Artikkelit > TemppelisivuTemppelisuosituspuhuttelun kysymykset


Ohjeita puhuttelijalle

Ole erittäin huolellinen puhutellessasi temppelisuosituksen anojia. Tee selväksi, että edustat Herraa määritellessäsi kelvollisuutta päästä sisään hänen pyhään huoneeseensa. Kenenkään epäkelvon ei pidä saada suositusta. Varmistu siitä, että jokainen suosituksen anoja on kelvollinen elämällä Kirkon normien ja periaatteiden mukaan. Hyväksyttävät vastaukset suosituspuhuttelun kysymyksiin vahvistavat tavallisesti kelvollisuuden suosituksen saamiseksi. Älä pidä aiempaa temppelikelvollisuutta perusteena huolettomaan puhutteluun myöhemmin. Keskustele kustakin puhuttelukysymyksestä anojan kanssa ja pidä puhuttelu yksityisenä.
   Vaadi anojaa, joka ei elä kirkon normien ja periaatteiden mukaan, osoittamaan todellista katumusta, ennen kuin hän saa temppelisuosituksen.
   Kun puhuttelet suosituksen anojaa, älä tutki henkilökohtaisia, intiimejä asioita aviollisesta suhteesta miehen ja vaimon välillä.
   Älä poikkea normaalissa tapauksessa suosituspuhuttelun kysymyksistä. Mikäli anoja puhuttelun aikana kysyy jonkin tietyn käyttäytymisen sopivuudesta, älä jatka keskustelua siitä. Ehdota pelkästään, että mikäli anoja tuntee tarpeeksi huolta asiasta kysyäkseen sen sopivuudesta, olisi luultavasti paras lopettaa sen harjoittaminen. Mikäli olet herkkä ja viisas voit tavallisesti estää puhuteltujen kysymisen tuollaisista arkaluontoisista asioista.

Kysymykset

 1. Uskotko Jumalaan, iankaikkiseen Isään, hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen? Onko sinulla vahva todistus heistä?
 2. Onko sinulla todistus Kristuksen sovituksesta ja hänen roolistaan Vapahtajana ja Lunastajana?
 3. Onko sinulla todistus palautetusta evankeliumista näinä myöhempinä aikoina?
 4. Tuetko Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidenttiä profeettana, näkijänä ja ilmoituksensaajana? Pidätkö häntä ainoana henkilönä, jolla on maan päällä valtuus käyttää kaikkia pappeuden avaimia? Tuetko Ensimmäisen presidenttikunnan ja Kahdentoista koorumin jäseniä profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina? Tuetko muita kirkon johtavia ja paikallisia auktoriteetteja?
 5. Noudatatko siveyden lakia?
 6. Onko suhteessasi perheesi jäseniin mitään, mikä ei ole sopusoinnussa kirkon opetusten kanssa?
 7. Oletko tekemisissä jonkin ryhmän tai henkilön kanssa, jonka opetukset tai tavat ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon opetuksia tai tapoja vastaan, tai tunnetko myötämielisyyttä jonkin sellaisen ryhmän tai henkilön näkemyksiä kohtaan?
 8. Pyritkö pitämään tekemäsi liitot, osallistumaan sakramenttikokoukseen ja pappeuskokoukseen sekä pitämään elämäsi sopusoinnussa evankeliumin lakien ja käskyjen kanssa?
 9. Oletko täysin rehellinen toimissasi lähimmäistesi kanssa?
 10. Maksatko täydet kymmenykset?
 11. Noudatatko viisauden sanaa?
 12. Onko sinulla rahallisia tai muunlaisia velvollisuuksia entistä aviopuolisoa tai lapsia kohtaan? Jos on, suoritatko velvollisuutesi perheenjäsenillesi sopimuksen mukaan?
 13. Mikäli olet saanut temppelipyhityksesi a) pidätkö kaikki ne liitot, jotka teit temppelissä? b) pidätkö ihokasta sekä päivällä että yöllä, niin kuin toimituksessa on neuvottu ja niin kuin olet luvannut temppelissä tekemäsi liiton mukaan?
 14. Onko elämässäsi ollut mitään syntiä tai tekoa, joka olisi pitänyt selvittää pappeudenhaltijoiden kanssa, mutta joka on jäänyt selvittämättä?
 15. Pidätkö itseäsi kelvollisena astumaan sisään temppeliin ja ottamaan osaa temppelitoimituksiin?

Painota jokaisessa puhuttelussa anojalle, että on tärkeää pitää suosituksesta hyvää huolta. Sitä ei koskaan saa lainata, ja mikäli se hukkuu tai varastetaan, on siitä ilmoitettava antajalle välittömästi.

(käännös)

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-09-27 — 2004-09-10