Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikka > Keskustelut6 : Jäsenyys valtakunnassa


Periaate 6.1 Jeesuksen Kristuksen roolit pelastussuunnitelmassa

Jeesus Kristus on Luoja
Me uskomme Jeesukseen Kristukseen monista syistä. Hän on luoja. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Moosia 3:8.) Hän loi maan ja kaiken maan päällä Isänsä ohjauksen alaisena. Hän antoi meille kaiken mitä meillä on.

Hän on meidän Lunastajamme ja Vapahtajamme
Hän on meidän Lunastajamme ja Vapahtajamme. Hänen uhrinsa kautta me voimme palata asumaan hänen ja Isämme luona.

Hän on meidän Tuomarimme
Jeesus Kristus on oleva Tuomarimme. Kun kuolevainen elämämme on ohi, hän on tuomitseva meidät meidän tekojemme ja halujemme mukaan. Hän on välimiehemme Isän edessä.

Periaate 6.2 Korotus Kristuksen ja hänen kirkkonsa kautta

Korotus on Jumalan suurin lahja
Käyntiemme aikana olemme painottaneet sitä, että meidän on ponnisteltava tullaksemme enemmän taivaallisen Isämme kaltaisiksi. Meidän on pyrittävä tulemaan kelvollisiksi palaamaan hänen luokseen. Isämme luona asumisen etuoikeus on hänen suurin lahjansa meille. Sanomme tätä lahjaa korotukseksi, iankaikkiseksi elämäksi tai pelastukseksi. Se annetaan niille, jotka ovat kelvollisia ja jotka ovat valmistautuneet siihen tämän elämän aikana. Tullaksemme kelvollisiksi korotukseen meidät on lunastettava hengellisestä kuolemasta Kristuksen sovituksen kautta.

Kuolemattomuus annetaan kaikille ihmisille
Korotus on kuolemattomuuden lahjaa suurempi. Saavutamme kuolemattomuuden koska Kristus voitti fyysisen kuoleman ylösnousemuksensa kautta. Kuolemattomuus on ilmainen lahja kaikille ihmisille ovatpa he sitten vanhurskaita tai pahoja. Jokainen meistä elää uudelleen tämän elämän jälkeen.

Korotus Kristuksen kautta
Kristuksen sovitus poistaa polultamme kaikki esteet, jos otamme hänet vastaan ja seuraamme hänen täydellistä esimerkkiään. Voimme näin tulla Isän luo ja saada korotuksen lahjan ainoastaan Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Joh. 14:6.)

Kirkko auttaa meitä kehittymään
Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenyyden kautta me voimme saada korotukseen kehittymiseen tarvitsemiamme toimituksia, hengellistä ohjausta ja yhteenkuuluvaisuutta.

Periaate 6.3 Kirkon tehtävä: pyhien täydellistäminen

Lähesty Kristusta antamalla kastaa itsesi
Tarkoituksemme on ollut kehottaa sinua tulemaan Kristuksen tykö antamalla kastaa itsesi hänen kirkkoonsa. Kirkko on järjestetty auttamaan kaikkia taivaallisen Isämme lapsia saamaan iankaikkisen elämän.

Teemme työtä toisten pelastuksen hyväksi
(Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Mooses 1:39.) Kirkon jäseninä meillä on etuoikeus auttaa Herraa hankkimaan iankaikkisen elämän hänen lapsilleen. Tämä työ sisältää kolme tehtävää:

Ensimmäinen tehtävä: pyhien täydelliseksi tekeminen
Ensinnäkin teemme työtä tehdäksemme pyhät täydellisiksi. (Kun pyhät kirjoitukset puhuvat pyhistä, ne viittaavat sellaisiin, jotka ovat ottaneet vastaan Kristuksen antamalla kastaa itsensä hänen kirkkonsa jäseniksi.) Jeesuksen Kristuksen kirkon kautta jokainen jäsen saa suurta voimaa ja monia tilaisuuksia palvella muita. Tällä tavoin kirkko auttaa meitä oppimaan ja kasvamaan kohti täydellisyyttä.

Saamme totuutta ja innoitettua ohjausta
Kirkossa me saamme jatkuvaa ohjausta Herran valitsemilta innoitetuilta johtajilta. Näiden johtajien kautta Herra puhuu meille ja varmistaa, että opetetaan Jeesuksen Kristuksen tosi evankeliumia.

Saamme evankeliumin toimituksia
Kirkossa annamme ja otamme vastaan evankeliumin toimituksia. Niiden kautta teemme tärkeitä liittoja Jumalan kanssa. Nämä toimitukset sallivat meidän puhdistautuvan synneistämme ja epätäydellisyyksistämme. Ne mahdollistavat sen, että voimme nauttia Pyhän Hengen toveruudesta.

Saamme yhteenkuuluvaisuutta ja voimaa
Kun jäsenet toimivat kirkossa aktiivisesti, he kasvavat opettamalla, vahvistamalla ja palvelemalla toisiaan. Kirkon seurakunnilla ei ole kokoaikaista ammattilaispapistoa. Niinpä kaikki jäsenet opettavat toisilleen evankeliumia ja keventävät toistensa taakkoja. Nämä tilaisuudet palvelemiseen ovat suurten siunausten lähteenä.

Periaate 6.4 Kirkon tehtävä: Evankeliumin julistaminen

Julistamme evankeliumia muille
Toinen tapa, jolla teemme työtä muiden pelastukseksi, on julistaa evankeliumia niille, jotka eivät vielä ole saaneet kuulla sitä. Kun otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, me otamme myös päällemme vastuun jakaa sen muiden kanssa. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta LK 88:81.) Kirkon jäsenenä haluat jakaa saamasi siunaukset ystäviesi ja sukulaistesi kanssa. Esimerkin ja ystävyyden kautta he näkevät miten evankeliumi tuo iloa elämääsi.

Meidän tulee kehottaa ystäviämme oppimaan lisää
Elämäsi on oleva ystävillesi osoitus niistä suurista siunauksista, joita evankeliumi antaa. Sinun tulee auttaa heitä kehittämään haluaan oppia lisää kirkosta. Sinun tulee sitten kutsua ystäviäsi puhumaan lähetyssaarnaajien kanssa.

Periaate 6.5 Kirkon tehtävä: Kuolleiden lunastaminen

Voimme suorittaa temppelitoimituksia
Kolmas tapa, jolla teemme työtä muiden pelastukseksi, on suorittaa pyhiä toimituksia temppeleissä. Ensin saamme itse nämä toimitukset. Sitten voimme suorittaa samoja toimituksia niiden puolesta, jotka eivät saaneet evankeliumia tässä elämässä.

Voimme tehdä sukututkimusta
Esi-isistäsi voit saada tietää sukututkimuksen kautta. Kirkon jäsenenä voit sitten suorittaa kasteet ja muut tarpeelliset toimitukset kuolleiden puolesta. Eräs näistä tärkeistä toimituksista on iankaikkinen avioliitto, mikä tekee meille mahdolliseksi iankaikkisen yhdessäolon perheinä.

Meidän täytyy olla kelvollisia mennäksemme temppeliin
Koska temppelit ovat pyhiä, korkeat vanhurskauden vaatimukset täyttävät kirkon jäsenet voivat mennä sisään. Piispasi voi puhua kanssasi temppeliin menosta sitten kun olet ollut jäsen vähintään vuoden ajan. Hän tekee sinulle kysymyksiä varmistaakseen, että täytät vaatimukset. Sitten voit saada pyhät toimitukset itsellesi ja myös suorittaa niitä kuolleiden puolesta.

Periaate 6.6 Suora ja kaita polku

Voimme seurata polkua täydellisyyteen
Kun sinut kastetaan (päivämäärä), olet astunut polulle, joka johtaa täydellisyyteen ja iankaikkiseen elämään Isämme luona taivaassa. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta 2 Nefi 31:17-21.) Tämän polun seuraaminen loppuun saakka vaatii suurta uskoa ja ponnistuksia. Mutta loppuun saakka kestäminen tuo myös iloa ja rauhaa. Voit tietää eläväsi tavalla, joka miellyttää taivaallista Isääsi.

Tule Kristuksen tykö kasteen kautta
Pyhä Henki on auttava sinua seuraamaan suoraa ja kaitaa polkua. Olet oleva kelvollinen saamaan Pyhän Hengen opastusta elämässäsi, jos

  • teet parannuksen synneistäsi
  • annat kastaa itsesi
  • saat Pyhän Hengen lahjan
  • pidät käskyt
  • palvelet kirkossa.

Sitoumuskehotus: Ota osaa kirkon toimintaan
Otatko kasteesi jälkeen aktiivisesti osaa kirkon tehtävän täyttämisessä pyhien täydellistämiseksi, evankeliumin julistamisessa ja kuolleiden lunastuksessa?

Edellinen 5

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25