KirjallisuusWilliam E. McLellinin päiväkirjat 1831-36

Kirj. Jan Shipps ja John Welch

The Journals of William E. McLellin 1831-1836
ISBN 0-84252-316-2

The Journals of William E. McLellinOpettaja William E. McLellin (1806-1883) on ollut mormonihistorioitsijoille mysteeri vuosikausia. McLellin liittyi kirkkoon Missourissa elokuussa 1831. Hänet erotettiin seuraavana vuonna, mutta hän palasi myöhemmin. Hän palveli lähetyssaarnaajana Hyrum Smithin, Samuel Smithin, Parley Prattin ja muiden kanssa. Hänet asetettiin apostoliksi v. 1835 ja hän oli Kahdentoista apostolin koorumin jäsen kunnes taas lähti kirkosta v. 1838.

Seeds of doubt and difficulty were already evident in his brief period of excommunication in 1832 and in various points of tension and later conflict with Church leaders.

In the early 1980s, the fabled McLellin journals were reportedly located by the infamous document forger, Mark Hofmann. Little did anyone know that they were soon to be found in the holdings of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, which had acquired the journals in 1908.

These six detailed and fascinating journals, written from 1831 to 1836 during McLellin's most faithful years, now shed new light on the nature of early Mormon worship and doctrine, as well as on religious attitudes in America in the 1830s. They document his daily travels, meetings, preachings, healings, sufferings, and feelings. They offer many clues toward solving the mystery of McLellin in early Mormon history.

McLellin kuoli Independencesessä, Missourissa v. 1883.

BYU Studies kirjoittaa:

Nämä hyvin varhaiset mormonipäiväkirjat tuovat esiin uutta tietoa William E. McLellinistä, yhdestä Kahdentoista koorumin alkuperäisjäsenestä ja pitkäaikaisesta mysteeristä mormonihistoriaa tutkiville. Milloinkaan aiemmin emme ole voineet saada tietää niin paljon jonkun rivijäsenen dynaamisesta uskosta ja kristillisestä jumalanpalveluksesta kirkon ensimmäisinä kuutena vuotena.

1980-luvulla kerrottiin pahamaineisen väärentäjän, Mark Hofmannin, paikantaneen paljonpuhutut McLellinin päiväkirjat. Myöhemmin ne itse asiassa löydettiin kirkon omista kokoelmista. Kirkko oli hankkinut ne v. 1908. Näiden kuuden päiväkirjan koko teksti valaisee 1830-luvun amerikkalaisen uskonnollista asennoitumista.

Kirja sai Mormonihistorialliselta seuralta Steven F. Christensenin palkinnon parhaana dokumentointina sekä RLDS-kirkon John Whitmerin Historiallisen seuran palkinnon.

Sisältö

Foreword by Laurel Thatcher Ulrich

Editor's Preface

Part I: Introduction

Another Side of Early Mormonism, Jan Shipps
The Acts of the Apostle William E. McLellin, John W. Welch

Part II: The Manuscripts of William E. McLellin (1831-36)

Journal I, July 18, 1831-November 20, 1831
Journal II, November 16, 1831-February 25, 1832
Letter to Relatives, August 4, 1832
Journal III, January 28, 1833-May 24, 1833
Journal IV, July 9, 1834-April 17, 1835
Journal V, May 4, 1835-September 3, 1835
Journal VI, April 9, 1836-June 7, 1836
Letter to Apostles, January 24, 1837
Doctrine and Covenants Sections 22 (RLDS 20), 45, 65, and 66

Part III: Supplemental Resources

Richard E. Turley Jr. "The Provenance of William E. McLellin's Journals"
William G. Hartley "The McLellin Diaries and Early Mormon History: Contributions and Questions"
Larry C. Porter "The Odyssey of William Earl McLellin: Man of Diversity, 1806-83"
M. Teresa Baer "Charting the Missionary Work of William E. McLellin, A Content Analysis"

Appendix I: Articles in Early LDS Periodicals on Subjects of Preaching in McLellin's Journals
Appendix II: Other Early Mormon Missionary Journals and Accounts
Appendix III: Baptism Register

Biographical Register; Gazetteer; Scripture Index; Subject Index

Erään kirjan lukijan kommentti:

Mahdoinko kertoa eräästä tänä vuonna lukemastani hienosta kirjasta, William McLellinin päiväkirjoista. Sen ovat toimittaneet Jan Shipps (historiantuntija, ei-mormoni) ja John Welch (eräs MAP-kirkon uskonpuolustajista). Kirjaa on hyvä lukea. En voinut laskea sitä käsistäni.

Tässä teoksessa kerrotaan, miten eräs mies vedetään mukaan, hän antaa kaikkensa, ja lähtee sitten tuhansista eri syistä. Parley Prattin kirjoitukset vahvistavat kirjan tiedot.

McLellinin päiväkirja kertoo, miten hänet erotettiin kun hän oli lähetystyössä. Hän ei tiennyt erotuksestaan ja toi yhä käännynnäisiä kirkkoon. Joseph Smith erotti hänet ilmoittamatta asiasta kenellekään. Nähtävästi McLellin nai naisen, jonka Joseph halusi itselleen. Kuultuaan, että William avioitui hänen kanssaan, Joseph erotti hänet.

Kun muut apostolit kuulivat asiasta, he eivät ottaneet sitä uskoakseen ja sanoivat Joseph Smithille, että hän teki väärin. Tarpeetonta sanoa, että William pääsi takaisin armoihin. Kun William palasi, hän ei edes tajunnut, että jotakin oli tapahtunut.


William E. McLellin Monument and Commemoration
Speaker, Jan Shipps

William E. McLellinNationally known historian Jan Shipps was the featured speaker as the Missouri Mormon Frontier Foundation unveiled a commemorative monument near the grave site of William E. McLellin, at the Woodlawn Cemetery, Independence, Missouri, on Sunday, 29 September 1996, at 2:00 p.m.

Lettering on the monument reads:

William Earl McLellin
Born in Smith Co. Tenn. January 18, 1806
Died in Independence, Mo. March 14, 1883
Baptized by Hyrum Smith in 1831 Jackson County, Missouri
Served on missions with Hyrum and Samuel Smith and Parley P. Pratt
Ordained one of the original twelve Latter Day Saint apostles 1835
Erected by Missouri Mormon Frontier Foundation 1996

Interest in William E. McLellin, has increased dramatically as a result of the identification and publication of McLellin's missionary journals by Jan Shipps and John Welch, The Journals of William E. McLellin.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-10-18 — 2004-05-23