ArtikkelitNauvoo Expositor-lehden hävitys


Talo, jossa lehteä painettiinTämä tiilitalo sijaitsi Mulholland-kadulla Nauvoon temppelistä korttelin itäänpäin. Yläkerroksessa oli se lehtipaino, jolla Nauvoo Expositor painettiin. Lehtipainon tuhoaminen pani alkuun sarjan tapahtumia, joiden huipentumana Joseph ja Hyrum Smith lynkattiin Carthagen vankilassa, 20 päivää lehden julkaisun jälkeen.

Miksi lehti painettiin ja kuka sen julkaisi?
Varhain vuonna 1843 Nauvoossa ryhmä kirkon jäseniä, joihin kuului m.m. Joseph Smithin toinen neuvonantaja William Law, yksi Nauvoon vaarnan johtajista sekä useita liikemiehiä ja ammattilaisia, alkoi vastustaa Joseph Smithiä uusien oppien ja käytäntöjen mukaanymppäämisen vuoksi. Ensisijaisia näistä niin kutsutuista epämiellyttävistä periaatteista olivat moniavioisuuden harjoittaminen, ihmisen iankaikkinen kehitys jumaluutta kohti, avioliiton ikuistaminen, temppelipyhitysseremonia (endowmentti) ja teokratia, Jumalan poliittinen kuningaskunta, johon liittyi Viidenkymmenen neuvosto.
Kun nämä miehet oli erotettu kirkosta huhtikuussa 1844, he ostivat lehtipainon ja julkaisivat lehden nimeltä Nauvoo Expositor. Se ehti ilmestyä vain yhden kerran, 7. kesäkuuta 1844. Tässä ainoassa numerossa lehti julisti Joseph Smithin kehittyneen tyranniksi, joka hallitsi Nauvoota vastoin amerikkalaisia periaatteita, joihin sisältyy kirkon ja valtion täydellinen erotus. He kertoivat myös, että Smith oli ympännyt kirkkoon oppeja ja käytäntöjä, jotka olivat kirkon alkuperäisiä oppeja vastaan, erityisesti harjoittamalla salaa moniavioisuutta. Tätä he kutsuivat "huoruudeksi ja inhottavuuksiksi". Mormonijohtajat väittivät näiden syytteiden olevan valhetta, mutta ne olivat totta. He ilmoittivat aikovansa pyrkiä muuttamaan Nauvoon perustuskirjaa siten, että siitä voisi tulla amerikkalaisen demokratian standardien mukaan hallittu kaupunki.
Expositor ilmestyi perjantai-iltapäivänä, ja heti seuraavan aamuna sekä maanantaina kaupunginvaltuusto kokoontui harkitsemaan asiaa. Tällöin Joseph ja Hyrum Smith antoivat väärän todistuksen lehden sisällöstä, sillä sen syytteethän olivat totta eivätkä panettelua, niin kuin Smithit väittivät. Kaupungin perustuskirjan valtuudella he julistivat tämän väärän todistuksen perusteella sanomalehden aiheuttavan yleistä häiriötä. [Kuva]
Joseph Smith oli tietysti raivoissaan, kun hänen poliittiset aikomuksensa, opilliset "uudistuksensa" ja huorittelemisensa oman avioliittonsa ulkopuolella sekä naimattomien että jo entuudestaan naineiden "henkivaimojensa" kanssa näin oli annettu julkisuuteen, ja kiirehti käyttelemään valtaansa hiljentämään totuuden. Nauvoo Expositorin syytökset on hyvin dokumentoitu, vaikka kirkko tietysti painaa sellaiset asiat villaisella. Kirkossa kutsutaan yleisesti Smithin erehtymättömän yksinvaltiaan elkeitä vastustaneiden henkilöiden ryhmää "salaliitoksi". Lakimies, myöhemmin apostoli, Dallin H. Oaks:

Monivaimoisuuden harjoittamisen väitettä tukivat William ja Jane Lawn sekä Austin Cowlesin valaehtoiset todistukset siitä, miten Hyrum Smith oli vuonna 1843 lukenut heille kirjallisen dokumentin, jonka hän sanoi olevan ilmoitusta Jumalalta ja joka hyväksyi tämän käytännön. Todistajien kuvaukset ilmoituksesta olivat hyvin lyhyitä, mutta niiltä osin kuin ne erittelivät sen sisältöä, ne antoivat yleisesti ottaen tarkat kuvaukset osista moniavioisuutta koskevan ilmoitusta, joka myöhemmin julkaistiin kirkon Opin ja liittojen kirjassa.
Utah Law Review, kesä 1965, s. 869

Utah Law Review tuskin on tavallisen suomalaisen rivijäsenen saatavilla. Oaks olisi voinut yrittää julkaista artikkelinsa Ensignissa myös, jolloin koko kirkon jäset ympäri maailman olisivat saaneet tietää asian oikean laidan.
Valtuusto antoi kaupungin pormestarille (joka sattui olemaan Joseph Smith) oikeuden hiljentää tuo kiusankappale. Profeetta antoi ohjeet kaupungin järjestyksenvalvojalle käydä toimeen:

Teitä käsketään täten tuhoamaan lehtipaino, jossa Nauvoo Expositor on painettu, kantaa sanotun kirjapainon ladelma kadulle ja polttamaan kaikki Expositorin kappaleet ... mikäli omistajat tai muut vastustavat teitä täyttäessänne tätä käskyä, hajottakaa talo; ... älkää viivytelkö tämän käskyn täyttämisessä, ja palatkaa sitten sen tehtyänne.

Kaupunginvaltuuston käskyllä
JOSEPH SMITH. Pormestari.

Miehet tekivät työtä käskettyä ja hajottivat lehtipainon, heittivät painokoneen ulos kadulle, missä sitä nuijittiin moukarilla, kantoivat ladelman kadulle ja polttivat vielä myymättömät lehden numerot.
Tällaista lain ylittävää keinoa hiljentää sanomalehti oli käytetty ennenkin Illinoisissa (se ei tosin ollut mikään perinteinen keino), mutta sitä pidettiin liittovaltion perustuslain loukkaamisena, koska omaisuuden tuhoaminen ilman laillista päätöstä on siinä kielletty. Kaupunginvaltuustolla oli ainoastaan valta hiljentää harminsa aiheuttaja kieltämällä uusien numeroiden painaminen, kunnes oikeudenkäyntikuulustelussa päätettäisiin, oliko se todella yleisen häiriön aiheuttaja vai ei. Jopa Dallin H. Oaks on kirjoittanut:

Erityisesti Blackstonen lausunnon ja yllä tarkastellun lain valossa on sanottava, että näiden kolmen näkökohdan yhdistelmä näyttää riittäneen Nauvoon kaupunginvaltuustolle antamaan vahvan sen ajan laillisen perusteen heidän toimessaan luonnehtia Nauvoo Expositorin julkaistut numerot yleiseksi häiriötekijäksi ja tukahduttaessaan ne tuhoamalla ne. ... Osapuoli, joka syyllistyi liioteltuun toimenpiteeseen, oli velvollinen korvaamaan vahingot kärsineelle osapuolelle. ... Vuonna 1844 ei ollut mitään laillista oikeutusta tuhota Expositorin painoa yleisenä häiriöntuottajana. Sen herjaava, provosoiva ja kenties rivo sanankäyttö saattoivat olla julkinen ja yksityinen häiriöntuottaja, mutta paino itse ei ollut pahantekijä, vaan se, miten sitä käytettiin. Sen vuoksi ne, jotka aiheuttivat tai suorittivat sen tuhoamisen, olivat velvollisia korvaamaan tekonsa aiheuttamat rahalliset vahingot.
Utah Law Review, kesä 1965, ss. 890-891

Lehden omistaja matkusti luonnollisesti Carthageen hankkimaan pidätysmääräyksen kaupunginvaltuuston 18 jäsenelle (eipä ihme), ja syytti mormoneja lehdistönvapauden loukkaamisesta. 15 Nauvoon kaupunginvaltuuston jäsentä saapui rauhantuomarin eteen vastaamaan syytöksistä tiistaina, kesäkuun 25 päivänä. Heille määrättiin 500 dollarin takuusumma kullekin oikeudenkäyntiin asti. Takuut maksettiin ja jotkut palasivat Nauvooseen. Myöskin Carthageen matkustaneet Joseph ja Hyrum Smith jäivät sinne keskustelemaan kuvernööri Fordin kanssa. Smithit yrittivät puolustella laitonta tekoa tuomarin edessä.
Heidät pidätettiin syytettynä petoksesta ja mellakoinnista, koska he olivat käyttäneet joitakin Nauvoon legioonan miehiä järjestyksenvalvojan tuhotessa Expositorin painon. Heidät vietiin Carthagen vankilaan sinä iltapäivänä.

Politiikkaa
Eräs tärkeimmistä Joseph Smithin kuolemaan johtaneista tekijöistä oli hänen sekaantumisensa politiikkaan. 15.7.1842 Illinoisin pääkaupungissa Springfieldissä ilmestyvässä Sangamo Journalissa julkaistiin seuraava lausunto:

Otimme mormonit vastaan tässä osavaltiossa niin kuin minkä muun lahkon tahansa. Paljastukset ovat osoittaneet, että tuon kirkon pää ei toimi Jeesuksen Kristuksen maan päälle perustaman puhtaan uskonnon vaikutuksesta, ja että hänen kiihkeänä halunaan on varmistaa itselleen valtiomme vaalien kontrolli.

Illinoisin kuvernöörinä 1842-1846 ollut Thomas Ford selitti samoin:

Mutta kansan raivon suurena syynä oli se, että mormonit olivat useissa aiemmissa vaaleissa äänestäneet yhtenä ryhmänä tehden niin selväksi, ettei maassa voinut kukaan pyrkiä arvoasemaan tai virkaan heidän vaikutuspiirissään ilman heidän hyväksyntäänsä ja ääniään. ... On todella valitettavaa heidän rauhansa tähden, etteivät he jakaudu vaaleissa yksityisten mieltymystensä tai poliittisten periaatteidensa mukaan niin kuin muut ihmiset. Tämä heidän yksi periaatteensa ja käytäntönsä sai vastaansa tappavan vihollisuuden kaikilta virkaanpyrkijöiltä, jotka eivät olleet varmoja tuestaan, kaikilta, jotka eivät olleet menestyneet vaaleissa ja kaikilta, jotka olivat liian ylpeitä liehitelläkseen ystäviään ja yhteyksiään saadakseen vaikutusvaltaa.
History of Illinois siteerattuna kirkon historiassa History of the Church, osa 7, ss.2-3

Joseph Smith myönsi, että mormonit olivat yhteenliittyneitä politiikassa, mutta väitti, että heidät "oli vaino ajanut liittoon vaaleissa". (History of the Church, osa 5, s. 232). Vaikka onkin totta, että mormoneja vainottiin, niin todisteet osoittavat tämän vainon suurelta osin olleen seurausta Joseph Smithin hillittömistä puheista ja toimista. Ks. Mormonism - Shadow or Reality? s. 256. Mormonismin vastustajat syyttivät Joseph Smithiä hänen veljeään Hyrumia politiikan ja jumalallisen ilmoituksen sekoittamisesta. Tässä syytöksessä oli vinha perä, mitä todistavat esim. Joseph Smithin sanomiksi väitetyt sanat kirkon historiassa:

Veli Hyrum kertoi minulle tänä aamuna, että hän on saanut todistuksen, jonka mukaan kansan olisi paras äänestää Hogea; enkä tiedä Hyrumin koskaan sanoneen, että hän olisi saanut ilmoituksen ja sitten se olisi jäänyt toteutumatta. Puhukoon Jumala ja vaietkoon kaikki ihmiset.
History of the Church, vol. 5, p. 526 6.8.1843

Mormonikirjailija Kenneth W. Godfrey pohdiskeli Illinoisin konfliktiin johtaneita syitä:

Mormoniprofeetan vastustus kiihtyi lisää, kun huhuttiin todenmukaisesti, että Viidenkymmenen neuvosto oli asettanut hänet "Israelin suoranaisen huoneen kuninkaaksi". ... Sanomalehdet ja lentolehtiset syyttivät toistuvasti profeetan käyttäytyvän kuin diktaattori, ja paitsi että hänen toimensa olivat maanpetoksellisia, ne myös rikkoivat sitä perusperiaatetta, että kirkon ja valtion ei pidä sekaantua toistensa asioihin. Näin hänen kuninkaaksiasettamisensa vain kiihotti väestöä, ja hänen ennenaikainen kuolemansa tuli vielä väistämättömämmäksi. Profeetan pormestarinominaisuudessa kaupunginvaltuuston suostumuksella annettu käsky tuhota Nauvoo Expositor muodosti välittömän syyn nitistää hänet. ... Ehkä näin jälkikäteen voi sanoa, että sekä mormonit että pakanat olivat osaltaan syyllisiä välilleen kehittyneeseen konfliktiin.
Brigham Young University Studies, talvi 1968, ss. 212-14

Kenneth Godfreyn mukaan Nauvoo Expositoria alkaisi julkaista joukko henkilöitä, jotka vastustivat Joseph Smithin poliittisia päämääriä ja moniavioisuuden harjoittamista. Mormonikirjailija John J. Stewart tiivisti ongelman näin:

He yrittivät järjestää oman kirkkonsa William Lawn toimiessa sen johtajana. He ostivat painokoneen ja julkaisivat Nauvoo Expositor-nimisen sanomalehden, ... Pormestarina Joseph Smith määräsi Expositorin painon hävitettäväksi.
Brigham Young and His Wives, s. 34

Mormonit viittaavat usein Nauvoo Expositoriin pahennusta herättävänä ja viheliäisenä julkaisuna, mutta todellisuudessa se kehotti korkeaan moraaliin ja lain noudattamiseen. Tämä sanomalehti vastusti vahvasti Joseph Smithin "poliittisia juonitteluja".
Mutta mormonijohtajia vaivasi kuitenkin todella se, että Nauvoo Expositor paljasti Joseph Smithin salaisen opetuksen moniavioisuudesta. Valaehtoisessa todistuksessaqan, joka julkaistiin Nauvoo Expositorissa kesäkuun 7. 1844, Austin Cowles syytti:

Loppukesästä 1843 patriarkka Hyrum Smith kertoi korkeassa neuvostossa, jonka jäsen olin, sanomansa mukaan profeetan kautta annetusta jumalallisesta ilmoituksesta; ... lukemansa tekstin mukaan siihen sisältyivät seuraavat opit; 1. henkilöiden sinetöiminen iankaikkisen elämän ajaksi kaikkia syntejä vastaan paitsi viattoman veren vuodattamisesta tai sen hyväksymisestä; 2. monivaimoisuuden oppi, eli neitsyiden naiminen; että "Daavidilla ja Salomolla oli monta vaimoa, eivätkä he kuitenkaan tehneet tässä syntiä paitsi Uurian asiassa."

Mormonijohtajat väittivät, että Austin Cowles oli valehdellut, mutta kahdeksan vuotta Joseph Smithin kuoleman jälkeen he julkaisivat moniavioisuutta koskevan ilmioituksen. Tämä ilmoitus todistaa epäilyksettä, että lausunnot Expositorissa olivat todenmukaisia. Näin onkin selvää, että Expositor tuomittiin Joseph Smithin ja hänen veljensä Hyrumin antamien väärien todistusten perusteella.
Nauvoon kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen tiivistelmässä sanotaan mm. näin:

Pormestari [Joseph Smith] sanoi, että jos hänellä olisi kaupunginvaltuusto, joka oli hänen kanssaan samaa mieltä, niin tuo laitos (viitaten Nauvoo Expositoriin) julistettaisiin yleiseksi häiriöntuottajaksi ennen iltaa. ... Edustaja Stiles sanoi, ... että hän myöntyisi tukahduttamaan kaikki senkaltaiset tulevat julkaisut. Edustaja Hyrum Smithin mielestä paras tapa oli hajottaa paino ja levittää kirjasimet hajalle.
History of the Church, osa 6, ss.441, 445

Nauvoon kaupunginvaltuusto määräsi painon hajotettavaksi.

Valtuusto hyväksyi määräyksen, joka julisti Nauvoo Expositorin yleiseksi häiriötekijäksi ja antoi minulle myös määräyksen tukahduttaa sanottu häiriötekijä. Määräsin välittömästi sheriffin tuhoamaan sen viivyttelemättä. ... Noin klo. 8 illalla sheriffi palasi ja kertoi, että hän oli vienyt painon, ladelman, painetun paperin ja kaluston kadulle ja tuhonnut ne.
History of the Church, osa 6, s. 432, 10.6.1844

Mormonhistorioitsija B.H. Roberts päättelee Expositorin hajotuksesta, että

pormestarin ja kaupunginvaltuuston toimien laillisuus oli tietenkin kyseenalaista, vaikka jotkut yrittivät puolustaa sitä laillisin perustein; mutta on myönnettävä, että sen paremmin näytöt kuin väitteetkään laillisuudesta eivät ole vakuuttavia. Teko on paremmin puolusteltavissa sopivaisuuden tai tarpeellisuuden perustein.
History of the Church, osa 6, s. xxxviii

Mormonikirjailija John J. Stewart kertoo, miten Expositorin tuhon jälkeen

Luopiojulkaisijat kiirehtivät Carthageen vinkuen kuin pistetyt siat, ja menivät tunnetun mormonivihaajan, rauhantuomari Thomas Morrisonin luo nostamaan syytteen Josephin ja seitsemäntoista muun kirkon ja kaupungin virkailijan pidättämiseksi mellakoinnista.
Joseph Smith the Mormon Prophet, s. 220

Charles A. Foster, yksi Expositorin julkaisijoista, kirjoitti seuraavaa 11.6.1844 päivätyssä kirjeessään:

... joukko, joka koostui noin kahdestasadasta miehestä, jotka olivat aseistautuneita musketeilla, miekoilla, pistooleilla, metsästyspuukoilla, moukareilla jne. ja joita avusti useiden satojen kätyrien joukko, alkoi tuhotyön. ... He heittivät painokoneen ja tarvikkeet kadulle ja sytyttivät ne tuleen ja hajottivat moukarilla koneiston ja vahingoittivat rakennusta tuntuvasti.
Warsaw Signal 12.6.1844

Charles A. Fosterin kuvaus Expositorin tuhoamisesta kuulostaa pikemminkin roskasakin järjestämältä kohtaukselta kuin laillisen teon täytäntöönpanolta. Vilate Kimball, Heber C. Kimballin vaimo ja uskollinen mormoni, kuvaili sitä näin:

Kesäkuun 11. Nauvoo oli eilen illalla levottomuuksien näyttämönä. Muutama sata veljistä lähti ulos polttamaan oppositiopuolen lehtipainoa.
Vilate Kimballin kirjeestä sellaisena kuin se julkaistiin teoksessa Life of Heber C. Kimball, s. 350

Mormonkirjailija William E. Berrett sanoi:

Nauvoo Expositorin tuhoaminen 10.6.1844 osoittautui kipinäksi, joka sytytti kaikki opposition kytevät tulet yhdeksi suureksi liekiksi. Se tarjosi kirkosta luopuneiden odottaman tilaisuuden, laillisen syyn saada profeetta ja muut johtajat käsiinsä. Protesti, että "lehdistön vapautta" rikottiin, yhdisti pyhien hajottamista haluavien joukot ehkä paremmin kuin mikään muu olisi voinut tehdä.
The Restored Church, p. 255

Lisätietoa Miten Joseph Smith kuoli?

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-11-07 — 2003-09-18