ArtikkelitKymmenysten pakote


Useimmat ihmiset loukkaantuisivat mihin tahansa järjestöön, joka opettaa, että välttyäkseen kadotukselta on pakollista lahjoittaa asianomaiselle järjestölle omaisuutta.
Näin mormonikirkko kuitenkin opettaa: Kirkkauden asteita on kolme kuolevaisesta olotilasta pois siirtyneitä varten. Asteita kutsutaan nimillä selestinen, terrestrinen ja telestinen. Selestisen kirkkauden valtakunnassa puolestaan on eri asteita. MAP-kirkon johtajat ovat julistaneet, että se, mitä joku tekee ja sanoo tässä elämässä vaikuttaa siihen, minkä näistä valtakunnista henkilö saa osakseen tulevassa elämässä. Kiinnostavaa kyllä, selestisen valtakunnan ylintä astetta alemmat on kaikki kuvattu "kadotukseksi".
Selventääkseni tätä siteeraan mormoniapostoli Bruce McConkien selitystä. McConkie väitti, että pelastuksella on eri asteita, samoin kuin kirouksella on eri asteita. Klikkaa kuvaa, jos haluat nähdä suurennoksen.Sivulla 177 kirjassaan Mormon Doctrine hän väittää, että kirotut ovat "niitä, jotka eivät onnistu saavuttamaan korotuksen korkeimmassa selestisen maailman taivaassa, vaikka he kylläkin saavuttavat selestisen osan yhdessä sen taivaan alemmista tasoista." Hän jatkaa: "Minkä tahansa liiton, evankeliumin, selestisen avioliiton tai muun hylkääminen varmistaa kapinoivalle henkilölle kadotuksen."
Jos toivoo saavuttavansa selestisen valtakunnan tuonpuoleisessa, täytyy noudattaa ns. "selestistä lakia". Kirkon kolmannen presidentin, John Taylorin, sanoin:

"Meille on sanottu, että ellemme kykene pysymään selestisen valtakunnan laissa, emme voi periä selestistä kirkkautta". (Journal of Discourses, Vol. 26, p.133).

Brigham Young, kirkon toinen presidentti, väitti, että jos joku toivoo pääsevänsä selestiseen valtakuntaan, niin

"se vaatii tiukkaa kuuliaisuutta jokaista lain ja opin osaa sekä jokaista Herran ilmoittamaa käskyäkohtaan: lyhyesti sanottuna, se vaatii tiukkaa jokaisen taivaan vaatimuksen noudattamista ihmisten täydelliseksi valmistamiseksi selestisen valtakunnan omistamiseksi ja siitä nauttimiseksi." (Journal of Discourses, Vol. 10, p.286).

On huomattava, että täysien kymmenysten maksu on selestisen lain vaatimus. Mormoniapostoli James E. Talmage on sanonut:

On tärkeää tietää, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on noudattanut tätä vaatimusta historiansa varhaisista ajoista asti — ei siksi, että se oli voimassa muinaisessa Israelissa, eikä siksi, että se oli laki ja tapa Kristuksen ajan juutalaisten keskuudessa, vaan koska sen on nykyajan valtuuden kautta annettu ilmoitus vahvistanut kirkossa.

Talmage lainaa sitten Opin ja Liittojen kirjan kohtaa 119:3-4, jossa sanotaan:

"Ja tämä on oleva kansani kymmenysten alku. Ja sen jälkeen ne, jotka täten ovat maksaneet kymmenykset, maksakoot kymmenennen osan kaikista vuotuisista ansioistansa; ja tämä olkoon heille pysyvä laki iankaikkisesti minun pyhää pappeuttani varten, sanoo Herra." (The Vitality of Mormonism, pp. 207-208)

En kiistele kymmenysten maksamista vastaan sinänsä, hyvin monethan antavat kirkoilleen lahjoituksia. He eivät tee niin välttääkseen kadotuksen, vaan pikemminkin edistääkseen kirkon palvelustyötä. Mormonikirkon jäsenet voivat väittää, että he myös antavat kymmenyksiä vapaaehtoisesti kirkolleen, eivätkä tunne olevansa pakotettuja tekemään niin. Tämä saattaa olla totta; pakotus näkyy kuitenkin kirkon lain kirjaimessa, ei siinä, miten joku yksityishenkilö saattaa kokea lain.
Toinen selestiseen lakiin liittyvä näkökulma liittyy temppelipyhityksen tomitukseen. Voidakseen päästä mormonitemppeliin, on jäsenen ensin saatava temppelisuositus. Se annetaan vain niille, jotka uskollisesti täyttävät monet käskyt, ja näihin kuuluu täysien kymmenysten maksaminen.
Mikäli mormoni ei maksa kymmenyksiään, hän ei voi saada temppelisuositusta. Ellei hän voi saada suositusta, hän ei voi mennä temppeliin. Ellei hän voi mennä temppeliin, hän ei voi päästä selestiseen valtakuntaan; sen vuoksi hän saa itselleen kadotuksen tuonpuoleisessa.
Tästä johtuu, että mikäli mormoni haluaa välttää kadotuksen, on hänen pakko maksaa, haluaa hän sitten tai ei. Tämä on kymmenysten pakkomaksatusta, eikä sellaista lahjoittamista, jota Raamattu kuvailee.

Veljet ja sisaret, maksakaamme kymmenyksemme, että ansaitsisimme perintöosan Jumalan valtakunnassa, ja huomaamme, että kuuliaisuutemme tässä muodossa itse asiassa ostaa meille iankaikkisen perintöosan.
Apostoli Orson Hyde, Salt Lake City, 19.1.1873. Journal of Discourses 15:310

Aiheeseen liittyvää:

Lisätietoa Temppelisuosituspuhuttelun kysymykset

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-11-03 — 2003-08-17