ArtikkelitJoukkomurha Haunin myllyllä


Mormonit esittävät usein Haunin myllyllä tapettuja kahdeksaatoista mormonia esimerkkinä lahkolaisiin kohdistetusta uskonvainosta. Mutta — mitä Missourissa oikein tapahtui 30.10.1838?
Jacob Haun oli tehnyt rauhanomaisen rinnakkaiselosopimuksen paikallisten ei-mormonien kanssa. Haunilla ei sen vuoksi ollut mitään pelättävää. Hän ei kuitenkaan tiennyt, että Joseph Smith ja Sidney Rigdon olivat määränneet "daniitit" polttamaan ja ryöstämään "pakanoiden" kaupungit Millportin ja Gallatinin ja "pyhittämään" saaliin "piispan varastohuoneeseen" Far Westissä.
Jos Haunin myllyn uudisasukkaat olisivat poistuneet Far Westiin, he olisivat saattaneet tulla tapetuiksi siellä odotetuksi syntyvässä taistelussa. Smith oli daniitteineen perääntynyt kaupunkiin ja linnoittanut sen odottaen taistelua "kuolemaan asti". Ainoastaan mormonimiliisijohtaja George Hinklen kylmäpäinen ajattelu ja John Corrillin ja Reed Peckin järkevät neuvottelut estivät paljon suuremman ja tuhoisamman taistelun Far Westissä. Elleivät nuo mormoniuskon puolustajien nykyisin "luopioiksi" leimaamat miehet olisi toimineet niin kuin toimivat, Joseph Smith olisi saattanut kohdata kuolemansa noin kahdeksansadan muun mormonin kanssa tuona päivänä.
Mistä syystä missourilaisjoukko omin lupinensa sitten hyökkäsi kylään sijoittuneiden uudisasukkaiden kimppuun? Se oli rajaseutujen valppausmiesten kosto daniittien suorittamista ryöstöretkistä.
Viattomien murhaaminen on ilman muuta anteeksiantamatonta ja traagista. Voidaan vain todeta, että missourilaisia motivoi se, että alueen mormoniväestö oli lisääntynyt vuoden sisällä puolestatoista tuhannesta noin kahteentoista tuhanteen. Mormonit äänestivät klikkinä sen elokuun vaaleissa päästäkseen vallitsemaan kaikissa paikallisissa asemissa, joissa säädettiin lakia ja harjoitettiin oikeutta, mikä lopulta olisi johtanut siihen, että missourilaiset olisi pakotettu lähtemään alueelta; mormonit olivat kerskailleet vuodesta 1833 lähtien, että koko Missourin valtiosta tehtäisiin "Uusi Jerusalem" jolloin kaikkien, jotka eivät uskoneet mormonismiin, olisi lähdettävä tiehensä. Daniittien poltto- ja ryöstöretket saivat missourilaisten maljan tulvimaan yli äyräidensä. He olivat saaneet tarpeekseen mormonien ylimielisestä kerskailusta, uhkailusta ja varastelusta, ja he kohtelivat mormoneja Haunin myllykylässä ikään kuin nämä olisivat olleet Smith ja Rigdon itse.
Parinsadan missourilaisen joukko surmasi kahdeksantoista ja haavoitti viittätoista mormonia. Tullessaan paikalle seuraavana päivänä viralliset valtion miliisit ottivat hoitaakseen eloonjääneitä mm. hankkien heille ruokaa.
Joseph Smithin lupaus "veren ja hurmeen sodasta Kalliovuorilta Atlantille" ja Sidney Rigdonin uhkaus "hävityssodasta" suututtivat missourilaiset siihen pisteeseen, että he suorittivat joukkomurhan. Smith ja Rigdon halusivat sotaa ja saivat sen. Jos jotakuta on tapauksesta syytettävä, syytettäköön silloin niitä, jotka haastoivat sotaa.

Lähteitä

 • Allen, James B. ja Glen M. Leonard (in collaboration with the Historical Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints): The Story of the Latter-Day Saints Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company, 1976. xi + 722 pp. Notes and Index.
 • Berrett, William R.: The Restored Church Salt Lake City: Deseret Book Company, 1940. Berret on BYU:n johtajistoa.
 • Brodie, Fawn M.: No Man Knows My History
 • Corrill, John: History of the Church of Jesus Christ [144Kb] Corrill oli piispan asemassa mormonikirkossa
 • Gentry, Leland: A History of the Latter-Day Saints in Northern Missouri from 1836 to 1839 Ph.D. dissertation Brigham Young University, 1966. #65-9857
 • Jessee, Dean (toim.): The Papers of Joseph Smith
 • LeSueur, Stephen C.: The 1838 Mormon War in Missouri
 • Peck, Reed History (1839) [pdf-tiedosto 353Kb]
 • Quinn, D. Michael: The Mormon Hierarchy: Origins of Power
 • Schindler, Harold: Orrin Porter Rockwell: Man of God, Son of Thunder
 • Stegner, Wallace: The Gathering of Zion
 • Taylor, Samuel: Nightfall at Nauvoo
 • West, Ray B.: Kingdom of the Saints
 • Whitmer, David: An Address To All Believers in Christ [pdf-tiedosto]
 • Whitmer, John: History of the Church
 • Senate Document 189 — Testimony Given Before the Judge of the Fifth Judicial Circuit of the State of Missouri, On the Trial of Joseph Smith, Jr., and Others, For High Treason, and Other Crimes Against That State
 • "Document Containing the Correspondence, Orders, etc., in Relation to the Disturbances With the Mormons; and the Evidence Given Before the Hon. Austin A. King, Judge of the Fifth Judicial Circuit of the State of Missouri, at the Court-House in Richmond, In a Criminal Court of Inquiry, Begun November 12, 1838, On the Trial of Joseph Smith, Jr., and Others, for High Treason and Other Crimes Against the State," published by order of the General Assembly, Fayette, Missouri, 1841.
 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2001-05-25 — 2003-08-17