KirjallisuusMormonien moniavioisuuden historiikki

Richard S. Van Wagoner : Mormon Polygamy: A History, Signature Books, Salt Lake City, 2ed. 1989. ISBN 0-941214-79-6


Mormon PolygamyTässä teoksessa pohditaan mormonien moniavioisuutta puolueettomasti suoraan ja rehelliseen tyyliin. Van Wagoner kuvailee moniavioisuuden historian täydellisesti alusta lähtien (1830) tämän päivän fundamentalisteihin. Eräs kirjan mielenkiintoisimmista puolista on se, että se tutkii myös, miksi on vieläkin ihmisiä, jotka uskovat moniavioisuuden olevan "Jumalan pyhittämä" käytäntö.

Richard Van Wagoner valaisee tässä mormonien moniavioisuuden laajassa yleiskatsauksessa yksityiskohtaisen tarkasti ja objektiivisesti sekä siihen osaa ottaneiden että ulkopuolisten keskuudessa syntynyttä myrskyisää reaktiota. Rehellisellä ja metodisella tavalla hän seuraa alkuperän ja Keski-Lännen sekä myöhemmän Utahin kausien erikoisuuksien sekä v. 1890 jälkeen tehtyjen uusien liittojen jälkiä. Hän piirtää teologisten pönkitysten ja tähän elämäntapaan liittyvien henkilökohtaisten traumojen ääriviivat painottaen erityisesti ensikäden kertomuksia.

Esiin tulee muotokuva, joka ei halvenna eikä liiottele historiallista todisteaineistoa. Hän esittää moniavioisuuden asiayhteydessään tuomitsematta tai puolustelematta, kun aikalaisten kertomuksia käsitellään sympaattisesti kuitenkin tulkiten niitä kriittisesti. Mitään mormonihistorian kautta ei painoteta toisten kustannuksella. Tuloksena on systemaattinen kuva, jota ei löydy erityisten kausien tutkimuksissa tai kansan suussa kulkeneissa toistoissa, jotka vain verhoavat moniavioisuuden todellisuutta.

Tämä kirja kaataa lakoon ne monet olettamukset, joita (Utahin) uskovaiset mormonit pitävät tosina moniavioisuuden syinä, kuten:

 • oli niin paljon naisia jotka muuten eivät olisi päässeet naimisiin
 • vanhoja naisia meni moniavioisiin liittoihin ylläpitosyistä
 • vain ensimmäinen vaimo oli seksuaalisuhteessa mieheensä
 • vain niin pieni prosentti mormoneista harjoitti sitä, ettei moniavioisuudella oikeastaan ollut suurta historiallista tai opillista merkitystä mormonismille.
Myöskin esitetään yksityiskohtaista tietoa niistä hyväksytyistä liitoista, jotka syntyivät moniavioisuuden kieltävän manifestin v. 1890 jälkeen, Smootin kuulustelut, 12 koorumin jäsenten eroaminen sekä John Taylorin pojan (joka oli apostoli) erottaminen.

Kirja näyttää kuinka ne väitteet, joita esitetään kirkon virallisella sivulla Internetissä ovat valheellisia, koska moniavioisuutta ei harjoitettu ainoastaan '1800-luvun toisella puoliskolla' eikä se päättynyt Wilford Woodruffin julistukseen (joka ei ollut ilmestys).

Eräs uskovia jäseniä eniten hämmentävä kirjan osa dokumentoi, kuinka kirkon johtajat ovat harjoittaneet 'valehtelemista Herran asian tähden'. Van Wagoner siteeraa luvussa 17 erästä kirkon johtajaa kun hän toivoo että "yksinkertaista rehellisyyttä" voitaisiin harjoittaa "jonkin rehellisyyttä korkeamman" perinteen sijasta, jonkin, jota ei oikeastaan ole olemassa.

Van Wagoner päättää kirjansa esittämällä entisen moniavioisessa liitossa olleen naisen kertomuksen siitä kuinka hän irtautui entisestä elämästään käyttämällä omia aivojaan eikä luottamalla muihin — erityisesti valta-asemassa oleviin.

Läntisissä Yhdysvaltain valtioissa elää tänä päivänä hajallaan arviolta 30.000 fundamentalistimormonia, joilla yhä on tämä 'periaate' käytössään. Myös he ovat osa Joseph Smithin perintöä ja ovat siksi mukana tässä tutkimuksessa.

Kirjan sisältö

 1. "Kaikkien asioiden palautus"
 2. Kuohuntaa Nauvoossa
 3. "Herran voidellun suojelemista"
 4. Monimiehisyys — koeko?
 5. "Jos mies kihlaa neitseen"
 6. Nauvoo Expositor ja marttyyrius
 7. Veljien seuraaminen
 8. Käytännön julkistaminen
 9. Naiset moniavioisuudessa
 10. "Barbarismin reliikkipari"
 11. "Vankeja Omantunnon tähden"
 12. Tien siloitus kohti osavaltion oikeuksia
 13. Wilford Woodruffin julistus
 14. Woodruffin tulkinta
 15. Julistuksen jälkeinen moniavioisuus
 16. Kirkko julkisuuden valokeilassa — Smootin kuulustelut
 17. Mormonifundamentalismin perustus
 18. Ristiretket periaatetta vastaan
 19. Moniavioiset uutisissa

Richard S. van Wagoner tutkiva audiologi Salt Lake Cityssä. Hän on kirjoittanut myös mormonismiin erittäin vahvasti vaikuttaneesta Sidney Rigdonista: Sidney Rigdon — ylettömän uskonnollisuuden muotokuva sekä ollut toisena toimittajana kirjassa A Book of Mormons. Monta hänen tärkeää historiallista artikkeliaan on ilmestynyt julkaisuissa Dialogue, Sunstone, Utah Historical Quarterly, Utah Holiday ja Brigham Young University Studies.

Van Wagoner on antanut tärkeän panoksen mormonien moniavioisuuden tutkinnalle. ... Tämä asia on jatkuvan historiallisen ja nykyaikaisenkin kiinnostuksen kohteena, ja tämä teos tuo opin ja sen käytännön esille.

Utah Historical Quarterly
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-07-11 — 2002-11-18