ArtikkelitMormonismi ja tiede


Silloin tällöin mormonikirkkoa tutkivat ihmiset kysyvät yksinkertaisia ja suoria kysymyksiä siitä, mitä kirkko opettaa suhteessa tieteen näkemyksiin. Ehkäpä tavallisin kysymys liittyy mormonismin opetuksiin evoluutiosta eli kehitysteoriasta ja maan iästä, mutta jotkut kysymykset pyörivät sellaisten myyttien kuin Nooan vedenpaisumuksen ja Baabelin tornin ympärillä.
    Nämä kysymykset ansaitsevat yksinkertaiset ja suorat vastaukset, mutta niihin vastataan usein ristiriitaisella sekoituksella. Sekaannusta aiheuttavat yleensä mormonikirkon sisäiset apologeetat, uskonpuolustajat, jotka mieluummin esittävät kirkon opetukset vääristeltyinä kuin näkevät kirkon (ja itsensä) julkisesti nolossa asemassa.
    Tiede on aikamme ikoni, eikä kukaan halua antaa ulospäin vaikutelmaa, että on ristiriidassa fyysisten todisteiden kanssa. Korjatakseni osan hämmennystä olen valmistanut tämän pienen kokoelman sitaatteja joiltakin mormonismin kunnioitetuimmilta pappisjohtajilta ja pyhistä kirjoituksista. Kokoelma auttaa valaisemaan mormonismin ja tieteen suhdetta toisiinsa.
    Alustavasti kerron, että kasvoin mormonikirkossa ja olin aktiivinen jäsen yli 36 vuoden ajan. Suoritin kaksivuotisen kokoaikaisen lähetystyön Kanadan British Columbiassa, sain arvosanan BYU:n fysiikan laitokselta, avioiduin Mantin mormonitemppelissä ja palvelin kahdessa seurakunnassa vanhinten koorumin johtajana monien muiden kirkon tehtävien muassa.
    Lähdin lopulta mormonikirkosta sen monien tieteen kanssa yhteensovittamattomien ristiriitojen vuoksi. Näin minulla on erityinen mielenkiinto auttaa ihmisiä ymmärtämään mormonismin teologiaa ja sen suhdetta tieteeseen; erityisesti ihmisiä, joilla on tieteellinen tausta ja jotka mahdollisesti tutkivat mormonismia.

Mormonikirkon profeettojen ja näkijöiden lausuntojen merkitys

Suhteellisen pieni ryhmä mormoniapologeettoja väittää härkäpäisesti, että mormonipapiston johtajien monet evoluution vastaiset lausunnot ovat vain "heidän mielipiteitään", ja että niillä on vähäinen vaikutus mormonien enemmistöön. Sen vuoksi valotan sellaisten huomautusten merkitystä ennen kuin hahmotan heidän opetuksiaan evoluutiosta.
    Ne, jotka ovat kiinnostuneet tietämään, mitä mormonit uskovat evoluutiosta, voivat ottaa yhteyttä paikallisiin lähetyssaarnaajiin tai seurakunnan- tai vaarnanjohtajiin. Näyttäkää heille tässä artikkelissa esiintyvät lainaukset, ja kysykää, pitäisivätkö useimmat mormonit näitä lausuntoja vain "mielipiteinä" vai innoitettuina totuuksina pappeusjohtajilta. Useimmat mormonit ovat tarpeeksi rehellisiä selittääkseen tarkkaan miksi ja miten evoluutio on yhteensovittamaton mormonismin kanssa, eivätkä useimmat tee kuin apologeetat eli yksinkertaisesti lakaise maton alle profeettojensa ja apostoliensa lausuntoja.
    Ymmärtääksesi mormonikirkon profeettojen ja näkijöiden tärkeyden, lue Mormonin kirjasta Moosian luku 8, varsinkin jakeet 13-17. Mormonit uskovat, että heidän näkijänsä kautta "kaikki ilmoitetaan". Mormonipresidenttiä, hänen neuvonantajiaan ja kaikkia kahtatoista apostolia kannatetaan kahdesti vuodessa pidettävissä yleiskonferensseissa profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina.
    Muutamia huomattavien mormonijohtajien kommentteja siitä, miten mormonien olisi seurattava profeettojensa, näkijöidensä ja ilmoituksensaajiensa opetuksia:

[Ensimmäinen on ote puheesta, joka on kanonisoitu Opin ja liittojen kirjassa Virallisesta julistuksen v. 1890 jälkeen — suomennoksesta sitä ei löydy — englanninkieliseen laitokseen tämäkin teksti kuuluu. Olen palauttanut koko puuttuvan tekstin Opin ja liittojen kirjaan osaan Virallinen julistus 1.]

Herra ei ole koskaan salliva minun tai kenenkään muun miehen, joka toimii tämän kirkon presidenttinä, johtaa teitä harhaan.
Se ei kuulu ohjelmaan. Se ei ole Jumalan mielessä. Jos minä yrittäisin sitä, Herra panisi minut pois asemastani, ja niin hän panee kenen tahansa muun miehen, joka yrittää johtaa ihmisten lapset harhaan Jumalan oraakkeleilta tai velvollisuuksistaan.
(Presidentti Wilford Woodruff, kirkon 61. puolivuotiskonferenssi, Maanantai, 6.10.1890, Salt Lake City, Utah. Raportoitu kirkon lehdessä Deseret Evening News, 11.10.1890, s. 2.)

Jatkuva ilmoitus ja johto kirkolle tulee kirkon presidentin kautta, eikä hän ole koskaan johtava pyhiä harhaan.
(Ensimmäisen presidenttikunnan 2. neuvonantaja, apostoli James Faust, kirkon yleiskonferenssi, huhtik. 1996).

Seuratkaa johtajianne, jotka on asianmukaisesti asetettu tehtäväänsä ja joita on julkisesti kannatettu, eikä teitä johdeta harhaan.
(Apostoli Boyd K. Packer, yleiskonferenssi, lokak. 1992, Ensign, marrask. 1992).

Haluan antaa teille todistukseni siitä, että Herra ei ole salliva kenenkään miehen johtaa Hänen kirkkoaan harhaan.
(Gordon B. Hinckley, 21.1.1996 pidetty puhe, painettu kirkon lehdessä Ensignissa kesäk. 1996, ss. 2-8. Hinckley on mormonikirkon nykyinen presidentti, profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja.)

Kaikkivaltias Herra johtaa tätä kirkkoa, eikä hän ole koskaan salliva teitä johdettavan harhaan, jos olette tekemässä velvollisuuttanne. Voitte mennä kotiin ja nukkua suloisesti kuin vauva äitinsä käsivarsilla, mitä tulee siihen, että johtajanne johtaisivat teitä harhaan, sillä jos he yrittäisivät sen tehdä, niin Herra lakaisisi heidät nopeasti pois maan päältä." (Brigham Young, Journal of Discourses, Vol. 9, p. 289, 1862.)

Kun profeetta puhuu, väittely on ohi. (Apostoli, neuvonantaja N. Eldon Tanner, Ensign elok. 1979, ss. 2-3)

Istuin tässä tabernaakkelissa joitakin vuosia sitten, kun presidentti Joseph Fielding Smith seisoi tämän puhujakorokkeen ääressä. Oli huhtikuun 1972 yleinen pappeuskokous, viimeinen konferenssi, ennen kuin presidentti Smith poistui keskuudestamme. Hän sanoi: "On yksi asia, joka meidän on pidettävä erityisen selvästi mielessämme. Ei kirkon presidentti eikä Ensimmäinen presidenttikunta, eikä Ensimmäisen presidenttikunnan ja Kahdentoista yhteinen ääni ole koskaan johtava pyhiä harhaan, tai antava maailmalle ohjausta, joka on Herran mieltä ja tahtoa vastaan." (Seitsenkymmen L. Aldin Porter seitsenkymmenten ensimmäisen koorumin presidenttikunnasta, Ensign, marrask. 1994, s. 63)

Seuratkaa johtajianne, jotka on asianmukaisesti asetettu ja joita on julkisesti kannatettu, eikä teitä johdeta harhaan. (Apostoli Boyd K. Packer, yleiskonferenssi lokak. 1992; Ensign, marrask. 1992)

Mormonikirkon opetukset maan ja elämän alkuperästä

Mormonikirkon virallinen oppi maan ja elämän alkuperästä löytyy Kallisarvoisesta helmestä, Mooseksen kirjasta luku 2 ja Aabrahamin kirjasta luku 4. Kallisarvoista helmeä pidetään kirkossa pyhänä kirjana, joka on jumalallista ilmoitusta ja kirkon virallista oppia, jollaisena kirkon jäsenistö johdon ohella sitä kannattaa.
    Moos. 2 oletetaan olevan Jumalan ilmoitusta Joseph Smithille joulukuussa 1830. Se kuvailee, miten Jumala loi maan ja elämän. Aabr. luku 4 toistaa sen vähän muunnellen. Moos. 2 luvun 1. jae kuuluu:

Ja tapahtui, että Herra puhui Moosekselle sanoen: Katso, minä ilmoitan sinulle tästä taivaasta ja tästä maasta; kirjoita sanat, jotka minä puhun. Minä olen Alku ja Loppu, Kaikkivaltias Jumala; Ainosyntyiseni kautta minä nämä loin, alussa minä loin taivaan ja maan, jolla seisot.

Jotkut mormonit väittävät, että tämä luomiskertomus kuvailee "hengellistä" luomista, ja että "hengellisen" luomisen järjestys eroaa fyysisestä luomisesta. Jae 1 tekee kuitenkin selväksi, että kertomus kuvailee luomista, joka koskee sitä fyysistä maata, jolla Mooses seisoi.
    Huomaa, että Kallisarvoiseen helmeen sisältyvän luomiskertomuksen piti oleman suoraa jumalallista ilmoitusta Joseph Smithille. Se kuvailee Jumalan antamaa oppituntia Moosekselle aiheenaan se, miten Moosesta kannattava fyysinen maa luotiin.
    Ei ole yllättävää, että Joseph Smithin luomiskertomus on muunneltu kopio heprealaisten luomismyytistä, joka löytyy Raamatusta. Olen luetellut joitakin tämän virallisen version väittämiä alla.

 1. "Jumala loi ruohon, siementä kantavat kasvit ja hedelmäpuut kolmantena päivänä (Mooses 2:11-13). Sitten hän loi auringon neljäntenä päivänä (Mooses 2:14-19)."
  Ihmettelevätkö mormonit koskaan, miten nämä kasvit tulivat toimeen ilman aurinkoa?
 2. "Jumala loi maapallon ja kuivan maan kolmantena päivänä (Mooses 2:9-13) ja sen jälkeen auringon ja kuun neljäntenä päivänä."
  Parhaiden teorioiden mukaan siitä, miten aurinkokunta muodostui, aurinko oli se, joka syntyi ensin. Planeetat muodostuivat myöhemmin aurinkokunnan kehityksessä vähittäisen kasaantumisprosessin kautta. Joseph Smithin mielikuvitustarinassa on koko maapallo ruohoineen ja hedelmäpuineen, ennen kuin aurinko tehtiin.
  Lisäksi näyttää selvästi siltä, että jumala loi tähdet samana päivänä kuin auringon ja kuun (Mooses 2:16; 3:1, Aabraham 4:16). Parhaat teoriat kuun muodostumisesta kertovat, että se syntyi kun harhaileva pikkuplaneetta törmäsi varhaiseen maapalloon. Tämä tapahtui todennäköisesti ennen kuin elämää oli kehittynyt maan päällä, ja olisi varmasti tappanut kaiken elämän, joka olisi ollut "luotu" epäjärjestyksessä niin kuin Kallisarvoisessa helmessä on kuvattu.
  Ajatus siitä, että tähdet luotiin maapallon jälkeen, on tietenkin hullunkurinen. Parhaiden tieteellisten todisteiden mukaan maa koostuu osaksi raskaista ainesosista, jotka syntyvät ainoastaan supernovissa. Hyvä perusselitys aurinkokunnan, maan ja elämän synnylle löytyy teoksesta The History of Earth, kirj. William K. Hartmann ja Ron Miller.
 3. "Jumala loi vesieläimet, valaat ja linnut viidentenä päivänä (Mooses 2:20-22) ja sitten maaeläimet kuten karjan kuudentena päivänä (Mooses 2:24-31)."
  Evoluutioteorian mukaan linnut kehittyivät maaeläimistä samoin kuin valaat.

Smith toisti luomismyytin Aabrahamin kirjan 4. luvussa. Tässä kertomuksessa hän panee "jumalat" luomaan ruohon ja hedelmäpuut kolmantena "ajanjaksona" ja sitten auringon ja kuun neljäntenä "ajanjaksona" (Aabraham 4:9-19). Taas Smith panee "jumalat" luomaan valaat ja kalat viidentenä "ajanjaksona" lintujen kanssa (Aabraham 4:20-23) ja sitten karjan ja muut maaeläimet kuudentena "ajanjaksona" ihmisen kanssa (Aabraham 4:24-31).
    Ymmärtääksesi selvästi mormoniopin "nuoren maan" kreationistisen luonteen, pohdi selitystä, jonka Joseph Smith antoi Opin ja liittojen kirjan luvussa 77, jakeessa 12, joka sanoo:

Kysymys: Mitä merkitsee pasunoiden ääni, josta puhutaan Ilmestyskirjan kahdeksannessa luvussa?
Vastaus: Se tarkoittaa, että niin kuin Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja päätti työnsä seitsemäntenä päivänä ja pyhitti sen, ja teki myös ihmisen maan tomusta, samoin on myös Herra Jumala seitsemännen vuosituhannen alkaessa pyhittävä maan ja saattava ihmisen pelastuksen päätökseen ja tuomitseva kaiken ja lunastava kaiken, paitsi sitä, mitä hän ei ole alistanut valtaansa, kun hän on merkinnyt kaiken sinetillä, kaiken loppuun asti; ja seitsemän enkelin pasunoihin puhaltaminen merkitsee hänen työnsä valmistamista ja päättämistä seitsemännen vuosituhannen alussa, tien valmistamista ennen hänen tulemisensa aikaa.

Luvun 77 esipuhe väittää:

ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, Hiramissä, Ohiossa, maaliskuussa 1832. (History of the Church 1:253-55.)

Mormonikirkon jäsenet pitävät Opin ja liittojen kirjaa ja Kallisarvoista helmeä pyhinä kirjoituksinaan.

Lausuntoja evoluutiosta

Maailman suuntaukset ja opetukset voivat turmella perheemme, ellemme tiedä, miten käyttää [Mormonin] kirjaa paljastamaan sosialismin, orgaanisen evoluution, rationalismin, humanismin jne. ja taistelemaan niitä vastaan.
(Ezra Taft Benson, A Witness and a Warning, s. 6. Ezra Taft Benson oli kirkon pitkäaikainen apostoli ja ennen kuolemaansa mormonikirkon presidentti, profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja.)

Nämä periaatteet eivät muutu, niin kuin darwinilaisen kehitysteorian kannattajat esittävät, vaan kaikkien elävien olentojen primitiivinen organismi on olemassa samassa muodossa kuin silloin, kun ne ensinnä saivat muotonsa Luojaltaan. On kyllä olemassa muutamia hyvin vähäisiä poikkeuksia kuten esimerkiksi se, että aasi voi sekaantua tamman kanssa ja tuottaa muulin; mutta siihen se päättyy, suvunjatkamisen lakien rikkominen saa kuitin, eivätkä sen toiminnat voi mennä pidemmälle.
(John Taylor, Meditation and the Atonement. John Taylor oli ennen kuolemaansa mormonikirkon presidentti, profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja.)

Jotkut ovat sitä mieltä, että Aadam ei ollut ensimmäinen ihminen tämän maan päällä, ja että alkuperäinen ihmiolento oli kehitystä alemmista luoduista eläimistä. Nämä ovat kuitenkin ihmisten teorioita. Herran sana julistaa, että Aadam oli ensimmäinen kaikista ihmisistä (Mooses 1:34), ja meidän velvollisuutemme on sen vuoksi pitää häntä rotumme [tark. varmaankin lajimme] ensimmäisenä vanhempana. (Tämä lausunto annettiin virallisena julistuksena kirkon kannasta evoluutioon nähden. Sen kirjoittivat miehet kirkon ylimmässä portaassa, Ensimmäisessä presidenttikunnassa, joka silloin koostui seuraavista: Joseph F. Smith, John R. Winder ja Anthon H. Lund. Ks. myös Smith, Man: His Origin and Destiny, ss. 354-355.)

Virallisen mormoniopin mukaan ennen Aadamia ei ollut olemassa kuolemaa, mikä selvästi on evoluutioteorian vastaista. Ks. MAP-kirkon virallista sivua, joka käsittelee asiaa.

Olen etsinyt ja etsin sitä ohjausta ja valaisua, joka tulee Jumalan Pyhältä Hengeltä. Haluan puhua Pyhän Hengen voimalla, niin että sanani olisivat tosia ja viisaita ja oikeita. ... Pelastuksen oppeja ei saada ilmi laboratoriossa tai geologisella kenttäretkellä tai seuraamalla Darwinia ympäri maailman. Ne tulevat ilmoituksen kautta eivätkä mitenkään muuten.
(Vanhin Bruce R. McConkien puhe "The Seven Deadly Heresies" 1.6.1980. McConkieta kannatettiin mormonikirkon apostolina, profeettana, näkijänä ja ilmoituksensaajana.)

Ilmoitetun uskonnon totuuksien ja orgaanisen evoluutioteorian välillä ei ole sopusointua. (Bruce McConkie, Mormon Doctrine, s. 256.)

Evoluutioteoriat olettavat, että kysymyksessä on ollut satoja miljoonia vuosia, ensin maan luomisessa asuttavaksi palloksi ja sitten spontaanisti alkuunlähteneiden yksisoluisten elämänmuotojen kehittymisessä monimutkaisiksi ja monenlaisiksi elämänmuodoiksi, joita nykyään on sen päällä. Meillä on melko nimenomaisia pyhien kirjoitusten osoituksia siitä, että luomisaikakausi kesti suhteellisen lyhyen aikaa. (mt. s. 255)

Ihmisiä ei ollut ennen Aadamia. Mikä tahansa päinvastainen olettamus on vastoin Kaikkivaltiaan koko suunnitelmaa ja järjestelmää, kun hän loi ja kansoitti tämän Maan. (mt. s. 254)

Aadam ja Eeva ja kaikki elämän muodot, sekä eläimet että kasvit, luotiin kuolemattomuudessa; eli kun kaikki elämänmuodot ensin pantiin maan päälle, ne olivat kuolemattomuuden olomuodossa. Maailmassa ei ollut kuolemaa; kuolema tuli lankeemuksen jälkeen. (mt. s. 252)

Ja ellei nyt Aadam olisi rikkonut, hän ei olisi langennut, vaan hän olisi jäänyt Eedenin puutarhaan. Ja kaikki, mikä oli luotu, olisi joutunut jäämään samaan tilaan, missä se oli luomisen jälkeen; ja se olisi jäänyt olemaan ikuisesti, ilman mitään loppua.
(Mormonin kirja, 2 Nefi 2:22)

Eräs viittaus on Ensignin kesäkuun 1993 numerossa. Ensign on mormonikirkon virallinen julkaisu, ja kirkon presidentti käyttää sitä levittääkseen kirkon virallisia oppeja. Siinä on myös "kohottavia" ja yleisluonteisia artikkeleita.
    Sivulla 21 on George R. Hill kolmannen kirjoittama artikkeli. Hill on täysinpalvellut Seitsenkymmenten koorumin jäsen. He ovat kaikki kirkon johtavia auktoriteetteja ja samanvertaisia kahdentoista apostolin kanssa (ks. Opin ja liittojen kirja 107:25-26). Hillin mukaan evoluutio rikkoo termodynamiikan toista lakia (ei pidä paikkaansa, ja luultavasti Hill, joka on kemian tohtori, tietää sen kyllä). Hän ei sano, tapahtuuko kehitystä vai ei, mutta että jos sitä tapahtuu, niin se tapahtuu silloin Jumalan ohjauksesta.
    Toinen hyvä viite on Vanhan testamentin oppikirja 1 Mooseksen kirjasta 2 Samuelin kirjaan. Tätä oppikirjaa käytetään BYU:n Vanhaa testamenttia käsittelevillä oppitunneilla ja muissa mormonien kouluissa [Suom.: itse olen lukenut sitä nuorille aikuisille tarkoitetussa "Instituutissa".] Kirkon koulutusosasto on valmistanut tämän oppikirjan, ja sen julkaisija on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko Salt Lake Cityssä, Utahissa, © 1980, 1981 Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Minulla on BYU:ssa käymältäni uskontoluokalta jäljellä v. 1980 laitos.

Sivulta 34:

Of course, I think those people who hold to the view that man has come up through all these ages from the scum of the sea through billions of years do not believe in Adam. Honestly I do not know how they can, and I am going to show you that they do not. There are some who attempt to do it but they are inconsistent - absolutely inconsistent, because that doctrine is so incompatible, so utterly out of harmony, with the revelations of the Lord that a man just cannot believe in both.

... I say most emphatically, you cannot believe in this theory [of evolution] of the origin of man, and at the same time accept the plan of salvation as set forth by the Lord our God. You must choose the one and reject the other, for they are in direct conflict and there is a gulf separating them which is so great that it cannot be bridged, no matter how much one may try to do so....

... Then Adam, and by that I mean the first man, was not capable of sin. He could not transgress, and by doing so bring death into the world; for, according to this theory [of evolution], death had always been in the world. If, therefore, there was no fall, there was no need of an atonement, hence the coming into the world of the Son of God as the Savior of the world is a contradiction, a thing impossible. Are you prepared to believe such a thing as that?" (Smith, Doctrines of Salvation, 1:141-42).

Sivulla 36 sanotaan:

Tässä ovat tosiasiat; tässä ovat todisteet; tässä siis ovat vahvat syyt uskoa, että elämä syntyi luomisteon kautta. On aika, jolloin jokaisella yksilöllä on tilaisuus saada tietää tosiasiat ja tehdä älykäs valinta. (Coffin, Creation, p. [15]).

Seuraava kohta on saman oppikirjan toisesta, korjatusta painoksesta v. 1981:

In the world another theory of how things began is popularly held and widely taught. This theory, that of organic evolution, was generally developed from the writings of Charles Darwin. It puts forth different ideas concerning how life began and where man came from. In relation to this theory, the following statements should help you understand what the Church teaches about the Creation and the origin of man.
    It is held by some that Adam was not the first man upon this earth, and that the original human being was a development from lower orders of the animal creation. These, however, are the theories of men. The word of the Lord declares that Adam was 'the first man of all men' (Moses 1:34), and we are therefore in duty bound to regard him as the primal parent of our race. It was shown to the brother of Jared that all men were created in the beginning after the image of God; and whether we take this to mean the spirit or the body, or both, it commits us to the same conclusion: Man began life as a human being, in the likeness of our heavenly Father. (First Presidency [Joseph F. Smith, John R. Winder, Anthon H. Lund], as cited in Clark, Messages of the First Presidency, 4:205.)

Any theory that leaves out God as a personal, purposeful Being, and accepts chance as a first cause, cannot be accepted by Latter-day Saints ... That man and the whole of creation came by chance is unthinkable. It is equally unthinkable that if man came into being by the will and power of God, the divine creative power is limited to one process dimly sensed by mortal man." (Widtsoe, Evidences and Reconciliations, 1:155)

I am grateful that in the midst of the confusion of our Father's
children there has been given to the members of this great organization a sure knowledge of the origin of man, that we came from the spirit world where our spirits were begotten by our Father in heaven, that he formed our first parents from the dust of the earth, and that their spirits were placed in their bodies, and that man came, not as some have believed, not as some have preferred to believe, from some of the lower walks of life, but our ancestors were those beings who lived in the courts of heaven. We came not from some menial order of life, but our ancestor is God our heavenly Father. (George Albert Smith, in Conference Report, Oct. 1925, p. 33.)

Of course, I think those people who hold to the view that man has come up through all these ages from the scum of the sea through billions of years do not believe in Adam. Honestly I do not know how they can, and I am going to show you that they do not. There are some who attempt to do it but they are inconsistent - absolutely inconsistent, because that doctrine is so incompatible, so utterly out of harmony, with the revelations of the Lord that a man just cannot believe in both.
    ... I say most emphatically, you cannot believe in this theory of the origin of man, and at the same time accept the plan of salvation as set forth by the Lord our God. You must choose the one and reject the other, for they are in direct conflict and there is a gulf separating them which is so great that it cannot be bridged, no matter how much one may try to do so....
    ... Then Adam, and by that I mean the first man, was not capable of sin. He could not transgress, and by doing so bring death into the world; for according to this theory, death had always been in the world. If, therefore, there was no fall, there was no need of an atonement, hence the coming into the world of the Son of God as the Savior of the world is a contradiction, a thing impossible. Are you prepared to believe such a thing as that? (Smith, Doctrines of Salvation, 1:141-42.)

The next quotations were taken from pages 35 and 36.

(Note: ... I highly recommend that anyone interested in knowing the Mormon Church's position on evolution get a copy of the student manual and read the entire lesson. The quotes below are mostly
secondary quotes in the lesson manual, taken from Coffin's books on creation and evolution.)

In the world another theory of how things began is popularly held and widely taught. This theory, that of organic evolution, was generally developed from the writings of Charles Darwin. It puts forth different ideas concerning how life began and where man came from. In relation to this theory, the following statements should help you understand what the Church teaches about the Creation and the origin of man. ....
    Anyone interested in truth must seriously consider these points. The challenge they present to the theory of evolution has led many intelligent and honest men of science now living to reevaluate their beliefs about the origin of life. (Coffin, Creation: The Evidence from Science, p [1].) ....

Another scientist, impressed with the odds against the chance formation of proteins, has expressed his opinion as follows: 'The chance that these five elements [carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur] may come together to form the molecule, the quantity of matter that must be continually shaken up, and the length of time necessary to finish the task, can all be calculated. A Swiss mathematician, Charles Eugene Guye, has made the computation and finds that the odds against such an occurrence are 10^160 to 1, or only one chance in 10^160; that is, 10 multiplied by itself 160 times, a number far too large to be expressed in words. The amount of matter to be shaken together to produce a single molecule of protein would be millions of times greater than that in the whole universe. For it to occur on the earth alone would require many, almost endless billions (10^243) of years.' [Frank, Allen, "The Origin of the World - by Chance or Design?" in John Clover Monsma, ed., The Evidence of God in an Expanding Universe, p. 23.] (Coffin, Creation, pp [3-4].) ....

What you have read so far is not new. This problem has been known at least since the time of Charles Darwin. If progressive evolution from simple to complex is correct, the ancestors to these full-blown living creatures in the Cambrian should be found; but they have not been found and there is little prospect of their every being found. ....

On the basis of the facts alone, on the basis of what is actually in the earth, the theory of a sudden creative act in which the major forms of life were established fits best. (Coffin, Creation, pp [5-6].) ....

..'Here are the facts; here are the evidences; here, then, are the sound reasons for believing life originated through a creative act. It is time that each individual has the opportunity to know the facts and to make an intelligent choice. (Coffin, Creation, p. [15].)

Now in conclusion: It is my conviction that to the degree the theory of evolution asserts that man is the product of an evolutionary process, the offspring of animals- it is false! What application the evolutionary theory has to animals gives me no concern. That is another question entirely, one to be pursued by science. But remember, the scriptures speak of the spirit in animals and other living things, and of each multiplying after its own kind (D&C 77:2; 2 Nephi 2:22; Moses 3:9; Abraham 4:11-12, 24).

And I am sorry to say, the so-called theistic evolution, the theory that God used an evolutionary process to prepare a physical body for the spirit of man, is equally false. I say I am sorry because I know it is a view commonly held by good and thoughtful people who search for an acceptable resolution to an apparent conflict between the theory of evolution and the doctrines of the gospel. (Vanhin Boyd K. Packer, The Law and the Light.)

In addition to these quotations I've provided, there is a vast infobase of LDS articles on the evils of evolution. You can search this data base using the phrase "organic evolution".
    You might also enjoy reading the book Using the Book of Mormon to Combat Falsehoods in Organic Evolution, by Clark A. Peterson. This book provides some good reference material to statements by Mormon General Authorities, showing how the theory of evolution is inconsistent with Mormon doctrine.

Mormonien pyhät kirjoitukset englanniksi löydät kirkon omistaman kustannusyhtiön sivuilta:

Varmemmaksi vakuudeksi vielä pari linkkiä kirkon omalle viralliselle sivulle:

Duwayne Anderson

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-12-19 — 2004-05-24