Opin ja Liittojen kirja

Luku 39


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta James Covillelle Fayettessä New Yorkin osavaltiossa, 5. tammikuuta 1831. James Covill teki liiton, että hän tottelisi jokaista käskyä, jonka Herra antaisi hänelle Josephin, profeetan, kautta. Ks. History of the Church, osa 1, s. 143. — Herra Jeesus Kristus määrittelee ehdot, jotka täyttämällä voi tulla hänen pojakseen. — Sillä ehdolla että tottelee Herran käskyjä James Covillelle luvataan siunaus, jonka veroista hän ei ole koskaan tuntenut.
 1. Tarkkaa ja kuuntele hänen ääntään, joka pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen, joka on suuri MINÄ OLEN, Jeesus Kristus,
 2. maailman valkeus ja elämä, valkeus, joka loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsitä.
 3. Minä tulin aikojen keskipäivänä omieni tykö, ja omani eivät ottaneet minua vastaan,
 4. mutta kaikille, jotka ottivat minut vastaan, minä annoin voiman tulla pojikseni, ja samoin olen antava kaikille, jotka ottavat minut vastaan, voiman tulla minun pojikseni.
 5. Ja totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Joka ottaa vastaan minun evankeliumini, se ottaa vastaan minut, ja joka ei ota vastaan minun evankeliumiani, se ei ota vastaan minua.
 6. Ja tämä on evankeliumini: parannus ja kaste vedellä, ja sen jälkeen tulee kaste tulella ja Pyhällä Hengellä, Puolustaja, joka ilmoittaa kaiken ja opettaa valtakunnan rauhaa.
 7. Ja katso, nyt minä sanon sinulle, palvelijani James: Minä olen nähnyt tekosi ja tunnen sinut.
 8. Ja totisesti minä sanon sinulle: Sydämesi on nyt, tällä hetkellä oikea minun edessäni, ja katso, minä olen antanut suuria siunauksia sinun pääsi päälle;
 9. kuitenkin sinulla on ollut paljon surua, sillä olet usein hyljännyt minut ylpeyden ja maailman huolten takia.
 10. Mutta katso, pelastuksesi hetki on koittanut, jos kuulet minun ääntäni, joka sanoo sinulle: Nouse ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi, huutaen avuksesi minun nimeäni niin sinä saat minun Henkeni ja siunauksen, jonka veroista et koskaan ole kokenut.
 11. Ja jos sinä teet näin, minä olen valmistanut sinut suurempaa tehtävää varten. Sinä tulet saarnaamaan minun evankeliumini täyteyttä, jonka olen lähettänyt näinä viimeisinä päivinä, sitä liittoa, jonka olen lähettänyt hankkiakseni itselleni kansani, joka on Israelin huonetta.
 12. Ja on tapahtuva, että voima on lepäävä päälläsi; sinulla on oleva suuri usko, ja minä olen oleva kanssasi ja kulkeva edelläsi.
 13. Sinä olet kutsuttu tekemään työtä minun viinitarhassani ja rakentamaan minun kirkkoani sekä saattamaan alulle Siionia, niin että se riemuitsisi kukkuloilla ja kukoistaisi.
 14. Katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Sinua ei ole kutsuttu matkustamaan maan itäosaan, vaan sinut on kutsuttu matkustamaan Ohion laaksoon.
 15. Ja jos kansani kokoontuu Ohion laaksoon, minulla on varattuna siunaus, jollaista ihmislasten keskuudessa ei tunneta ja se tullaan vuodattamaan heidän päänsä päälle. Ja sieltä on lähtevä miehiä kaikkien kansojen keskuuteen.
 16. Katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että ihmiset Ohiossa huutavat minua avuksi vahvasti uskoen ja ajatellen, että minä olen pidättävä käteni kansoja tuomitsemasta, mutta minä en voi kieltää sanaani.
 17. Sen tähden käytä kaikkea voimaasi ja kutsu uskollisia työmiehiä viinitarhaani, jotta se vesottaisiin viimeisen kerran.
 18. Ja jos he tekevät parannuksen ja ottavat vastaan evankeliumini täyteyden ja tulevat pyhitetyiksi, niin olen pidättävä käteni tuomiosta.
 19. Mene siis ja huuda suurella äänellä, sanoen: Taivaan valtakunta on tullut lähelle; ja huutaen: Hoosianna, siunattu olkoon Jumalan, Korkeimman nimi.
 20. Mene ja kasta vedellä valmistaaksesi tietä minun edelläni tulemiseni aikaa varten;
 21. sillä aika on lähellä, päivää tai hetkeä ei kukaan tiedä mutta se on varmasti tuleva.
 22. Ja se, joka ottaa vastaan tämän, ottaa vastaan minut, ja heidät tullaan kokoamaan minun tyköni ajassa ja iankaikkisuudessa.
 23. Ja jälleen on tapahtuva, että kaikkien niiden päälle, jotka sinä kastat vedellä, sinun on pantava kätesi, ja he saavat Pyhän Hengen lahjan ja odottavat minun tulemiseni merkkejä ja he tulevat tuntemaan minut.
 24. Katso, minä tulen pian. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05