ArtikkelitMormonijumalan evoluutio

Yhdestä jumalasta moniin jumaliin — iankaikkisesta jumalasta rajalliseen jumalaan

Nykymormonismin opetukset

Nykyään MAP-kirkko opettaa, että Isä Jumala ja hänen Poikansa Jeesus Kristus ovat molemmat ylösnousseita olentoja, joilla on ruumis lihaa ja luuta, kun taas Pyhä Henki on henkipersoona.1 He ovat kolme erillistä Jumalaa, mutta heitä kutsutaan yhdeksi Jumalaksi siinä mielessä, että heidän päämääränsä ovat samat.2 Isä Jumala oli kerran ihminen niin kuin me nyt. Hän kuoli, nousi ylös kuolleista ja kehittyi jumalaksi.3
Onko näin opetettu aina mormonikirkossa sen perustamisesta asti v. 1830 oletetusti Herran ainoana tosi kirkkona?4

Jumalan tuntomerkit

Tutkiessamme, mitä mormonikirkko väittää Jumalan tuntomerkeiksi, tarkastelemme kahta tärkeää eroa. Millä tavalla nämä ominaisuudet ovat muuttuneet sitten kirkon perustamisen 1830?
Onko tärkeää tuntea Jumalan ominaisuudet? Raamatun mukaan on: ks. esim. Joh. 17:3 ja 2 Tess. 1:8.
Vuonna 1835 Joseph Smith myös sanoi, että oli tarpeellista, että henkilöllä oli oikea mielikuva Jumalan luonteesta, täydellisyydestä ja ominaisuuksista, mikäli hän hän halusi uskoa Jumalaan tullakseen pelastetuksi.

2. Huomatkaamme tässä, että kolme asiaa on tarpeellista, jotta kuka tahansa järkevä ja älykäs olento voisi harjoittaa uskoa Jumalaan elääkseen ja pelastuakseen...
4. Toiseksi, oikea tieto hänen luonteestaan, täydellisyyksistään ja ominaisuuksistaan.
LK 1835, Luentoja uskosta 3:2, 4, s. 36

Huhtikuun 1844 yleiskonferenssissa Smith vahvisti tämän lausunnon:

Evankeliumin ensimmäisenä periaatteena on tuntea varmasti Jumalan luonne ja tietää, että me voimme puhua Hänen kanssaan niin kuin ihminen puhuu toisen kanssa...
(Huhtikuu 1844, Profeetta Joseph Smithin opetuksia, Joseph Fielding Smith, s. 344; History of the Church, 6:305; Journal of Discourses 6:3)

Luultavasti useimmat kristityt olisivat samaa mieltä tästä.
Entä voivatko Jumalan ominaisuudet muuttua? Jotkut sanovat niin. Mutta seuraavat jakeet Mormonin kirjassa ja Opin ja liittojen kirjassa kieltävät sen:

 • 2 Nefi 29:7, 9
 • Moroni 7:22, 8:18
 • Mormon 9:9
 • LK 20:12, 17 (huhtikuu 1830)

Näitä käsitellään alla. Samoin Raamatun jakeet, esim.:

 • Mal. 3:6
 • Hepr. 13:8.

Jumalan ominaisuudet

1. Onko Jumala ollut aina olemassa Jumalana?

Mitä Mormonin kirja sanoo:

... minä, Herra teidän Jumalanne ... minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja että minä julistan sanani oman hyväksinäkemiseni mukaan. 2 Nefi 29:7, 9

Sillä katso, Jumala, joka tietää kaikki ja on iankaikkisesta iankaikkiseen ... Sillä minä tiedän, että Jumala ei ole puolueellinen Jumala eikä muuttuvainen olento, vaan hän on muuttumaton hamasta iankaikkisesta hamaan iankaikkiseen. Moroni 7:22; 8:18

Sillä emmekö me lue, että Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti ja ettei hänessä ole muuttuvaista eikä muuttumisen varjoakaan? Mormon 9:9

Oletettu ilmoitus samalta ajalta on samaa mieltä Jumalan muuttumattomuudesta:

... hän on sama Jumala eilen, tänään ja iankaikkisesti. ... Tästä kaikesta me tiedämme, että taivaassa on Jumala, ääretön ja ikuinen, iankaikkisesta iankaikkiseen sama muuttumaton Jumala, joka loi taivaan ja maan sekä kaiken, mitä niissä on; ... Nämä, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ovat yksi Jumala, ääretön ja iankaikkinen, ilman loppua. Amen.
Huhtik. 1830; LK 20:12, 17, 28

Joseph Smith opetti huhtikuun 1844 yleiskonferenssissa, että Isä oli kerran ihminen niin kuin me, ennen kuin hänestä tuli Jumala:

Jumala korotettu ihminen — Palaan taaksepäin aikaan ennen kuin maailmaa oli osoittaakseni, millainen Olento Jumala on. Millainen Olento Jumala oli alussa? ... Jumala oli itse kerran sellainen, kuin me olemme nyt, ja Hän on korotettu ihminen, joka istuu korotettuna valtaistuimella tuolla taivaissa! ... jos näkisitte Hänet tänä päivänä, te näkisitte Hänet ihmisen muotoisena, koko persoonassaan teidän itsenne kaltaisena ... on tarpeen, että käsitämme Jumalan luonteen ja olemuksen sekä sen, miten Hänestä on tullut se mikä Hän on; sillä minä aion kertoa teille, miten Jumalasta tuli Jumala. Me olemme kuvitelleet ja otaksuneet, että Jumala on ollut Jumala koko iankaikkisuuden. Osoitan vääräksi tuon ajatuksen ja poistan verhon, niin että voitte nähdä.
Huhtikuu 1844, Profeetta Joseph Smithin opetuksia ss. 343-4 (Koko puhe ks. King Follett-saarna); History of the Church 6:305) 5

Ei ole mahdollista, että Isä Jumala on kerran ollut kaltaisemme ihminen, joka kuoli ja nousi ylös ja kehittyi jumaluudeksi, ja samaan aikaan olla ollut iankaikkisesti Jumala alusta asti. Molemmat eivät voi olla oikein — nämä käsitykset ovat sataprosenttisesti toistensa vastakohtia.
Huomaa opetusten päivämäärät pohtiessasi näitä ja allaolevia ristiriitoja. Pidä mielessäsi, että Mormonin kirja ja viimeksi lainattu Opin ja liittojen kirjan kohta, jonka mukaan Jumala on iankaikkisesti ollut Jumala, kirjoitettiin kauan ennen kuin Joseph Smith muutti oppejaan vv. 1842-44. Jumalako antaisi omista ominaisuuksistaan näin ristiriitaisia kuvauksia?

Raamattu sanoo myös, että Jumala on ollut Jumala iankaikkisesta iankaikkiseen:

Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Ps. 90:2

Ks. myös 5 Moos 33:27; Ps. 93:2, 103:17, 147:4-5; Hepr. 13:8. Sekä Raamattu että Mormonin kirja opettavat päin vastoin kuin Joseph Smith myöhemmällä kaudellaan, ja mitä nykyinen mormonikirkko opettaa.

2. Onko olemassa vain yksi Jumala?

Mormonin kirjan mukaan on vain yksi Jumala:

Ja kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, jotka ovat yksi Jumala. (Kolmen MK:n silminnäkijän todistuksesta.)

... kaikki viedään ja asetetaan Pojan Kristuksen ja Isän Jumalan ja Pyhän Hengen, yhden Iankaikkisen Jumalan ... Alma 11:44

3 Nefi 11:27, 36; Alma 11:28-29 ja Mormon 7:7 sanovat samaa.

Mormonikirkko ja Joseph Smith sanovat, että on olemassa monia jumalia. V. 1839 Joseph Smith sai kiintoisan ilmoituksen:

tulevaan aikaan, jolloin mitään ei pidätetä, olipa sitten olemassa yksi Jumala tai monta jumalaa, heidät ilmoitetaan.
20.3.1839, LK 121:28

Vuoteen 1844 mennessä Joseph Smith oli muuttanut mielensä ja voi sanoa:

Alussa jumalten Pää kutsui kokoon jumalten neuvoston; ja he kokoontuivat yhteen ja kehittivä [laativat] suunnitelman maailman luomiseksi ja sen kansoittamiseksi.
Huhtikuu 1844, Profeetta Joseph Smithin opetuksia s. 347; History of the Church 6:308

Minä saarnaan monista Jumalista. Olen valinnut tämän tekstin tätä nimenomaista tarkoitusta varten. Haluan julistaa, että aina ja kaikissa seurakunnissa, missä olen saarnannut aiheesta Jumala, olen sanonut Jumalia olevan monta. Vanhimmat ovat saarnanneet sitä viidentoista vuoden ajan.
16.6.1844, Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 366, ks. myös s. 368. 6

... he, se on jumalat, antoivat järjestyksen ja muodon taivaille ja maalle.
Aabraham 4:1; ks. myös 4:2-29

Monijumalaisuutta opetetaan MAP-kirkon oppikirjassa:

Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi: "Profeetan mukaan Isällämme taivaassa oli Isä, ja koska tällainen järjestys on ollut iankaikkisesti, jokaisella Isällä oli Isä." (Pelastuksen oppeja 2:47) ... Presidentti Joseph F. Smith opetti: "Tiedän, että Jumala on olento, jolla on ruumis, jäsenet ja intohimot. ... Ihminen syntyi naisesta; Kristus, Vapahtaja, syntyi naisesta; ja Jumala, Isä, syntyi naisesta." (Church News, 19.9.1936, s.2.)
Search These Commandments, Melkisedekin papeuden henkilökohtainen opiskeluopas, s. 152. © 1984 Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Raamattu sanoo useissa kohdin, että on vain yksi Jumala, ks. esim Jes. 45:5-6, 21, Room. 3:30, 1 Tim. 2:5.

3. Onko Jumala henki vai onko hänellä ruumis lihaa ja luuta?

V. 1830 julkaistu Mormonin kirja sanoo, että Jumala on henki:

Ja silloin Ammon kysyi: Uskotko sinä, että on olemassa Suuri Henki?
Ja hän sanoi: Uskon.
Ja Ammon sanoi: Tämä on Jumala. Ja Ammon kysyi häneltä vielä: Uskotko sinä, että tämä Suuri Henki, joka on Jumala, on luonut kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä?
Ja hän sanoi: Kyllä, minä uskon, että hän on luonut kaiken, mitä maan päällä on, mutta taivaita minä en tunne.
Alma 18:26-29.

Samoin sanovat kohdat Alma 18:4-5 sekä 22:8-11. Huomaa, että kohdan Alma 31:15 jatkossa jakeissa 26-38 profeetta Alma ei korjaa rukouksessaan niitä, jotka sanovat, että Jumala on henki, vaikka muita kohtia korjataan. Puhujia ei korjata missään näissä kohdissa, kun he puhuvat Jumalasta Henkenä tai Suurena Henkenä. Kohdassa Alma 18:26-29 ja 22:8-11 Jumalan profeetoiksi esitellyt sanovat Jumalaa "Suureksi Hengeksi".
Allaolevat lainaukset Mormonin kirjasta opettavat myös, että Jumala on henki. Tässä vaiheessa jotkut mormonit voivat huomauttaa, että "kohdat viittaavat oikeasti Jumalan Poikaan ennen kuin hän tuli maan päälle. Alman kirjan tapahtumat sattuivat ennen kuin Jeesus Kristus syntyi maan päällä. Tuolloin hän olikin henki."
Ensinnä on huomattava, että kohtien Moosia 15:3-5 ja 5. luento uskosta jakeet 1-2 tekevät selväksi, että Isä on henki.
Toiseksi: on oikein sanoa, että ajankohdan pitää oleman ennen Kristuksen syntymää. Mutta Alman ja Moosian kirjat sanovat selvästi, että on vain yksi Jumala, samoin kuin muutkin kohdat Mormonin kirjassa, esim. Alma 11:28-29, 44; Mormon 7:7.
Tämän lisäksi termi Jumala viittaa mormonismissa tavallisesti Isään Jumalaan. (Mormon Doctrine, apostoli Bruce R. McConkie, s. 317). Tämän vuoksi on kohtuullista olettaa, että kaikki lainatut kohdat viittaavat Isään.)

... Isä ja Poika — ja he ovat yksi Jumala, itse taivaan ja maan iankaikkinen Isä. Ja siten liha joutuu Hengen alaiseksi, eli Poika Isän alaiseksi, jotka ovat yksi Jumala... (Moosia 15:3-5)

V. 1835 Opin ja liittojen kirjan painoksessa Joseph Smith sanoi myös, että Isä on henkipersoona, ja tämä on asetettu vastakkain ruumiillisen Pojan kanssa. Pojan persoona on fyysinen:

... Puhumme tässä luennossa Jumaluudesta: tarkoitamme Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. On kaksi persoonaa... He ovat Isä ja Poika: Isä on henkipersoona, kirkastunut ja voimakas: hänessä on kaikki täydellisyys ja täyteys: Poika, joka oli Isän rinnalla, ruumiillinen persoona... Ja hän on Isän ainosyntyinen..., jolla on Isän kanssa sama mieli, joka mieli on Pyhä Henki... Kysymys: Montako persoonaa on Jumaluudessa? Vastaus: Kaksi: Isä ja Poika. (1835 LK, Luentoja uskosta, 5:1-2, ss. 52-53, 1.p.)

Paitsi ylläolevia lainauksia, joissa sanotaan Isä Jumalan olevan henki, ei ole myöskään mitään MAP-kirkon kirjoituksia v:sta 1830 noin vuoteen 1842, joissa olisi vastakkaisia lausuntoja.

Nykyinen mormonikirkko opettaa, että sekä Isällä että Pojalla on ruumis lihaa ja luuta, mutta Pyhä Henki on henkipersoona. LK 130:22

Raamatun mukaan Jumala on henki, esim. Joh. 4:24; Hoos. 11:9; 1 Sam. 15:29, 16:7; 4 Moos. 23:19; Jes. 31:3; Jer. 23:24.

Onko Pyhä Henki "se"?

Mormonin kirja käyttää useissa kohdin sanaa "se" viitatessaan Pyhään Henkeen, esim.:

 • Sillä katso, jälleen minä sanon teille, että jos te astutte tälle tielle ja saatte Pyhän Hengen, se näyttää teille kaiken, mitä teidän on tehtävä. (2 Nefi 32:5)
 • etette enää taistelisi Pyhää Henkeä vastaan, vaan ottaisitte sen vastaan ja ottaisitte Kristuksen nimen päällenne;... (Alma 34:38)
 • Sillä katso, jos sinä kiellät Pyhän Hengen, kun se kerran on saanut sijan sinussa, ja sinä tiedät kieltäväsi sen, niin katso, tämä on synti, joka on anteeksiantamaton... (Alma 39:6)

Vieläpä varhainen ilmoitus Opin ja liittojen kirjassa käyttää sanaa "se":

Sen tähden minä lähetän nyt teille toisen Puolustajan, teille, ystävilleni, asumaan [oik. että se asuisi] teidän sydämessänne, lupauksen Pyhän Hengen, mikä toinen Puolustaja on sama, jonka lupasin opetuslapsilleni, kuten on kirjoitettuna Johanneksen todistuksessa. 27.12.1832, LK 88:3

Kaksi persoonaa

Joseph Smith sanoi siis vuoden 1835 Opin ja liittojen kirjassa, että jumaluuteen kuuluu kaksi persoonaa ja ettei Pyhä Henki kuulu näihin. Tuo 5. luennon selitys kahdesta persoonasta ei ole yksittäinen tapaus. Samaa käsitystä tukee myös kaksi muuta Smithin lausuntoa ensimmäisen näyn kahdessa eri versiossa.

Valon levätessä päälläni minä näin kahden Persoonan [Isän ja Pojan], joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. (Joseph Smith - Historia 1:17)

Tällaisen muodon sai Joseph Smithin kertomus virallisessa Kallisarvoisessa helmessä v. 1838. Toinen versio vuodelta 1835 puhuu myös kahdesta persoonasta:

Valopatsas ilmestyi pääni yläpuolelle ja pysähtyi sitten ylleni ja täytti minut kuvaamattomalla ilolla. Tämän liekkipatsaan keskeen ilmestyi persoona... Pian ilmestyi toinen, ensimmäisen kaltainen persoona; hän sanoi minulle sinun syntisi ovat anteeksiannetut... (Joseph Smithin päiväkirja 1835, Warren Cowderyn kirjaamana, lainattuna Milton V. Backmanin teoksessa Joseph Smith's First Vision, Bookcraft, 1971, 1980, Liite B, s. 159,*.)

Yllälainatun, vuoden 1835 LK:n viitteen loppuosa "joka mieli on Pyhä Henki" on sopusoinnussa Mormonin kirjan kanssa. Siinä Pyhään Henkeen viitataan sanalla "se". Sanakirjan mukaan "se" on persoonaton, ei miespuolinen eikä naispuolinen, tavara, esine, eläin. Kristittyjen mielestä on häpäisevää ja epäkunnioittavaa viitata Pyhään Henkeen sanalla "se".
Yllälainattujen lähteiden perusteella Pyhä Henki on "se". On siis pääteltävä, että Isän ja Pojan yhteinen "mieli" (Pyhä Henki, Holy Spirit) on "se" eikä jumaluuden kolmas persoona. Tämä muuttaa Jumalan ominaisuuksia.

Raamatun mukaan Pyhä Henki (Holy Spirit, Holy Ghost) on "persoona", jolla on henkilökohtaisia ominaisuuksia, ja hän on Jumala, ei "se". Ks. Apt. 5:3-4; Efes. 4:30; Joh. 14:16-17, 26. Raamatussa puhutaan myös kolmesta persoonasta, ei kahdesta. Ks. Matt. 3:16-17, 28:19; Luuk. 3:22; Apt. 20:28; 2 Kor. 13:14; 1 Joh. 5:7.

Lopuksi

  Mormonismi Raamattu
1830-1842 Nyt

Onko Jumala aina ollut Jumala menneisyydessäkin?

Kyllä Ei Kyllä
Onko hän kerran ollut ihminen, joka on kehittynyt Jumalaksi? Ei Kyllä Ei
Onko olemassa vain yksi Jumala? Kyllä Ei Kyllä

Jos mormonikirkon opetukset ovat tosia nyt, niin ne selvästikin olivat vääriä kautena 1830-n. 1842, ja päinvastoin: jos ne olivat tosia silloin, niin ne ovat selvästikin vääriä nyt.
Miten kukaan voi uskoa mormonikirkon olevan Jumalan tosi kirkon, kun ottaa huomioon juuri samaisen kirkon sekavat opit Jumalan ominaisuuksista?

Viitteet

Kaikki tämän artikkelin lainaukset ovat peräisin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon omista julkaisuista ja sen ylimmän johdon hyväksymiä. Näitä lukiessa voi soveltaa Alman sanoja 13:20: "... Katsokaa, kirjoitukset ovat edessänne, jos te niitä vääristelette, se on koituva teidän omaksi tuhoksenne." ja Joseph Smithin sanoja: "... pyhät kirjoitukset sanovat mitä tarkoittavat ja tarkoittavat mitä sanovat ..." (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, koonnut Joseph Fielding Smith, 1976, s. 263).

 1. LK 130:22
 2. Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 368; Articles of Faith, James E. Talmage, p. 41; Mormon Doctrine, Bruce R. McConkie, p. 317
 3. Ks. History of the Church, 6:305; Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 343-4, 373; Achieving a Celestial Marriage, pp. 129-132; Bible Dictionary footnote 3, p. 761.
 4. LK 1:29-30, 1.11.1831; 20:1-2, huhtikuu 1830.
 5. Jotkut mormonit yrittävät kieltää selvät lausunnot Jumalasta pyrkimällä määrittelemään uudelleen sanan "iankaikkinen" merkityksen. Jos Joseph Smith uskoi, että sillä oli jokin toinen merkitys kuin mikä sille sanakirjassa annetaan, niin hänellä oli selvästikin tilaisuus sanoa niin tässä kohdassa. Sen sijaan hän sanoi: "Osoitan vääräksi tuon ajatuksen ja poistan verhon, niin että voitte nähdä." Smith ei pyrkinyt muuttamaan sanan merkitystä. Evankeliumin periaatteet, MAP-kirkon julkaisema teos, antaa myös saman tavallisen sanakirjaselityksen sanalle "iankaikkinen". Ks. (engl.) sivu 376 v. 1992 laitoksessa ja s. 353 v. 1986 ja vanhemmissa laitoksissa.
 6. Smithin on täytynyt unohtaa viisi vuotta aiemmin saamansa ilmoitus: "tulevaan aikaan, jolloin mitään ei pidätetä, olipa sitten olemassa yksi Jumala tai monta jumalaa, heidät ilmoitetaan." 20.3.1839, LK 121:28
 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-10-10 — 2004-08-05