KirjallisuusPyhässä yksinäisyydessä: Joseph Smithin moniavioiset vaimot

Todd Compton, In Sacred Loneliness: The Plural Wives of Joseph Smith
Signature Books, Salt Lake City, 1997. ISBN 1-56085-085-X

In Sacred LonelinessVähintään 33 naista avioitui Joseph Smithin kanssa 1830-luvulta alkaen. Suhteet olivat intohimoisia, jotkut niistä pitkään jatkuneita, paitsi sellaisissa tapauksissa kuin niiden kahden siskoksen, joista toisen Josephin ensimmäinen vaimo, Emma, löysi lukitusta makuuhuoneesta profeetan kanssa. Emma pysyi koko elämänsä järkkymättömänä moniavioisuuden vastustajana.

Nähtävästi Joseph Smith harjoitti "kokeiluluonteisesti" moniavioisuutta jo 1830-luvulla Ohiossa ja Missourissa jo 1833, jolloin hän oli intiimissä suhteessa Fanny Algeriin. Toisena vaimona Compton mainitsee murhatun luopiovapaamuurarin lesken, Lucinda Pendleton Morganin. Vuonna 1841 Smith lisäsi kolme vaimoa ja vuoden 1842 ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana yksitoista. Seurasi viiden kuukauden tauko, jolloin m.m. John C. Bennett lähti kirkosta ja kirjoitti paljastusteoksensa The History of the Saints. Mutta taas vuoden 1843 alkupuoliskolla Smith hankki neljätoista uutta vaimoa, joista viisi toukokuussa. Hän otti vielä syyskuussa ja lokakuussa 1843 kaksi vaimoa.

Suurin osa Smithin vaimoista oli nuorempia kuin hän itse; kolmasosa oli 14-21-vuotiaita. Toinen kolmannes oli jo entuudestaan naimisissa, ja joidenkin aviomiehet toimivat omien vaimojensa moniavioisten vihkimisten todistajina. Lisäksi jotkut vaimoista vihjasivat kantaneensa Smithin lapsia — huomattavin näistä oli Sylvia Sessionsin tytär Josephine — vaikka lapset kulkivatkin isäpuoltensa nimissä.

Kaikille Smithin vaimoille salatun avioliiton kokemus oli sosiaalisesti eristävä, emotionaalisesti kuluttava ja seksuaalisesti turhauttava. Huolimatta myöntämistään hengellisistä ja ajallisista eduista he huomasivat uskonsa tulevan venytetyksi aivan kestorajoilleen. Smithin kuoleman jälkeen v. 1844 heidän elämästään tuli vieläkin "yksinäisempää ja autiompaa." Eräs meni jopa nunnaluostariin.

Smithin seuraajat avioituivat näiden "leskien" enemmistön kanssa, mikä perustui Vanhan testamentin leviraattilakiin. He saivat liitoista lapsia, vaikka pitivätkin näitä huoltajuuksia epätyydyttävinä. Toiset jäivät Keski-Länteen ja avioituivat uudelleen, kun taas jotkut muuttivat Kaliforniaan. Kuitenkin kaikille yhteistä on se, että he pitivät elämäänsä onnettomana, paitsi mitä iloa heidän lapsensa ja lastenlapsensa tuottivat.

Profeetta Joseph Smithin poika Joseph Smith III haastatteli v. 1885
Melissa Lott Willesiä. Hän yritti saada selville, oliko hänen isänsä harjoittanut moniavioisuutta, minkä äiti Emma kielsi.

"Olitko naimisissa isäni kanssa?" kysyi Joseph.
"Olin," vastasi Melissa ehdottomasti. ...
"Olitko hänen vaimonsa oikeasti?" hän kysyi. Jos hän voisi todistaa, ettei oletettuihin avioliittoihin liittynyt seksiä, hän voisi selittää että liitot olivat pelkkiä seremonioitai iankaikkisuutta varten, eivät todellisia avioliittoja.
Mutta Melissa vastasi: "Kyllä."
Niinpä Joseph turvautui valttikorttiinsa: "Miksei syntynyt jälkikasvua, esimerkiksi sinun tapauksessasi?" Hänen mielestään lasten puuttuminen todisti, ettei seksiä ollut harrastettu.
Melissa vastasi: "Ei se ollut meidän vikamme, todennäköisesti se johtui oikeiden olosuhteiden puutteesta minun puolellani, tai sitten se saattoi olla Kaikkivaltiaan viisautta, ettei meille syntyisi lapsia. Profeetta kärsi marttyyrikuoleman yhdeksän kuukautta vihkimisemme jälkeen." s. 594.

Helen Smith (patriarkka John Smithin vaimo) muisti, että

Melissa Lott kertoi minulle, että hän tyttönä ompeli Emma Smithille ja piti huolta lapsista. Josephin täytyi kulkea hänen huoneensa läpi mennessään Emman huoneeseen. Hän sanoi, ettei Joseph koskaan ollut sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan paitsi yhden kerran ja sekin oli päiväsaikaan, kun hän [Joseph] sanoi haluavansa, että hän [Melissa] saisi hänen siittämänsä lapsen. Hän oli paljasjaloin ja silitti, kun Joseph tuli sisään, ja seremonia suoritettiin tytön vanhempien läsnäollessa. s. 765.

Utahin mormonikirkon jäsenet saavat kamppailla kovasti tämän asian kanssa: on kannatettava moniavioisuuden oppia, mutta samanaikaisesti jäsen kuitenkin häpeää Smithin moniavioisuuden käytännön harjoittamisen kylmiä, kovia faktoja, joihin kuuluu se, että hän oli sukupuoliyhdynnässä useiden naisten kanssa. Eli he yrittävät melkein mihin hintaan tahansa suorittaa mahdottoman tehtävän — sekä syödä kakun että pitää sen — ja väittää viimeiseen asti, ettei Joseph Smith elänyt niin kuin hän opetti.

Compton kommentoi Smithin käytännön seksuaalista näkökulmaa:

Smithin hyvin dokumentoitujen vaimojen ryhmässä yksitoista (33%) oli 14-20 -vuotiaita, kun heidät vihittiin Smithiin. Yhdeksän vaimoa (27%) oli 21-30 -vuotiaita. Kahdeksan vaimoa (24%) oli Smithin omaa ikäluokkaa, 31-40 -vuotiaita. Ikäryhmässä 41-50 on huomattavasti vähemmän naisia: kaksi vaimoa eli 6%, ja kolme (9%) ikäryhmässä 51-60.
Teini-ikäisten edustus on suurin, vaikkakin 20- ja 30- ryhmät ovat siihen verrattavissa, mikä on ristiriidassa mormonien kansanviisauden kanssa, mikä näkee moniavioisuuteen ryhtymisen yrityksenä pitää huolta vanhemmista naisista, joilla ei ollut omaisia. Näiden tietojen mukaan seksuaalinen viehätysvoima oli tärkeänä tekijänä Smithin moniavioisuuden motivaatiossa. Itse asiassa käsky lisääntyä ja täyttää maa oli osa moniavioisuuden oppia, joten seksitön avioliitto ei kuulunut ohjelmaan sellaisena kuin Smith sitä opetti.
s. 11-12.

Joseph Bates Noblen mukaan Smith kertoi hänelle, että hän oli viettänyt yön Louisa Beamanin kanssa. Kun eräs Salt Lake Cityn vaarnanjohtajista, Angus Cannon, kävi Joseph Smith III:n luona v. 1905, tämä silloinen UMAP-kirkon presidentti kysyi retorisesti, olivatko nämä naiset hänen isänsä vaimoja, ja "mikseivät he synnyttäneet hänelle jälkeläisiä." Cannon vastasi:
"Tiesin vain mitä Lucy Walker itse väittää. He olivat niin hermostuneita ja elivät sellaisen jatkuvan pelon vallassa, etteivät he voineet hedelmöityä. Hän ei piitannut vastauksestani. 'Minulle on kerrottu, että Eliza Snow oli kuollessaan neitsyt.' Minä sanoin puolestani: "Minulle on kerrottu, että veli Heber C. Kimball kysyi häneltä oliko hän neitsyt, vaikka olikin naimisissa Joseph Smithin ja sittemmin Brigham Youngin kanssa, ja hän vastasi yksityisessä kokouksessa: 'Luulin sinun tunteneen Joseph Smithin hiukan paremmin.'"
Cannon mainitsi sitten, että Sylvia Sessions Lyon, eräs Smithin moniavioisista vaimoista, oli saanut hänen lapsensa, Josephine Lyon Fisherin. Josephine antoi valaehtoisen todistuksen, jonka mukaan hänen äitinsä Sylvia kertoi kuolinvuoteellaan maatessaan, että hän (Josephine) oli Joseph Smithin tytär. Lisäksi jälkikasvu (eli seksuaalisuus) oli tärkeä teologinen ainesosa Smithin aabrahamilaisessa lupauksessa moniavioisuuden oikeutukseksi. (Ks. LK 132:30-32).
Koska on olemassa suuri määrä todisteita siitä, että Joseph Smithillä oli seksuaalinen suhde vaimoihinsa, ihmetyttää, miksei hänellä ollut usempia jälkeläisiä moniavioisista suhteistaan. Jotkut hänen lapsistaan näyttävät kuitenkin kasvaneen toisennimisinä, kuten Mary Lightner huomautti. Lisäksi hän ei ehkä saanut suurta jälkeläismäärää, koska ei voinut käydä vaimojensa luona säännöllisesti sekä sen vuoksi, että hän usein pakoili lakia, että koska Emma, hänen ensimmäinen vaimonsa, vahti häntä tarkasti. Kaiken lisäksi moniavioisuus oli laitonta. ... Ja viimein: jotkut hänen vaimoistaan olivat samanaikaisesti naimisissa toisten miesten kanssa, joten sellaiset vaimot saivat todennäköisesti lapsia "ensimmäisistä aviomiehistään", joiden kanssa he asuivat säännöllisesti, eivätkä Josephista. Kaikki nämä tekijät rajoittivat hänen lastensa lukumäärää. On kuitenkin selvää, että jotkut hänen moniavioisista vaimoistaan kyllä saivat hänelle lapsia, mikäli voimme luottaa Geroge A. Smithin, Josephine Fisherin ja Elizabeth Lightnerin lausuntoihin. ...
Voidaan vetää se johtopäätös, että vaikka on mahdollista, että Joseph joissakin avioliitoissaan ei ryhtynyt seksuaalisuhteeseen, niin sellaisesta ei ole mitään erityistä tai vakuuttavaa todistetta (paitsi kenties vanhempien vaimojen kohdalla, jos arvioimme niitä mormonien myöhemmän moniavioisuuden mukaan). Ja merkittävän monessa avioliitossa on olemassa todisteita seksuaalisuhteesta. (ss. 12-15).

Hiljattainen tutkimus on tullut siihen tulokseen, että naisen kuukautiskierron aikana on ainoastaan kuusi päivää, jolloin hän voi tulla raskaaksi. Koska nämä päivät on vaikea määrittää tarkasti, on raskautta toivovan parin oltava usein sukupuoliyhdynnässä. Jos pari tekee sen kerran viikossa, niin raskauden mahdollisuus tyypillisen kuukauden aikana on 10%; jokapäiväinen yhdyntä tarjoaa sekin vain 25% mahdollisuuden raskauteen tyypillisenä kuukautena. Lisäksi kolmasosa kaikista raskauksista päättyy keskenmenoon. ... Joseph Smith ei melko varmasti ollut yhdynnässä päivittäin kenenkään kolmen- neljänkymmenen moniavioisen vaimonsa kanssa. Lisäksi malarian vaivaamassa Nauvoossa keskenmenot ja lapsikuolleisuus rajoittivat vielä lisää hänen moniavioisista vaimoistaan hankkimien lasten lukumäärää. On myös otettava huomioon, että hän nai enemmistön vaimoistaan v. 1842 ja 1843, vähemmän kuin vuotta ennen kuolemaansa. Silti, kuten on osoitettu, Mary Elizabeth Lightner sanoi tietävänsä kolmesta Josephin lapsesta, jotka kasvatettiin toisilla nimillä. Näistä kolmesta yksi, Josephine Lyon Fisher, on vakuuttavasti dokumentoitu. (s. 638.)

Sisältö

 1. Mormonism's First Plural Wife? Fanny Alger (Smith Custer)
 2. Wife of Two Martyrs Lucinda Pendleton (Morgan Harris Smith)
 3. "Not Much Else but Sorrow and Affliction" Louisa Beaman (Smith Young)
 4. Nauvoo Polyandry Zina Diantha Huntington (Jacobs Smith Young)
 5. An Apostolic Life Presendia Lathrop Huntington (Buell Smith Kimball)
 6. Levirate Marriage Agnes Moulton Coolbrith (Smith Smith Smith Pickett)
 7. Mother and Daughter Patty Bartlett (Sessions Smith Parry) and Sylvia Porter Sessions (Lyon Smith Kimball Clark)
 8. Miracle Tale Mary Elizabeth Rollins (Lightner Smith Young)
 9. Apostle's Wife Marinda Nancy Johnson (Hyde Smith)
 10. Mother in Israel Elizabeth Davis (Goldsmith Brackenbbury Durfee Smith Lott)
 11. Relief Society Counselor Sarah Maryetta Kingsley (Howe Cleveland Smith Smith)
 12. "Loving Sisters" Delcena Diadamia Johnson (Sherman Smith Babbitt) and Almera Woodward Johnson (Smith Barton)
 13. Childless Mother of Mothers in Israel Eliza Roxcy Snow (Smith Young)
 14. "Great Glory Honner & Eternal Lives" Sarah Ann Whitney (Smith [Kingsbury] Kimball)
 15. "Like a Wanderer" Martha McBride (Knight Smith Kimball)
 16. Gardener's Wife Ruth Daggett Vose (Sayers Smith)
 17. Daughter of the Pagan Prophet Flora Ann Woodward (Smith Gove)
 18. Latter-day Hagar Emily Dow Partridge (Smith Young)
 19. "Everything Looks like Desolation and Lonesome" Eliza Maria Partridge (Smith Lyman)
 20. Proxy Wife Lucy Walker (Smith Kimball)
 21. Dark Sisters Sarah Lawrence (Smith Kimball Mount) and Maria Lawrence (Smith [Young] Babbitt)
 22. Polygamy, Melancholy, Possession Helen Mar Kimball (Smith Whitney)
 23. Seamstress Hannah S. Ells (Smith)
 24. Relief Society Treasurer Elvira Annie Cowles (Holmes Smith)
 25. "Tried in Many Ways" Rhoda Richards (Smith Young)
 26. "Quiet, Unassuming, Faithful" Desdemona Catlin Wadsworth Fullmer (Smith Benson McLane)
 27. Youthful Supplication Olive Grey Frost (Smith Young)
 28. Aunt Melissa Melissa Lott (Smith Bernhisel Willes)
 29. Outline of a Shadow Nancy Maria Winchester (Smith Kimball Arnold)
 30. True Saint Fanny Young (Carr Murray Smith)

Lisätietoa Joseph Smithin vaimoja (lista)

Muuta lukemista

Lisätietoa Mormon Polygamy: A History, Richard S. van Wagoner
Lisätietoa Solemn Covenant: The Mormon Polygamous Passage B. Carmon Hardy

Off-site Tri Comptonin radiohaastattelu syysk. 2002


Kirjailija Todd Compton on tohtori ja opettaja. Hän on toimittanut Hugh Nibleyn kanssa Mormonism and Early Christianity-teoksen, osallistunut The Encyclopedia of Mormonismiin ja Women and Authority: Re-emerging Mormon Feminismiin, sekä julkaissut artikkeleita aikakauslehdissä American Journal of Philology; Dialogue: A Journal of Mormon Thought; Classical Quarterly, ja the Journal of Popular Culture m.m. Hän soittaa sähköviulua ryhmässä Mark Davis Group, joka esiintyy kahviloissa ja musiikkiklubeilla Los Angelesin alueella. Hän on myös apulaisjohtaja Paul, Hastings, Jaofski ja Walkerilla.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-09-18 — 2004-08-06