KirjallisuusHerran huone

Tutkielma muinaisista ja nykyisistä pyhäköistä. Apostoli James E. Talmage 1912. Painettu Länsi-Saksassa 1975. Liitteet on Talmagen jälkeen kirjoittanut William James Mortimer.

Esipuhe

Nykypäivän lukuisten lahkojen ja kirkkokuntien joukosta myöhempien aikojen pyhät erottuvat temppelien rakentajina. Tässä suhteessa he muistuttavat muinaista Israelia. Ei ole hämmästyttävää, että tätä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon erikoisuutta kohtaan osoitetaan suurta ja laajaa kiinnostusta ja että jatkuvasti esitetään kysymyksiä tämän suuren työn tarkoituksesta ja vaikuttimesta sekä näissä nykyisissä Herran huoneissa suoritettavien toimitusten luonteesta. Tämän kirjan tarkoituksena on vastata muutamiin näistä kysymyksistä ja antaa vilpittömille kysyjille luotettavia tietoja temppelipalvelusta koskevasta opista ja käytännöstä.

Helpottaaksemme nykyisen temppelinrakennustoiminnan vertaamista aikaisempaan olemme käsitelleet lyhyesti myös aikaisempien armotalouksien pyhäkköjä. Kaikki voivat tietosanakirjoista, Raamatun sanakirjoista ja erikoisteoksista saada yksityiskohtaisia tietoja muinaisista temppeleistä ja muista vastaavanlaisista pyhäköistä, kun taas nykyisistä temppeleistä ja niissä toimitettavasta pyhästä palveluksesta on julkaistu erikseen varsin vähän. Kirkkomme virallinen historia (History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) sisältää aiheestamme runsaasti tietoja, mutta ne ovat hajallaan useassa eri niteessä ja vain suhteellisen harvat voivat niihin tutustua.

Olen saanut tässä hankkeessani runsaasti tukea ja apua useiden temppelien virkailijoilta, kirkon historioitsijalta ja hänen apulaisiltaan, kirkon johtavilta auktoriteeteilta sekä monilta muiltaa. Kiitän kunnioittavasti kaikkia, jotka ovat auttaneet tässä miellyttävässä tehtävässä.

James E. Talmage
Salt Lake City, Utah
21. pnä syyskuuta 1912

Sisältö

 1. Katsaus käsiteltävään aiheeseen
 2. Aikaisempien armotalouksien pyhäköt
 3. Temppelien tarpeellisuus nykyisessä armotaloudessa
 4. Nykyiset temppelitoimitukset
 5. Nykypäivän temppeleitä — Kirtlandin ja Nauvoon temppelit
 6. Suuri temppeli Salt Lake Cityssä — Historiaa
 7. Suuri temppeli Salt Lake Cityssä — Ulkokuva
 8. Suuri temppeli Salt Lake Cityssä — Sisäkuva
 9. Temppelikortteli
 10. Utahin muut temppelit
 11. Loppusanat

Liite 1 Suuri temppeli Salt Lake Cityssä — Sisäkuva
Liite 2 Temppelikortteli
Liite 3 Kirkon muut temppelit

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-05-01 — 2002-11-22