Artikkelit > TemppelisivuKirkon oma oppikirja vääristelee jälleen historiaa


... ja monta väärää profeettaa...Tämä on taas eräs lukuisista esimerkeistä siitä, miten kirkko itse vääristelee omien profeettojensa opetuksia ja historiaansa — eivät suinkaan kirkon arvostelijat.
    Pappeus- ja apuyhdistysten kokouksia varten toimitetussa uusimmassa oppikirjassa "Kirkon presidenttien opetuksia — Joseph F. Smith" käytetään jälleen roimasti poistoja — kirjan alussa huomautetaan, ettei mitään muita lähteitä "tarvita", aivan kuin edellisessäkin, Brigham Youngin opetuksia käsittelevässä kirjassa. Ilmeisesti kirjan kokoonpanijat toivovat sydämestään, etteivät jäsenet suinkaan ryhtyisi tutkimaan alkuperäisempiä lähteitä, vaan tyytyisivät mitään kyseenalaistamatta näihin siistittyihin lauselmiin.
    Lauseita on "pyöristetty" tutulla merkinnällä (...) ja näin on saatu jätettyä pois totuudenmukaista tietoa muka oikealla käytännöllä.

Kappale 32 Herran pyhät temppelit

Seuraava sitaatti kirkon presidentin, Joseph F. Smithin, sanomasta esimerkiksi antaa suorastaan valheellisen kuvan seremonioista:

"Olemme ryhtyneet temppelityöhön. Olemme rakentaneet tähän maahan neljä temppeliä, ja me rakensimme kaksi temppeliä itäiseen maahan, ennen kuin tulimme tänne. Profeetta Joseph Smithin elinaikana yksi niistä rakennettiin ja pyhitettiin, ja toisen perusta laskettiin ja sen seinät olivat hyvässä vauhdissa kohoamassa, kun hän kohtasi martyyrikuoleman. Se rakennettiin valmiiksi mitä vaikeimmissa oloissa ja köyhyydessä elävien ihmisten ponnistusten avulla, ja pyhitettiin Herralle. Jumalan huoneen toimitukset suoritettiin siinä sellaisina kuin ne oli itse profeetta Joseph Smith opettanut kirkon johtaville auktoriteeteille. ... Sama evankeliumi on voimassa ja samat toimitukset suoritetaan tänä päivänä sekä eläville että kuolleille, kuin profeetta itse suoritti ja antoi kirkolle."

Jos jätämme huomiotta esipuheen kehotuksen olla käyttämättä muita lähteitä tai viitetekstejä ja etsimme alkuperäisen tekstin, joka löytyy teoksesta "Evankeliumin oppi" s. 470 (engl.), näemme mihin tekstinosan poistomerkkejä on käytetty:

"Samaa evankeliumia, samoja toimituksia, samaa valtuutta ja siunauksia kuin mitä profeetta Joseph Smith toimitti ja opetti seuralaisilleen, nauttivat ja oppivat myöhempien aikojen pyhät niissä neljässä temppelissä, jotka on rakennettu näihin vuorilaaksoihin.
    Kun kuulette jonkun väittävän, että me olemme muuttaneet toimituksia, että olemme rikkoneet lakeja tai rikkoneet iankaikkisia liittoja, joihin menimme mukaan profeetta Joseph Smithin henkilökohtaisen hallinnan alaisina, kertokaa sanojille minun puolestani, presidentti Snown puolesta, presidentti Cannonin puolesta ja kaikkien nyt elävien puolesta, jotka ovat saaneet siunauksia ja toimituksia profeetta Joseph Smithin kätten alla, että he ovat väärässä."

On ilmeistä, että Joseph F. Smith painottaa kovasti sitä, ettei temppelitoimituksia ole muutettu. Seuraava petollinen lainaus poistoineen oppikirjassa osoittaa kuitenkin päinvastaista — temppelitoimituksia on muutettu. Oppikirjan sivuilla 306-7 (engl.) voimme lukea seuraavan sitaatin:

"Temppelit eivät ole avoinna yleisölle. Ne ovat pyhien toimitusten suoritusta varten päämääränään elävien ja kuolleiden pelastus. Pääseremoniat ovat kasteet, endowmentit, avioliittoon vihkimiset ja sinetöinnit ... Suuri osa tästä työstä eli kuolleiden puolesta suoritetusta, on sijaistyön luonteista."

Alkuperäinen teksti on kotoisin julkaisusta "Ensimmäisen presidenttikunnan viestejä", osa 4 s. 250 (engl.). Tässä tapauksessa poisjätetty teksti koostuu vain kahdesta sanasta "ja adoptoinnit". Kerran mormonitemppeleissä toimitettiin adoptioita, joissa mies perheineen liitettiin toisten miesten iankaikkisiin perheisiin. Esimerkiksi Brigham Young, kirkon 2. presidentti adoptoi Mountain Meadows-joukkomurhasta tunnetun John D. Leen. Edellä lainatussa sitaatissa erääksi pääseremoniaksi kuvattu adoptiotoimitus lakkautettiin 1900-luvun alkuvuosina.
    Temppelitoimituksia on muutettu useaan kertaan. Kirkko muuntaa nykyään häpeämättömästi omien edesmenneiden profeettojensa sanoja antaakseen päinvastaisen vaikutelman.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2000-04-20 — 2004-09-11