Artikkelit > MoniavioisuusJoseph Smithin "vaimoja"

< = ennen main. päivämäärää
* = oli jo naimisissa, kun sinetöitiin Smithiin
** = leski
1. Varhain 1833 16 Fanny t. Fannie Alger (Smith Custer)
Erosi Smithistä
2. 1838? 37 ?* Lucinda Pendleton (Morgan Harris Smith)
Vapaamuurari William Morganin leski
Erosi myöhemmin Harrisista
3. 5.4.1841 26 Louisa Beaman (Smith Young)
4. 27.10.1841 20* Zina Diantha Huntington
(Jacobs Smith Young)
Henry D. Jacobsin laillinen vaimo. Jätti myöhemmin Henryn ja hänestä tuli Brigham Youngin sivuvaimo.
5. 11.12.1841 31* Presendia Lathrop Huntington
(Buell Smith Kimball)
Norman Buellin laillinen vaimo. Jätti myöhemmin Buellin ja hänestä tuli Heber C. Kimballin sivuvaimo.
6. 6.1.1842 33** Agnes Moulton Coolbrith (Don Carlos Smith, Joseph Smith, George A. Smith, G.A., Pickett)
7. 8.2.1842 23* Sylvia Sessions (Lyon Smith Kimball Clark)
Windsor Lyonin laillinen vaimo.
8. Helmik. loppu 1842 23* Mary Elizabeth Rollins
(Lightner Smith Young)
Adam Lightnerin laillinen vaimo.
9. 9.3.1842 47* Patty Bartlett (Sessions Smith Parry)
David Sessionsin laillinen vaimo.
10. Huhtik. 1842 27* Marinda Nancy Johnson (Hyde Smith)
Apostoli Orson Hyden laillinen vaimo. Erosi hänestä myöhemmin.
11. < kesäk. 1842 50-1* Elizabeth Davis
(Goldsmith Brackenbury Durfee Smith Lott)
Jabez Durfeen laillinen vaimo. Erosi tästä ja Lottista.
12. < 29.6.1842 53-4* Sarah M. Kingsley
(Howe Cleveland, Joseph Smith, John Smith)
John Clevelandin laillinen vaimo.
13. < heinäk. 1842 37-8** Delcena Johnson (Sherman Smith Babbitt)
14. 29.6.1842 38 Eliza Roxcy Snow (Smith Young)
15. 27.7.1842 17 Sarah Ann Whitney
(Smith Kingsbury Kimball)
Joseph Kingsburyn laillinen vaimo; erosi tästä.
16. Elok. 1842 37** Martha McBride (Knight Smith Kimball)
17. Helmik. 1843 33* Ruth D. Vose (Sayers Smith)
Edward Sayersin laillinen vaimo.
18. Kevät [4.3.?] 1843 16 Flora Ann Woodworth (Smith Gove)
19. 4.3.1843 19 Emily Dow Partridge (Smith Young)
20. 4.3.1843 22 Eliza Maria Partridge (Smith Lyman)
21. 2.-22.4.1843 30 Almera Woodward Johnson (Smith Barton)
22. 1.5.1843 17 Lucy Walker (Smith Kimball)
23. Pian jälk.
11.5.1843
17 Sarah Lawrence (Smith Kimball Mount)
24. Pian jälk.
11.5.1843
19 Maria Lawrence (Smith Young? Babbitt)
25. Toukok. 1843 14 Helen Mar Kimball (Smith Whitney)
26. 1.1. ja kesän 1843 välillä 29-30 Hannah Ells (Smith)
27. 1.6.1843 29* Elvira Annie Cowles (Holmes Smith)
Jonathan Holmesin laillinen vaimo.
28. 12.6.1843 58 Rhoda Richards (Smith Young)
29. Heinäk. 1843 32-3 Desdemona Wadsworth Fullmer
(Smith Benson McLane)
30. Kesä 1843 27-8? Olive Grey Frost (Smith Young)
31. 20.9.1843 19 Melissa Lott (Smith Bernhisel Willes)
32. [1842-43?] 14? Nancy Maria(h) Winchester
(Smith Kimball Arnold)
33. 2.11.1843 56** Fanny Young (Carr Murray Smith)
[Brigham Youngin sisar]
Muita mahdollisia
1. [1832-33? /
1841-43?]
43-4?
54-7?
Vienna Jacques (Shearer Smith)
Avioitui Daniel Shearerin kanssa 1838; erosi tästä 22.1.1846 mennessä.
2. 11.2.1841?
[<15.5.1843]
32-3?** Hannah Ann Dubois
(John Smith, Joseph Smith?, Dibble)
Avioitui Philo Dibblen kanssa 11.2.1841; sinetöity häneen iankaikkisuudeksi Nauvoon temppelissä 15.1.1846.
"Sister... Dibble". Johnson, My Life's Review 96. John Hyde, Mormonism, 84: a Mrs. Dibble living in Utah who had been a wife of JS.
3. < kesäk. 1842? 48-51? Sarah Bapson (Smith).
Miss B***. Sinetöity uudelleen Smithiin 4.4.1899, jolloin huom.: "The sealings of those named below were performed during the life of the Prophet Joseph but there is no record thereof. President Lorenzo Snow decided that they be repeated in order that a record might exist; and that this explanation be made."
[Ivins list, in Tanners 46]
4. kesäk. 1842? * / **? Mrs. G***
5. 1841-3? 24-7?** Sarah Scott (Mulholland Smith Kimball)
6. 1841-3? 23-6? Mary H(o)uston (Smith Kimball)
7. 1841-3? * / **? Mrs. Tailor
8. 1842/3? 38-9?* Mary Heron (Snider Smith)

Lähde: Lisätietoa Pyhässä yksinäisyydessä ym.

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2001-07-01 — 2004-08-05