ArtikkelitJoseph Smithin ennustuksia


Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin huomaa: Kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä. 5 Moos. 18:21-22

Tutkikaa näitä käskyjä, sillä ne ovat vakaat ja todet, ja ne profetiat ja lupaukset, jotka niissä ovat, tulevat kaikki täyttymään. LK 1:37

Temppeli Siionissa, lupauksen maassa (Missouri)

Ilmoitus 22-23.9.1832 LK 84:

  1. Jeesuksen Kristuksen ilmoitus palvelijalleen Joseph Smith nuoremmalle ja kuudelle vanhimmalle, kun he yksin sydämin korottivat äänensä korkeuteen.
  2. Herran sana hänen kirkostaan, joka on perustettu viimeisinä päivinä palauttamaan hänen kansansa, niin kuin hän on puhunut profeettainsa suun kautta, ja hänen pyhiensä kokoamiseksi, jotta he seisoisivat Siionin vuorella, joka on oleva Uuden Jerusalemin kaupunki.
  3. Ja se kaupunki tullaan rakentamaan, ja rakentaminen aloitetaan temppelin paikasta, jonka Herran sormi on osoittanut ja joka sijaitsee Missourin valtion länsirajoilla ja joka on pyhitetty Joseph Smith nuoremman ja muiden kautta, joihin Herra on mielistynyt.
  4. Totisesti tämä on Herran sana, että Uuden Jerusalemin kaupunki rakentuu pyhien kokoamisen kautta, ja se alkaa tästä paikasta, temppelin paikasta, mikä temppeli tullaan pystyttämään tämän sukupolven aikana.
  5. Sillä totisesti tämä sukupolvi ei kokonaan katoa, ennen kuin rakennetaan huone Herralle, ja pilvi on lepäävä sen yllä, ja se pilvi on Herran kirkkaus, joka on täyttävä huoneen.
  6. Sen tähden, niin kuin sanoin Mooseksen pojista — sillä Mooseksen pojat ja myös Aaronin pojat tulevat uhraamaan otollisen lahjan ja uhrin Herran huoneessa, siinä huoneessa, joka tämän sukupolven aikana tullaan rakentamaan Herralle sille vihittyyn paikkaan, niin kuin minä olen määrännyt —

Missourin maa ... on lupauksen maa, ja Siionin kaupungin sijaintipaikka. Ja näin sanoo Herra, teidän Jumalanne: ... Katso, paikka, jota nyt nimitetään Independenceksi, on keskuspaikka, ja temppelin paikka sijaitsee länsisuunnassa, tontilla, joka ei ole kaukana oikeustalosta. LK 57:1-3

Katso, minä, Herra, olen tuonut teidät yhteen sen lupauksen täyttymiseksi, että uskolliset teidän keskuudessanne varjeltuisivat ja iloitsisivat yhdessä Missourin maassa. Minä, Herra, lupaan uskollisille enkä voi valehdella. LK 62:6

Jumala lupasi vuonna 1832, että me ennen silloin elävän sukupolven katoamista palaisimme ja rakentaisimme Siionin kaupungin Jacksonin piirikuntaan ... Me uskomme näihin lupauksiin yhtä paljon kuin mihin tahansa Jehovan suusta tulleeseen lupaukseen. Myöhempien aikojen pyhät odottavat saavansa tuon lupauksen täyttymyksen vuonna 1832 eläneen sukupolven aikana samoin kuin he odottavat auringon nousevan ja laskevan huomispäivänä. Miksi? Koska Jumala ei voi valehdella. Hän on täyttävä kaikki lupauksensa. Hän on puhunut ja sen täytyy toteutua. Tämä on meidän uskomme.
Apostoli Orson Pratt, Journal of Discourses, Vol. 13 p. 362

Vuonna 1900 Woodruffin seuraaja, Lorenzo Snow, vahvisti erityisessä pappeuskokouksessa Suolajärven temppelissä, että "täällä on paikalla kuulemassa ääntäni monta, joista todennäköisesti suurin osa on elävä palatakseen Jacksonin piirikuntaan ja auttaakseen tuon temppelin rakentamisessa."
Dialogue, Syksy 1966. "The Metamorphosis of the Kingdom of God: Toward a Reinterpretation of Mormon History", Klaus J. Hansen. s. 74

Presidentti Lorenzo Snow kesäk. 1901:

Monia teistä on asuva Jacksonin piirikunnassa ja siellä te olette auttava temppelin rakentamisessa.
Deseret News, 15.6.1901

Presidentti Joseph F. Smith:

... voimme oikeutetusti päätellä, että edellämainitussa ilmoituksessa oleva ilmaisu "tämä sukupolvi ei kokonaan katoa" viittaa silloin eläneisiin, ei sadan vuoden ajanjaksoon. Uskon vahvasti, että joitakin ilmoituksen ajan sukupolven aikana eläneistä on elossa, kun tämä temppeli pystytetään... Luotan täydellisesti Herran sanaan ja että se ei jää tapahtumatta.
Way To Perfection, 9.p. 1951, pp. 269-270

Herra varjeli uskollisia, niin että he voivat asua Missourissa ja rakentaa temppelin.
Herra ei varjellut uskollisia vaan pyhät ajettiin pois eikä temppeliä ole rakennettu.

Elossa on seuraavia henkilöitä v. 1832 eläneiden sukupolvesta:

.....................................................................................

Temppeli ja Siionin kaupunki on rakennettu sille paikalle.


Kirtlandin Safety Society-rahalaitos

Kuudentena päivänä minä [Wilford Woodruff] kävin Kirtlandin Safety Societyn toimistossa ja näin ensimmäisen painetun setelin. ... Kuulin myös presidentti Joseph Smithin julistavan F.G. Williamsin, D. Whitmerin, S. Smithin ja muiden läsnäollessa, että hän sinä aamuna sai Herran sanan Kirtlandin Safety Societystä. Hän oli yksinään huoneessa, ja hän sekä kuuli hengen äänen, että kuuluvan äänen.
Journal History, 6.1.1837, siteerattuna fil.maist. työssä "Joseph Smith As An Administrator", BYU, toukok. 1969, p. 81. Gary Dean Guthrie

Joseph perusti pankin ensin ilmoituksen kautta. Ibid. p. 88.

Vanhin Boynton syytti pankin epäonnistumista vaikeuksistaan väittäen, että hänen ymmärtääkseen pankki perustettiin Jumalan tahdon mukaisesti, ja hänelle oli kerrottu, ettei se koskaan epäonnistuisi, vaikka ihmiset tekisivät mitä.
History of the Church, Vol. 2, pp. 509-510

Kirtlandin Safety Societyn yritys päättyi onnettomasti. Comprehensive History of the Church, Vol. 1, pp. 401-402

Herran sana rahalaitoksesta
täyttyi
ei täyttynyt

Kristuksen toinen tuleminen

Nousevassa sukupolvessa on sellaisia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin Kristus tulee. ... lukekaa Hoosea 6, Kahden päivän jne. 2520 vuoden jälkeen; mikä tuo meidät vuoteen 1890. History of the Church, Vol. 5, p. 336

Profetoin Herran Jumalan nimessä, ja kirjoitettakoon se muistiin: Ihmisen Poika ei tule taivaan pilvissä ennen kuin minä olen 85 vuotta vanha 48 vuotta nykyhetkestä eli noin 1890.*
Joseph Smithin päiväkirja 10.3.1843 - 14.7.1843. Teoksesta History of the Church, Vol. 5, p. 336, jossa teksti muutoin on painettu, on viimeiset kuusi sanaa poistettu.

Herran henki laskeutui Josephin ylle harvinaiseen tapaan. ... Profetoituaan hän laski kätensä Lyman Wightin pään päälle ja asetti hänet ylipapiksi ... Ja Henki laskeutui Lymanin ylle ja hän profetoi Kristuksen toisesta tulemisesta. Hän sanoi, että seurakunnassa oli sellaisia, jotka eläisivät, kunnes Vapahtaja laskeutuu taivaasta huudon saattamana kaikki pyhät enkelit mukanaan.
John Whitmer's History, 3.6.1831. Ks. myös LK 69:2-3

Joseph vihjaa, ettei hän tiedä, tuleeko Kristus tänne, vai meneekö hän Kristuksen luo. Mutta siinä tapauksessahan koko puhe ja ennustus on turhaa höpötystä.

Tuhoojan lähettäminen ja Siionin lunastus

Sen tähden minä näen hyväksi, että vanhimpani odottavat vähän aikaa Siionin lunastusta. Sillä katso, minä en vaadi heitä käymään Siionin sotia, sillä sen, minkä sanoin aikaisemmassa käskyssä, minä olen täyttävä: minä käyn teidän sotanne. Katso, minä olen lähettänyt tuhoojan tuhoamaan ja hävittämään viholliseni; eikä ole monta vuotta siihen kun heitä ei ole jäljellä saastuttamassa minun perintömaatani ja pilkkaamassa minun nimeäni niissä maissa, jotka olen pyhittänyt pyhieni kokoamista varten. LK 105:13-15 22.6.1834

Nyt jatkan antamalla teille sellaisia neuvoja kuin Herran henki sanelee ... valmistautukaa muuttamaan Jacksonin piirikuntaan seuraavan syyskuun 11. päivästä kahden vuoden päästä, mikä on Siionin lunastuksen määrätty ajankohta.
History of the Church, Vol. 2, p. 145, Joseph Smith 16.8.1834

Pyhien "viholliset" Missourissa tuhottiin muutaman vuoden kuluessa tämän ilmoituksen saamisesta.
Vihollisia ei tuhottu.
Pyhät muuttivat takaisin Jacksonin piirikuntaan.
Pyhät eivät muuttaneet sinne takaisin.
 

Mitä tapahtumia on kirjattu syyskuussa 1836? Lunastettiinko Siion 11.9.1836?

.................................................................................


Aarre Salemissa, Massachusettsissa

Englanninkielisessä Opin ja Liittojen kirjan luvun 111 esipuheessa sanotaan:

Kuultuaan, että suuri summa rahaa olisi heille tiedossa Salemissa, profeetta ... matkusti sinne ... tutkimaan tätä väitettä. ... Kun kävi selväksi, ettei mitään rahaa ollut tulossa, he palasivat Kirtlandiin.

Minulla [Herra Jumalalla] on suuria aarteita teitä varten tässä kaupungissa Siionin eduksi ja paljon kansaa, jonka minä aikanaan kokoan Siionin hyödyksi teidän avullanne. ... minä annan tämän kaupungin teidän käsiinne, niin että se on teidän vallassanne, etteivät he paljasta teidän salaisuuksianne, ja sen kulta- ja hopea-aarteet tulevat teidän omiksenne. Älkää olko huolissanne veloistanne, sillä minä olen antava teille... sillä tässä kaupungissa on useampi kuin yksi aarre teitä varten. Olkaa siis älykkäitä kuin käärmeet, kuitenkin ilman syntiä, ja minä järjestän kaiken teidän parhaaksenne, ... LK 111 6.8.1836

Salem annettiin Smithin käsiin ja hänen valtansa alle.
Salemia ei annettu.

Smith löysi aarteita Salemista. Minkälaisia?

..............................................................................

Smith pystyi maksamaan velkansa.
Smith joutui vararikkoon.
 

Keneltä Joseph Smith kuuli, että Salemissa olisi heitä varten "kultaa ja hopeaa"?

..............................................................................

 

Jos Jumala lupasi nämä rikkaudet heille, miksi "kävi selväksi, ettei mitään rahaa ollut tulossa"?

..............................................................................


Siunaus jälkeläisten muodossa ja Nauvoon talo

Sillä tämän voitelun minä olen antanut hänen [Josephin] päänsä päälle, että hänen siunauksensa annetaan myös hänen jälkeläistensä pään päälle. Ja niin kuin minä sanoin Aabrahamille maan sukukunnista, niin sanon palvelijalleni Josephille: Sinussa ja sinun siemenessäsi maan sukukunnat tulevat siunatuiksi. Sen tähden palvelijallani Josephilla ja hänen jälkeläisillään olkoon sija siinä talossa polvesta polveen aina ja ikuisesti, sanoo Herra. Ja talon nimi olkoon Nauvoon talo... LK 124:57-60 19.1.1841

Joseph Smith, 21.2.1843:

... rakennatte [Nauvoon talon]. Silloin te olette Pisgan laella, ja suuret miehet tulevat maan neljältä ääreltä ja he kasaavat kultaa ja hopeaa sinne kunnes te olette väsyneitä sitä vastaanottamaan. History of the Church, Vol. 5, p. 285

Presidentti Brigham Young:

[Joseph Smithin] pojat ... ovat Jumalan käsissä, ja kun he nousevat esiin tämän kansan edessä, täynnä hänen voimaansa, ei ole ketään, joka ei sanoisi: Aamen! Me olemme valmiit vastaanottamaan teidät. Journal of Discourses, Vol. 8, p. 69.

Kaikki Joseph Smithin elossa olevat pojat, myös David H. Smith, hylkäsivät Utahin kirkon ja heistä tuli Uudelleenorganisoidun kirkon johtajia. BYU Studies, Winter 1976, p. 229.

David Smith kirjoitettiin Pohjois-Illinoin mielisairaalaan potilaaksi tammikuussa 1877. David vietti viimeiset 28 elinvuottaan siellä. BYU Studies, Spring 1980, p. 368

Joseph Smithin lapset ovat siunanneet maan sukukuntia. Millä tavoin ?

..............................................................................

Nauvoon talo valmistui. Milloin? ...........

Nauvoon talossa asuu Josephin jälkeläisiä. Keitä ?

..............................................................................

Nauvoon talo täytettiin kullalla ja hopealla.
Ei täytetty.


Siionin suosio

Sillä katso, minä [Herra] olen pian kutsuva heitä [maailman kaikkia kuninkaita ja hallitusmiehiä], että he ottaisivat vaarin Siionin valkeudesta ja kunniasta, sillä on tullut määrähetki tehdä sille laupeus. ... minä koettelen heitä ja pehmitän heidän sydämensä ... että he tulisivat totuuden valkeuteen ja pakanat Siionin korotukseen ja ylennykseen. ... Herätkää, oi maan kuninkaat! Tulkaa, oi tulkaa kultinenne ja hopeinenne minun kansani avuksi, Siionin tytärten huoneeseen. LK 124:6-11 19.1.1841

Siionille "tehtiin laupeutta" v. 1841. Millä tavoin?

..............................................................................

Pakanat ylensivät Siionin. Millä tavoin?

..............................................................................


Pyhät Nauvoossa

Joseph Smith 20.1.1843, Nauvoo, Illinois:

Minä profetoin Herran Jumalan nimessä, että niin pian kuin me saamme tämän temppelin rakennettua ... meillä on oleva varoja koota tuhansittain ja kymmenintuhansittain pyhiä. History of the Church, Vol. 5, p. 255

Tämän Nauvoon yhteisön johtavien miesten neuvosto päätti, että kun temppelin rakentaminen saataisiin päätökseen, tuhannen tai tuhannen viidensadan pioneerin olisi asetuttava vuorille valmistelemaan turvallista peräytymistä. ... lukumme Nauvoossa väheni pelkäksi kouralliseksi, Nauvoon taistelu ... käytiin syyskuussa [1846]. ... Huhtikuussa 1847 me lähdimme Talvileiristä sadanneljänkymmenen kolmen miehen kanssa (tuhannen sijasta) pioneereiksi. Journal of Discourses, Vol. 2, pp. 22-23

Smithin ennustus kävi toteen.
Ei käynyt.


Profetia Mormonin kirjan tekijänoikeuksien myymisestä Kanadassa

David Whitmer:

Kun Mormonin kirja oli kirjanpainajan käsissä, tarvittiin lisää rahaa sen painamistyön päättämiseksi. Odottelimme Martin Harrisia, joka teki parhaansa myydäkseen osan maatilastaan hankkiakseen tarvittavat varat. Jonkin ajan kuluttua Hyrum Smith ja muut kävivät kärsimättömiksi luullen, että Martin Harris hidasteli ja oli langennut, koskei myynyt maataan välittömästi, vaikka kärsien suurta tappiota. ... Veli Hyrum oli vihainen veli Martinille, ja hänen mielestään heidän olisi pitänyt yrittää hankkia raha muuta kautta, eikä hänellä saisi olla mitään tekemistä kirjan julkaisemisen kanssa tai saada siitä voittoa... Veli Hyrum sanoi, että hänelle oli ehdotettu, että jotkut veljet voisivat matkustaa Torontoon, Kanadaan ja myydä Mormonin kirjan tekijänoikeudet huomattavasta rahamäärästä: ja hän suostutteli veli Josephin kysymään Herralta asiasta. Joseph myöntyi tekemään niin. Hän ei ollut vielä luopunut kivestä, ja sai ilmoituksen, jonka mukaan joidenkin veljien pitäisi lähteä Torontoon, Kanadaan, ja että he myisivät Mormonin kirjan tekijänoikeudet. Hiram Page ja Oliver Cowdery lähtivät Torontoon tässä tarkoituksessa, mutta he eivät lainkaan onnistuneet myymään tekijänoikeuksia vaan palasivat ilman rahaa. Joseph oli isäni luona kun he palasivat. Minä olin siellä myös, olen näiden tapahtumien silminnäkijä. ... olimme kaikki kovin huolissamme ja me kysyimme Josephilta, miten hän oli voinut saada Herralta ilmoituksen, että joidenkin veljien piti lähteä Torontoon myymään tekijänoikeudet, ja veljet olivat täydellisesti epäonnistuneet tehtävässään. Joseph ei tiennyt, miten se oli mahdollista, joten hän kysyi Herralta siitä, ja katso, seuraavanlainen ilmoitus tuli kiven kautta: "Jotkut ilmoitukset ovat Jumalasta; jotkut ilmoitukset ihmisestä: ja jotkut ilmoitukset ovat perkeleestä." Joten näemme, että ilmoitus, jonka mukaan piti lähteä Torontoon myymään tekijänoikeudet, ei ollut Jumalasta, vaan se oli perkeleestä tai ihmissydämestä.
An Address To All Believers in Christ, pp. 30-31

Mormonihistorioitsija B.H. Roberts:

Voidaanko tämä Toronton juttu ja profeetan selitys hyväksyä ja silti pitää usko häneen innoitettuna miehenä, Jumalan profeettana? Vastaan epäröimättä myöntävästi. Toronton matkaa koskeva ilmoitus ei varmaankaan ollut Jumalasta; muutoin se ei olisi epäonnistunut; mutta profeetta toi oman raskaan huolensa työn edistymisestä siihen, näki kurkistuskivessään oman ajatuksensa heijastuksen, tai veljensä Hyrumin ehdotuksen, pikemminkin kuin Jumalan mielen... Tässä Toronton tapauksessa Joseph ei selvästikään ollut Jumalan innoituksen johdattama. Tekeekö se asiantila tyhjäksi hänen väitteensä, että hän on profeetta? Ei ...
A Comprehensive History of the Church, Vol. 1, p. 165

Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. 2 Piet. 1:21

Jumalan profeettojen sallittiin puhua Herran nimessä viesti, joka ei ollut hänestä.
Mikäli Joseph näki oman tai veljensä ajatuksen kuvastuvan kurkistuskivessä tällä kertaa, onko mielestäsi mahdollista, että niin kävi myös muissa tapauksissa hänen puhuessaan "Herran nimessä"?
On.

Ei. Selitä miksei?

..............................................................................

Olen samaa mieltä Robertsin kanssa siitä, että Josephin selitys on järkevä ja kelvollinen.


Pyhät rikastuvat maanomistuksen avulla

Kirkon omistamasta lehdestä:

[Joseph Smith] päätti sitten kokouksen lausumalla profetian, jonka mukaan tätä paikkaa [Kirtland, Ohio] ... kasvatettaisiin, ja että jokainen veli, joka saisi käsiinsä ja auttaisi varmistamaan ja purkamaan tehtyjä [maa]sopimuksia, tulisi rikkaaksi.
Messenger and Advocate, Vol. 3, p. 488, huhtik. 1837

Joseph Smith, 13.5.1842:

... arvioiden itseni ja veljien epäonnistumista toteuttaa suunnitelmamme maksaa pois sopimuksemme, tai toisin sanoen, että meidän on ollut pakko maksaa velkamme tavallisimmalla keinolla eli hakemalla ... yleistä konkurssia. History of the Church, Vol. 5, p. 7

Pyhät tulivat rikkaiksi maanostojen kautta.
Pyhät eivät hankkineet rikkauksia maanostoilla.


Yhdysvaltain hallitus kaatuva, ellei se korvaa pyhien menetyksiä

Joseph Smith, toukokuu 1843:

Profetoin Israelin Herran Jumalan nimessä, että ellei Yhdysvallat korvaa pyhiä vastaan Missourin valtiossa tehtyjä vääryyksiä ja rankaise virkamiestensä tekemiä rikoksia, niin muutaman vuoden kuluessa hallitus on kaatuva ja häviävä täysin, eikä siellä ole oleva ruukunsirpalettakaan jäljellä... History of the Church, Vol. 5, p. 394

Yhdysvallat korvasi mormonien Missourissa kärsimiä vääryyksiä. Minä vuonna?

..............................................................................

Yhdysvallat ei korvannut mormonien menetyksiä.

Yhdysvaltain hallitus on sen vuoksi hävinnyt olemattomiin. Milloin?

..............................................................................


David Pattenin kohtalo

Totisesti, näin sanoo Herra: On viisasta, että palvelijani David W. Patten selvittää kaikki asiansa niin pian kuin hän suinkin voi ja myy kauppatavaransa, niin että hän voi suorittaa lähetystehtävän minulle ensi keväänä muiden kanssa, kahdentoista, johonlukuun hän itsekin kuuluu, todistaakseen minun nimestäni ja viedäkseen hyvää sanomaa kaikkeen maailmaan.
LK 114:1, 17.4.1838

Kapteeni Patten ... kuoli [25.10.1838] ...
History of the Church, Vol. 3, p. 171

David Patten suoritti Smithin ennustaman lähetystehtävän. Milloin?

..............................................................................

Jumala kutsui lähetystyöhön miehen, jonka tiesi pian kuolevan. Miksi?

..............................................................................


Apostoli Thomas B. Marshin kohtalo

Thomas B. Marshille annettiin henkilökohtainen ilmoitus 23.7.1837 ja se on kirjattu Opin ja liittojen kirjan lukuun 112. Kun ilmoitus annettiin, Marsh oli MAP-kirkon kahdentoista apostolin johtaja.

4. ... sinä tulet todistamaan minun nimestäni, et ainoastaan pakanoille vaan myös juutalaisille, ja sinä tulet lähettämään minun sanani maan ääriin asti.
6. ... sillä minulla, Herralla on sinua varten suuri työ nimeni julistamisessa ihmislapsille.
7. ... sillä sinä olet valittu, ja tiesi kulkee yli vuorten ja monien kansojen keskuuteen.
8. Ja sinun sanasi kautta monet ylhäiset alennetaan, ja sinun sanasi kautta monet alhaiset ylennetään.
9. Sinun äänesi on oleva nuhde rikkojalle ja sinun nuhteestasi lakatkoon panettelijan kieli pahanilkisyydestään.
10. Ole nöyrä, niin Herra, sinun Jumalasi, taluttaa sinua kädestä ja vastaa rukouksiisi.
11. Minä tunnen sydämesi ja olen kuullut veljiäsi koskevat rukouksesi. ...
12. Ja rukoile veljiesi, niiden kahdentoista puolesta. Nuhtele heitä ankarasti minun nimeni tähden, ja nuhdeltakoon heitä kaikista heidän synneistään, ja olkaa uskolliset nimelleni minun edessäni.
jne.

Marsh suoritti ennustuksessa mainitut teot.
Marsh erotettiin MAP-kirkosta vähemmän kuin kahden vuoden kuluttua tästä ilmoituksesta.

Marsh suoritti ennustuksessa mainitut suurteot liityttyään uudelleen kirkkoon n. 20 vuotta myöhemmin. Mitä hän teki ja milloin?

..............................................................................


Tunnetko Oliver Grangerin?

Sinun pitäisi helposti tunnistaa Oliver Grangerin nimi:

Ja vielä minä sanon teille: Minä muistan palvelijaani Oliver Grangeriä, katso, totisesti minä sanon hänelle, että hänen nimensä on säilyvä pyhässä muistossa polvesta polveen iankaikkisesta iankaikkiseen, sanoo Herra;
sen tähden hän taistelkoon vakaasti kirkkoni ensimmäisen presidenttikunnan lunastukseksi, sanoo Herra, ja kun hän lankeaa, hän nousee jälleen, sillä hänen uhrinsa on pyhempi minun edessäni kuin hänen vaurastumisensa, sanoo Herra.
Sen tähden hän tulkoon viipymättä tänne Siionin maahan, ja aikanaan hänestä on tuleva kauppias minun nimeni tähden, sanoo Herra, kansani hyväksi.
Älköön siis kukaan halveksiko palvelijaani, Oliver Grangeriä, vaan olkoot kansani siunaukset hänen päällänsä iankaikkisesta iankaikkiseen.
LK 117:12-15

Kysypä mormoneilta, kuka tämä Oliver oli, niin 99 sadasta vain tuijottaa sinua äimänä vastaukseksi.

George Millerin kohtalo

LK 124:20-21 ilmoittaa:

Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Palvelijassani George Millerissä ei ole petosta, häneen voi luottaa, sillä hänen sydämensä on vilpitön, ja sen rakkauden tähden, joka hänellä on minun todistustani kohtaan minä, Herra, rakastan häntä.
Sen tähden minä sanon sinulle: Minä annan sinetiksi hänen päänsä päälle piispan viran, samoin kuin annoin palvelijalleni Edward Partridgelle, että hän ottaisi vastaan sen, mikä on pyhitetty minun huoneelleni ja antaisi siunauksia kansani köyhille, sanoo Herra. Älköön kukaan väheksykö palvelijaani Georgea, sillä hän on kunnioittava minua.

George Miller pysyi uskollisena kirkolle.
George Miller erotettiin kirkosta seitsemän vuotta myöhemmin.


Joseph Smith voittaa vihollisensa

LK 127:2

Ja mitä tulee niihin vaaroihin, joita minä joudun kestämään, ne tuntuvat minusta vähäisiltä, koska ihmisen kateus ja viha ovat olleet tavanomaisena osanani kaikkina elinpäivinäni ja minkä tähden, se tuntuu ihmeelliseltä, ellei minua jo ennen kuin maailma perustettiin, määrätty johonkin hyvään tarkoitukseen taikka pahaan, aivan niin kuin haluatte sitä nimittää. Arvostelkaa itse. Jumala tietää kaiken tämän, olkoonpa se hyvä tai paha. Mutta kuitenkin: Minä olen tottunut uimaan syvässä vedessä. Se kaikki on tullut toiseksi luonnokseni, ja minä tahdon, niin kuin Paavali, kerskata ahdistuksista, sillä aina tähän päivään saakka isieni Jumala on pelastanut minut näistä kaikista, ja hän on vastedeskin pelastava minut, sillä katsokaa ja nähkää, minä olen saava voiton kaikista vihollisistani, sillä Herra Jumala on sen puhunut. [Painotus minun]

Näin Smith kirjoitti Nauvoossa 1.9.1842.

Jumala pelasti Smithin kesäkuussa 1844.
Smith lynkattiin kesäkuussa 1844.

 

New Yorkin ja Bostonin täydellinen hävitys ja tuho

114. Kuitenkin piispa matkustakoon New Yorkin kaupunkiin ja myös Albanyn kaupunkiin ja myös Bostonin kaupunkiin ja varoittakoon näiden kaupunkien asukkaita evankeliumin sanalla, suurella äänellä siitä hävityksestä ja täydellisestä tuhosta, joka odottaa heitä jos he hylkäävät tämän.
115. Sillä jos he hylkäävät tämän, heidän tuomionsa hetki on lähellä, ja heidän huoneensa jätetään autioksi.
118. Sillä teidän kauttanne, sanoo Herra Kaikkivaltias, minä olen repivä heidän valtakuntansa, minä en ole ainoastaan järkyttävä maata, vaan myös tähtitaivaat tulevat vapisemaan.
119. Sillä minä, Herra, olen ojentanut käteni pannakseni liikkeelle taivaan voimat; te ette voi nyt sitä nähdä, mutta vähän aikaa vielä, niin te tulette sen näkemään ja tietämään, että minä olen ja että minä tulen hallitsemaan kansani kanssa.
LK 84

Näistä kolmesta kaupungista
New York

otti mormonismin vastaan ei ottanut

Kärsi "hävityksestä ja täydellisestä tuhosta":

Kyllä Ei

Albany

otti mormonismin vastaan ei ottanut

Kärsi "hävityksestä ja täydellisestä tuhosta":

Kyllä Ei

Boston

otti mormonismin vastaan ei ottanut

Kärsi "hävityksestä ja täydellisestä tuhosta":

Kyllä Ei


Sarahemlan rakennus Iowaan

Maaliskuu 1841:

Mikä on Herran tahto Iowan territoriossa asuvien pyhien suhteen?
Totisesti näin sanoo Herra: Minä sanon teille, että jos ne, jotka nimittävät itseään minun nimeni mukaan ja pyrkivät olemaan pyhiäni, tahtovat tehdä minun tahtoni ja pitää heitä koskevat käskyni, niin kokoontukoot he niihin paikkoihin, jotka minä osoitan heille palvelijani Josephin kautta, ja rakentakoot kaupunkeja minun nimelleni, että he olisivat valmiit siihen, mikä on varattuna tulevaisuutta varten.
He rakentakoot minun nimelleni kaupungin maalle, joka on vastapäätä Nauvoon kaupunkia, ja sille annettakoon nimi Sarahemla.
Ja kaikki ne, jotka tulevat idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä ja jotka haluavat asettua sinne asumaan, ottakoot haltuunsa perintöosansa tässä kaupungissa samoin kuin Nashvillen kaupungissa tai Nauvoon kaupungissa ja kaikissa vaarnoissa, jotka minä olen määrännyt, sanoo Herra.
Opin ja Liittojen kirja, luku 125.

Mitä Sarahemlalle tapahtui?
Se kukoisti Se epäonnistui


Joseph Smith, 6.4.1843:

... tulkaa pois ja jättäkää heidät; tulkaa Illinoisiin, maksakaa verot Illinoisissa, ja antakaa iowalaisten ottaa oma suuntansa. ... Minä en ostaisi maata Iowan territoriossa: pitäisin alentavana ottaa sitä vastaan lahjaksikaan. Mitä tulee puoliveristen maahan, sitä voidaan parhaiten kutsua sen nimellä — se on puoliveristen maata; ja jokainen viisas ja ymmärtävä henkilö pyrkii eroon omaisuudestaan [siellä] niin pian kuin suinkin, ellei ole puoliverinen, poistuu sieltä. ... Jos siellä on joitakuita, jotka eivät ole hyviä kansalaisia, he jo huomenna löytävät vikaa huomautuksistani, ja siinä on avainsana, jonka avulla voitte heidät tuntea. ... Pyydän anteeksi kaikilta, joita neuvoin menemään sinne. History of the Church, Vol. 5, pp. 334-336.

Kuka kehotti LK:n luvun 125 mukaan pyhiä kokoontumaan Iowaan?
Jumala Joseph Smith

Muiden johtajien ennustuksia

Brigham Youngista Yhdysvaltain presidentti

Presidentti Heber C. Kimball:

Kirkko ja valtakunta, johon kuulumme, on oleva Jumalan ja hänen Kristuksensa valtakunta, ja veli Brigham Youngista tulee Yhdysvaltain presidentti. Journal of Discourses, Vol. 5, 6.9.1856

Milloin Brigham Young on ollut Yhdysvaltain presidentti? Vuosina ..................

Yhdysvaltain perustuslaki

Brigham Young, 1868:

Kuinka kauan kestää, ennen kuin profeetta Joseph Smithin sanat toteutuvat? Hän sanoi, että mikäli Yhdysvaltain perustuslaki ollenkaan pelastuisi, se tapahtuisi tämän kansan kautta. Ei kulu montakaan vuotta, ennen kuin nämä sanat toteutuvat. Journal of Discourses, Vol. 12, p. 204

Myöhempien aikojen pyhät ovat "pelastaneet" Yhdysvaltain perustuslain. Milloin ja miten?
Sellaista ei ole tapahtunut.

Lisätietoa Yhdysvaltain sisällissota
Lisätietoa Pyhät muuttavat Kalliovuorille

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-10-23 — 2003-09-19