Opin ja Liittojen kirja

Virallinen julistus N:o 2


Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 148. puolivuotiskonferenssissa presidentti N. Eldon Tanner, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, esitti seuraavaa:
Tämän vuoden kesäkuun alkupuolella ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti, että presidentti Spencer W. Kimball oli saanut ilmoituksen pappeuden ja temppelin siunausten suomisesta kaikille kirkon kelvollisille miespuolisille jäsenille. Presidentti Kimball on pyytänyt minua ilmoittamaan konferenssiyleisölle, että sen jälkeen kun hän oli saanut tämän ilmoituksen, joka annettiin hänelle pitkän mietiskelyn ja rukouksen jälkeen pyhän temppelin suojissa, hän esitti sen neuvonantajilleen, jotka ottivat sen vastaan ja hyväksyivät sen, minkä jälkeen se esitettiin kaikille johtaville auktoriteeteille, jotka samalla tavoin hyväksyivät sen yksimielisesti.

Presidentti Kimball on pyytänyt minua lukemaan tämän kirjeen:


8. kesäkuuta 1978

Kaikille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtaville virkailijoille ja paikallisille pappeusvirkailijoille kautta maailman

Hyvät veljet,

Nähdessämme Herran työn etenevän kautta maailman olemme olleet kiitollisia siitä, että ihmiset monissa maissa ovat vastaanottavaisia palautetun evankeliumin sanomalle ja ovat liittyneet kirkkoon yhä kasvavin joukoin. Tämä puolestaan on innoittanut meitä halulla suoda jokaiselle kelvolliselle kirkon jäsenelle kaikki etuoikeudet ja siunaukset, joita evankeliumi tarjoaa.

Koska olemme tienneet lupauksista, joita meitä edeltäneet kirkon profeetat ja presidentti ovat antaneet, että jonakin päivänä, Jumalan iankaikkisen suunnitelman mukaisesti, kaikki veljemme, jotka ovat kelvollisia, voivat saada pappeuden, ja kun olemme nähneet niiden uskollisuuden, joilta pappeus on evätty, olemme kauan ja hartaasti anoneet näiden uskollisten veljien puolesta, viettäen monia tunteja temppelin ylähuoneessa rukoillen nöyrästi Herralta jumalallista ohjausta.

Hän on kuullut rukouksemme ja ilmoituksen kautta vahvistanut, että on koittanut kauan luvattu päivä, jolloin jokainen uskollinen, kelvollinen mies kirkossa voi saada pyhän pappeuden ja voiman käyttää sen jumalallista valtuutta sekä nauttia rakkaittensa kanssa jokaisesta siunauksesta, joka siitä virtaa, temppelisiunaukset mukaan luettuina. Tämän mukaisesti kaikki kelvolliset miespuoliset kirkon jäsenet voidaan asettaa pappeuteen rotuun tai ihonväriin katsomatta. Pappeusjohtajia kehotetaan noudattamaan ohjeita puhutella huolellisesti kaikkia ehdolla olevia joko Aaronin pappeuteen tai Melkisedekin pappeuteen asettamista varten varmistuakseen siitä, että he täyttävät kelvollisuusvaatimukset.

Ilmoitamme vakaasti, että Herra on nyt tehnyt tahtonsa tiettäväksi siunatakseen kautta maailman niitä lapsiansa, jotka ottavat vaarin Hänen valtuutettujen palvelijoittensa äänestä ja valmistavat itsensä vastaanottamaan evankeliumin kaikki siunaukset.

Vilpittömästi teidän

Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney
Ensimmäinen presidenttikunta


Tunnustaen Spencer W. Kimballin profeetaksi, näkijäksi, ilmoituksensaajaksi ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi ehdotetaan, että päätösvaltaisessa kokouksessa läsnä olevina hyväksymme tämän ilmoituksen Herran sanana ja tahtona. Kaikki, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, osoittakoot sen kohottamalla oikean kätensä. Jos jollakulla on jotakin tehtyä ehdotusta vastaan, osoittakoon sen samalla tavalla.

Yllä oleva ehdotus tuli yksimielisesti hyväksytyksi.

Salt Lake City, Utah, 30. syyskuuta 1978.

Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1998-09-21 - Päivitetty 2000-01-03