Opin ja Liittojen kirja

Luku 89


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 27. helmikuuta 1833; sitä nimitetään viisauden sanaksi. - Kieltäytyminen viinistä, väkevistä juomista, tupakasta ja kuumista juomista säädetään. - Kohtuullisuus lihan syömisessä. - Terveellinen ravinto. - Lupaukset niille, jotka elävät näiden määrysten mukaisesti.
 1. Viisauden sana, ylipappien Kirtlandissä kokoontuneen neuvoston ja kirkon sekä Siionin pyhien hyväksi,
 2. lähetettäväksi tervehdyksenä, ei käskynä taikka pakkona, vaan ilmoituksena ja viisauden sanana, osoittamaan Jumalan järjestyksen ja tahdon kaikkien pyhien ajalliseksi pelastukseksi viimeisinä päivinä,
 3. annettu periaatteeksi, johon liittyy lupaus ja joka on sovellettu heikkojen kyvyn mukaan, kaikista pyhistä heikoimpienkin, jotka ovat pyhiä tai joita voidaan sanoa pyhiksi.
 4. Katso, totisesti näin sanoo Herra teille: Sen pahuuden ja niiden juonien tähden, joita on ja joita tulee olemaan vehkeilevien ihmisten sydämessä viimeisinä päivinä, minä olen varoittanut teitä ja edeltä varoitan teitä antamalla teille tämän viisauden sanan ilmoituksen kautta;
 5. että jos joku teidän keskuudessanne juo viiniä taikka väkeviä juomia, katso, se ei ole hyvää eikä soveliasta teidän Isänne silmissä, paitsi kun olette kokoontuneet uhraamaan sakramenttinne hänen edessään.
 6. Ja katso, tämän tulee olla viiniä, puhdasta viiniä, jonka itse olette viinirypäleistä valmistaneet.
 7. Ja vielä, väkevät juomat eivät ole vatsaa, vaan ruumiinne pesua varten.
 8. Ja vielä, tupakka ei ole ruumista eikä vatsaa varten, eikä se ole hyväksi ihmiselle, vaan se on yrtti vammoihin ja kaikkea sairasta karjaa varten, käytettäväksi harkiten ja taidolla.
 9. Ja vielä, kuumat juomat eivät ole ruumista eivätkä vatsaa varten.
 10. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että Jumala on asettanut kaikki terveelliset kasvit ihmsien ruumista ja elimistöä varten ja hänen käyttöönsä,
 11. kaikki kasvit aikanansa ja kaikki hedelmät aikanansa; kaikki nämä käytettäväksi ymmärryksellä ja kiitoksella.
 12. Myös eläinten ja ilman lintujen lihan minä, Herra, olen asettanut ihmsien käytettäväksi kiitoksella; kuitenkin sitä on käytettävä säästeliäästi;
 13. ja minulle on otollista, että sitä käytetään vain talven ja kylmien aikana tai nälänhädässä.
 14. Kaikki vilja on asetettu ihmisen ja eläinten käytettäväksi, elämän varaksi, ei ainoastaan ihmistä varten, vaan myös maan eläimiä ja taivaan lintuja ja kaikkia villejä eläimiä varten, jotka juoksevat tai matelevat maassa,
 15. ja nämä Jumala on luonut ihmisen käytettäväksi vain nälänhädän ja äärimmäisen nälän aikoina.
 16. Kaikki vilja on hyvä ihmisen ravinnoksi, samoin viiniköynnöksen hedelmä - kaikki, mikä tuottaa sadon joko maan alla tai päällä.
 17. Kuitenkin vehnä on ihmistä ja maissi härkää ja kaura hevosta ja ruis lintuja ja sikoja ja kaikkia maan eläimiä varten ja ohra on kaikkia hyödyllisiä eläimiä varten ja mietojen juomien valmistamiseen, samoin kuin muut viljalajit.
 18. Ja kaikki pyhät, jotka muistavat pitää nämä sanat ja tehdä niiden mukaan, vaeltaen kuuliaisina käskyille, tulevat saamaan terveyttä napaansa ja ydintä luihinsa;
 19. ja he tulevat löytämään viisautta ja suuria tiedon aarteita, vieläpä salattuja aarteita.
 20. Ja he juoksevat eivätkä väsy; ja he vaeltavat eivätkä näänny.
 21. Ja minä, Herra, annan heille lupauksen, että tuhon enkeli on kulkeva heidän ohitseen, niin kuin Israelin lasten ohitse, eikä ole surmaava heitä. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1998-08-18 - Päivitetty 1999-10-05