Opin ja Liittojen kirja

Luku 29


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta kuuden vanhimman läsnäollessa Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa, syyskuussa 1830. Tämä ilmoitus annettiin muutamia päiviä ennen konferenssia, joka alkoi 26. syyskuuta 1830. — Valittujen kokoaminen selitetään. — Vahvistetaan Herran tulemisen olevan lähellä. — Maailman syntisyydestä johtuvia onnettomuuksia. — Tuhatvuotinen valtakunta ja sitä seuraavan tuomion näkymä. — Hengellisten ja ajallisten luomusten välinen ero. — Maallisen koetusajan tarkoitus. — Ihmisen vapaa tahto. — Pieninä kuolleiden lasten varma lunastus.
 1. Kuunnelkaa Jeesuksen Kristuksen, teidän Lunastajanne, ääntä, hänen, joka on suuri MINÄ OLEN ja jonka armon käsivarsi on sovittanut teidän syntinne
 2. ja joka on kokoava kansansa, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, kaikki ne, jotka kuulevat minun ääntäni ja nöyrtyvät minun edessäni ja huutavat minua avuksensa voimallisessa rukouksessa.
 3. Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että teidän syntinne ovat teille nyt anteeksiannetut, sen tähden te saatte tämän, mutta muistakaa olla tekemättä enää syntiä, jotta vaarat eivät teitä uhkaisi.
 4. Totisesti minä sanon teille, että teidät on valittu maailmasta julistamaan minun evankeliumiani riemuitsevin äänin, kuin pasunan äänellä.
 5. Ylentäkää sydämenne ja iloitkaa, sillä minä olen teidän keskellänne ja olen teidän puolustajanne Isän tykönä, ja hänen mielisuosionsa on antaa teille valtakunta.
 6. Ja niin kuin kirjoitettu on: Kaiken, mitä anotte uskossa ja yhtyneinä rukouksessa minun käskyni mukaan, te saatte.
 7. Ja teidät on kutsuttu toteuttamaan minun valittujeni kokoaminen, sillä valittuni kuulevat minun ääneni eivätkä paaduta sydäntään.
 8. Sen tähden Isältä on käynyt käsky, että heidät on koottava yhteen paikkaan tässä maassa heidän sydämensä valmistamiseksi ja myös siksi, että he valmistautuisivat kaikessa sitä päivää varten, jona ahdistus ja hävitys lähetetään jumalattomien päälle;
 9. sillä se hetki on lähellä, ja se päivä tulee pian, jolloin maa on kypsä; ja kaikki julkeat ja jumalattomuutta harjoittavat ovat kuin oljenkorsia, ja minä olen polttava heidät, sanoo Herra Sebaot, jotta jumalattomuutta ei olisi maan päällä.
 10. Sillä hetki on lähellä, ja sen, mistä apostolini puhuivat täytyy toteutua; sillä on tapahtuva niin kuin he puhuivat.
 11. Sillä minä olen ilmestyvä taivaasta voimalla ja suurella kirkkaudella kaikkien sen sotajoukkojen kanssa ja asuva ihmisten keskellä vanhurskaudessa maan päällä tuhannen vuotta, eivätkä jumalattomat pysy.
 12. Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, ja Isän tahdosta on lähtenyt järkkymätön säädös, että minun apostolini, ne kaksitoista, jotka olivat kanssani palvelustehtävässäni Jerusalemissa, tulevat sinä päivänä, jona mina saavun tulenpatsaassa, seisomaan oikealla puolellani puettuina vanhurskauden viittaan, kruunut päässänsä, kirkkaudessa niin kuin minä olen, tuomitaksensa koko Israelin huoneen, kaikki ne, jotka ovat minua rakastaneet ja pitäneet minun käskyni, eikä ketään muuta.
 13. Sillä pasuna on soiva kauan ja kuuluvasti, kuten Siinain vuorelta, ja koko maa on järisevä, ja he tulevat esiin, nimittäin kuolleet, jotka ovat kuolleet minussa, saadakseen vanhurskauden kruunun ja tullakseen puetuiksi kuin minä, ollakseen minun kanssani, jotta me olisimme yhtä.
 14. Mutta katso, minä sanon teille, että ennen kuin se suuri päivä tulee, aurinko pimenee ja kuu muuttuu vereksi, ja tähdet putoavat taivaalta, ja on oleva suurempiakin tunnusmerkkejä ylhäällä taivaalla ja alhaalla maan päällä.
 15. Ja ihmisten keskuudessa tulee olemaan itku ja valitus.
 16. Ja ankara raekuuro lähetetään tuhoamaan maan laiho.
 17. Ja on tapahtuva, että maailman jumalattomuuden tähden minä kostan jumalattomille, koska he eivät tee parannusta, sillä minun vihani malja on täysi; sillä katso, minun vereni ei puhdista heitä, elleivät he kuule minua.
 18. Sen tähden minä, Herra Jumala, tulen lähettämään maan päälle kärpäsiä, jotka käyvät sen asukkaiden kimppuun ja syövät heidän lihaansa ja saavat heidät matoihin.
 19. Ja heidän kielensä pidätetään, niin etteivät he puhu minua vastaan, ja heidän lihansa irtoavat luista ja heidän silmänsä putoavat kuopistaan.
 20. Ja on tapahtuva, että metsän eläimet ja ilman linnut syövät heidät.
 21. Ja se suuri ja iljettävä kirkko, joka on koko maan portto, syöstään maahan kuluttavan tulen voimalla, niin kuin on puhuttu profeetta Hesekielin suulla, joka tästä puhui, ja se ei ole vielä tapahtunut, mutta niin totta kuin minä elän, sen täytyy tapahtua, sillä iljetykset eivät tule hallitsemaan.
 22. Ja vielä, totisesti totisesti minä sanon teille, että kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet ja ihmiset alkavat jälleen kieltää Jumalansa, silloin minä olen säästävä maata vain vähän aikaa.
 23. Ja loppu on tuleva, ja taivas ja maa hävitetään, ja ne katoavat, ja on oleva uusi taivas ja uusi maa.
 24. Sillä kaikki vanha on katoava ja kaikki on tuleva uudeksi, taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on: ihmiset ja eläimet, ilman linnut ja meren kalat.
 25. Eikä hiuskarvaa eikä hitustakaan joudu hukkaan, sillä se kaikki on minun kätteni tekoa.
 26. Mutta katso, totisesti minä sanon teille: Ennen kuin maa katoaa, Miikael, minun ylienkelini, on puhaltava pasunaansa, ja silloin kaikki kuolleet heräävät, sillä heidän hautansa aukenevat ja he tulevat kaikki esiin.
 27. Ja vanhurskaat kootaan minun oikealle puolelleni iankaikkiseen elämään, ja jumalattomia vasemmalla puolellani minä häpeän tunnustaa Isän edessä.
 28. Sen tähden minä sanon heille: Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
 29. Ja katso, minä sanon teille, että en ole koskaan omalla suullani julistanut heidän tulevan takaisin, sillä sinne, missä minä olen he eivät voi päästä, koska heillä ei ole voimaa.
 30. Mutta muistakaa, että ihmisille ei ole annettu tietoa kaikista minun tuomioistani, ja niin kuin sanat ovat suustani lähteneet, samoin ne tulevat täyttymään, niin että ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi kaikessa, mitä olen luonut voimani sanalla, joka on minun Henkeni voima.
 31. Sillä Henkeni voimalla minä olen ne luonut, kaikki, sekä hengellisen että ajallisen;
 32. ensin hengellisen, sitten ajallisen, mikä on työni alku, ja vielä, ensin ajallisen ja sitten hengellisen mikä on viimeinen minun työstäni.
 33. Tämän minä sanon teille jotta te luonnollisella ymmärryksellänne ymmärtäisitte, mutta minulle teoillani ei ole loppua eikä alkua, vaan se on annettu teille jotta ymmärtäisitte, koska olette sitä minulta pyytäneet ja keskenänne sopineet.
 34. Sen tähden, totisesti minä sanon teille, että kaikki on minulle hengellistä ja koskaan en ole antanut teille lakia, joka olisi ajallinen — en kenellekään ihmiselle enkä ihmislapselle, en Aadamille, isällenne, jonka minä loin.
 35. Katso, minä annoin hänelle tahtonsa vapauden ja minä annoin hänelle käskyn, mutta mitään ajallista käskyä en hänelle antanut, sillä minun käskyni ovat hengellisiä, ne eivät ole luonnollisia eivätkä ajallisia, eivät lihallisia eivätkä aistillisia.
 36. Ja tapahtui, että perkele kiusasi Aadamia. Sillä katso perkele oli ennen Aadamia, sillä hän kapinoi minua vastaan sanoen: Anna minulle sinun kunniasi, mikä on minun voimani. Ja myös kolmannen osan taivaan sotajoukoista hän käännytti pois tyköäni, koska jokaisella hengellä oli vapaa tahto.
 37. Ja heidät syöstiin alas, ja niin syntyivät perkele ja hänen enkelinsä.
 38. Ja katso, on olemassa paikka, joka on ollut heille valmistettuna alusta asti, ja se paikka on helvetti.
 39. Ja on välttämätöntä, että perkele viettelee ihmislapsia; muuten heillä ei voisi olla tahtonsa vapautta, sillä jos heillä ei olisi koskaan karvasta, he eivät voisi tuntea makeaa.
 40. Sen tähden tapahtui, että perkele kiusasi Aadamia, ja tämä söi kiellettyä hedelmää ja rikkoi käskyn, ja tässä tuli perkeleen tahdon alaiseksi, koska hän antoi myöten kiusaukselle.
 41. Sen tähden minä, Herra Jumala, annoin karkottaa hänet Eedenin puutarhasta, kasvojeni edestä, hänen rikkomuksensa takia, jonka kautta hänestä tuli hengellisesti kuollut mikä on ensimmäinen kuolema, sama kuolema kuin viimeinen kuolema, joka on hengellinen ja tulee jumalattomien osaksi, kun minä sanon: Menkää pois, te kirotut!
 42. Mutta katso, minä sanon teille, että minä, Herra Jumala, sallin, että Aadam ja hänen jälkeläisensä eivät kuolisi ajallista kuolemaa, ennen kuin minä Herra Jumala, lähettäisin enkeleitä julistamaan heille parannusta ja lunastusta uskossa ainosyntyisen Poikani nimeen.
 43. Ja niin minä Herra Jumala, säädin ihmiselle hänen koetusaikansa, jotta hänet luonnollisen kuolemansa kautta herätettäisiin kuolemattomuudessa iankaikkiseen elämään, kaikki, jotka uskovat;
 44. ja ne, jotka eivät usko iankaikkiseen tuomioon, sillä heitä ei voida lunastaa hengellisestä lankeemuksestaan, koska he eivät tee parannusta;
 45. sillä he rakastavat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, ja heidän tekonsa ovat pahat, ja he saavat palkkansa siltä jota he haluavat totella.
 46. Mutta katso, minä sanon teille, että pienet lapset ovat lunastetut maailman perustamisesta asti minun Ainosyntyiseni kautta;
 47. sen tähden he eivät voi tehdä syntiä, sillä saatanalle ei ole annettu valtaa kiusata pieniä lapsia, ennen kuin he alkavat tulla vastuullisiksi minun edessäni.
 48. Sillä heille on annettu näin minun tahtoni, oman mielisuosioni mukaan, että heidän isiensä kädestä suuria vaadittaisiin.
 49. Ja vielä minä sanon teille: Enkö minä ole käskenyt kaikkia niitä, jotka ovat saaneet tiedon, tekemään parannuksen?
 50. Ja sille, jolla ei ole ymmärrystä, minun kuuluu tehdä, niin kuin kirjoitettu on. Ja nyt en julista teille enempää tällä kertaa. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05