat voiman laskea tämän kirkon perustuksen ja johdattaa sen ulos synkeydestä ja pimeydestä, sen ainoan totisen ja elävän kirkon koko maan päällä, johon minä, Herra, olen mielistynyt; tällä tarkoitan kirkkoa yleensä enkä sen yksityisiä jäseniä —
 31. sillä minä, Herra, en voi suvaita syntiä vähimmässäkään;
 32. kuitenkin sille, joka tekee parannuksen ja pitää Herran käskyt, annetaan anteeksi,
 33. mutta siltä, joka ei tee parannusta, otetaan pois sekin valkeus, jonka hän on saanut, sillä minun Henkeni ei ole alati kiistelevä ihmisen kanssa, sanoo Herra Sebaot.
 34. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, oi maan asukkaat: Minä, Herra, tahdon ilmoittaa tämän kaikelle lihalle,
 35. sillä minä en katso henkilöön vaan tahdon, että kaikki ihmiset tietävät, että se päivä tulee pian — hetki ei ole vielä, mutta se on lähellä — jolloin rauha otetaan pois maasta ja perkele saa vallan omassa valtakunnassaan.
 36. Ja myös Herra on vallitseva pyhiään ja hallitseva heidän keskellään, ja hän on käyvä alas tuomitsemaan Idumeaa eli maailmaa.
 37. Tutkikaa näitä käskyjä sillä ne ovat vakaat ja todet, ja ne profetiat ja lupaukset, jotka niissä ovat, tulevat kaikki täyttymään.
 38. Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, eikä minun tarvitse puolustella puhettani; ja vaikka taivaat ja maa katoavat, minun sanani ei koskaan katoa, vaan täyttyy kaikki, olipa se sitten puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoitteni äänellä.
 39. Sillä katsokaa ja nähkää, Herra on Jumala, ja Henki todistaa, ja se todistus on tosi, ja totuus pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05