Opin ja Liittojen kirja

Luku 76


NÄKY, joka annettiin presidentti Joseph Smithille, profeetalle, ja Sidney Rigdonille Hiramissä, Ohiossa, 16. helmikuuta 1832. Esipuheeksi tälle muistiin merkitsemälleen näylle profeetta kirjoitti: "Useista ilmoituksista, jotka oli saatu, kävi ilmi, että monia ihmisen pelastusta koskevia tärkeitä seikkoja oli poistettu Raamatusta tai kadonnut, ennen kuin se oli järjestetty kokonaisuudeksi. Jäljelle jääneistä totuuksista päätellen näytti ilmeiseltä, että jos Jumala palkitsee jokaisen sen mukaan, mitä tämä on tehnyt ruumiissa ollessaan, täytyy taivaassa, kun siitä puhutaan pyhien iankaikkisena kotina, olla useampia kuin yksi valtakunta." Tutkiessaan tätä asiaa uutterasti ja epäilemättä rukoillen hän ja Sidney Rigdon saivat sen kirkkauden näyn, joka on kirjoitettu tähän lukuun. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 245. — Totuus, viisaus ja vieläpä salaisuudet luvataan ilmoittaa niille, jotka ovat kelvollisia. — Sekä vanhurskasten että väärien lopullinen ylösnousemus. — Nämä kaksi vanhinta antavat vakavan, omakohtaisen todistuksensa siitä, että Jeesus Kristus elää. — Lusiferin karkottaminen ja hänen pahat tekonsa saatanana maan päällä. — Niiden kauhistava kohtalo, joista tulee kadotuksen poikia. — Selestisen, terrestrisen ja telestisen olotilan eri kirkkaudet. — Niihin kuhunkin määrättävien sielujen ominaisuuksia. — Vapahtajan työn päättyminen ja täyttyminen kirkkaudessa.
 1. Kuulkaa, oi te taivaat, ja ota korviisi, maa, ja iloitkaa, sen asukkaat, sillä Herra on Jumala, eikä hänen rinnallaan ole muuta Vapahtajaa.
 2. Suuri on hänen viisautensa, ihmeelliset ovat hänen tiensä, ja hänen tekojensa ääriä ei kukaan voi tulla tuntemaan.
 3. Hänen aivoituksensa eivät raukene, eikä kukaan voi pidättää hänen kättään.
 4. Iankaikkisesta iankaikkiseen hän on sama, eikä hänen vuosillansa ole loppua.
 5. Sillä näin sanoo Herra: Minä, Herra, olen laupias ja armollinen niitä kohtaan, jotka minua pelkäävät, ja iloitsen saattaessani kunniaan ne, jotka palvelevat minua vanhurskaudessa ja totuudessa loppuun asti.
 6. Suuri on oleva heidän palkkansa ja iankaikkinen on oleva heidän kirkkautensa.
 7. Ja heille minä olen ilmoittava kaikki salaisuudet, kaikki valtakuntani kätketyt salaisuudet menneiltä päiviltä, ja aikojen kuluessa minä olen tekevä heille tiettäväksi tahtoni mielisuosion kaikesta, mikä kuuluu valtakuntaani.
 8. Vieläpä iankaikkisuuden ihmeet he tulevat tuntemaan, ja tulevaiset minä näytän heille, sen, mitä on tapahtuva monien sukupolvien aikana.
 9. Ja heidän viisautensa on oleva suuri ja heidän ymmärryksensä ulottuva taivaaseen, ja heidän edessään viisaitten viisaus häviää ja ymmärtäväisten ymmärrys tehdään mitättömäksi.
 10. sillä Hengelläni minä olen heitä valistava, ja voimallani minä teen heille tiettäväksi tahtoni salaisuudet — senkin, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole vielä ihmisen sydämeen noussut.
 11. Me, Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon, olimme Hengessä helmikuun kuudentenatoista päivänä Herramme vuonna tuhat kahdeksansataa kolmekymmentä kaksi.
 12. Hengen voimasta silmämme aukenivat ja ymmärryksemme valaistiin, niin että voimme nähdä ja ymmärtää sen, mikä on Jumalan,
 13. sen, mikä on ollut alusta asti, ennen kuin maailma oli, mikä oli Isän säätämää hänen ainosyntyisen Poikansa kautta, joka oli Isän helmassa alusta asti
 14. ja josta me todistamme; ja todistus, jonka me annamme, on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys, hänen, joka on Poika ja jonka me näimme ja jonka kanssa me puhuimme taivaallisessa näyssä.
 15. Sillä tehdessämme käännöstyötä, minkä Herra oli meille määrännyt, me tulimme Johanneksen viidennen luvun kahdenteenkymmenenteen yhdeksänteen jakeeseen, mikä annettiin meille seuraavasti:
 16. Kuolleiden ylösnousemuksesta, niistä, jotka kuulevat Ihmisen Pojan äänen ja tulevat esiin:
 17. ne, jotka ovat hyvää tehneet, vanhurskasten ylösnousemuksessa, ja ne, jotka ovat pahaa tehneet, vääräin ylösnousemuksessa.
 18. Tämä saattoi meidät ihmettelemään, sillä Henki antoi sen meille.
 19. Ja miettiessämme tätä Herra kosketti meidän ymmärryksemme silmiä, ja ne avautuivat, ja Herran kirkkaus loisti ympärillä.
 20. Ja me katselimme Pojan kirkkautta Isän oikealla puolella ja saimme hänen täyteydestään
 21. ja näimme pyhät enkelit sekä ne, jotka ovat pyhitetyt, hänen valtaistuimensa edessä kumartaen rukoilemassa Jumalaa ja Karitsaa, ja kumartaen he rukoilevat häntä iankaikkisesta iankaikkiseen.
 22. Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämä on se todistus, kaikista viimeisin, jonka me hänestä annamme: että hän elää!
 23. Sillä me näimme hänet Jumalan oikealla puolella ja kuulimme äänen, joka todisti, että hän on Isän Ainosyntyinen,
 24. että hän luo ja loi maailmat, että hänen kauttaan ja hänestä maailmat luodaan ja luotiin ja että niiden asukkaat ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä.
 25. Ja me näimme myös ja todistamme, että eräs Jumalan enkeli, jolal oli valta-asema Jumalan kasvojen edessä ja joka kapinoi ainosyntyistä Poikaa vastaan, jota Isä rakasti ja joka oli Isän helmassa, syöstiin syvyyteen Jumalan ja Pojan kasvojen edestä,
 26. ja hän sai nimen Kadotus, sillä taivaat itkivät häntä; hän oli Lusifer, aamuruskon poika.
 27. Ja me näimme, ja katso, hän on langennut, hän on langennut, aamuruskon poika!
 28. Ja meidän vielä ollessamme Hengessä Herra käski meitä, että kirjoittaisimme muistiin näyn; sillä me näimme saatanan, tuon vanhan käärmeen, perkeleen, joka kapinoi Jumalaa vastaan ja koetti ottaa Jumalamme ja hänen Kristuksensa valtakunnan,
 29. sen tähden hän sotii Jumalan pyhiä vastaan ja piirittää heitä joka taholta.
 30. Ja me näimme näyn niiden kärsimyksistä, joita vastaan hän taisteli ja jotka hän voitti, sillä näin kuului Herran ääni meille:
 31. Näin sanoo Herra kaikista niistä, jotka tuntevat voimani ja ovat tulleet siitä osallisiksi ja ovat sallineet perkeleen voiman voittaa itsensä ja saattaa heidät kieltämään totuuden ja uhmaamaan minun voimaani.
 32. Nämä ovat ne, jotka ovat kadotuksen lapsia, joista minä sanon, että heille olisi ollut parempi, että he eivät olisi syntyneet,
 33. sillä he ovat vihan astioita, tuomitut kärsimään Jumalan vihaa yhdessä perkeleen ja hänen enkeliensä kanssa iankaikkisuudessa;
 34. näistä minä olen sanonut, että heille ei ole anteeksiantoa tässä maailmassa eikä tulevassa,
 35. koska he ovat kieltäneet Pyhän Hengen saatuaan sen ja kieltäneet Isän ainosyntyisen Pojan ja itsellensä ristiinnaulinneet hänet ja häntä julki häväisseet.
 36. Nämä ovat ne, jotka joutuvat tuli- ja tulikivijärveen, perkeleen ja hänen enkeliensä kanssa,
 37. ja ainoat, joihin toisella kuolemalla on valta,
 38. totisesti ainoat, joita ei lunasteta Herran hyväksi näkemänä aikana, heidän kärsittyään hänen vihaansa.
 39. Sillä kaikki muut tuodaan esiin kuolleiden ylösnousemuksessa Karitsan voittosaaton ja kirkkauden kautta, hänen, joka teurastettiin ja joka oli Isän helmassa ennen kuin maailmat luotiin.
 40. Ja tämä on se evankeliumi, se hyvä sanoma, mistä taivaista kuuluva ääni meille todisti,
 41. että hän tuli maailmaan, Jeesus, jotta hänet ristiinnaulittaisiin maailman edestä ja jotta hän kantaisi maailman synnit ja pyhittäisi maailman ja puhdistaisi sen kaikesta vääryydestä;
 42. jotta hänen kauttansa pelastuisivat kaikki, jotka Isä oli antanut hänen valtaansa ja luonut hänen kauttaan,
 43. joka kirkastaa Isän ja pelastaa kaikki hänen kättensä teot, paitsi noita kadotuksen lapsia, jotka kieltävät Pojan, sen jälkeen kun Isä on hänet ilmoittanut.
 44. Kaikki paitsi nämä hän siis pelastaa; he menevät pois ikuiseen rangaistukseen, mikä on loputon rangaistus, mikä on iankaikkinen rangaistus, ja he tulevat hallitsemaan perkeleen ja hänen enkeliensä kanssa iankaikkisuudessa, missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu, mikä on heidän vaivansa.
 45. Ja sen loppua, sen paikkaa ja heidän vaivaansa ei tiedä kukaan,
 46. eikä sitä ole ilmoitettu, ei ilmoiteta eikä tulla ilmoittamaan ihmiselle paitsi niille, jotka tulevat siitä osallisiksi.
 47. Kuitenkin minä, Herra, näytän sen monille näyssä, mutta lukitsen sen heti jälleen;
 48. sen tähden he eivät ymmärrä sen loppua, laajuutta, korkeutta, syvyyttä eivätkä kurjuutta, ei kukaan paitsi ne, jotka määrätään tämän tuomion alaisiksi.
 49. Ja me kuulimme äänen sanovan: Kirjoittakaa näky, sillä katso, tähän päättyy näky jumalattomien kärsimyksistä.
 50. Ja jälleen me todistamme — sillä me näimme ja kuulimme, ja tämä on Kristuksen evankeliumin todistus niistä, jotka tulevat esiin vanhurskaitten ylösnousemuksessa;
 51. nämä ovat ne, jotka ottivat vastaan Jeesuksen todistuksen ja uskoivat hänen nimeensä sekä antoivat kastaa itsensä samalla tavalla kuin hänet haudattiin, jotka haudattiin veteen hänen nimeensä sen käskyn mukaan, jonka hän on antanut,
 52. että heidät, kun he pitävät käskyt, pestäisiin ja puhdistettaisiin kaikista synneistään, ja he saisivat Pyhän Hengen siihen valtaan asetetun ja sinetöidyn toimittaman kätten päällepanon kautta,
 53. ja jotka voittavat uskon avulla ja jotka sinetöidään lupauksen Pyhällä Hengellä, minkä Isä vuodattaa kaikkien niiden päälle, jotka ovat vanhurskaita ja totisia.
 54. Nämä ovat ne, jotka ovat Esikoisen seurakunta.
 55. Nämä ovat ne, joiden haltuun Isä on antanut kaiken;
 56. nämä ovat ne, jotka ovat pappeja ja kuninkaita, jotka ovat saaneet hänen täyteydestään ja hänen kirkkaudestaan;
 57. ja ovat Korkeimman pappeja Melkisedekin järjestyksen mukaan, joka oli Eenokin järjestyksen mukaan, joka oli ainosyntyisen Pojan järjestyksen mukaan.
 58. Sen tähden — niin kuin on kirjoitettu — he ovat jumalia, niin, Jumalan poikia.
 59. Sen tähden kaikki on heidän, elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on heidän, ja he ovat Kristuksen, ja Kristus on Jumalan,
 60. ja he tulevat voittamaan kaiken.
 61. Älköön sen tähden kukaan kerskatko ihmisestä, vaan olkoon ennemmin hänen kerskauksenaan Jumala, joka alistaa kaikki viholliest jalkojensa alle.
 62. Nämä tulevat asumaan Jumalan ja hänen Kristuksensa kasvojen edessä aina ja iankaikkisesti.
 63. Nämä ovat ne, jotka hän on tuova mukanaan, kun hän tulee taivaan pilvissä hallitakseen kansaansa maan päällä.
 64. Nämä ovat ne, joilla on oleva osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa.
 65. Nämä ovat ne, jotka tulevat esiin vanhurskaitten ylösnousemuksessa.
 66. Nämä ovat ne, jotka ovat käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen asuinsijan, kaikkein pyhimmän tykö.
 67. Nämä ovat ne, jotka ovat käyneet enkelien lukemattoman joukon tykö, Eenokin ja Esikoisen yhteisen kokouksen ja seurakunnan tykö.
 68. Nämä ovat ne, joiden nimet ovat kirjoitettuna taivaassa, jossa Jumala ja Kristus ovat kaikkien tuomari.
 69. Nämä ovat ne, jotka ovat vanhurskaita, täydellisiksi tulleita uuden liiton Välimiehen, Jeesuksen, kautta, joka aikaansai tämän täydellisen sovituksen vuodattamalla oman verensä.
 70. Nämä ovat ne, joiden ruumiit ovat selestiset, joiden kirkkaus on auringon, niin, Jumalan kirkkaus, kaikkein korkeimman, jonka kirkkauden esikuvana on kirjoitettu olevan auringon taivaanvahvuudella.
 71. Ja vielä me näimme terrestrisen maailman, ja katsokaa ja nähkää, nämä ovat ne, jotka ovat terrestrisiä, joiden kirkkaus on erilainen kuin Esikoisen seurakunnan, joka on saanut Isän täyteyden, niin kuin kuun kirkkaus on erilainen kuin auringon kirkkaus taivaanvahvuudella.
 72. Katso, nämä ovat ne, jotka kuolivat ilman lakia,
 73. ja myös ne, jotka ovat vankeudessa pidettyjä henkiä, joiden luona Poika kävi ja joille hän saarnasi evankeliumia, jotta heidät tuomittaisiin niin kuin ihmiset lihassa,
 74. ja jotka eivät lihassa ottaneet vastaan Jeesuksen todistusta, mutta jälkeenpäin ottivat sen vastaan.
 75. Nämä ovat ne, jotka ovat kunniallisia ihmisiä maan päällä, mutta ihmisten viekkauden sokaisemia.
 76. Nämä ovat ne, jotkasaavat hänen kirkkaudestaan, mutta eivät täyteydestään.
 77. Nämä ovat ne, joilla on osa Pojan kasvojen edessä, mutta ei Isän täyteyttä.
 78. Sen tähden heidän ruumiinsa ovat terrestrisiä eivätkä selestisiä ja ne eroavat kirkkaudessa niin kuin kuu eroaa auringosta.
 79. Nämä ovat ne, jotka eivät ole rohkeita todistuksessaan Jeesuksesta; sen tähden he eivät saa meidän Jumalamme valtakunnan kruunua.
 80. Ja tähän päättyy näky, jonka me näimme terrestrisistä ja jonka Herra käski meidän kirjoittaa muistiin vielä Hengessä ollessamme.
 81. Ja vielä me näimme telestisen kirkkauden, joka on vähäisempi kirkkaus, niin kuin tähtien kirkkaus eroaa kuun kirkkaudesta taivaanvahvuudella.
 82. Nämä ovat ne, jotka eivät ottaneet vastaan Krituksen evankeliumia eivätkä Jeesuksen todistusta.
 83. Nämä ovat ne, jotka eivät kiellä Pyhää Henkeä.
 84. Nämä ovat ne, jotka on heitetty hamaan tuonelaan.
 85. Nämä ovat ne, joita ei lunasteta perkeleeltä ennen viimeistä ylösnousemusta, ennen kuin Herra, Kristus Karitsa, on täyttänyt työnsä.
 86. Nämä ovat ne, jotka eivät saa hänen täyteydestään iankaikkisessa maailmassa, vaan Pyhästä Hengestä, terrestristen palveluksen kautta;
 87. ja terrestriset selestisten palveluksen kautta.
 88. Ja telestiset pääsevät osallisiksi siitä myös enkelien palveluksen kauta, enkelien, jotka on määrätty palvelemaan heitä eli olemaan heille palvelusta toimittavia henkiä; sillä telestiset ovat pelastuksen perillisiä.
 89. Ja niin me näimme taivaallisessa näyssä telestisen kirkkauden, joka käy yli kaiken ymmärryksen;
 90. eikä kukaan ihminen sitä tunne, paitsi se, jolle Jumala on sen ilmoittanut.
 91. Ja niin me näimme terrestrisen kirkkauden, joka voittaa telestisen kirkkauden kaikessa, kirkkaudessa ja vallassa ja voimassa ja herraudessa.
 92. Ja niin me näimme selestisen krikkauden, joka voittaa kaikessa ja jossa Jumala, Isä, hallitsee valtaistuimellaan iankaikkisesta iankaikkiseen,
 93. jonka valtaistuimen edessä kaikkeus kumartaa nöyrän kunnioittavasti ja antaa hänelle kunnian iankaikkisesta iankaikkiseen.
 94. Ne, jotka asuvat hänen kasvojensa edessä, ovat Esikoisen seurakunta, ja he näkevät niin kuin heidät nähdään ja he tuntevat niin kuin heidät tunnetaan, koska he ovat saaneet hänen täyteydestään ja hänen armostaan;
 95. ja hän tekee heidät yhdenvertaisiksi vallassa ja voimassa ja herraudessa.
 96. Ja toinen on selestisen kirkkaus, niin kuin auringon kirkkaus on toinen.
 97. Ja toinen on terrestrisen kirkkaus, niin kuin kuun kirkkaus on toinen.
 98. Ja toinen on telestisen kirkkaus, niin kuin tähtien kirkkaus on toinen, sillä niin kuin toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa, niin voitaa toinen toisen kirkkaudessa telestisessä maailmassa.
 99. Sillä nämä ovat ne, jotka ovat Paavalin puolta ja Apolloksen ja Keefaan.
 100. Nämä ovat ne, joista toiset sanovat olevansa yhden puolta, toiset toisen; toiset Kristuksen ja toiset Johanneksen ja toiset Mooseksen ja toiset Eliaan ja muutamat Esaiaan ja muutamat Jesajan ja muutamat Eenokin;
 101. mutta he eivät ottaneet vastaan evankeliumia eivätkä Jeesuksen todistusta, eivät profeettoja eivätkä iankaikkista liittoa.
 102. Lopuksi, nämä kaikki ovat ne, joita ei tulla kokoamaan pyhien kanssa, jotta heidät temmattaisiin Esikoisen seurakuntaan ja otettaisiin pilveen;
 103. nämä ovat ne, jotka ovat valhettelijoita ja velhoja ja avionrikkojia ja huorintekijöitä, ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja harjoittavat.
 104. Nämä ovat ne, jotka kärsivät Jumalan vihaa maan päällä.
 105. Nämä ovat ne, jotka kärsivät iankaikkisen tulen kostoa.
 106. Nämä ovat ne, jotka tuonelaan heitettyinä kärsivät kaikkivaltiaan Jumalan vihaa aikojen täyttymiseen asti, kun Kristus on alistanut kaikki viholliset jalkojensa alle ja täyttänyt työnsä,
 107. silloin kun hän luovuttaa valtakunnan ja antaa sen tahrattomana Isän haltuun, sanoen: Minä olen voittanut ja polkenut viinikuurnan yksinäni, kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.
 108. Silloin hänet kruunataan kirkkautensa kruunulla ja hän istuu voimainsa valtaistuimelle ja hallitsee aina ja iankaikkisesti.
 109. Mutta katsokaa ja nähkää, me näimme telestisen maailman kirkkauden ja sen asukkaat, ja he olivat lukemattomat kuin tähdet taivaanlaella tai niin kuin hiekkajyväset meren rannalla.
 110. Ja me kuulimem Herran äänen sanovan: Näiden kaikkien pitää polvensa notkistaman, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman hänet, joka istuu valtaistuimella aina ja iankaikkisesti.
 111. Sillä heidät tuomitaan tekojensa mukaan, ja jokainen ons aava omien tekojensa mukaan oman herrautensa valmistetuissa asuinsijoissa.
 112. Ja he tulevat olemaan Korkeimman palvelijoita, mutta sinne, missä Jumala ja Kristus asuvat, he eivät ikipäivinä voi päästä.
 113. Tähän päättyi se näky, jonka me näimme ja joka meidän käskettiin kirjoittaa muistiin vielä Hengessä ollessamme.
 114. Mutta suuret ja ihmeelliset ovat Herran teot ja hänen valtakuntansa salaisuudet, jotka hän näytti meille ja joiden kirkkaus ja voima ja herraus käyvät yli kaiken ymmärryksen;
 115. joista me saimme häneltä vielä Hengessä ollessamme käskyn, ettei meidän tule kirjoittaa niitä muistiin, ja joita ihmisen ei ole lupa puhua;
 116. ei ihminen voikaan tehdä niitä tiettäviksi, sillä ne voi nähdä ja ymmärtää ainoastaan Pyhän Hengen voiman kautta, jonka Jumala antaa niille, jotka häntä rakastavat ja puhdistautuvat hänen edessään;
 117. ja näille hän antaa tämän etuoikeuden nähdä ja tietää itse,
 118. jotat he Hengen voiman ja ilmoituksen kautta, lihassa ollessaan, voisivat kestää hänen kasvojensa edessä kirkkauden maailmassa.
 119. Ja Jumalan ja Karitsan olkoon kirkkaus ja kunnia ja herraus iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-04-18 - Päivitetty 1999-10-05