ArtikkelitOppikirja sanitoi kirkon historiaa


Kirkon presidenttien opetuksia - Brigham YoungKiivas väittely seurasi tammikuussa 1998 jakeluun päästettyä MAP-kirkon uutta oppikirjaa. Kirjan otsikkona on Kirkon presidenttien opetuksia — Brigham Young, ja sitä käytetään 22 kielellä.
Kuinka ollakaan, 5.4.1998 päivän Salt Lake Tribune'ssa jotkut MAP-kirkon historioitsijat ilmaisivat vahvasti paheksuvansa sitä tapaa, jolla käsikirja vakavasti vääristelee mormonien historiaa ja Brigham Youngiin liittyviä opetuksia.1
Väittely liikuskelee tästä käsikirjasta poisjätettyjen Brigham Youngin elämän seikkojen ympärillä. Kirja välttää mainitsemasta tai peittelee hänen 55 moniavioista vaimoaan, hänen opetustaan siitä kuinka Aadam, ensimmäinen ihminen, oli meidän Jumalamme, Isämme ja Jeesuksen Kristuksen Isä. Kirjassa on myös muuteltu ja vääristelty Brigham Youngin opetuksia kirkon oppijärjestelmästä. Muutamat johtavista MAP-kirkon historioitsijoista mukaanlukien professori Valeen Tippetts Avery ja Will Bagley ovat ilmaisseet sekä ihmetystä että voimakasta paheksuntaa, joka kohdistuu tähän ilmeiseen yritykseen 'tarkistaa' mormonien historian häpeällisiä puolia. Historian professori Nancy J. Taniguchi, joka itsekin on kirjoittanut kirjan Brigham Youngista, viittasi käsikirjaan sanoen, että se on "uskonnollinen esite, ei historiaa", kun taas Bagley kutsui sitä "yhdenmukaistetuksi pöperöksi", ja teokseksi joka ilmaisee "jäsenten järjen halveksuntaa."2
Ihmettelin alunperinkin, kun tammikuussa 1998 kuulin kuinka jotkut jäsenet väittivät kirjan johdannossa moneen kertaan huomautettavan, että jäsenten ei suinkaan tarvitse hankkia muita lähteitä. En tahtonut uskoa silmiäni, kun kirjan käsiini saatuani voin vain avuttomana todeta, että näin tosiaankin oli asian laita:

"Jokainen lainaus sisältää viitetiedon, vaikkakaan lainatut lähteet eivät ole helposti useimpien jäsenten käytettävissä. Näitä alkuperäislähteitä ei välttämättä tarvita, jotta voisi tehokkaasti opiskella tätä kirjaa tai opettaa siitä. Jäsenten ei ole tarpeen hankkia lisälähteitä eikä selitysteoksia voidakseen opiskella tai opettaa näitä lukuja. Tämän kirjan teksti yhdessä pyhien kirjoitusten kanssa riittää opettamiseen."
Johdanto, s. 5.
Kysyä kai sopii myös, vai eikö sovi, MIKSI nuo lainatut lähteet ovat harmaan kiven takana. Eivätkö ne olekaan pyhiä kirjoituksia? Kirkon virallinen sivukin Suomessa on ilmestynyt vasta 2003. Saa nähdä, miten laajaksi se muodostuu. Toivottavasti siellä ainakin julkaistaan kirkon lehti, pyhät kirjoitukset ym. sellaista perusmateriaalia. Vielä elokuussa ei sellaista ollut näkyvillä.
Sama on tyyli USA:ssakin, kirkon oma virallinen sivu on tähän asti ollut hämmästyttävän niukka ottaen huomioon n. 170 vuoden ajan kertyneet miljoonat sanat ja tuhannet tapahtumat. Vasta vuonna 2000 sivustoa alettiin laajentaa niin, että esim. kirkon lehteä Ensignia voi lukea siellä, mutta suomeksi Liahona-lehteä on vain heinäkuusta 2001 (ei tammikuusta, kuten sivulla väitetään). Ehkä laajempaa materiaalia tulee suomalaiselle palvelimerille sitten vähitellen.
On mielestäni anteeksiantamatonta, että kirkon historiaa, oppeja, saarnoja ja muita lähteitä tutkivan on ollut turvauduttava yksityisten jäsenten ja kirkon kriitikkojen oma-aloitteisuuteen ja hyvänhyvyyteen. Kirkollahan on täystyöllistettyjä kirjoituskomiteoita, käännösosastoja, painotaloja, sanomalehtiä, palvelimia, TV-kanava, radiokanaviajne. joten köyhäksi sitä ei voida väittää. Kirkon suomenkielisiä pyhiä kirjoituksiakaan ei ollut netissä, joten jouduin itse digitalisoimaan ne saadakseni ne yleisön ulottuville. Sitten ne kyllä heti kelpasivat mormonien käyttöön. Viime aikoina minulle ovat mormonit kirjoitelleet pyytäen, että päivittäisin ne, koska v. 2002 on ilmestynyt uudet käännökset!

Tämä artikkeli

tutkiskelee joitakin Brigham Youngin opetuksia, jotka on jätetty pois tästä mormonien ympäri maailman käyttöönottamasta oppikirjasta, samoin kuin esimerkkejä kirjan sitaateista, joita on muunneltu niin että alkuperäinen tarkoitus on muuttunut.
Brigham Youngin ja muiden MAP-kirkon johtajien sitaatit ovat tunnustetuista ja kunnioitetuista MAP-kirkon historiallisista lähteistä.3 Mahdollisuuksien mukaan sitaatit on esitetty aikajärjestyksessä.

Brigham Youngin oppi Aadamista Jumalana

Kahdenkymmenenyhden vuoden ajan Brigham Young opetti, että Aadam oli tämän maailman Jumala, sen luoja, Jeesuksen Kristuksen Isä ja meidän Taivaallinen Isämme.
Kirkon järjestyksessä toisena profeettana, näkijänä ja ilmoituksensaajana hän opetti tätä oleellista kirkon oppia sekä yksityisesti että julkisissa saarnoissa. Vuonna 1976 Spencer W. Kimball, kirkon 12. presidentti, tuomitsi Brigham Youngin Aadam—Jumala-opin, ja sanoi sitä 'vääräksi opiksi'. Brigham Youngin sanoja:
Nyt kuulkaa, maan asukkaat, juutalaiset ja pakanat, pyhät ja syntiset! Kun isämme Aadam tuli Eedenin puutarhaan, hän tuli sinne selestisessä ruumiissa, ja toi mukanaan Eevan, yhden vaimoistaan. Hän auttoi tämän maailman luomisessa ja järjestämisessä. Hän on Miikael, arkkienkeli, Vanhaikäinen! josta pyhät miehet ovat kirjoittaneet ja puhuneet. Hän on meidän Isämme ja meidän Jumalamme ja ainoa Jumala jonka kanssa joudumme tekemisiin. Jokainen maan asukas, tunnustaa hän sitten kristillistä uskoa tai ei, on joutuva kuulemaan sen, ja tietää sen ennemmin tai myöhemmin... Kun neitsyt Maria tuli raskaaksi Jeesus-lapsesta, Isä oli siittänyt hänet oman kuvansa mukaan. Ei hän siinnyt Pyhästä Hengestä. Ja kuka on tuo Isä? Hän on ihmisrodun ensimmäinen; ... Sama henkilö joka oli Eedenin puutarhassa, ja joka on meidän Taivaallinen isämme, siitti lihassa Jeesuksen, vanhemman veljemme. Miettiköön jokainen joka nämä opit kuulee, ennen kuin väheksyy niitä ja kohtelee niitä välinpitämättömyydellä, koska he todistavat pelastuksestaan tai tuomiostaan.
Journal of Discourses, 9.4.1852 Vol. 1, ss. 50-51.

Tarkoitukseni on puhua aiheesta, joka ei välittömästi koske teidän tai minun hyvinvointiani. Luullakseni viittaan huomautuksissani asioihin, joita etsitte ja pidätte täysin välttämättöminä pelastuaksenne Jumalan valtakuntaan.
Isä Aadam ja Äiti Eeva saivat inhimillisen perheen lapsia valmiina tulemaan tänne ja saamaan ruumiit; ... ja tuo ruumis saa hengen korotuksen, kun he valmistautuvat tullakseen kruunatuiksi Isän valtakunnassa. 'Mitä, Aadamin valtakunnassa?' Niin. ... Minä sanon teille, että kun te näette isänne taivaassa, näette Aadamin. Kun näette äitinne joka kantoi henkeänne, näette Äiti Eevan.
Where Does It Say That?, ss. 1-8, 1-9; Brigham Young Papers Mss 8.10.1854, Call # Ms d 1234, Church Historian's Office, Salt Lake City, Utah.

Jotkut ovat napisseet, koska minä uskon meidän Jumalamme olevan niin lähellä meitä kuin Isä Aadam on. On monia jotka tietävät tuon opin olevan totta.
Journal of Discourses, 7.10.1857 Vol. 5, s. 331

Annan teille muutamia opin sanoja, opin josta monet ovat kyselleet, ja josta on olemassa huomattavaa tietämättömyyttä. Veli Watt kirjoittaa tämän ylös, mutta tarkoituksenani ei ole saattaa tätä julkisuuteen; olkaa siis tarkkaavaisia ja pankaa tämä mieleenne. Muutama vuosi sitten toin esille opin, joka koski Aadamia isänämme ja Jumalanamme, joka koituu monille vanhimmille kiroukseksi heidän hulluutensa tähden. Siihen nähden he yhä haparoivat pimeydessä ja tulevat niin tekemään. Se on yksi taivaan järjestyksen loistavimmista paljastuksista, ja kuitenkin maailma pitää sitä pilkkanaan.
"A Few Words of Doctrine" G.D. Wattsin muistiinkirjoittamana, presidentti Brigham Youngin antamana Salt Lake Cityssä, 8.10.1861. A.M., valokopio arkistokappaleesta # Ms/d/1234/Bx 49/fd 8).

Kuinka paljon onkaan epäuskoa Myöhempien Aikojen Pyhien mielissä yhdestä erityisestä opinkappaleesta, jonka paljastin heille - ja jonka Jumala paljasti minulle - nimittäin että Aadam on Isämme ja Jumalamme - ...
Deseret News, 18.6.1873

Alla muiden MAP-kirkon johtajien kommentteja. Ne osoittavat, että he selvästi ymmärsivät Brigham Youngin opettavan että Aadam on Jumala (Taivaallinen Isä). Esimerkiksi:

 • Hosea Stout — "Taas kokous tänä iltana. Presidentti B. Young opetti, että Aadam oli Jeesuksen isä ja ainoa Jumala meille." Hosea Stout, 9.4.1852 kirjassa On the Mormon Frontier, The Diary of Hosea Stout, 1844-1861, Vol. 2, toim. Juanita Brooks, University of Utah Press, 1982 uusi painos, s. 435.
 • Wilford Woodruff — "Hän [Brigham Young] sanoi, että meidän Jumalamme oli Isä Aadam Hän oli Pelastajan Jeesuksen Kristuksen Isä -- Meidän Jumalamme ei ollut enempää eikä vähempää kuin AADAM, arkkienkeli Miikael" Wilford Woodruff, 19.2.1854 Where Does It Say That?, ss. 1-8.
 • Spencer W. Kimball — "Me varoitamme teitä levittämästä oppeja, jotka eivät ole pyhien kirjoitusten mukaisia ja joita joidenkin menneiden sukupolvien johtavien auktoriteettien väitetään opettaneen. Sellainen on esimerkiksi Aadam—Jumala-teoria. Me tuomitsemme sen teorian ja toivomme, että kaikki varovat sitä ja muita sen kaltaisia vääriä oppeja." Deseret News, Church Section, 9.10.1976.4

Eikö Aadam-Jumala-oppia koskaan opetettu?

Ylläolevista lainauksista ilmenee selvästi kiistattomien historiallisten todisteiden olemassaolo monista eri lähteistä siitä, että Brigham Young opetti Aadamin olevan Jumala. Siksi onkin eriskummallista huomata kuinka MAP-kirkon ensimmäinen presidenttikunta kieltää juuri tämän tosiasian:
Selvyyden vuoksi sanomme, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko ei ole koskaan opettanut n.k. Aadam-Jumala-teoriaa. Ne, jotka tarkoittavat, että tällä teorialla on aikoinaan ollut osansa kirkon virallisessa opissa, erehtyvät.
Kirje ensimmäisen presidenttikunnan toimistosta, päivätty 18.9.1989, allekirjoittajana F. Michael Watson, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri.
Eräs FARMSin (The Foundation for Ancient Research and Mormon Studies - eräs mormonikirkon oppien puolustaja, joka on liitetty Brigham Youngin yliopistoon) äskettäinen artikkeli väitti suunnilleen samaa.5
Aadam—Jumala-oppi oli ehkä eräs Brigham Youngin tunnusomaisimpia opetuksia ja sellaisena se esiintyi näyttävästi monissa hänen saarnoissaan. Kuitenkin se on täydelleen jätetty pois oppikirjasta, joka on
... osoitus ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin halusta syventää kirkon jäsenten opillista ymmärrystä ja herättää heissä suurempi halu tuntea sitä, mikä on Jumalan. [...] Tutkimalla näitä valittuja opetuksia uskollisesti ja rukoillen myöhempien aikojen pyhät oppivat ymmärtämään paremmin evankeliumin periaatteita ja arvostamaan enemmän tämän merkittävän profeetan syvällisiä ja innoitettuja opetuksia."
Johdanto ss. 5-6

Onko johtajien puolelta vastuuntuntoista ja rehellistä muuntaa historiallista tietoa tai pidättää sitä jäsenistöltä? Entä kuinka pitkälle voi luottaa kirkkoon joka kieltää oman, asiakirjoin vahvistetun historiansa?

Moniavioinen Brigham Young

Eräs toinen mormonien toisen profeetan ja presidentin elämän ja opetuksen ainutlaatuisia puolia oli hänen moniavioisuutensa vahva painotus ja ylenmääräinen harjoittaminen. Ensimmäisen vaimonsa Miriam Worksin kuoltua Brigham avioitui yli viidenkymmenen naisen kanssa ja harjoitti heidän kanssaan sukupuoliyhdyntää tuottaen näin valtavan jälkeläismäärän. Young rakennutti näille vaimoille ja lapsilleen suuria taloja, esim. The Beehive House'in, joka pystytettin v. 1854 Salt Lake Cityssä Utahissa. Se on suuri turistikohde, ja oppaat siellä selittävät että Young tarvitsi niin suuren talon monia vaimojaan ja lapsiaan varten. Kierrolla annetun esitteen mukaan talolla oli jopa oma perhevarasto josta "varastonhoitaja jakoi oikeudenmukaisesti ruokavaroja ja tarpeita jokaiselle Brigham Youngin perheelle."6

Moniavioisuus välttämätön ikuiseen elämään pääsylle

Young ja muut MAP-johtajat opettivat avoimesti, että selestinen, monivaimoinen avioliitto oli välttämätön Myöhempien Aikojen Pyhän pelastukselle. Brigham viittasi usein mieheen ja hänen vaimoihinsa. Jollei mies harjoittanut tätä moniavioisuuden 'periaatetta', pidettiin sitä vähintäänkin merkkinä hengellisestä heikkoudesta ja alemmuudesta, ja pahimmillaan se oli uhka itse sielua vastaan.

Pieni valikoima Brigham Youngin lausumia

Jos nyt joku teistä kieltää monivaimoisuuden ja jatkaa sen kieltämistä, lupaan teille, että te olette kirotut.
14.7.1855, Journal of Discourses, Vol. 3, s. 266.

Ainoat miehet, joista tulee Jumalia, ja Jumalan Poikia, ovat ne, jotka astuvat moniavioisiin liittoihin.
19.8.1866, Journal of Discourses, Vol. 11, s. 269.

On pieni asia, josta haluan puhua teille, sisareni. Se on aihe, joka on ulkopuolisille hyvin vastenmielinen. ... 'Oi.' Sanoo eräs, 'Tiedän mitä tarkoitat, miehelläni on kaksi, neljä, tai puoli tusinaa vaimoa.' ... Tämä oppi, joka on niin vihattava ja kiusallinen monien tunteille, ilmoitettiin Joseph Smithille taivaasta, ja sen tottelemista vaaditaan Myöhempien Aikojen Pyhiltä, — juuri tämä periaate on ratkaiseva maailmaan moraalisen pelastuksen. Uskotteko siihen? Samapa tuo uskotteko vai ette, se on tosi.
9.8.1868, Journal of Discourses, Vol. 12, s. 261.

Moniavioisuus oli mormonikirkon keskeisiä oppeja Brigham Youngin presidenttikaudella. Kuitenkin kaikki viittaukset tähän oppiin on erityisen huolellisesti poistettu kirkon uudesta oppikirjasta. Ei Brighamin lyhyt elämäkerta eikä myöskään kappale, jossa hänen elämästään ja työstään tehdään yhteenveto, anna mitään vihjettä siitä, että hän nai yli 50 naista ja taisteli moniavioisuuden harjoittamisen puolesta MAP-kirkon puhujakorokkeilta.

Tämä on erityisen merkittävää varsinkin USA:n ulkopuolella, missä monet myöhempien aikojen pyhät eivät ole tietoisia tästä historiasta.

Lisäksi kirja ei pelkästään vältä moniavioisuuden aihetta, se myös poistaa kaikki viittaukset moniavioisuuteen muuttamalla Brigham Youngin sanoja.
Eräs päälähde Brigham Youngin siteeraukseen on teos nimeltä Discourses of Brigham Young (DBY, Brigham Youngin saarnoja). Apostoli John A. Widtsoe kokosi ja järjesti sen v. 1925 ja se on painettu uudelleen useassa eri asussa. Uudessa oppikirjassa ja tässä artikkelissa on käytetty vuoden 1977 Deseret Book-kustantajan (kirkon oman) painosta. Ne sitaatit, jotka alunperin esiintyvät sisältäen sanan 'vaimot' tai 'vaimoja' jne. on nyt painettu uudessa käsikirjassa muotoon [vaimo] tai [vaimoa] jne. Kaikki maininnat moniavioisuudesta on jätetty pois.

Esimerkiksi:

DBY s. 197:
"Lukemattomat puhtaat ja pyhät henget odottavat saavansa ruumiin. Mikä siis on meidän velvollisuutemme? Valmistaa ruumiita heille; ottaa kurssi joka ei aja noita henkiä pahojen perheisiin, joissa heille opetetaan pahuutta, turmelusta ja kaikenlaista rikollisuutta. Jokaisen vanhurskaan miehen ja naisen velvollisuutena on valmistaa ruumis kaikille niille hengille, joille he voivat.

Tässä on syy miksi monivaimoisuuden oppi paljastettiin, niin että ne jalot henget jotka odottavat ruumiita voisivat tulla maan päälle."

Oppikirja s. 164:
"Lukemattomat puhtaat ja pyhät henget odottavat saavansa ruumiin. Mikä siis on meidän velvollisuutemme? Valmistaa ruumiita heille; ottaa kurssi joka ei aja noita henkiä pahojen perheisiin, joissa heille opetetaan pahuutta, turmelusta ja kaikenlaista rikollisuutta. - Jokaisen vanhurskaan miehen ja naisen velvollisuutena on valmistaa ruumis kaikille hengille, joille he voivat.

Tässä on syy miksi monivaimoisuuden oppi paljastettiin, niin että ne jalot henget jotka odottavat ruumiita voisivat astua esiin."

DBY s. 198:
"Saanen nyt sanoa ensimmäiselle presidenttikunnalle ja jokaiselle koorumille ja erityisesti niille, jotka ovat johtavia virkamiehiä: Olkaa vaimoillenne ja lapsillenne..."
Oppikirja s. 164-5:
"Saanen nyt sanoa ensimmäiselle presidenttikunnalle ja jokaiselle koorumille ja erityisesti niille, jotka ovat johtavia virkamiehiä: Olkaa [vaimollenne], lapsillenne..."
DBY s. 198:
"Aviopuoliso ja isä oppikoon taivuttamaan tahtonsa Jumalansa tahtoon ja opettakoon sitten vaimoilleen ja lapsilleen tämän itsehallinnan läksyn..."
Oppikirja s. 165:
"Aviopuoliso ja isä oppikoon taivuttamaan tahtonsa Jumalansa tahtoon ja opettakoon sitten [vaimolleen] ja lapsilleen tämän itsehallinnan läksyn..."


Samankaltaista tekstin toimitusta, jolla poistetaan viittaukset monivaimoisuuteen, löytyy uudessa oppikirjassa myös muillla sivuilla.
Kun Craig Manscilliltä, Brigham Young-käsikirjan kirjoituskomitean puheenjohtajalta, kysyttiin näistä muutoksista, hän sanoi viitaten moniavioisuusmateriaaliiin:
Oliko se mukana materiaalissa, jota kävimme läpi? Voi kyllä se oli. Ja poistimmeko asioita joissakin kohdissa? Totta kai. Mutta me teimme niin seuraten johtajiemme pyyntöä.7
Tämän tunnustuksen sisällön pitäisi ravistaa hereille ne, jotka välittävät totuudesta. MAP-kirkon nykyiset johtajat siis neuvoivat MAP-kirkon oppikirjan kirjoittajia vääristelemään ja peittelemään totuutta, ja kirjoittajat suostuivat tekemään niin.

Ilmeisesti MAP-kirkon nykyiset johtajat pyysivät kirjoituskomiteaa myös vääristelemään Brigham Youngin saarnoja saadakseen hänet muka opettamaan asioita joita hän ei tosiasiassa koskaan opettanut.

Tutkiskele seuraavaa lainausta:

Monet Jumalan huoneen toimitukset täytyy suorittaa temppelissä, joka on pystytetty nimenomaan tätä tarkoitusta varten. On olemassa muita toimituksia, jotka me voimme suorittaa ilman temppeliä. Te tiedätte saaneenne joitakin sellaisia — kaste, kätten päällepano Pyhän Hengen lahjan saamiseksi, kuten kielillä puhumisen ja niiden tulkitsemisen lahja, profetoiminen, parantaminen, henkien tunnistaminen jne. ja monia kansalle annettuja siunauksia meillä on oikeus saada ilman temppeliä. On olemassa muita siunauksia, joita ei saada, ja toimituksia, joita ei suoriteta Herran ilmoittaman lain mukaan ilman että ne suoritetaan tätä tarkoitusta varten valmistetussa temppelissä. Voimme nykyään mennä Endowment House'iin ja kastattaa itsemme kuolleiden puolesta, saada pesumme ja voitelumme jne. sillä siellä meillä on pystytettynä allas joka on erityisesti omistettu ihmisten kastamiseen syntien anteeksiantamisen vuoksi, heidän hyvinvointinsa ja heidän kuolleiden ystäviensä vuoksi; tähän nähden ovat pyhät etuoikeutettuja, että he voivat kastattaa itsensä ystäviensä puolesta. Meillä on myös etuoikeus sinetöidä naiset miehiin ilman temppeliä. Tämän me voimme tehdä Endowment House'ssa; mutta kun kysymykseen tulevat muut sinetöimistoimitukset, pyhään pappeuteen liittyvät toimitukset, pappeusketjun liittäminen yhteen isä Aadamista tähän päivään asti sinetöimällä lapset vanhempiinsa, sinetöimällä meidät esi-isiimme jne., niitä ei voida tehdä ilman temppeliä. Kun toimitukset suoritetaan temppeleissä, jotka aikanaan pystytetään, miehet sinetöidään isiinsä, ja niihin, jotka ovat nukkuneet pois, aina isä Aadamiin asti. Tämä on tehtävä, koska pappeusketju on katkennut maan päällä.
DBY ss. 399-400

Missä vihkimysmenot oli suoritettava?

Brigham Young opetti että tiettyjä menoja ei tarvinnut suorittaa temppelissä: kasteita kuolleiden puolesta, pesujen ja voitelun saamista sekä naisten sinetöimistä miehiin. Temppeli oli miesten isiinsä sinetöimistä varten, koska pappeuden valtuuden ketju MAP-kirkon opetuksen mukaan annetaan mieheltä miehelle (naisilla ei ole pappeutta).
Huomaa nyt, kuinka MAP-kirkko muunsi tämän kappaleen sopimaan uuteen oppikirjaan. He käyttivät korvikesanoja poistamaan viittaukset miesten sinetöimisestä miehiin ja peittämään sen tosiasian, että Brigham viittasi kahteen eri vihkimysmenojen ryhmään. Kirjoittajat myöskin poistivat sanoja saaden koko tämän opetuksen osion näyttämään aivan erilaiselta kuin mitä Brigham sillä alunperin tarkoitti.

Muutettu lainaus oppikirjassa s. 303:

Monet Jumalan huoneen toimitukset täytyy suorittaa temppelissä, joka on pystytetty nimenomaan tätä tarkoitusta varten. On olemassa muita toimituksia, jotka me voimme suorittaa ilman temppeliä. Te tiedätte saaneenne joitakin sellaisia — kaste, kätten päällepano Pyhän Hengen lahjan saamiseksi; —, kuten kielillä puhumisen ja niiden tulkitsemisen lahja, profetoiminen, parantaminen, henkien tunnistaminen jne. ja monia kansalle annettuja siunauksia meillä on oikeus saada ilman temppeliä. On olemassa muita siunauksia, joita ei saada, ja toimituksia, joita ei suoriteta Herran ilmoittaman lain mukaan ilman että ne suoritetaan tätä tarkoitusta varten valmistetussa temppelissä. — Voimme nykyään mennä Endowment House'iin ja kastattaa itsemme kuolleiden puolesta, saada pesumme ja voitelumme jne. sillä siellä meillä on pystytettynä allas joka on erityisesti omistettu ihmisten kastamiseen syntien anteeksiantamisen vuoksi, heidän hyvinvointinsa ja heidän kuolleiden ystäviensä vuoksi; tähän nähden ovat pyhät etuoikeutettuja, että he voivat kastattaa itsensä ystäviensä puolesta. Meillä on myös etuoikeus sinetöidä naiset miehiin ilman temppeliä. Tämän me voimme tehdä Endowment House'ssa; mutta Kun kysymykseen tulevat — muihin [kuolleiden puolesta suoritettavat] sinetöimistoimitukset, pyhään pappeuteen liittyvät toimitukset, pappeusketjun liittäminen yhteen isä Aadamista tähän päivään asti sinetöimällä lapset vanhempiinsa, sinetöimällä meidät esi-isiimme jne., niitä ei voida tehdä ilman temppeliä. Kun toimitukset suoritetaan temppeleissä, jotka aikanaan pystytetään, miehet [lapset] sinetöidään isiinsä [vanhempiinsa], ja niihin, jotka ovat nukkuneet pois, aina isä Aadamiin asti. Tämä on tehtävä, koska pappeusketju on katkennut maan päällä.
Samanlaista muuntelua esiintyy muuallakin, esimerkiksi sivuilla 171, 304 ja 309.

Suuri utahilainen lehti The Salt Lake Tribune siteerasi 4.5.1998 Ron Priddisiä, kustannusyhtiö Signature Booksin varajohtajaa, hänen puhuessaan vääristellyn tiedon määrästä uudessa käsikirjassa:

Sanoisin, että noin 10% lainauksista on liiaksi irrotettu taustastaan ja sen lisäksi n. 10% on muuteltu vähemmän näkyvästi.
Tiivistetysti on siis 20% eli yksi viidesosa tämän käsikirjan sisällöstä historiallisesti virheellistä.
Tämä piittaamattomuus vilpittömyydestä ja totuudellisuudesta synnyttää varmasti epäluuloa MAP-kirkon muiden historianesityksien luotettavuutta kohtaan. Voidaanko luottaa siihen, että kirkon johtajat ja 60.000-päinen lähetyssaarnaajien joukko, joita he harjoittavat, antaa todellisen kuvan mormonismin alkuperästä? Tosiasiassa monia puolia mormonien oppirakennelmassa ja historiassa on muunnettu, jätetty pois tai muutoin 'tarkistettu'.8
Tällainen tekee mormonismista kylläkin mieluisamman ja viehättävämmän uusille ja mahdollisille käännynnäisille, mutta se tekee sen rehellisyyden ja totuuden kustannuksella.

Viitteet

 1. Artikkeli "Absence of Polygamy In LDS Manual Stirs Controversy," Salt Lake Tribune, 5.4.1998, C3.
 2. Sama kuin edellä.
 3. Oikeinkirjoitusta ja isojen kirjaimien käyttöä on muutettu paikoittain luettavuuden parantamiseksi.
 4. Mieti seuraavia kirkon lähteitä koskevia lainauksia:

  Journal of Discourses kuuluu omasta ansiostaan kirkon peruskirjoituksiin, ja jokainen järkevä pyhä ottaa varmastikin ilolla vastaan jokaisen painosta ilmestyvän numeron kuin se heijastaisi lisää "valoa joka loistaa Siionin kukkulalta."
  George Q. Cannon, apostoli, Journal of Discourses Esilehti Vol. 8

  ... Useimmissa tapauksissa näyttävät puhujat luottaneen melkein täysin Pyhän Hengen innoitukseen, ja aiheet joita käsiteltiin oli tarkoitettu pyhien parhaaksi.
  2. kappale, esilehti. Journal of Discourses Hakemisto.

  Brigham Young lausui omista puheistaan:

  Tiedän yhtä hyvin mitä opettaa tälle kansalle ja täsmälleen mitä sanoa heille ja mitä tehdä saattaakseni heidät selestiseen valtakuntaan, kuin tiedän tien toimistooni. Se on aivan yhtä selvää ja helppoa. Herra on keskuudessamme. Hän opettaa kansaa jatkuvasti. En ole vielä koskaan pitänyt saarnaa ja lähettänyt sitä ihmislapsille ilman että he voivat kutsua sitä pyhäksi kirjoitukseksi. Antakaa minulle etuoikeus korjata joku saarna, ja siitä tulee yhä hyvä pyhä kirjoitus kuin mitä he ovat ansainneet.
  Journal of Discourses, 13:95.

  Minä sanon nyt, kun ne on kopioitu ja kun olen hyväksynyt ne, ne ovat yhtä hyviä pyhiä kirjoituksia kuin on tässä Raamatussa, ja jos haluatte lukea ilmoituksia lukekaa Jumalan mielen tuntevan miehen sanoja.
  Journal of Discourses 13:264.

 5. Tämä on merkittävää koska tässä meillä on yksi mormoniprofeetta joka tuomitsee 'vääränä oppina' erään aikaisemman mormoniprofeetan opetuksen. Voimmeko tässä valossa todella luottaa mormonikirkon johtajiin kun he väittävät että "Profeetta ei koskaan johdata kirkkoa harhaan"? (Ks. Where Does It Say That?, ss. 12-2, 12-4.)
 6. 'Shall They Not Both Fall Into the Ditch?' What Certain Baptists Think They Know about the Restored Gospel, kirj. Daniel C. Peterson, FARMS Review of Books,Vol. 10, No.1, 1998, p. 20. Peterson lausuu: "Ja vaikka hänen onkin hyvin vaikeaa löytää yhtään kohtaa missä sanotaan niin, rouva Tanner kertoo varmana videonauhansa yleisölle että 'Brigham Young opetti että Aadam on Jumala jota me rukoilemme.'"
  Epäsuora vihje asiaan perehtymättömälle lukijalle on selvä: on olemassa vähän tai ei mitään todisteita siitä että Brigham Young opetti Aadamin olevan Jumala. Petersonin väite tuo mieleen sanonnan "Me olemme oikeutetut omiin mielipiteisiimme mutta emme omiin tosiasioihimme." Tässä Youngin opetuksessa Aadamista Jumalana tosiasiat ovat selvät: Brigham Young opetti kirkon oppina että Aadam oli Isä Jumala ja Jeesuksen Kristuksen Isä.
 7. The Beehive House, kirj. S. Dilworth Young, s. 12, 1981.
 8. "Absence of Polygamy In LDS Manual Stirs Controversy," Salt Lake Tribune, 5.4.1998, C3.
 9. Ks. esimerkiksi seuraavia artikkeleita:
 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 1998-08-30 — 2004-05-23