PerustietoaMormonikirkko Suomessa


Lähetystyö Pohjoismaissa alkoi suunnilleen v. 1850 pian sen jälkeen, kun Tanska oli muuttanut perustuslakiaan ja tullut siten vapaammaksi uskontojen suhteen. Muut maat eivät vielä olleet yhtä vapaamielisiä, ja varhaiset lähetyssaarnaajat pitivätkin Tanskaa tukikohtanaan ja yrittivät sieltä käsin levittää mormonievankeliumia Ruotsiin ja Norjaan ja sittemmin Suomeenkin. Vuonna 1861 eräs mormonivanhin matkusti muka liikemiehenä, ei lähetyssaarnaajana Venäjällä ja Suomessa, joka silloin kuului autonomisena osana Venäjään.
Ensimmäiset "myöhempien aikojen pyhät" Suomessa olivat suomalaisia siirtolaisia, jotka oli kastettu Ruotsissa 1870-luvun alkuvuosina. Ruotsalaiset veljekset Carl A. ja John E. Sundström, ensimmäiset lähetyssaarnaajat Suomeen, tulivat Tukholmasta v. 1875. He saarnasivat Vaasassa ja saivat käännynnäisiä v. 1876. Ensimmäisen vuosikymmenen ajan lähetyssaarnaajat työskentelivät ruotsinkielisten keskuudessa, ja he olivat kastaneet 25 käännynnäistä vuoteen 1886 mennessä.
V. 1903 apostoli Francis M. Lyman kahdentoista koorumista kävi Turussa pyhittämässä maan lähetystyötä varten.
Ensimmäisten seurakuntien pysyvyys oli heikkoa. Vasta kun Anders ja Lovis Strömberg kääntyivät mormoniuskoon Luoto-nimisellä paikkakunnalla (Larsmo), saatiin aikaan kunnon seurakunta. Jäsenmäärä Suomessa oli 35 vuonna 1930. Vielä vuonna 1941 pidettiin kirkon kirjoja Luodossa.
V. 1946 lähetettiin Ruotsista seitsemän lähetyssaarnaajaa, joista ensimmäisenä Mark E. Anderson. Seuraavana vuonna kutsuttiin juuriltaan suomalainen Henry E. Matis Suomen lähetyskentän presidentiksi. Jäsenmäärä oli tällöin 129. Matisin seitsemän vuoden palveluksen aikana kirkko sai maassa laillisen aseman (1.7.1948), ja suoritti valtavan mikrofilmaustyön Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirjoista 1948-1955. Mormonin kirja käännettiin ja julkaistiin suomeksi ensi kerran v. 1954 ja Opin ja Liittojen kirja v. 1955.
Vuodesta 1954 suomalaiset lähtivät itsekin tekemään lähetystyötä. Kokoustaloja ryhdyttiin rakentamaan, ja lisää ihmisiä kääntyi uskoon. Vuoteen 1957 mennessä jäseniä oli 904. Ensimmäinen temppelimatka Sveitsiin tehtiin kesäkuussa vuonna 1960.
Helsingin vaarna perustettiin 16.10.1977 ja sen johtajaksi tuli Kari Haikkola. Noina aikoina jäseniä oli jo 3600, ja kymmenen vuotta myöhemmin 4100. [Numerot ovat kirkon, eivät valtion.]
Nykyään Suomessa on kaksikin vaarnaa — Helsingin lisäksi Tampereen vaarna, joka perustettiin 17.4.1983. Helsinkiin on luvassa temppeli, kuten huhtikuussa 2000 pidetyssä yleisvuotiskonferenssissa Salt Lake Cityssä kerrottiin. Maanmurtotilaisuus pidettiin maaliskuun lopussa 2003.
Lähetyssaarnaajat opettavat englantia, pelaavat pesäpalloa ja tekevät kaikenlaista muutakin parantaakseen ihmisten mielikuvaa mormonikirkosta. Suomessa kastetaan suunnilleen parikymmentä uutta käännynnäistä vuosittain. Monet pysyvät aktiivijäseninä vain muutamia kuukausia. Maassa saattaa olla noin 1200 todellisuudessa aktiivista mormonia.

Lisätietoa Tilastotietoja

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-06-02 — 2003-09-15