ArtikkelitMormonien suuri lapsiluku

Mistä tuo monilapsisuus alunalkaen on lähtöisin?

Mormoniteologia väittää, että Jumala oli kerran kuolevainen ja eli samankaltaisella planeetalla kuin me nyt. Koska Jumala piti kaikki itsensä yläpuolella olevien jumalien käskyt, hänet "korotettiin" kuolemansa jälkeen selestiseen valtakuntaan — mormonien versioon korkeimmasta taivaasta.
Teologian mukaan "korotetut jumalat" saavat siellä kyvyn fyysiseen lisääntymiseen — he tuottavat "henkilapsia". Alkuperäinen mormoni-idea oli, että näillä jumalilla on monia vaimoja ("selestisiä vaimoja"), joiden kanssa he sukupuolisuhteen avulla tuottavat näitä "henkijälkeläisiä".
Tähän oppiin perustuu mormonien polygamia eli moniavioisuus sellaisena kuin kirkon perustaja Joseph Smith sen muodosteli. Suhteet maan päällä seuraavat mormonitaivaan kaavaa, ja lapset siitetään maan päällä aivan kuin "henkilapset" saavat alkunsa "aikaisemmassa olemassaolossa": todellisen seksuaalisuhteen avulla.
Jumalan ja jumalattaren/jumalattarien "henkilapset" lähetetään sitten alas planeetalle, jolla he syntyvät fyysisesti, elävät, joutuvat koetuksiin ja heille annetaan käskyjä pidettäviksi. Jos he ovat uskollisia, heidän palkkansa, aivan kuin heidän "isä-jumalansa" ennen heitä, on oleva "korotus". Heillä on silloin etuoikeus itse luoda "henkilapsia" ja planeettoja, joita kansoittaa näillä lapsilla. Tämä prosessi toistuu loputtomiin.
Mitä enemmän "henkilapsia" joku jumala tuottaa, sitä suurempi on hänen "selestinen valtakuntansa" oleva. Hänen "suuruutensa" jumalana riippuu osittain hänen jälkeläistensä määrästä.
Jumala ja hänen jumalattarensa (yksikössä tai monikossa) tuottivat aikaisemmassa olemassaolossa tietyn määrän henkilapsia. Näistä osan on määrä syntyä maan päälle fyysisesti, ja näin täytyy tapahtua sinä aikana, kun maa on "fyysinen" planeetta. Kun kaikki nämä lapset ovat syntyneet eikä muita enää ole jonossa, on se merkki lopun lähestymisestä. Tämän idean alkuperä on vanhoissa juutalais-kabbalistisissa uskomuksissa.
Mormonikirkko on oppinsa mukaan Kristuksen alkuperäisen kirkon "palautus" ja "Israelin huone". Mormonit uskovat "Aabrahamin lupaukseen": Jumala lupasi Aabrahamille, että hänen "siemenensä" jatkaisi leviämistään aina ja iankaikkisesti.
Mormonit uskovat siis, että koska he ovat kirjaimellisesti "Israelin huone", niin he ovat velvollisia pitämään "Aabrahamin liiton" ja synnyttämään fyysisesti henkilapsia, jotka odottavat aikaisemmassa olemassaolossa vuoroaan saada kehonsa. He uskovat auttavansa toteuttamaan "Jumalan iankaikkista suunnitelmaa" kun he hankkivat niin monta lasta kuin fyysisesti mahdollista.

Varhaisten mormonien lausuntoja asiasta

Benjamin Johnson oli Joseph Smithin läheinen seuraaja sekä Almera Johnsonin, erään Smithin moniavioisen vaimon veli. Benjamin kirjoitti päiväkirjaansa, mitä Joseph Smith opetti:

Ensimmäinen käsky oli 'lisääntyä' ja profeetta opetti meille, että herruus ja valta suuressa tulevaisuudessa on sen mukainen, kuinka monta 'vaimoa, lasta ja ystävää' perimme täällä ja että meidän suuri tehtävämme maan päällä on järjestää taivaan [ydin] sen mukaan otettavaksemme. Jonka lisääntymiselle ei ole loppua.

Mosiah Hancock, eräs toinen Smithin opetuslapsista, kirjoitti:

Veli Joseph sanoi, että 'Herra on ilmoittanut minulle, että on hänen tahtonsa mukaista, että vanhurskaat miehet ottavat vanhurskaita naisia, niin, monia vaimoja, niin että vanhurskas suku voidaan lähettää maan päälle valmistamaan Vapahtajamme Tuhatvuotisen hallituksen tuloa — sillä Herra pitää valtakuntansa ylhäisiä niin suuressa kunniassa, ettei hän halua heidän tulevan välinpitämättömän kansan kupeista.'

"Välinpitämätön kansa", johon Smith viittaa, on itse asiassa kuka tahansa, joka ei kuulunut mormonikirkkoon eli "Israelin huoneeseen". Ajatuksena tässä on siis juuri se, että mormonien pitäisi synnyttää mahdollisimman monta henkilasta estääkseen heidän syntymisensä "pakanoille" eli ei-mormonien koteihin.
Brigham Young, Smithin seuraaja kirkon johtajana, opetti tätä oppia hyvin selkeästi:

Syntyvyyden ehkäisy — Lukemattomat puhtaat ja pyhät henget odottavat saavansa tabernaakkelin [ruumiin]. Mikä siis on meidän velvollisuutemme? Valmistaa ruumiita heille; ottaa kurssi joka ei aja noita henkiä pahojen perheisiin, joissa heille opetetaan pahuutta, turmelusta ja kaikenlaista rikollisuutta. Jokaisen vanhurskaan miehen ja naisen velvollisuutena on valmistaa ruumis kaikille niille hengille, joille he voivat.
Tässä on syy miksi monivaimoisuuden oppi paljastettiin, niin että ne jalot henget, jotka odottavat ruumiita, voisivat tulla maan päälle.

Brigham Youngin saarnoja, s. 197

Huomaa, että kaikki kolme lainausta tukevat moniavioisuuden harjoittamista tapana "tuoda maan päälle" niin monta "henkeä" kuin mahdollista. Mormonikirkon oli pakko lopettaa se v. 1890 virallisesti, sillä se oli esim. ehtona Utahin territorion valtionoikeuksien saamiselle. Käytäntö jatkui kuitenkin vielä muutamia vuosia sen jälkeenkin. Sanottakoon vielä, ettei moniavioisuus tilastollisten laskelmien mukaan tosiasiallisesti tuota suurempaa lapsimäärää kuin tavalliset kahdenkeskiset avioliitotkaan, vaikka se ensinäkemältä siltä voisi vaikuttaa. Moniavioisuudesta voit lukea lisää esim. Richard van Wagonerin erinomaisesta teoksesta Mormon Polygamy tai Todd Comptonin kirjasta In Sacred Loneliness. Molemmat tekijät ovat itsekin mormoneja.
Monet menneiden vuosien MAP-kirkon presidentit ovat tuominneet keinotekoisen ehkäisyn, koska se on ollut keino rajoittaa lapsilukua pelkkään kahteen tai kolmeen, tai lykätä lastensaamista avioliiton alkuaikoina. Ehkäisy on siis suoranaisesti estänyt henkilapsia saamasta iankaikkisen suunnitelman mukaisesti fyysisiä kehoja maan päällä.
Aiemmin, kun jotkut mormonit tunnustivat käyttävänsä ehkäisyvälineitä, saivat he sapiskaa johtajiltaan, ja heitä pidettiin vähemmän arvoisina kuin ihanteellisia 'uskollisia' mormoneja. Toiset mormonit moittivat ja kiusasivat säännöllisesti mormoninuoria, jotka eivät olleet naimisissa ja hankkimassa lapsia jo 20. ikävuoden molemmin puolin.
Mormoninaisia on kutsuttu 'vauvakoneiksi' tuon käytännön vuoksi; kirkon omistamaa Brigham Young-yliopistoa sanotaan humoristisesti "Suureksi mormoniavioliittomarketiksi lännessä", koska monet nuoret menevät sinne erityisesti tähtäimessään sopiva pari ja mennäkseen nopeasti naimisiin. Oli tapana vitsailla, että tytöt menivät BYU:hun hankkiakseen arvosanan 'rouva'. Toisen vitsin mukaan tytöt, jotka eivät neljän vuoden opiskelun jälkeenkään ole päässeet naimisiin, saavat takaisin lukukausimaksunsa.

Lastenhankinta nykyään vanhempien päätettävissä

Ei kuulu kenellekään kuinka monta lasta jollakin mormoniparilla on, tai milloin he päättävät hankkia ne. Näin sanotaan kirkon johtajien käsikirjassa (1998). Mormoneille, jotka kauan ovat olleet tunnettuja korkeasta syntyvyysluvustaan, kerrotaan myös nyt, että sukupuoliyhdyntä avioliitossa on "jumalallisesti hyväksyttävä" vaikkei suvunjatkaminen olisikaan sen päämääränä. Seksuaalista nautintoa ei siis enää sinänsä pidetä välttämättä "syntinä".
"Päätös siitä, kuinka monta lasta hankitaan ja milloin, on erittäin intiimi ja yksityinen, ja sen pitäisi pysyä parin ja Jumalan välisenä. Kirkon jäsenten ei pidä arvostella toisiaan tässä asiassa," lukee kirkon ohjekirjassa piispakunnille ja vaarnanjohtajille.
Käsikirjan kaksikappaleinen johdanto aiheeseen 'syntyvyydensäännöstely' tuo suuren muutoksen menneisyyteen nähden. "Käsky" tuottaa "tabernaakkeleita" eli ruumiita "henkilapsille" on silti yhä voimassa, joten monet mormonit hankkivat vieläkin useita lapsia — 1900-luvullakin suuret perheet ovat olleet uskon tavaramerkki. Ei ole harvinaista, että mormoniperheissä on 6-7 lasta tai enemmänkin.
Avioliitto ja lasten hankinta ovat yhä keskeisiä teemoja mormonikulttuurissa. Johtajat ovat viime aikoina hiukan löysentäneet asenteitaan ehkäisyä kohtaan, ja jotkut nykymormonit ovat melko kiusaantuneita aiempien johtajien opetusten johdosta.
Mormoneille kerrotaan siis nykyään, että lasten hankinta on parin itsensä päätettävissä, mutta samalla myös, että monilapsisuus on merkki 'uskollisuudesta' ja siitä, että pari pyrkii 'pitämään käskyt'. Heille sanotaan myös, että ne mormonit, jotka hankkivat monta lasta, saavat tulevassa elämässä palkan vaivoistaan.

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-03-26 — 2003-08-17