Artikkelit > Mormonin kirjaJuhlat Mormonin kirjassa

keskustelulistalta alt.religion.mormon

Eräs mormonikirkon puolustaja kirjoitti:

Mutta vitsi on siinä, että Mormonin kirja tosiaankin kuvastaa muinaisia Vanhan Testamentin juhlallisuuksia. Tiedämme jo, että Uusi Testamentti siteerasi Vanhaa Testamenttia useissa kohdissa, mutta että Mormonin kirja kuvailee muinaisia juutalaisia juhlia, on jutun juju. Kuningas Benjaminin puheen on näytetty olevan täysin koskemattoman, ja että se sisältää jokaisen tärkeän aineksen muinaisissa vuosiriitin seremonioissa, joita ei löydy mistään raamatusta tai aikalaisten kirjallisuudessa Smithin päivinä. Se on yhtenäinen ja johdonmukainen, ja täysin kehittynyt muinainen vuosiriitti. Welch huomauttaa myös tästä, mutta sinä et ole ottanut tätä huomioon etkä myöskään kumonnut tätä. Mormonin kirja sopii kuvioihin joita löytyy muinaisessa heprealaisessa "She-hecheyanu"issa (Welch, pp. 8-10). Mormonin kirja kuvailee ja sisältää osia muinaisesta "Rosh-Shanah"ista (Welch, pp. 10-13) samoin kuin "Yom Kippur "ista (pp. 26-36) ja "Sukkot"ista (pp. 37-53) osoittaen hyvin selvästi, että MK sopii vaikeuksitta muinaiseen heprealaisuuteen. MK kuvailee myös muinaista heprealaista "Yam Ha-Zikkaron"ia (Welch pp. 20f).

Curt van den Heuvel vastaa:

Väittäisin, ettei Mormonin kirja kuvaile Vanhan Testamentin juhlallisuuksia. Ei myöskään ole 'hyvin selvää' että MK sopisi vaikeuksitta muinaiseen heprealaisuuteen. Sekä Welch että Tvedtnes ovat tutkineet tätä aihetta paljon, ja tulokset ovat toki kiinnostavia. Yhtä seikkaa he eivät kuitenkaan käsittele, nimittäin tätä: Miksei MK:ssa ole ollenkaan mainintoja juutalaisten juhlista selvin sanoin? Miksi näihin tapauksiin päästään vain päättelemällä? Miksi MK:sta löytyy vain 'jälkiä'?

Minusta tämä tukee käsitystä siitä, että MK on 19. vuosisadan tuote. Voitaisiin mahdollisesti väittää, että juhlista on 'jälkiä', mutta kuten huomautin, näistä voitaisiin kehittää yhtä helposti toisenlainen johtopäätös. Ilman suorasanaista mainintaa näistä juhlista eivät Welchin ja Tvedtnesin argumentit ole kiinnostavia, vaan lopultakin täysin mahdottomia näyttää toteen.

Olen tutkinut aihetta jonkin verran. Tässä tuloksia.

 1. Yhtään selväsanaista mainintaa juutalaisesta juhlasta ei löydy. Se mitä me tässä etsimme olisi jotain 2 Aikak. 8:13 tapaista.
 2. "Hän uhrasi kunakin päivänä sen päivän uhrit Mooseksen käskyn mukaan, sapatteina ja uudenkuun päivinä sekä juhlina kolme kertaa vuodessa: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana."

  Käyttäen molempia Aikakirjoja oppaina, luettelen tässä joidenkin juhlien selvät maininnat:

  Aikakirjat
  Mormonin kirja
  Pääsiäinen
  2
  0
  Lehtimajajuhla
  1
  0
  Happamattoman leivän juhla
  3
  0
  Viikkojuhla
  1
  0

 3. Yhtään selväsanaista mainintaa mistään säännöllisestä juutalaisesta uhrista ei löydy. Kiitosuhri mainitaan kolme kertaa — 1 Nefi 2:7, 5:9 ja 7:22 — ja yksi uhri on mainittu Mooseksen lain yhteydessä — Moosia 2:3 — mutta mitään oikeata juhlan nimeä ei ole kirjattu, vaikka Welch päättelee, että se oli syntipukkifestivaali. Kohdassa 3 Nefi 9:19 mainittu 'taivaallinen ääni' viittaa siihen, että nefiläiset harjoittivat Mooseksen lakia uhreista, mutta se voisi aivan yhtä hyvin olla vain lainaus Vanhasta Testamentista — Psalmit 51:16, erityisesti kun psalmi 51:17 on lainattu kohdassa 3 Nefi 9:20 — jonka Smith oli pistänyt Mormonin kirjaan. Lisään taas mainintojen määrän juutalaisista uhritilaisuuksista molemmissa kirjoissa:
 4.  
  Aikakirjat
  Mormonin kirja
  Uusikuu
  3
  0
  Ilta ja aamu
  4
  0
  Juomauhri
  1
  0

 5. Suhde pappien ja temppelin välillä on hämärä. Vanhassa Testamentissa pappeja ja temppeliä ei voitu erottaa toisistaan. 2 Moos 27:21 sanoo:
 6. "Ilmestysmajassa, ulkopuolella esirippua, joka on lain arkin edessä, hoitakoon Aaron poikineen niitä illasta aamuun asti Herran edessä. Tämä olkoon ikuinen säädös, jota israelilaiset noudattakoot sukupolvesta sukupolveen."

  Kun MK:ssa lukee, että nefiläiset rakensivat temppelin ja että heillä oli papisto, eivät nuo kaksi koskaan yhdisty keskenään. Vanhan Testamentin mukaan pappien tuli tarjota uhreja Israelin lasten puolesta. Yhtään ainoata kertaa emme näe nefiläisen papin suorittavan sellaista tekoa.

  Tosiasiassa nefiläispapistolla oli paljon enemmän yhteistä Uudessa Testamentissa esiintyvien kirkon opettajien kanssa, kuin Vanhan Testamentin leeviläisen papiston kanssa.

 7. Ei mitään mainintaa temppelin osista. Juutalaisessa temppelissä oli monia tärkeitä osia, kuten esipiha, alttari ja kaikkeinpyhin. Lisäksi temppeleissä esiintyi muita asioita kuten näkyleipä ja suitsutus.
 8. Mitään näistä asioista ei koskaan kirjata MK:ssa, ei vaikka Nefi väittää, että hänen temppelinsä rakennettiin Salomonin temppelin mukaan — 2 Nefi 5:16.

   
  Aikakirjat
  Mormonin kirja
  Esipiha
  6
  0
  Alttari
  20+
  1*
  Kaikkeinpyhin
  6
  0
  Näkyleipä
  7
  0
  Suitsutus
  8
  0
  * Alma 15:17. Tekstiyhteydestä ei kuitenkaan selviä, onko alttari temppelissä vai ei.

 9. Ei mitään mainintaa juutalaisten ruokavalioon liittyvistä laeista. Mooseksen viidessä kirjassa kuhisee lakeja siitä mitä juutalaiset saivat tai eivät saaneet syödä. Näitä rajoituksia kirjattiin raamatussa vielä Uudenkin Testamentin aikana — Apt. 10:14. Tästä tavasta ei ole mitään mainintaa MK:ssa.
Ottaen huomioon kaiken ylläolevan on vaikea käsittää, miksi MK jääräpäisesti väittää, että nefiläiset pitivät Mooseksen lain. Näyttää oudolta, ettei kirjassa ole yhtään kunnollista, selväsanaista mainintaa mistään lain kohdista. Oudolta, ellei sitten väitä, että MK ei olekaan muinaista historiaa, vaan sen pani kokoon joku jolla oli hyvä mielikuvitus, mutta hyvin vähän tietoa heprealaisten kulttuurista. Silloin asia selviää täydelleen.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999-04-02 — 2004-08-27