Pyhät kirjatMormonin kirja, jonka Mormon kirjoitti levyille Nefin levyistä


Se on siis lyhennelmä Nefin kansan ja myös laamanilaisten historiasta — kirjoitettu laamanilaisille, jotka ovat Israelin huoneen jäännöstä, ja myös juutalaiseille ja pakanoille — kirjoitettu käskystä, niin myös profetian ja ilmoituksen Hengen vaikutuksesta — kirjoitettu ja sinetöity sekä kätketty Herran haltuun, etteivät levyt tuhoutuisi — tullakseen ilmi Jumalan lahjan ja voiman vaikutuksesta, että ne käännettäisiin — Moronin sinetöimä ja Herran haltuun kätkemä, tullakseen esille hyväksinähtynä aikana pakanain välityksellä — käännetty Jumalan lahjan kautta;

Mormonin kirjan kansitekstimyös lyhennelmä Eterin kirjasta, joka on Jaredin kansan historia, kansan, joka vietiin pois, silloin kun Herra sekoitti ihmisten kielen heidän ollessaan rakentamassa taivaaseen ulottuvaa tornia — julistukseksi Israelin huoneen jäännökselle, kuinka suuria Herra on tehnyt sen isien hyväksi; ja että se oppisi tuntemaan Herran liitot, ymmärtämään, ettei sitä hyljätä ikuisiksi ajoiksi — ja myös, että juutalaiset ja pakanat saisivat varmuuden siitä, että JEESUS on KRISTUS, IANKAIKKINEN JUMALA, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille. — Ja vielä: jos siinä on virheitä, ovat ne ihmisten erehdyksiä; älkää siis Jumalalta tullutta hyljätkö, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi Kristuksen tuomioistuimen edessä.

KÄÄNTÄNYT JOSEPH SMITH NUOR.

 

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO

SUOMI


Lisätietoa Mormonin kirjan alkuperä

Referaattien alla löydät linkit itse teksteihin. Käytä oikeanpuoleista hiirinappia jos haluat ladata tiedostot levyllesi avaamatta niitä ensin, lukeaksesi tekstin off-line.
 • Lyhyt selostus
 • Hakemisto | pdf-tiedosto [137K] | ANSI-tiedosto [220K]

 • 1. Nefin kirja: Hänen hallituksensa ja opetustehtävänsä Kertomus Lehistä ja hänen vaimostaan Sariasta ja hänen neljästä pojastaan, joiden nimet — vanhimmasta alkaen — olivat Laaman, Lemuel, Sam ja Nefi. Herra kehoittaa Lehiä lähtemään Jerusalemin maasta, koska hän profetoi kansalle sen jumalattomuudesta ja tämä tavoittelee hänen henkeään. Hän suorittaa kolmen päivän matkan erämaahan perheensä mukanaan. Nefi ottaa veljensä mukaansa ja palaa Jerusalemin maahan noutamaan juutalaisten aikakirjoja. Kertomus heidän kärsimyksistään. He ottavat Ismaelin tyttäriä vaimoikseen. He ottavat perheensä ja lähtevät erämaahan. Heidän kärsimyksensä ja vaivansa erämaassa. Heidän matkojensa kulku. He tulevat suurten vetten partaalle. Nefin veljet kapinoivat häntä vastaan. Hän saattaa heidät ymmälle ja rakentaa laivan. He nimittävät paikan Runsaudenmaaksi. He purjehtivat suurten vetten poikki luvattuun maahan jne. Näin tapahtui Nefin kertomuksen mukaan; taikka toisin sanoen, minä Nefi, kirjoitin tämän muistiin.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 600 e.a.a. — 570 e.a.a.
  Lataa PDF-tiedosto [132K] tai ANSI-tiedosto [142K]
 • 2. Nefin kirja Kertomus Lehin kuolemasta. Nefin veljet kapinoivat häntä vastaan. Herra kehoittaa Nefiä lähtemään erämaahan. Hänen matkansa erämaassa jne.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 588 e.a.a. — 545 e.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [156K] tai ANSI-tiedosto [174K]
 • Jaakobin kirja Hänen saarnansa veljilleen. Hän saattaa häpeään miehen, joka yrittää kumota Kristuksen opin. Muutaman sana Nefin kansan historiasta.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 544 e.a.a. — 421 e.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [53K] tai ANSI-tiedosto [55K]
 • Enoksen kirja Herran lupaus eräiden nefiläisten aikakirjojen joutumisesta laamanilaisille. Näiden kahden kansan luonne, olot ja sodat.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 544 e.a.a. — 421 e.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [14K] tai ANSI-tiedosto [7K]
 • Jaaromin kirja Jaarom, Eenoksen poika, jatkaa aikairjoja Nefiläiset palvelevat Herraa ja menestyvät.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 420 e.a.a. — 399 e.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [11K] tai ANSI-tiedosto [5K]
 • Omnin kirja Joka sisältää Omnin, Amaronin, Kemiisin, Abinadomin ja Amalekin aikakirjat. Moosia löytää Nefin maasta lähtiessään Sarahemlan maan, jonka eräs toinen Jerusalemista lähtenyt siirtokunta on vallannut. Hänet valitaan kuninkaaksi. Koriantumr, jaredilaisista viimeinen. Kuningas Benjamin. Muita kansanvaelluksia.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 361 e.a.a. — 130 e.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [12K] tai ANSI-tiedosto [8K]
 • Mormonin Sanat Mormonin laatima lyhennelmä ja Nefin pienemmät levyt. Mormonin Kirjan tähänastisen osan suhde siihen, mitä nyt seuraa.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 385 j.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [12K] tai ANSI-tiedosto [6K]
 • Moosian kirja Kuningas Benjaminin kehoitus pojillensa. Moosia valitaan isänsä seuraajaksi. Moosia saa aikakirjat jne.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 130 e.a.a. — 91 e.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [165K] tai ANSI-tiedosto [189K]
 • Alman kirja Kertomus, jonka on kirjoittanut Alma, Alma ensimmäisen poika ja Nefin kansan ylimmäinen tuomari sekä kirkon ylimmäinen pappi. Kertomus tuomarien aikakaudesta ja sodista ja riitaisuuksista kansan keskuudessa. Samoin kertomus nefiläisten ja laamanilaisten välisestä sodasta Alman, ensimmäisen ja ylimmäisen tuomarin, aikakirjan mukaan. Luku 31
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 91 e.a.a. — 53 e.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto 1 [231K] ja 2 [210K] tai ANSI-tiedosto 1 [272K] ja 2 [246K]
 • Helamanin kirja Kertomus nefiläisistä. Heidän sotansa ja taistelunsa ja eripuraisuutensa, sekä monien pyhien profeettojen profetiat ennen Kristuksen tulemista Helamanin, Helamanin pojan, muistiinpanojen mukaan, sekä hänen poikiensa muistiinpanojen mukaan hamaan Kristuksen tulemiseen asti. Ja myös monet laamanilaiset kääntyvät. Kertomus heidän kääntymisestänsä. Kertomus laamanilaisten vanhurskaudesta ja nefiläisten jumalattomuudesta ja kauhistuksista Helamanin ja hänen poikiensa muistiinpanojen mukaan hamaan Kristuksen tulemiseen asti, joita muistiinpanoja sanotaan Helamanin kirjaksi jne.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 52 e.a.a. — 2 e.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [109K] tai ANSI-tiedosto [124K]
 • Kolmas Nefi Kirjoittanut Nefi, Helamanin pojan Nefin poika. Ja Helaman oli Helamanin poika, ja tämä oli Alman, Alman pojan, poika, ja Alma oli Nefin jälkeläinen, ja Nefi oli Lehin poika, ja Lehi lähti Jerusalemista Sedekian, Juudan kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuonna.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 1 e.a.a. — 35 j.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [154K] tai ANSI-tiedosto [172K]
 • Neljäs Nefi Jonka tekijä on Nefin poika — yksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista Kertomus Nefin kansasta hänen muistiinpanojensa mukaan.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 36 j.a.a. — 306 j.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [17K] tai ANSI-tiedosto [13K]
 • Mormonin kirja
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 321 j.a.a. — 421 j.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [56K] tai ANSI-tiedosto [57K]
 • Eterin kirja Jaredilaisten aikakirja, otettu niistä kahdestakymmenestä neljästä levystä, jotka Limhin kansa löysi kuningas Moosian päivinä.
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin ennen kirjan muita tapahtumia.
  Lataa pdf-tiedosto [87K] tai ANSI-tiedosto [96K]
 • Moronin kirja
  Tapahtumat sijoittuvat vuosiin n. 400 j.a.a. — 421 j.a.a.
  Lataa pdf-tiedosto [40K] tai ANSI-tiedosto [38K]

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-10-27 — 2008-07-20