Perustietoa > Elämäsi mormoninaEroaminen mormonikirkosta


Uskonnonvapauslaki

Suomessa on 1.8.2003 lähtien voimassa laki n:o 453/2003, jossa säädetään paitsi valtionkirkkojen (evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon) myös rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäseneksi liittymisestä ja näistä eroamisesta:

3 § Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa

Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä.
Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Jos huoltajat eivät kuitenkaan lapsen syntymän jälkeen sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, voi lapsen huoltajana toimiva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin nojalla päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan kuitenkin tuomioistuimen päätöstä.
Viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi kuitenkin huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Kaksitoista vuotta täyttänyt voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla kirjallisella suostumuksellaan.
Evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä voidaan säätää ja rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä määrätä yhdyskunnan jäsenyyden edellytyksistä. Jäsenyyden edellytykseksi voidaan tällöin säätää tai määrätä, ettei henkilö ole samanaikaisesti muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.

4 § Liittymis- ja eroamismenettely

Henkilön, joka tahtoo liittyä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, tulee ilmoittaa siitä yhdyskunnalle.
Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun yhdyskunta tai maistraatti on saanut eroamisilmoituksen.
Uskonnollisen yhdyskunnan tulee välittömästi ilmoittaa yhdyskunnan jäseneksi otetut ja yhdyskunnalle eroamisilmoituksen tehneet henkilöt väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään. Ilmoituksen tulee sisältää henkilön täydellinen nimi, syntymäaika tai henkilötunnus sekä liittymis- tai eroamispäivä. Ilmoitus väestötietojärjestelmään voidaan tehdä kirjallisesti taikka tietoliikenneyhteyksin tai muutoin konekielisesti.
Maistraatin, jonka toimialueella henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta, on viipymättä talletettava väestötietojärjestelmään tieto uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä tai siitä eroamisesta ja toimitettava uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneelle vahvistus eroamisesta. Maistraatin on viipymättä ilmoitettava uskonnolliselle yhdyskunnalle henkilöt, jotka ovat tehneet eroamisilmoituksen maistraatille.
Jos eroamisilmoitus on jätetty muulle kuin 4 momentissa tarkoitetulle maistraatille, on ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin viipymättä toimitettava ilmoitus 4 momentissa tarkoitetulle maistraatille.
Tässä pykälässä maistraatille säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitus.

Vihdoinkin!Henkilökohtainen kirje

Jos haluat erota mormonikirkosta kirkon omien sääntöjen mukaan, on sinun kirjoitettava kirje mieluiten piispalle siinä seurakunnassa, jossa luulet jäsenrekisterisi olevan.
On luultavasti paras kirjoittaa kirje käsin tai vähintäänkin omin sanoin, sillä kirkko ei hyväksy mallin mukaan kopioitua, vaikka se itse käyttää valmiiksi painettuja kirjeitä. Jotta olisit varma kirjeen perille tulosta, voit lähettää sen kirjattuna (tai varustettuna kuittauslomakkeella — kun vastaanottaja on saanut kirjeen, on hänen allekirjoitettava kuitti, joka lähetetään sinulle).
Kirjoita lyhyesti, ettet halua olla kirkon kirjoissa koska et usko kirkon oppeihin; et halua tavata ketään kirkon edustajaa (jotka voisivat yrittää vakuuttaa sinut omasta auktoriteetistaan ja puhua sinut ympäri). Mormonikirkon kirkkokäsikirjassa puhutaan 30 päivän pituisesta miettimisajasta, mutta se sotii yllälainattua, nyt voimassaolevaa uskonnonvapauslakia vastaan.
Ellet välitä saada mormonikirkolta kuittausta erostasi, voit ilmoittaa erostasi paikkakuntasi maistraattiin. Tällöin pysyt kuitenkin luultavimmin yhä kirkon jäsenrekisterissä ikäänkuin et olisikaan eronnut.

Off-site Maistraattien yleinen kotisivu
Off-site Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen pdf-lomake

Siunausten ym. peruutus

Muista huomauttaa, että ymmärrät päätöksesi seuraukset: kirkon antamien kasteen ja siunauksien sekä sinetöintien ja (jos olet mies) pappeuden valtuuden peruutukset. Tämä siksi, että muutoin luultavasti saat kotiisi seurakunnasta veljiä ja/tai sisaria takaisinkäännytyskäynnille.
Älä anna kirkon edustajien esittää mitään tekosyitä tai yrittää painostaa sinua "valtuutensa" nojalla. Seurakunnan johtajien kuuluu jo kirkon omienkin hallintosääntöjen mukaan noudattaa tällaisia eropyyntöjä ilman viivytystä, eikä heillä ole mitään laillista oikeutta määrätä elämästäsi.

Mitä tehdä, ellei vastausta kuulu?

Jos luulet, ettei eroilmoitukseesi suhtauduta tarpeeksi vakavasti, voit huomauttaa, että aiot ottaa yhteyttä viranomaisiin tai asianajajaan. Ellet saa muutaman päivän kuluessa vastausta kirjeeseesi ja viimeistään noin kuukauden kuluessa ilmoitusta siitä, että nimesi on poistettu kirkon jäsenrekisteristä, on aika ryhtyä tositoimiin.
Ellei vastausta kuulu, voit olettaa, ettei piispa ole tehnyt asiasi hyväksi mitään. Voit silloin kokeilla itse tai lakimiehen kautta ottaa suoraan yhteyttä (englanniksi) kirkon päämajaan Salt Lake Cityssä. Osoite on

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Member & Statistical Division, Room 1372
Gregory W. Dodge / David Wood
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-5310
U.S.A.

Puhelin: (801) 240-2053
Faksi: (801) 249-1565

Tarvitsetko käännösapua?

Ota yhteyttä. Lähetä kirjoittamasi suomenkielinen eroilmoituksesi minulle, niin käännän sen englanniksi ja palautan sinulle, jolloin voit kopioida sen ja lähettää kirkon päämajaan Salt Lake Cityyn.

Linkkejä

Off-site Suomen lakikokoelma Finlex, siellä uskonnonvapauslaki
Off-site Tietosuojavaltuutettu
Off-site Uskontojen uhrien tuki ry

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-02-13 — 2006-05-31