Artikkelit > TemppelisivuMiksi mormonit käyvät temppelissä?

Virallinen selitys käy selväksi tästä kirkon esitteestä, jota selvempää selostusta tuskin saakaan ennen itse käyntiä.

Tule temppeliin

Mukailtu 1984 Boyd K. Packerin teoksesta The Holy Temple

On monia syitä, miksi pitäisi haluta tulla temppeliin. Jo temppelin ulkomuoto viittaa sen syvästi hengelliseen tarkoitukseen, mutta vielä paljon selvemmin se käy ilmi temppelin sisällä. Temppelin oven yläpuolelle on kirjoitettu sanat: "Herralle pyhitetty". Kun astut vihittyyn temppeliin, olet Herran huoneessa.
    Kirkolla on monenlaisia rakennuksia. Niissä me palvelemme Jumalaa, opetamme, virkistäydymme ja järjestämme toimintaa. Me voimme järjestää vaarnoja ja seurakuntia ja lähetyskenttiä ja koorumeita ja Apuyhdistyksiä näissä rakennuksissa tai jopa vuokratiloissa. Mutta kun me järjestämme perheitä sen järjestyksen mukaan, jonka Herra on ilmoittanut, me teemme sen temppeleissä. Avioliiton sinetöiminen on korkein temppelissä saatavista siunauksista.
    Temppeleissä kelvolliset kirkon jäsenet voivat päästä osallisiksi kaikkein ylevimmistä lunastavista toimituksista, mitä ihmiskunnalle on ilmoitettu. Siellä ihminen voi osallistua pyhiin toimituksiin, joissa hän saa pesun, voitelun, opetusta, endowmentin ja sinetöinnin. Ja saatuamme itse nämä toimitukset me voimme toimia niiden sijaisina, jotka ovat kuolleet saamatta tähän tilaisuutta. Pyhiä toimituksia suoritetaan temppelissä sekä eläville että kuolleille. Siellä on kasteallas, jossa suoritetaan sijaiskasteita kuolleille kelvollisten jäsenten toimiessa niiden sijaisina, jotka ovat siirtyneet verhon tuolle puolen.
   "Tule temppeliin." Ellet voi tulla nyt, tule pian. Rukoile palavasti, saata elämäsi järjestykseen ja säästä mahdollisuuksiesi mukaan toivoen, että se päivä koittaa. Lähde nyt parannuksen tielle, vaikka se joskus onkin hyvin vaikeaa ja masentavaa. Temppeli muuttaa ihmistä ja korvaa runsain määrin kaikki ponnistelut, joita sinne pääseminen vaatii. Kenties asut niin kaukana temppelistä, että temppeli tulee lähemmäksi sinua ennen kuin pääset temppellin. Säilytä uskosi ja toivosi ja päätä, että tulet — että olet kelvollinen ja tulet temppeliin.

Nämä ovat pyhiä asioita
Jos luemme pyhiä kirjoituksia tarkkaan, huomaamme, että Herra ei sanonut kaikkea kaikille. Ihmisten oli täytettävä tietyt vaatimukset, ennen kuin heille ilmoitettiin pyhiä asioita. Temppelitoimitukset kuuluvat näihin.
    Temppelitoimituksista ei puhuta temppelin ulkopuolella. Mutta Herra ei ole koskaan tarkoittanut, että tieto näistä temppeliseremonioista olisi vain harvoilla ja valituilla, jotka velvoitettaisiin huolehtimaan, etteivät muut saa koskaan niistä tietää. Oikeastaan asia on aivan päinvastoin. Me kehotamme hartaasti jokaista sielua olemaan kelvollinen ja valmistautumaan temppeliinmenoa varten. Niille, jotka ovat olleet temppelissä, on opetettu, että jonakin päivänä jokainen nyt elävä ja aikaisemmin elänyt sielu saa tilaisuuden kuulla evankeliumin ja joko ottaa vastaan tai hylätä sen, mitä temppeli tarjoaa. Jos ihminen hylkää tämän tilaisuuden, hänen täytyy tehdä se omasta tahdostaan.
    Temppelitoimitukset ovat yksinkertaisia ja kauniita. Ne ovat pyhiä. Niistä ei puhuta, etteivät ne joutuisi sellaisten käsiin, jotka eivät ole valmiita. Uteliaisuus ei tee ihmisestä valmista. Pelkkä harras kiinnostus ei tee ihmisestä valmista. Valmistautuminen näihin toimituksiin edellyttää muita vaiheita ennen sitä: uskoa, parannusta, kastetta, konfirmointia, kelvollisuutta sekä sellaista kypsyyttä ja arvokkuutta, joka sopii Herran huoneeseen kutsutulle vieraalle.
    Meidän täytyy valmistautua, ennen kuin menemme temppeliin. Meidän täytyy olla kelvollisia, ennen kuin menemme temppeliin. Tässä asiassa on asetettu rajoituksia ja ehtoja. Ne eivät ole ihmisen vaan Herran asettamia. Ja Herralla on täysi oikeus ja valtuus määrätä, että temppeliin liittyvät asiat säilyvät pyhinä ja koskemattomina.
    Jokainen, joka on kaikin puolin kelvollinen, voi mennä temppeliin ja tulla siellä itse tuntemaan pyhät menot ja toimitukset.

[Viimeistään tässä vaiheessa pitäisi varoituskellon alkaa moikua päässäsi.]

Kelvollisuus
Kun ihminen ymmärtää temppelin siunausten arvon ja siellä suoritettavien toimitusten pyhyyden, hän ei halua asettaa kyseenalaisiksi niitä korkeita vaatimuksia, jotka Herra on asettanut pyhään temppeliin pääsemiselle.
   Voidaksesi mennä temppeliin sinulla täytyy olla voimassa oleva temppelisuositus. Suosituksen tulee olla seurakunnan piispan ja vaarnanjohtajan allekirjoittama. Lähetyskentillä temppelisuosituksia antavat seurakunnanjohtajat, piirinjohtajat ja lähetysjohtajat. Temppeliin pitäisi mennä vain niiden, jotka ovat kelvollisia. Piispan tehtävänä on esittää kysymyksiä, jotka koskevat henkilökohtaista kelvollisuuttamme. Tämä puhuttelu on erittäin tärkeä, sillä siinä kirkon jäsenellä on tilaisuus tutkistella elämäänsä tehtävään asetetun Herran palvelijan kanssa. Jos elämässäsi on jokin ongelma, niin piispa voi auttaa sinua ratkaisemaan sen. Neuvottelemalla tällä tavoin Israelin yleisen tuomarin kanssa voit osoittaa kelvollisuutesi tai saada apua tullaksesi kelvolliseksi, niin että voit mennä temppeliin Herran hyväksymänä.
    Presidentti N. Eldon Tanner on puhunut yleiskonferenssin pappeuskokouksessa puhutteluista. Hänen neuvonsa ovat tärkeitä sekä puhutteluja suorittaville kirkon johtajille että niille jäsenille, joita puhutellaan. Mieti tarkoin näitä neuvoja:

"Te piispat ja vaarnanjohtajat voisitte aloittaa puhuttelun temppelisuositusta varten esimerkiksi seuraavaan tapaan:
'Sinä olet tullut luokseni saadaksesi suosituksen temppeliinmenoa varten. Minun tehtäväni on edustaa Herraa puhutellessani sinua. Puhuttelun päätyttyä minun on määrä allekirjoittaa sinun suosituksesi, mutta minun allekirjoitukseni ei ole ainoa tärkeä allekirjoitus suosituksessasi. Ennen kuin suosituksesi on pätevä, sinun on itsekin allekirjoitettava se.
Allekirjoittamalla suosituksesi osoitat Herralle, että olet kelvollinen saamaan osaksesi ne etuoikeudet, jotka suodaan nillle, joilla tällainen suositus on. Esitän muutamia kysymyksiä, joita käytetään arvosteluperusteena [koska teitä on neuvottu niin tekemään]. Sinun tulee vastata rehellisesti jokaiseen kysymykseen.'
Sen jälkeen kun olette esittäneet temppelisuosituksen anojalle nuo vaaditut kysymykset, haluatte kenties lisätä jotakin seuraavaan tapaan: 'Sen, joka astuu Herran huoneeseen, on oltava vapaa kaikista saastaisista, epäpyhistä, epäpuhtaista ja luonnottomista tavoista.'
Meidän on suoritettava puhuttelumme kaikessa rakkaudessa ja säädyllisyydessä. Usein asiat voidaan korjata pelkästään sillä, että kysytte: 'Onko mitään syytä, miksi saattaisit tuntea itsesi vaivautuneeksi tai kenties jopa epärehelliseksi Herralle, jos sinun pitäisi allekirjoittaa oma temppelisuosituksesi?
Haluatko hieman aikaa saadaksesi joitakin henkilökohtaisia asioita järjestykseen, ennen kuin allekirjoitat sen? Muista, että Herra tietää kaiken eikä salli itseään pilkattavan. Me yritämme auttaa sinua. Älä milloinkaan valehtele saadaksesi kutsun, suosituksen tai siunauksen Herralta.'
Jos käsittelette asiaa edellä esitetyllä tavalla, niin jäsenen tehtäväksi jää puhutella itse itseään. Piispalla tai vaarnanjohtajalla on oikeus saada henkien erottamisen lahja. Hän on tietävä, onko jotakin, mikä pitäisi selvittää ennen kuin suositus myönnetään."
(Ks. "Kirkossa pidettävien puhuttelujen suoma siunaus", Valkeus, huhtikuu 1979, s. 81-82.)

Temppelisuosituspuhuttelu on kahdenkeskinen piispan ja kyseisen jäsenen välillä. Puhuttelussa jäsenelle esitetään kysymyksiä, joiden tarkoituksena on tutkia hänen henkilökohtaista käytöstään ja kelvollisuuttaan sekä hänen uskollisuuttaan kirkolle ja sen virkailijoille. Kyseisen henkilön tulee vakuuttaa, että hän on moraalisesti puhdas, noudattaa viisauden sanaa, maksaa täydet kymmenykset, elää kirkon opetusten mukaan eikä ole missään tekemisissä luopioryhmien kanssa. Piispoille opetetaan, että heidän on erittäin tärkeää säilyttää kunkin puhuteltavan asiat luottamuksellisina.

[Kuinka pitkälle se luottamuksellisuus ulottuu, kun temppelimatkoista puhutaan jatkuvasti? Jollet koskaan mene mukaan, kaikki tietävät tietysti, ettet ole 'kelvollinen' vaan sinulla on tunnollasi jokin kirkon määrittelemä synti, josta et pääse eroon.]

Mikäli henkilö vastaa hyväksyttävästi piispan kysymyksiin, hänet todetaan yleensä kelvolliseksi saamaan temppelisuositus. Ellei suosituksen anoja elä käskyjen mukaan tai mikäli hänen elämässään on jotakin, mikä pitää saattaa järjestykseen, hänen täytyy osoittaa totista parannusta, ennen kuin hän voi saada temppelisuosituksen.
    Kun piispa on suorittanut puhuttelun, myös vaarnan johtokunnan jäsen puhuttelee samalla tavoin jokaista ennen temppeliinmenoa. Jos henkilö on menossa temppeliin ensimmäistä kertaa, puhuttelun suorittaa yleensä vaarnanjohtaja itse.
    Mennessäsi temppelisuosituspuhutteluun hyväksyt varmasti sen päätöksen, jonka Israelin tuomariksi asetettu antaa, sillä hänen tehtävänään on edustaa Herraa päättäessään, onko sinun sopivaa astua pyhään temppeliin vai ei.

[Sinun on se hyväksyttävä joka tapauksessa, olit sitten mitä mieltä tahansa papin päätöksestä. Temppelisuositus on luottokortin tapainen pieni kortti, joka vaaditaan nähtäväksi kun olet menossa sisään.]

Ensimmäisellä kerralla ja joka kerta
Jos olet menossa temppeliin ensimmäistä kertaa, on aivan luonnollista, että olet hieman jännittynyt. Kaikki tuntematon pelottaa meitä. Me jännitämme usein uusia kokemuksia.
    Ole rauhassa. Sinä olet menossa temppeliin. Joku on apunasi joka vaiheessa. Sinua opastetaan tarkoin - älä huolehdi.
    Mennessämme temppeliin meidän tulee olla kunnioittavia. Mikäli keskusteleminen on välttämätöntä, sen tulee tapahtua hiljaisella äänellä. Opetusjaksojen aikana me olemme tietenkin aivan hiljaa ja kunnioittavia.
   Nykyään on harvoja paikkoja, joissa voi mietiskellä hiljaisessa kunnioituksen ilmapiirissä. Joissakin temppeleissä ihmiset kokoontuvat aina ennen toimitustyön aloittamista temppelissä olevaan kappeliin. Siellä he odottavat, kunnes kaikki ovat koolla. Yleensä odottaminen hermostuttaa meitä. Toisissa olosuhteissa meitä harmittaisi se, että olisimme ensimmäisenä huoneessa ja joutuisimme sitten odottamaan viimeistäkin tulijaa, ennen kuin pääsisimme jatkamaan. Temppelissä asia on aivan päinvastoin. Siellä odottaminen on kallisarvoinen tilaisuus. Mikä siunaus onkaan saada istua hiljaa ja mitään puhumatta ja suunnata mielensä kunnioittaviin ja hengellisiin ajatuksiin! Se virvoittaa sielua.
   Kun tulet temppeliin, muista, että olet vieraana Herran huoneessa. Se on riemun hetki, mutta hiljaisen riemun. Toisinaan temppelivihkimisissä täytyy muistuttaa sukulaisia ja ystäviä siitä, että heidän tulee esittää onnittelunsa ja rakkaudenosoituksensa ja tervehdyksensä hyvin hiljaa ja kuiskaten. Äänekäs puhe ja nauru ei sovi Herran huoneeseen.
    Noudata temppelityöntekijöiden ohjeita. Joku opastaa sinua koko ajan. 

[Paras onkin valmistautua. Monet eivät ensishokkinsa järkyttämänä pysty uusintakäyntiin vuosikausiin. Jotkut eivät palaa sinne koskaan.]

Opetusta korkeudesta
Ennen kuin menet temppeliin ensimmäistä kertaa tai vielä käytyäsi siellä useitakin kertoja sinun on hyvä olla selvillä siitä, että temppelin opetukset ovat vertauskuvallisia. Herra, mestariopettaja, esitti suuren osan opetuksistaan tällä tavoin.
    Temppeli on suurenmoinen koulu. Se on opin huone. Temppelien ilmapiiri on ihanteellinen syvästi hengellisten asioiden opettamiseen. Edesmennyt tri John A. Widtsoe kahdentoista koorumista oli kunnioitettu yliopiston rehtori ja maailmankuulu tiedemies. Hän kunnioitti suuresti temppelityötä ja sanoi kerran:

"Temppelitoimitukset käsittävät koko sen pelastussuunnitelman, jota kirkon johtajat yhä uudelleen opettavat, ja ne valaisevat asioita, joita on vaikea ymmärtää. Temppelin opetukset sopivat suureen pelastussuunnitelmaan ilman vääristelyä ja sovittelua. Endowmentin filosofinen täydellisyys on yksi suuri todiste temppelitoimitusten totuudesta. Temppelin esityksen täydellisyyden ja evankeliumin suunnitelman selvittämisen ansiosta temppelitoimitukset ovat myös yksi vaikuttavimpia keinoja virkistää muistiaan koko evankeliumista.
Toinenkin tosiasia on aina ollut minulle voimakas sisäinen todistus temppelityön totuudesta. Herran profeetta Joseph Smithille ilmoittama endowment ja temppelityö jakautuu selkeästi neljään osaan: valmistavat toimitukset; opetus luennoin ja esityksin; liitot ja lopuksi tiedon tutkinta. En usko, että oppimaton ja logiikkaan perehtymätön profeetta Joseph Smith olisi itse voinut keksiä niin loogisesti täydellistä kokonaisuutta." (John A. Widtsoe, "Temple Worship", The Utah Genealogical and Historical Magazine 12 [huhtikuu 1921], s. 58)
    Lainaan edelleen vanhin Widtsoen kirjoitusta:
"Me elämme vertauskuvien maailmassa. Saamme kaiken tiedon vertauskuvien avulla. Teemme muutamia merkkejä paperiin ja sanomme, että ne muodostavat sanan, joka tarkoittaa rakkautta tai vihaa tai Jumalaa tai iankaikkisuutta. Merkit eivät ehkä näytä kauniilta, mutta kukaan ei moiti kirjan sivulla olevia merkkejä siitä syystä, etteivät ne itsessään ole yhtä kauniita kuin ne asiat, joita ne tarkoittavat. Me emme kiistele vertauskuvasta JUMALA siksi, että se ei ole kaunis vaikka tarkoittaakin Jumalan majesteettisuutta. Me iloitsemme vertauskuvista, jos vain ymmärrämme niiden merkityksen. Minä puhun teille tänä iltana, ettekä te ole liiemmälti vastustaneet esitystapaani tai sananvalintaani; seuratessanne sitä ajatusta, jonka olen yrittänyt teille välittää, olette unohtaneet sanat ja esitystavan.
    Me elämme vertauskuvien maailmassa. Kukaan mies tai nainen ei tule temppelistä niin varustettuna kuin hänen pitäisi, ellei hän ole nähnyt vertauskuvien taakse siihen ihmeelliseen todellisuuteen, jota vertauskuvat esittävät." ("Temple Worship", s. 62)
Jos temppeliin mennessäsi muistat, että opetus on vertauskuvallista, ja jos menet oikeassa hengessä, et käy siellä kertaakaan saamatta entistä avarampaa näkemystä, tuntematta ylentyväsi ja saamatta lisää tietoa siitä, mikä on hengellistä. Tämä on kaikkein suurenmoisin opetussuunnitelma. Se on Hengen innoittama. Itse Herra, mestariopettaja, opetti aina seuraajiaan vertauskuvilla, esittäen vertauskuvallisin kertomuksin sellaista, mitä muuten olisi ehkä ollut vaikea ymmärtää. Hän puhui opetuslastensa elämän jokapäiväisistä kokemuksista, ja Hän kertoi kanoista ja kananpojista, linnuista, kukista, ketuista, puista, murtovarkaista, tiellä kulkijoista, auringonlaskuista, rikkaista ja köyhistä, lääkäreistä, vaatteitten paikkaamisesta, rikkaruohojen kitkemisestä, lattian lakaisemisesta, sikojen ruokkimisesta, viljan puimisesta, aittaan kokoamisesta, talojen rakentamisesta, työmiesten palkkaamisesta ja lukemattomista muista asioista. Hän puhui sinapinsiemenestä ja helmestä. Hän halusi opettaa kuulijoitaan, ja siksi Hän puhui yksinkertaisista asioista vertauskuvallisessa merkityksessä. Näissä asioissa ei ole mitään salaperäistä tai vaikeaselkoista, ja ne kaikki ovat vertauskuvallisia.
    Temppeli itsekin on vertauskuva. Jos olet nähnyt jonkin temppelin pimeän aikaan täydessä valaistuksessa, tiedät kuinka vaikuttava näky se on. Valoa loistava Herran huone pimeyden keskellä on kuin vertauskuva Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voimasta ja innoituksesta. Se on kuin majakka keskellä tätä maailmaa, joka vaipuu yhä syvempään hengelliseen pimeyteen.
    Temppeliseremoniaa ei voi ymmärtää täysin ensimmäisellä kerralla. Ymmärrät sen vain osittain. Palaa temppeliin yhä uudelleen. Palaa oppimaan. Saat tiedon kaikesta, mikä on kummastuttanut tai hämmentänyt tai tuntunut mystilliseltä. Se on usein hiljaista henkilökohtaista tietoa, jota et oikeastaan voi selittää kenellekään toiselle. Mutta sinulle se on oleva tietoa.
    Se, mitä me temppelistä saamme, riippuu suuresti siitä, kuinka nöyriä ja kunnioittavia ja oppimishaluisia me olemme temppeliin mennessämme. Jos me haluamme oppia, niin Pyhä Henki opettaa meitä temppelissä.
    Kun saat osallistua temppelissä endowment-istuntoon tai olla todistamassa sinetöimistä, mietiskele näkemäsi syvällisempää merkitystä. Pidä nämä asiat mielessäsi käyntiäsi seuraavina päivinä, muistele niitä hiljaa ja rukoillen, niin huomaat ymmärryksesi kasvavan.
    Temppelikokemuksen arvokkaimpia anteja on se, että se antaa laajan kokonaiskuvan Jumalan aivoituksista tätä maata varten. Käytyämme kerran temppelissä (ja me voimme palata sinne virkistämään muistiamme) elämän tapahtumat sopivat yhteen kokonaisuuteen. Voimme nähdä oman asemamme oikeassa valossa, ja huomaamme heti, jos olemme poikenneet oikeasta suunnasta.
    Suuntaa siis katseesi kohti temppeliä. Ohjaa lapsiasi menemään temppeliin. Suuntaa heidän huomionsa siihen pienestä pitäen, ja ala valmistaa heitä sitä päivää varten, jolloin he voivat astua pyhään temppeliin.
   Sillä välin, ole itse valmis ottamaan vastaan opetusta. Ole kunnioittava.
   Nauti kylliksesi niistä vertauskuvallisista ja syvästi hengellisistä opetuksista, joita voit saada vain temppelissä.
    Temppeliavioliiton suunnittelu vaatii aikaa. Sitä kannattaa suunnitella tarkkaan. Usein rakastunut nuoripari päättää mennä naimisiin heti paikalla, jo parin viikon kuluttua, vastoin vanhempiensa toiveita. Joskus nuoripari luulee, etteivät vanhemmat hyväksy heidän avioliittoaan, koska nämä pyytävät heitä varaamaan enemmän aikaa valmistautumiseen. Nuoret pelkäävät, että jokin menee vikaan, jos he odottavat. Jotkut nuoretparit osoittavat olevansa kovin kypsymättömiä ja epäkohteliaita, kun he vaativat kiireellisiä valmisteluja, joita on vaikea toteuttaa. Lisäksi ne johtavat usein temppelikokemukseen, joka ei ole läheskään niin muistettava kuin se olisi voinut toisissa olosuhteissa olla.
    Jos kaikki on liian kiireistä, ensimmäisestä temppelissäkäynnistä tai avioliiton solmimispäivästä tuntuu puuttuvan jotakin. Tämä ensimmäinen käynti temppelissä tai avioliiton sinetöiminen on ikimuistettava tapahtuma. Siihen kannattaa valmistautua. Se on niin merkittävä, että me emme saa antaa pienten valmistautumisen yksityiskohtien tai merkityksettömien kotitöiden pilata sitä.
    Tästä syystä kaikki pitäisi tehdä etukäteen. Voi olla hyvin harmillista, jos jonkin välttämättömän asian hoitaminen jää siksi päiväksi.
    Jos menet johonkin kokoukseen hyvissä ajoin ja istut hiljaa kappelissa seuraten ihmisten saapumista, huomaat, että he tuovat jotakin tullessaan. Hengellinen ilmapiiri lämpenee, ja huone muuttuu tyhjästä salista seurakunnan kokoukseksi, veljien ja sisarten joukoksi, joka on tullut koolle odotuksen tunne mielessään.

[Sama pätee luonnollisesti mihin tahansa tilaisuuteen — riippuu paljon ihmisten omista odotuksista ja mielentilasta, mitä kustakin tilaisuudesta saa irti. Eivät mormonikirkon kokoukset sinänsä ole esim. muiden uskonnollisten suuntien kokousten yläpuolella missään mielessä.]

Tänä kiireisenä aikana ei voi aina tehdä näin mennessään kokoukseen. Mutta kaikki se, mitä saamme siitä silloin, kun se onnistuu, on kaksin verroin tärkeää mennessämme temppeliin, varsinkin jos olemme menossa sinne ensimmäistä kertaa. Meidän tulee mennä sinne hyvin varhain.
    Ymmärrättehän, että tämä varhainen saapuminen ei ole vain varotoimenpide, jotta voitaisiin tarkistaa suositusten ja kaiken muun olevan kunnossa ja jotta me voisimme mukautua uuteen kokemukseen. On kyse muustakin. Meidän täytyy olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, jotta voisimme kaikessa rauhassa päästä oikeaan henkeen — jotta voisimme valmistautua siihen, mitä kohta tapahtuu.
    Olemme puhuneet niistä, jotka menevät temppeliin, mutta on myös tilanteita, jolloin suunnitellaan avioliiton sinetöimistä temppelissä mutta jotkut lähisukulaiset eivät ole kelvollisia saamaan temppelisuositusta. Sulhanen tai morsian saattaa olla käännynnäinen eivätkä hänen vanhempansa ole kirkon jäseniä; tai he saattavat olla niin uusia jäseniä etteivät saa temppelisuositusta. Tai vanhemmat saattavat olla kirkon jäseniä, mutta joku heistä ei elä evankeliumin vaatimusten mukaan niin, että saisi temppelisuosituksen. Toisinaan nämä rajoitukset tuntuvat suurilta ongelmilta, kun suunnitellaan avioliiton sinetöimistä temppelissä. Tällaisella hetkellä perheenjäsenten tulisi olla hyvin läheisiä ja voida kokea yhdessä nämä elämän pyhät hetket. Temppelisuosituksen evääminen sellaiselta, joka ei ole kelvollinen, tai se ettei kirkkoon kuulumatonta ystävää tai sukulaista voi kutsua todistamaan sinetöimistä, aiheuttaa helposti ongelmia. Se saattaa aiheuttaa murhetta ja riitaa juuri silloin, kun eniten tarvittaisiin rauhaa ja sopusointua.
    Mitä sellaisissa tapauksissa tehdään? Missään tapauksessa ei pidä ryhtyä painostamaan piispaa. Israelin yleisenä tuomarina piispa on velvollinen säilyttämään tietyn vaatimustason, eikä hän voi hyvässä uskossa antaa suositusta sellaiselle, joka ei ole kelvollinen. Se olisi suuri karhunpalvelus kyseisille henkilöille, eikä se olisi reilua piispaa itseäänkään kohtaan.
    Kun suunnitellaan temppeliavioliiton solmimista ja joku vanhemmista tai joku muu lähisukulainen ei pääse temppeliin, niin harkinnan ja suunnittelun avulla siitä voi tulla mahdollisuus eikä ongelma. Miettikää seuraavia ehdotuksia. Kutsukaa kirkkoon kuulumaton vanhempi tai kirkon jäsen, joka ei voi saada temppelisuositusta, mukaan temppelimatkalle. Matkan aikana ja temppelin läheisyydessä voi tuntea sellaista Hengen vaikutusta, jota ei tunne muualla.
    Joidenkin temppeleiden läheisyydessä on vierailukeskuksia. Kaikkien temppelien ympäristö on kaunis ja hyvin hoidettu. Se on kaiken kaikkiaan paikka, jossa voi tuntea rauhaa ja sopusointua.
    Järjestäkää niin, että joku on tämän kyseisen sukulaisen kanssa sillä aikaa, kun muut ovat temppelissä. Ettehän toki halua jättää häntä yksin. Joissakin tapauksissa sukulaiset, jotka olisivat olleet kelvollisia menemään temppeliin todistamaan avioliiton sinetöimistä, ovat jääneet temppelin ulkopuolelle niiden kanssa, jotka eivät ole päässeet sisälle. Siellä temppelialueella he ovat voineet selittää, miksi nuoripari haluaa tulla sinetöidyksi Herran huoneessa.
    Tällaisella tilanteella voi olla ihmisiin suuri vaikutus, jota he eivät tuntisi muuten. Joidenkin suurimpien temppelien alueella järjestetään opastettuja kiertokäyntejä. Hyvissä ajoin tehdyissä suunnitelmissa voidaan ottaa huomioon sellaisenkin sukulaisen tarpeet, joka ei syystä tai toisesta pääse temppeliin. Tällä tavoin kirkkoon kuulumattoman tai temppelisuositusta vailla olevan vanhemman pettymystä ja jopa katkeruutta voidaan suuresti lievittää.
    Nuorenparin täytyy ymmärtää, että heidän vanhempansa ovat ehkä odottaneet tätä hääpäivää koko sulhasen tai morsiamen eliniän. Heidän halunsa olla läsnä vihkimistoimituksessa ja heidän katkeruutensa, jos he eivät voi olla, on osoitus vanhempien kiintymyksestä lapseensa. Nuorenparin ei pidä harmistua siitä. Se tulee ymmärtää ja ottaa huomioon hääjuhlallisuuksia suunniteltaessa.
    Joissakin tapauksissa sellainen isä tai äiti, joka ei pääse temppeliin, loukkaantuu niin, ettei häntä voida lepyttää. Silloin nuorenparin on vain tehtävä tilanteesta paras mahdollinen. Saattaa myös herätä kysymys: Eikö olisi parempi suorittaa siviilivihkiminen, jotta he voisivat olla tilaisuudessa mukana, ja odottaa sitten vuosi temppeliinmenoa? Mutta se ei olisi paras ratkaisu. Jos suunnitelmat tehdään harkiten ja rukoillen, niin ongelma muuttuu useimmissa tapauksissa kokemukseksi, joka loppujen lopuksi voi lähentää perheenjäseniä entistä enemmän toisiinsa.
    Suurta joukkoa ystäviä, seurakuntalaisia jne. ei pitäisi kutsua todistamaan sinetöimistä. Seurueen tulee olla pieni, vain kummankin lähiomaisista ja joistakin harvoista läheisistä koostuva. Joissakin tapauksissa seurakunnassa on ilmoitettu, että mahdollisimman monen pitäisi yrittää päästä temppeliin tukeakseen vihittävää paria. Mutta sitä varten järjestetään häät. Häissä on tilaisuus tervehtiä ystäviä ja ottaa vastaan onnentoivotukset. Temppelisinetöimisen tulee olla pyhä, ja siihen tulee osallistua vain niiden, joilla on hyvin tärkeä sija vihittävien elämässä.
    Sinetöimistoimituksen sanoja ei ilmaista temppelin ulkopuolella mutta sinetöimishuonetta voidaan kuvailla. Se on kauniisti sisustettu siellä on hiljainen ja rauhallinen henki, ja se on siellä suoritettavan pyhän työn pyhittämä.
    Ennen kuin pari tulee alttarin ääreen sinetöitäväksi, virkailijalla on tilaisuus antaa nuorelleparille joitakin neuvoja. Nuoripari saattaa siinä tilanteessa kuulla seuraavanlaisia ajatuksia:

"Tänään on teidän hääpäivänne. Te olette avioliiton solmimiseen liittyvien tunteiden vallassa. Temppelit ovat pyhäkköjä, jotka on rakennettu juuri tällaisia toimituksia varten. Me emme ole nyt maailmassa. Maailman säännöt eivät päde täällä, eikä niillä pitäisi olla mitään vaikutusta siihen, mitä me teemme täällä. Me olemme tulleet pois maailmasta Herran temppeliin. Tästä tulee teidän elämänne tärkein päivä.
    Te synnyitte tänne vanhempienne kutsusta. He valmistivat kuolevaisen tomumajan teidän henkenne asunnoksi. Teidät molemmat on kastettu. Kaste on pyhä toimitus, joka on vertauskuva puhdistumisesta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta sekä syntymisestä uuteen elämään. Se edellyttää parannusta ja syntien anteeksiantoa. Sakramenttia nauttiessamme me uudistamme kasteenliittomme, ja me voimme saada syntimme anteeksi, jos elämme sen mukaan.
    Sulhanen, sinut on asetettu pappeuteen. Sinulle annettiin ensin Aaronin pappeus, ja olet todennäköisesti edistynyt sen kaikkien virkojen kautta — olet ollut diakoni, opettaja ja pappi. Sitten tuli aika, jolloin sinut havaittiin kelvolliseksi saamaan Melkisedekin pappeus. Tätä korkeampaa pappeutta sanotaan Jumalan pyhimmän järjestyksen mukaiseksi pappeudeksi tai Jumalan Pojan järjestyksen mukaiseksi pappeudeksi. (Ks. Al. 13:18 ja He. 8:18.) Sinulle annettiin pappeudessa jokin virka. Nyt olet vanhin.
    Te kumpikin olette saaneet endowmentinne. Siinä teille annettiin iankaikkiset mahdollisuutenne. Mutta tämä kaikki on tavallaan valmistanut teitä tulemaan alttarin ääreen sinetöitäväksi mieheksi ja vaimoksi ajaksi ja iankaikkisuudeksi. Nyt teistä tulee perhe, jolla on vapaus luoda elämää ja antaumuksella ja uhrauksia tehden saattaa lapsia maailmaan ja kasvattaa ja hoivata heitä turvallisesti läpi kuolevaisen olemassaolon, niin että saatte jonakin päivänä nähdä heidän osallistuvan näihin pyhiin temppelitoimituksiin niin kuin itse olette osallistuneet.
    Te olette tulleet tänne omasta halustanne, ja teidät on havaittu kelvollisiksi. Tämän liiton voi sinetöidä lupauksen Pyhä Henki.
    'Sen tähden minä lähetän nyt teille toisen Puolustajan, teille, ystävilleni, asumaan teidän sydämessänne, lupauksen Pyhän Hengen, mikä toinen Puolustaja on sama, jonka lupasin opetuslapsilleni, kuten on kirjoitettuna Johanneksen todistuksessa.
Tämä Puolustaja on lupaus, jonka minä annan teille iankaikkisesta elämästä, selestisen valtakunnan kirkkaudesta.' (LK 88:3-4)
    Toinen toisensa ottaminen aviopuolisoksi on suuri tehtävä, johon liittyy mittaamattomia siunauksia."
Sulhanen ja morsian ovat hyvin todennäköisesti niin liikuttuneita toimituksesta, etteivät he kuuntele kovin tarkasti - he eivät ehkä oikeastaan edes kuule sinetöimistoimituksen sanoja. Noita sanoja ei voida toistaa temppelin ulkopuolella, mutta me voimme aika ajoin palata temppeliin ja osallistua sinetöimistoimituksiin. Herra on kaikessa hyvyydessään suonut meille mahdollisuuden tehdä näin.
    Näissä tilanteissa, kun emme ole kokonaan omien tunteittemme vallassa, voimme kuunnella tarkasti toimituksen sanoja. Voimme tietenkin myös käydä usein temppelissä tekemässä työtä niiden puolesta, jotka ovat kuolleet, ja siten virkistää muistiamme endowmentin tarkoituksesta ja hengestä.

Valkoisissa vaatteissa
Osallistuessamme temppelitoimituksiin olemme valkoisissa vaatteissa. Tämä vaatetus on vertauskuva puhtaudesta ja kelvollisuudesta.
    Tultuasi temppeliin vaihdat tavalliset vaatteesi valkoisiin temppelivaatteisiin. Vaatteiden vaihto tapahtuu pukuhuoneissa, joissa jokaiselle annetaan oma suljettava säilytyslokero ja pukukoppi. Temppelissä noudatetaan tarkoin säädyllisyyden ihanteita. Jättäessäsi vaatteesi säilytyslokeroon jätät myös huolesi ja murheesi ja kaikki häiritsevät ajatukset. Astuessasi pukuhuoneesta valkoisissa vaatteissa tunnet ykseyttä ja tasavertaisuutta, sillä kaikki ympärilläsi ovat pukeutuneet samalla tavoin.
    Jos olet menossa temppeliin ensimmäistä kertaa, kysy neuvoa piispaltasi. Temppelisuositusta antaessaan hän selittää, millaiset vaatteet temppelissä vaaditaan. Sinun ei tarvitse huolehtia näiden vaatteiden hankkimisesta. Voit joko ostaa ne temppelivaatemyymälästä tai vuokrata temppelistä. Jälkimmäisessä tapauksessa vaaditaan vain pieni korvaus, joka kattaa vaatteiden pesulakulut.
    Temppelin seremonioista ja toimituksista me emme puhu paljon temppelin ulkopuolella. Sama koskee temppelissä käytettävää vaatetusta. Voimme sanoa, että vaatetuksella on seremonioiden tavoin suuri vertauskuvallinen merkitys.
    Tullessaan temppeliin kirkon jäsen osoittaa kunnioitusta kampaamalla hiuksensa ja pukeutumalla niin, että hän ei tuntisi oloaan kiusaantuneeksi Herran kasvojen edessä. Olettakaamme, että sinut on kutsuttu jonkun korkea-arvoisen ja suuresti kunnioitetun johtajan kotiin. Olet saanut tietää, että saat seurustella huomattavien vieraiden kanssa, jotka ovat saaneet samanlaisen kutsun. Kutsu on osoitus siitä, että isäntä pitää sinua suuressa arvossa. Tiedät, että monet muut maksaisivat mitä tahansa saadakseen sellaisen kutsun, mutta syystä taikka toisesta heitä ei ole kutsuttu eivätkä he siis pääse mukaan. En usko, että siinä tilanteessa menisit vanhoissa työvaatteissa tai vapaa-ajan asussa. En usko, että mies menisi parta ajamattomana tai nainen hiukset kampaamattomina.
    Saadessaan kutsun tärkeään kokoukseen hienostuneet ja sivistyneet ihmiset tiedustelevat usein, millainen puku olisi paikallaan. Etkö sinäkin valmistautuisi huolellisesti tällaiseen tärkeään tilaisuuteen? Saattaisit jopa ostaa uudet vaatteet, jotta olemuksesi ei alentaisi ympäristön arvokkuutta.
    Varmasti myös puhdistaisit ja silittäisit vaatteesi huolellisesti. Tuntisit olosi kiusaantuneeksi, ellet olisi asianmukaisesti pukeutunut.
    Tilaisuutta käydä temppelissä voidaan verrata tällaiseen kutsuun.
    On vain yksi tilaisuus, jolloin kirkon jäsenet voivat tulla temppeliin "tavallisissa" vaatteissa, ja se on silloin, kun he tulevat todistamaan vihkimistä temppeliavioliittoon. Tässä tapauksessa he riisuvat vain kenkänsä ja panevat tilalle valkoiset jalkineet. Johtavat veljet antoivat vuosia sitten tällaisen luvan niiden sukulaisten ja ystävien vuoksi, jotka eivät halua osallistua endowment-istuntoon ennen vihkimistoimitusta. Toisinaan olemme olleet ihmeissämme ja hieman murheellisia, kun olemme temppelissä huomanneet, että jotkut ovat tulleet todistamaan vihkimistoimitusta tai osallistumaan temppeli-istuntoon pukeutuneina niin kuin olisivat menossa retkelle tai urheilukilpailuihin.
    Oikeus astua temppeliin ansaitsee meiltä enemmän huomiota. Herra mielistyy siihen, että me peseydymme ja pukeudumme puhtaisiin vaatteisiin, olivatpa ne kuinka huokeat tahansa. Meidän tulee pukeutua niin kuin meistä tuntuisi sopivalta pukeutua sakramenttikokoukseen tai johonkin muuhun arvokkaaseen ja asialliseen kokoukseen.
    Silloin tällöin vihkimistoimitusta on ollut todistamassa joku, joka ei ilmeisesti ole kiinnittänyt mitään huomiota johtavien veljien neuvoihin pukeutumisesta ja hiusmuodista ja siitä, ettei meidän pitäisi jäljitellä maailmaa muotivirtauksissa, hiusten pituudessa, kampauksissa jne. Olemme kummastelleet, miksi sellainen ihminen, joka on kyllin kypsä pääsemään temppeliin, ei heti ymmärrä sitä, ettei Herra voi olla mielistynyt niihin, jotka osoittavat ilmiselvästi haluavansa mieluummin seurata maailman tapoja.
    Kuinka temppelisuosituksen saanut jäsen voi tulla temppellin säädyttömässä tai maailmallisessa vaatetuksessa? Kuinka hän saattaa pitää hiuksensa sellaisina, etteivät ne täytä hienostuneisuuden ja arvokkuuden vaatimuksia?
    Kun sinulla on tilaisuus mennä temppeliin osallistumaan temppelitoimituksiin tai todistamaan sinetöimistä, niin muista, missä olet. Sinä olet vieraana Herran huoneessa. Sinun vaatetuksesi ja kampauksesi tulee olla sellainen, ettet tuntisi oloasi kiusaantuneeksi, jos Isäntäsi ilmestyisi paikalle.
    Niiden, jotka ovat saaneet pappeuden siunaukset, tulee peittää ruumiinsa niin kuin profeetta Joseph Smithille ilmoitettiin silloin, kun hänelle annettiin endowment-seremoniat.
    Jäsenet, jotka ovat saaneet temppelitoimituksensa, pitävät siitä lähtien erityistä alusvaatetta eli garmentia. Garmenteja valmistaa kirkon tehdas, ja kirkon jäsenet voivat kaikkialla maailmassa hankkia niitä kirkon jakelujärjestelmän kautta.
    Garment kuvaa pyhiä liittoja. Se edistää säädyllisyyttä ja on kilpenä ja suojana kantajalleen.
    Garmentin käyttö ei estä jäseniä pukeutumasta sellaisiin muodikkaisiin vaatteisiin, joita maailman eri maissa yleensä pidetään. Ainoastaan säädytön tai äärimmäisyyksiin menevä vaatetus ei sovi yhteen garmentin käytön kanssa. Jokainen oikeassa hengessä oleva kirkon jäsen haluaa välttää liian paljastavaa pukeutumista, olipa hän käynyt temppelissä tai ei.
    Joissakin tilanteissa endowmentin saaneilta kirkon jäseniltä saatetaan kysellä garmentista.
    Kerran eräs johtavista veljistä kutsuttiin puhumaan Newportissa Rhode Islandillä sijaitsevan merimiespappien koulutuskeskuksen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kuulijoiden joukossa oli monia korkea-arvoisia katolisia, protestanttisia ja juutalaisia merimiespappeja.
    Kun oli aika esittää kysymyksiä, eräs papeista kysyi: "Voitteko kertoa jotakin siitä erikoisesta alusvaatteesta, jota jotkut mormonisotilaat käyttävät?" Hän halusi epäsuorasti kysyä: "Miksi te teette niin? Eikö se ole outoa? Eikö se aiheuta ongelmia?"
    Puhuja vastasi kysymyksen esittäneelle papille vastakysymyksellä: "Mitä kirkkoa te edustatte?" Pappi mainitsi erään protestanttisen kirkon.
    Puhuja sanoi: "Siviilielämässä ja myös pitäessänne kokouksia sotilaille te käytätte papin pukua, eikö niin?" Pappi myönsi tekevänsä niin.
    Puhuja jatkoi: "Oletan, että sillä on teille jotakin merkitystä, että se tavallaan erottaa teidät kuulijoistanne. Se on tavallaan pappisvirkaan kuuluva univormu. Oletan myös, että sillä on suurempikin merkitys. Se muistuttaa teitä siitä, kuka te olette ja millaisia velvoituksia ja sitoumuksia teillä on. Se on jatkuva muistuttaja siitä, että te kuulutte papistoon, että te pidätte itseänne Herran palvelijana ja että teidän velvollisuutenanne on elää niin, että olette tehtävänne arvoinen."
    Sitten puhuja sanoi: "Teidän pitäisi ymmärtää ainakin yksi syy, miksi myöhempien aikojen pyhillä on syvä hengellinen vakaumus garmentista. Tärkeä ero teidän kirkkojenne ja meidän kirkkomme välillä on se, että meillä ei ole ammattipapistoa niin kuin teillä. Maallikkojohtajat johtavat kaikkia seurakuntia. Näihin tehtäviin kutsuttuja miehiä on kaikilta elämän aloilta. Mutta heidät on asetettu pappeuteen. Heillä on pappeudessa erilaisia virkoja. Heidät asetetaan johtotehtäviin presidenteiksi, neuvonantajiksi ja erilaisiksi johtajiksi. Naiset kantavat samaa vastuuta ja osallistuvat tehtäviin. Mies, joka sunnuntaina johtaa piispana seurakuntaamme, saattaa maanantaina mennä työhön postimiehenä, virkamiehenä, maanviljelijänä tai lääkärinä, tai hän saattaa olla ilmavoimien lentäjä tai merivoimien upseeri. Meidän mittapaidemme mukaan hän on yhtä hyvin asetettu pappi kuin te olette omien mittapuittenne mukaan. Useimpien maiden viranomaiset tunnustavat hänet sellaiseksi. Tämä erikoinen vaate merkitsee meille tavallaan samaa kuin papin vaatteet teille. Erona on se, että me käytämme vaatettamme muiden vaatteiden alla eikä päällä, koska me toimimme monissa eri ammateissa kirkon tehtävien lisäksi. Me emme halua näytellä näitä pyhiä asioita maailmalle."

[Toinen suuri ero on se, että tätä alusasua käytetään yötäpäivää, aina. Se ei saa näkyä muiden vaatteiden alta. Jos olet nainen niin yläosaa on mieluiten pidettävä rintaliivien alla, ihoa vasten.]

Sitten hän selitti, että tämä garmentin käyttö liittyy myös syvällisemmässä hengellisessä merkityksessä niihin liittoihin, joita tehdään temppelissä. Emme pidä tarpeellisena puhua niistä — ei siksi, että ne olisivat salaisia, vaan siksi, että ne ovat pyhiä.

[Missä ero? Kirkossa on muitakin pyhiä asioita, niistä saa keskustella.]

Kehoamme peittävä garment on näkyvä ja käsin kosketeltava muistuttaja näistä liitoista. Monille kirkon jäsenille garment on ollut suojana heidän joutuessaan kiusaukseen. Se on muun muassa vertauskuva siitä, että me kunnioitamme syvästi Jumalan lakeja — myös moraalisia vaatimuksia.

[Jäsenien keskuudessa kulkee myös urbaanilegendoja siitä, miten alusasu on suojannut jotakuta fyysisesti esim. tulipalossa.]

Sinetöimisvaltuus
Jotta me ymmärtäisimme temppelityön historian ja opin, meidän täytyy ymmärtää, mikä on sinetöimisvaltuus. Meidän täytyy muodostaa itsellemme ainakin jonkinlainen kuva siitä, miksi valtuuden avaimet sinetöimisvoiman käyttämiseksi ovat välttämättömät — ei vain temppelitoimituksissa, vaan kaikissa toimituksissa, joita kirkossa ympäri maailman tehdään.
    Sinetöimisvaltuus tarkoittaa sitä, että Jumala on antanut ihmiselle ihmeellisen hengellisen valtuuden. Tämän sinetöimisvaltuuden haltija on Herran pääedustaja täällä maan päällä. Siihen tehtävään liittyy korkein vastuu ja valtuus. Kirkossa puhutaan usein sinetöimisvaltuuden avaimista.
    Kuten sanottu, kirkossamme monet syvällisempiin hengellisiin asioihin ja erityisesti temppeliin liittyvistä opetuksista ovat vertauskuvallisia. Sanaa avain käytetään vertauskuvallisesti. Tässä tapauksessa pappeuden valtuuden avaimet kuvaavat sen kuolevaiselle ihmiselle annetun valtuuden rajoja, joka hänelle verhon tuolta puolen on annettu toimia Jumalan nimessä täällä maan päällä. Sanat sinetöiminen ja avaimet ja pappeus liittyvät läheisesti toisiinsa.
    Monilla kirkon jäsenillä on hyvin rajoittunut käsitys siitä, mikä sinetöimisvaltuus on. Koska sanaa sinetöidä käytetään useimmiten temppeliavioliiton yhteydessä, se on alkanut merkitä monille kirkon jäsenille vain sitä — kahden ihmisen sinetöimistä iankaikkisen avioliiton sitein. Tätä nimitystä käytetään myös toimituksesta, jossa sellaiset lapset, jotka eivät ole syntyneet liiton alaisina, sinetöidään vanhempiinsa. Joillakin kirkon jäsenillä on sellainen käsitys, että Elian tuoma sinetöimisvaltuus liittyi pelkästään kasteisiin kuolleiden puolesta.
    Sinetöimisvaltuuteen kuuluu paljon muutakin. Sinetöimisvaltuuden avaimet ovat yhtä kuin iankaikkisen pappeuden avaimet.

"Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: 'Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?'
    Niin he sanoivat: 'Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista.' Hän sanoi heille: 'Kenenkä te sanotte minun olevan?' Simon Pietari vastasi ja sanoi: 'Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.'
    Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 'Autuas olet sinä, Simon, Joonaan polka, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
    Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
    Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.'" (Matt. 16:13 -19)
Pietari oli saava avaimet. Pietari oli saava sinetöimisvaltuuden, johon kuuluu valta sitoa eli sinetöidä tai päästää maan päällä, niin että sinetöinti olisi voimassa taivaissa. Nämä avaimet kuuluvat kirkon presidentille — profeetalle, näkijälle ja ilmoituksensaajalle. Tämä pyhä sinetöimisvaltuus on kirkossa nykyäänkin. Ne, jotka ymmärtävät tämän valtuuden merkityksen, pitävät sitä pyhempänä kuin mitään muuta. Sitä pidetään kallisarvoisempana kuin mitnän muuta. Maan päällä on kerrallaan vain verrattain harvoja miehiä, joilla on tämä sinetöimisvaltuus; jokaisessa temppelissä on veljiä, joille se on annettu. Kukaan ei voi saada sitä muuten kuin profeetalta, näkijältä ja ilmoituksensaajalta ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiltä.
    Seuraava lausunto osoittaa selkeästi, että sinetöimisvaltuus on sitova kaikessa, mitä me teemme eläville ja kuolleille.
"Aina kun evankeliumin täyteys on maan päällä, Herralla on edustajia, joille Hän antaa vallan sitoa maan päällä ja sinetöidä iankaikkisesti taivaissa. (Matt. 16:19; 18:18; He. 10:3-10; LK 132:46 48) Tämä sinetöimisvaltuus, jonka profeetta Elia palautti tässä armotaloudessa (LK 2: 1-3; 110: 13-16), on se voima, jonka nojalla kaikki 'liitot, sopimukset, sitoumukset, velvoitteet, valat, lupaukset, täyttämiset, yhdistämiset, liittämiset tai perimystoivo' ovat päteviä ja pysyviä ja voimassa 'kuolleiden ylösnousemuksessa taikka sen jälkeen'. (LK 132:7)
    Kaikki, mitä ei ole sinetöity tällä valtuudella, päättyy ihmisten kuollessa. Ellei kastetta ole sinetöity täten pysyväksi, ihminen ei sen nojalla pääse selestiseen valtakuntaan; ellei iankaikkista avioliittoa ole sinetöity tällä valtuudella, osapuolet eivät sen nojalla pääse korotukseen selestisen maailman korkeimpaan taivaaseen. Sinetöimisvaltuuden nojalla kaikki pysyy voimassa. Tämä valta on niin rajaton, että se koskee niin eläville kuin kuolleillekin suoritettavia toimituksia; se sinetöi maan päällä olevat lapset heidän kuolleisiin isiinsä ja muodostaa pysyvän patriarkaalisen ketjun, joka on voimassa iankaikkisesti korotettujen olentojen keskuudessa." (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. laitos [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], s. 683)
Temppelit muinaisessa israelissa
Ei ole liikaa vaadittu, että temppeliin menijät perehtyvät siihen, mistä temppelityö on saanut alkunsa. Tähän työhön vaadittavat valtuuden avaimet ovat periytyneet meille muinaisista ajoista. Voimme oppia paljon siitä, että tiedämme, kuinka nämä avaimet palautettiin. Kerran meidän kaikkien täytyy tuntea tähän työhön liittyvä oppi.
    Muinoin Herran liitonkansan käskettiin rakentaa pyhäkköjä — pyhiä paikkoja, jotka eivät olleet tavanomaisia kokouspaikkoja vaan pyhiä, eristettyjä tiloja, jotka oli pyhitetty juhlallisia seremonioita varten. Niin pian kuin israelilaiset olivat päässeet vapaiksi Egyptistä, heidän käskettiin rakentaa ilmestysmaja, ja he saivat ilmoituksen kautta yksityiskohtaiset rakennusohjeet. Heille selitettiin, millaista puuta tuli käyttää ja miten ja millaista nahkaa ja kangasta ja millaisia metalleja tuli käyttää.
    Ilmestysmajaan kuului esipiha ja sisempi esipiha; ilmestysmajassa itsessään oli kaksi huonetta: ulompi huone oli nimeltään pyhä, ja esiripulla erotettu sisempi pyhäkkö oli nimeltään kaikkeinpyhin.
    Ilmestysmaja oli keskeisellä sijalla israelilaisten jumalanpalveluksessa ja kanssakäymisessä Jumalan kanssa heidän ollessaan erämaassa. Aikanaan he saivat haltuunsa Pyhän maan. Kuningas Daavid halusi rakentaa Herralle temppelin, mutta profeetta Naatan sanoi hänelle ettei hän ollut jossakin hengellisessä suhteessa kelvollinen ja että sen sijaan hänen poikansa Salomo rakentaisi temppelin. Salomon temppeli, joka tuli valmiiksi noin vuonna 1005 eKr., oli oleva temppelien esikuva tuhansien vuosien ajan.

["saivat haltuunsa" on melko vesitetty ilmaisu. Jumalahan käski israelilaisten suorittaa kansanmurhia jotta maa vapautuisi heidän käyttöönsä. Neitsyitä sai kyllä tietyissä tapauksissa säästää itselleen huvitukseksi.]

Eri esipihoja lukuun ottamatta Salomon temppelin keskeisin osa, pyhä ja kaikkeinpyhin, oli täsmälleen samanlainen kuin ilmestysmaja, mutta kaksinkertaisessa koossa.
    Rakennus sinänsä ei pyhitä, vaan Henki, joka siellä on. Kun ihmiset poikkeavat pois Hengestä, heidän pyhäkkönsä lakkaa olemasta Herran huone. Näin tapahtui Salomon temppelille. Rakennus häväistiin, ja pyhät astiat ja esineet vietiin Egyptiin ja Baabeliin. Kun juutalaiset palasivat vankeudesta, rakennettiin toinen temppeli, joka tunnetaan historiassa Serubbaabelin temppelinä sen miehen mukaan, joka johti rakennustyötä. Se vihittiin vuonna 515 eKr. Loistossa se ei vetänyt vertoja Salomon temppelille, mutta oli siitä huolimatta temppeli.
    Ei rakennuksen loistokkuus vaan sen tarkoitus ratkaisee, voidaanko sitä nimittää temppeliksi. Vaikka tämä temppeli oli pystyssä viisisataa vuotta, sekin menetti pyhän tarkoituksensa, ja ihmisten, luonnon ja ajan armoilla se rappeutui niin, että siitä oli jäljellä tuskin muuta kuin rauniot Vanhan Testamentin aikakauden päättyessä.
    Noin kuusitoista vuotta ennen Kristuksen syntymää Juudean ensimmäinen Herodes-niminen kuningas päätti korjauttaa Serubbaabelin rappeutuneen temppelin, ja kun Herra oli täyttämässä palvelustyötään maan päällä, Herodeksen temppeli oli pystyssä, ja Herra piti sitä pyhänä paikkana. Hän opetti ihmisiä kunnioittamaan sitä ja ajoi rahanvaihtajat sieltä pois. Hän ennusti sen hävityksestä. Ja kuten edelliset temppelit, tämäkin temppeli menetti merkityksensä, ja vuonna 70 jKr. roomalaiset hävittivät sen valloittaessaan Jerusalemin keisari Tiituksen johdolla.
    Aikakirjat kertovat myös temppeleistä, joita nefiläiset rakensivat läntisellä pallonpuoliskolla. Nefi kertoi ensimmäisestä nefiläisten temppelistä: "Ja minä, Nefi, rakensin temppelin, ja minä rakensin sen Salomon temppelin tapaan, paitsi että sitä ei rakennettu niin monista kallisarvoisista aineista; sillä niitä ei ollut maassa saatavissa, minkä tähden sitä ei voitu rakentaa Salomon temppelin kaltaiseksi. Mutta rakennustapa oli sama kuin Salomon temppelissä, ja työ oli suoritettu erinomaisen taidokkaasti." (2 Ne. 5:16) [Mormonin kirjassa; edellisessä jakeessa kyllä sanotaan näin: "Ja minä opetin kansaani rakentamaan rakennuksia ja käyttämään puuta kaikenlaisiin tarkoituksiin ja samoin rautaa, kuparia, vaskea, terästä, kultaa, hopeaa ja kallisarvoisia malmeja, joita oli runsain määrin." Eli oliko siellä kallisarvoisia aineksia vai ei?]
    Kirjoituksissa on myös mainittu, että Sarahemlassa oli temppeli (Moosia 1:18) ja samoin Runsaudenmaassa (3 Ne. 11:1). Tämän viimeksi mainitun temppelin alueelle Herra tuli ylösnousemuksensa jälkeen. Tuon käynnin jälkeen ihmiset elivät noin kaksisataa vuotta täydellisessä vanhurskaudessa.
[Mainitut kohdat nekin Mormonin kirjassa]
    Sitten tulivat pimeät vuosisadat, jolloin maan päällä ei ollut temppeleitä.

Profeetta Elia
Eliasta ja hänen tehtävästään voisi kirjoittaa vaikka kokonaisen kirjan. Tässä esitämme vain lyhyen katsauksen. Se on tärkeää voidaksemme ymmärtää temppelien ja niiden rakentamisen merkityksen.
    Lähes yhdeksänsataa vuotta ennen Kristusta Israelin kuninkaan hoviin tuli muuan profeetta. Hänestä kerrotaan vain, että hän oli "tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia". (1 Kun. 17:1) (Emme tiedä, mitä 'tisbeläinen' tarkoittaa, mutta tiedämme, että Gilead oli erämaata.) Hänellä oli pyhä valtuus. Hän julisti tuomion kuningas Ahabille ja sulki sitten taivaat tuon jumalattoman maan yllä sanoen että ei tulisi sadetta. Hän ei asettanut mitään sellaisia ehtoja kuin "ei tule sadetta, ennen kuin teet parannuksen". Hän sanoi vain, että ei tulisi sadetta "muutoin kuin minun sanani kautta". (1 Kun. 17:1) Eli hän sanoi yksinkertaisesti: "Ei sada ennen kuin minä sanon."
    Elia täytti palvelustyönsä, asetti ja voiteli Elisan seuraajakseen, ja sitten — ja tämä on tärkeää — hän ei kuollut. Hänet muutettiin samoin kuin Mooses ennen häntä.
    Tämän jälkeen hänen nimensä mainitaan Vanhassa Testamentissa vain kerran, sen viimeisen luvun toiseksi viimeisessä jakeessa. Siinä Malakia ennustaa, että Elia on palaava ja "kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi". (Ks. Mal. 4:5-6.)
    Juutalaisilla, muhamettilaisilla ja myöhemmillä kristityillä on kaikilla perimätietoja siitä, että Elia on palaava.
    Kun Johannes Kastaja astui historian lehdille, häneltä kysyttiin: "Oletko sinä Elia?" (Ks. Joh. 1:21.)
    Kun Pietari, Jaakob ja Johannes menivät Herran kanssa Kirkastusvuorelle, heille ilmestyi siellä kirkastetun Herran kanssa kaksi persoonaa. Pietari, Jaakob ja Johannes tunsivat heidät Moosekseksi ja Eliaksi, jotka olivat tulleet antamaan heille sinetöimisvaltuuden.
    Vuonna 34 jKr. Herra kävi ristiinnaulitsemisensa jälkeen nefiläisten [Mormonin kirjassa] tykönä. Hän saneli heille — ja tämä on merkillepantavaa pyhien kirjoitusten historiassa — Malakian kaksi viimeistä lukua (jotka sisälsivät ennustuksen siitä, että Elia oli palaava), käski heidän kirjoittaa ne muistiin ja sitten selitti niitä heille.
    Kun enkeli Moroni ilmestyi profeetta Joseph Smithille kertoakseen hänelle levyistä, hän lainasi Malakian ennustusta Elian palaamisesta. Tämä lainaus on nykyään Opin ja Liittojen Kirjan luvussa kaksi.
    Kolmetoista vuotta Moronin ilmestymisen jälkeen oli rakennettu temppeli, joka oli tarkoitukseensa sopiva, ja Herra ilmestyi jälleen, ja Elia tuli Hänen kanssaan ja antoi sinetöimisvaltuuden avaimet.

"Me näimme Herran..."
Elian palaamisen päivä koitti! Oli sunnuntai-iltapäivä 3. huhtikuuta 1836. Kirtlandin temppelissä oli pidetty sakramenttikokous. Profeetta kertoi tuon iltapäivän tapahtumista seuraavin yksinkertaisin sanoin:

"lltapäivällä avustin muita presidenttejä Herran ehtoollisen jakamisessa seurakunnalle. Otimme vastaan sen niiltä kahdeltatoista, joiden oikeutena oli sinä päivänä palvella pyhän pöydän toimituksissa. Kun näin olin palvellut veljiäni, vetäydyin takaisin puhujankorokkeelle, verhojen ollessa laskettuina, ja Oliver Cowderyn seurassa kumarruin vakavaan ja hiljaiseen rukoukseen. Noustuamme rukouksesta saimme kumpikin nähdä seuraavan näyn." (LK 110, esipuhe)
   "Peite otettiin pois meidän mielemme yltä, ja ymmärryksemme silmät avautuivat.
    Me näimme Herran seisomassa puhujankorokkeen rintamuksella edessämme, ja hänen jalkainsa alla oli alusta puhtaasta kullasta, väriltään meripihkan kaltainen.
    Hänen silmänsä olivat niin kuin tulenliekki, hänen päänsä hiukset olivat valkoiset kuin puhdas lumi, hänen kasvonsa loistivat auringon paistetta kirkkaammin, ja hänen äänensä oli kuin paljojen vetten pauhu, nimittäin Jehovan ääni, ja hän sanoi:
    Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä elän, minä olen se, joka teurastettiin; minä olen teidän Puolustajanne Isän tykönä.
    Katso, teidän syntinne ovat teille anteeksiannetut; te olette puhtaat minun edessäni. Nostakaa siis päänne ja iloitkaa.
    Veljienne sydämet iloitkoot, ja kaikki kansani sydämet iloitkoot, niiden, jotka ovat kaikesta voimastaan rakentaneet tämän huoneen minun nimelleni.
    Sillä katso, minä olen ottanut vastaan tämän huoneen, ja minun nimeni on oleva täällä; ja laupeudessa minä ilmoitan itseni kansalleni tässä huoneessa.
    Minä ilmestyn palvelijoilleni ja puhun heille omalla äänelläni, jos kansani pitää käskyni eikä saastuta tätä pyhää huonetta.
    Tuhansien ja kymmenien tuhansien sydämet tulevat suuresti iloitsemaan niiden siunausten tähden, jotka tullaan vuodattamaan, ja siitä endowmentista, jonka palvelijani ovat saaneet tässä huoneessa.
    Ja maine tästä huoneesta leviää vieraisiin maihin, ja tämä on sen siunauksen alku, joka tullaan vuodattamaan minun kansani päälle. Tapahtukoon niin. Amen.
    Kun tämä näky oli päättynyt, taivaat aukenivat meille jälleen, ja Mooses ilmestyi meille ja uskoi haltuumme avaimet Israelin kokoamiseksi maan neljältä ääreltä ja kymmenen sukukunnan johdattamiseksi pohjoisesta maasta.
    Sen jälkeen Elias ilmestyi ja antoi Aabrahamin evankeliumiarmotalouden, sanoen, että meissä ja meidän siemenessämme kaikki sukupolvet meidän jälkeemme tulisivat siunatuiksi.
    Kun tämä näky oli päättynyt, meille aukeni toinen suuri kirkkauden näky, sillä profeetta Elia, joka otettiin taivaaseen maistamatta kuolemaa, seisoi meidän edessämme ja sanoi:
    Katso, aika on tullut, josta Malakian suu puhui, todistaen, että hänet [Elia] lähetettäisiin, ennen kuin se suuri ja peljättävä Herran päivä tulee, kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lapset isien puoleen, ettei koko maata lyötäisi kirouksella.
    Sen vuoksi tämän armotalouden avaimet on uskottu teidän käsiinne; ja tästä te voitte tietää, että Herran päivä, se suuri ja peljättävä, on lähellä, oven edessä." (LK 110:1-16)
Se oli tapahtunut! Tämä merkkitapaus jäi maailmalta huomaamatta, mutta se oli vaikuttava jokaisen sielun kohtaloon, joka on elänyt tai tulee elämään. Vähitellen alkoi tapahtua. Kirkko alkoi rakentaa temppeleitä.
    Maailmassa nousi siellä täällä ikään kuin itsestään esiin ihmisiä ja järjestöjä, jotka olivat kiinnostuneita sukututkimuksesta. Tämä kaikki on tapahtunut sen jälkeen, kun Elia ilmestyi Kirtlandin temppelissä. Juuri tuosta huhtikuun 3. päivästä vuonna 1836 lasten sydämet alkoivat kääntyä heidän isiensä puoleen. Sen jälkeen toimitukset eivät olleet tilapäisiä vaan pysyviä. Meillä oli sinetöimisvaltuus. Se on arvokkaampi kuin mikään muu valtuus. Se valtuus antaa merkityksen ja iankaikkisen pysyvyyden kaikille eläville ja kuolleille suoritettaville toimituksille, jotka tapahtuvat oikealla valtuudella.

Kaikki tapahtuu järjestyksessä
Kirtlandin temppelin dramaattisten tapahtumien jälkeen vaikeudet ja vainot pakottivat pyhät muuttamaan. Kaikkialla, minne he asettuivat asumaan, Herra ilmoitti heille suunnitelmat temppelin rakentamiseksi. Näin tapahtui sekä Independencessä että Far Westissä Missourissa. Näihin aikoihin pyhiä vainottiin ennennäkemättömän ankarasti, ja lopulta he pakenivat Nauvooseen Illinois'hin. Siellä annettiin jälleen ilmoitus ja käsky rakentaa Herran huone.

[Vainot olivat kyllä ankaria, mutta eivät suinkaan yksipuolisia. MAP-kirkko ei vieläkään ole Jumalan käskystä huolimatta pystynyt rakentamaan temppeliä osoitetulle paikalle.]

Herra selitti, että huoneen rakentamisen tarkoitus oli toimitusten ilmoittaminen. "Ja totisesti minä sanon teille: Tämä huone rakennettakoon minun nimelleni, jotta minä siinä paljastaisin toimitukseni kansalleni. Sillä mielisuosioni on ilmoittaa kirkolleni sellaista, mikä on ollut kätkettynä jo ennen maailman perustamista, mikä kuuluu aikojen täyttymisen armotalouteen." (LK 124:40-41)
    Herra oli sanonut, että temppeli olisi oleva paikka, jossa suoritettaisiin "teidän voitelunne ja pesunne ja kasteenne kuolleiden puolesta ja teidän juhlakokouksenne ja muistokirjanne Leevin poikien toimittamista uhrilahjoista ja teille annetuista sanoista kaikkeinpyhimmissänne joissa te saatte kanssakäymisenne, säädöksenne ja oikeutenne — ja ilmoitusten alkamisesta sekä Siionin perustamisesta ja sen osien kirkkaudesta ja kunniasta ja endowmentista ... minun pyhää huonettani koskevalla säädöksellä, sillä kansaani on aina käsketty rakentamaan se minun nimelleni". (LK 124:39)
    Kirkossa suoritetaan mm. seuraavia toimituksia: kaste, sakramentti, nimen ja siunauksen antaminen lapsille, sairaan siunaaminen ja voiteleminen, kirkon tehtäviin erottaminen ja virkoihin asettaminen. Näiden lisäksi on korkeampia toimituksia, jotka suoritetaan temppeleissä. Niitä ovat pesut, voitelut, endowment ja sinetöimistoimitus, jota yleensä sanotaan temppelivihkimiseksi.
    Kuinka tärkeitä nämä toimitukset ovat meille kirkon jäsenille?
    Voitko olla onnellinen, voitko tulla lunastetuksi, voitko saada korotuksen ilman niitä? Vastaus: Ne ovat enemmän kuin suositeltavia tai toivottavia ja vieläpä enemmän kuin tarpeellisia. Ne ovat jopa enemmän kuin tärkeitä. Ne ovat meille jokaiselle aivan ratkaisevia.
    Ellet ole vielä saanut niitä, pyri olemaan kelvollinen saadaksesi kunkin toimituksen omalla vuorollaan ja tehdäksesi ja pitääksesi kuhunkin liittyvät liitot. Jos olet jo saanut nämä toimitukset, päätä pitää tarkoin ne liitot, jotka niihin kuuluvat. Toisin sanoen pidä huoli siitä, että pätevät toimitukset ovat osa elämääsi, että kaikki on tässä suhteessa sinun osaltasi kunnossa.
    Saanen lainata merkityksellistä pyhien kirjoitusten kohtaa Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 132:

"Ja totisesti minä sanon teille, että tämän lain ehdot ovat seuraavat: Eivät mitkään liitot, sopimukset, sitoumukset, velvoitteet, valat, lupaukset, täyttämiset, yhdistämiset, liittämiset tai perimystoivo, joita ei tehdä tai jotka eivät tapahdu lupauksen Pyhän Hengen kautta ja joita ei sinetöi lupauksen Pyhä Henki hänen kauttaan, joka on voideltu, sekä ajaksi että iankaikkisuudeksi, ja tämä myös tapahdu korkeanpyhästi, ilmoituksen ja käskyn kautta, voideltuni välityksellä, jonka olen määrännyt maan päällä pitämään hallussaan tämän valtuuden, (ja minä olen määrännyt palvelijani Josephin pitämään hallussaan tätä valtuutta viimeisinä päivinä, ja maan päällä on kerrallaan vain yksi sellainen, jolle tämä valtuus ja tämän pappeuden avaimet on annettu) ole päteviä, eikä niillä ole pysyväisyyttä eikä voimaa kuolleiden ylösnousemuksessa taikka sen jälkeen; sillä kaikki sopimukset, joita ei ole tehty tätä tarkoitusta varten, päättyvät ihmisten kuollessa." (LK 132:7)
Tämä pyhien kirjoitusten kohta sekä sitä seuraavat jakeet ovat hyvin selviä. Herra sanoo, että Hän ei ole mielistyvä uhriin, jota ei ole uhrattu Hänen nimessään. Eikä Hän ota meidän kädestämme vastaan sellaista, mitä Hän ei ole määrännyt. Eikä mikään, mitä ihmiset ovat säätäneet, pysy ylösnousemuksessa eikä sen jälkeen. (Ks. LK 132:913.)
    Jokaisen myöhempien aikojen pyhän tulee tarkastella hengellistä kehitystään pitäen nämä vakavat sanat mielessään ja kysyä itseltään: Onko minun elämäni järjestyksessä? Olenko minä saanut kaikki ne evankeliumin toimitukset, jotka minun tässä elämäni vaiheessa olisi pitänyt saada? Ovatko ne päteviä?

[Kunpa vain mormonit kysyisivätkin itseltään näitä asioita edes joskus.]

Jos voit vastata näihin kysymyksiin myöntävästi ja jos toimitukset on tehty sinetöimisvaltuuden nojalla, ne pysyvät voimassa iankaikkisesti. Siinä tapauksessa elämäsi on tähän saakka järjestyksessä. Silloin sinun olisi hyvä ajatella eläviä ja kuolleita sukulaisiasi ja esittää samat kysymykset heistä.
    Tässä kirkossa on valtuus suorittaa kaikki välttämättömät toimitukset koko ihmissuvun lunastamiseksi ja korottamiseksi. Ja koska meillä on sinetöimisvaltuuden avaimet, niin se, minkä me sidomme oikeassa järjestyksessä täällä, on oleva sidottu taivaassa. Nämä avaimet, joiden nojalla voi sinetöidä ja sitoa maan päällä niin, että se on oleva sidottu taivaassa, ovat kaikkein korkein Jumalan lahja. Tällä valtuudella me voimme kastaa ja antaa siunauksia, antaa endowmenteja ja sinetöidä, ja Herra on pitävä meidän sitoumuksemme kunniassa.

[Kun kuolleista on ainakin teoriassa tiedettävä täsmälliset päivämäärätiedot ennen kuin heidän nimensä voidaan lähettää temppeliin toimituksia varten, olisi mukava tietää, kuinka kirkko aikoo ottaa muinaisten ihmisten tiedot selville, kun kirkonkirjoja ja väestönlaskentoja on pidetty vain muutama sata vuotta.]

Profeetta Joseph Smith sanoi, että häneltä kysyttiin usein:

"'Emmekö me voi pelastua ilman, että käymme läpi kaikki nuo toimitukset?' Vastasin: Emme, emme voi saada pelastuksen täyteyttä. Jeesus sanoi: Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa, ja minä menen ja valmistan teille sijaa. Sana koti olisi pitänyt kääntää valtakunta, ja jokaisen, joka korotetaan korkeimpaan asuinsijaan, on noudatettava selestistä lakia kokonaisuudessaan." (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, osa 6)
Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut:
"Olipa teillä tässä kirkossa mikä virka tahansa, olipa se apostoli, patriarkka, ylipappi tai mikä muu tahansa, niin te ette voi saada pappeuden täyteyttä, ellette mene Herran temppeliin saadaksenne nämä toimitukset, joista profeetta puhuu. Kukaan ei voi saada pappeuden täyteyttä temppelin ulkopuolella." (Joseph Fielding Smith, Elijah the Prophet and His Mission [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1957], s. 46)
Mainitsimme aiemmin temppelissä suoritettavat korkeammat toimitukset. Yksi niistä on endowment. Sana tarkoittaa rikkautta, jotakin kestävää ja suuriarvoista lahjaa. Temppeliendowment rikastuttaa ihmistä kolmella tavalla: a) Toimituksen vastaanottaja saa voiman Jumalalta. "Vastaanottajille annetaan voima korkeudesta." b) Vastaanottaja saa myös tietoa. "He saavat opetusta Herran tarkoituksista ja suunnitelmista." (Mormon Doctrine, s. 227) c) Kun ihminen sinetöidään alttarilla, hän saa ihmeellisiä siunauksia, voimaa ja kunniaa osana endowmentiaan.
    Endowmentista on julkaistu kaksi määritelmää tai kuvausta. Ensimmäisen niistä on esittänyt presidentti Brigham Young:
"Saanen esittää teille lyhyen määritelmän. Teidän endowmentinne tarkoittaa sitä, että te saatte Herran huoneessa kaikki ne toimitukset, jotka ovat teille välttämättömät lähdettyänne tästä elämästä, niin että voitte kulkea takaisin Isän kasvojen eteen ohi vartijoina seisovien enkelien, pystytte esittämään heille pyhään pappeuteen kuuluvat avainsanat, merkit ja tunnukset ja saatte iankaikkisen korotuksenne maasta ja helvetistä huolimatta."
(Brigham Youngin saarnoja [Helsinki: MAP-kirkko, julkaisematon suomennos], luku 27)
Vanhin James E. Talmage on kuvaillut endowmentia seuraavasti:
"Nykyisissä temppeleissä annettava temppeliendowment sisältää opetusta menneiden armotalouksien merkityksestä ja järjestyksestä sekä nykyisen tärkeydestä ihmiskunnan historian suurenmoisimpana ja ylevimpänä aikakautena. Tähän opetussarjaan kuuluu selvitys luomiskauden huomattavimmista tapahtumista: ensimmäisten vanhempiemme tilasta Eedenin puutarhassa; heidän tottelemattomuudestaan ja siitä aiheutuneesta karkottamisestaan pois tuosta autuaasta asuinpaikasta; heidän tilastaan yksinäisessä ja synkässä maailmassa, kun heidät oli tuomittu hankkimaan elantonsa hiellä ja vaivalla; lunastussuunnitelmasta, jonka avulla tuo suuri rikkomus voidaan sovittaa, suuren luopumuksen ajanjaksosta; evankeliumin ynnä kaikkien sen muinaisten voimien ja oikeuksien palauttamisesta; siitä ehdottomasta ja välttämättömästä vaatimuksesta, että ihmisen on oltava puhdas ja omistauduttava kaikelle oikealle nykyisessä elämässä sekä tinkimättömästä mukautumisesta evankeliumin vaatimuksiin."
(Ks. James E. Talmage, Herran huone [Helsinki: MAP-kirkko, 1975], s. 87.)
Tämä vanhin Talmagen lausunto osoittaa, että saadessaan endowmentinsa ihminen saa opetusta siitä, mitkä olivat Herran tarkoitukset ja suunnitelmat Hänen luodessaan ja asuttaessaan maan. Hän saa myös opetusta siitä, mitä hänen pitää tehdä saadakseen korotuksen.
    Täydellisen korotuksen saamiseksi vaaditaan endowmentin siunaus. Jokaisen myöhempien aikojen pyhän tulee pyrkiä olemaan kelvollinen saadakseen tämän siunauksen.
    Pesu- ja voitelutoimituksia nimitetään temppelissä usein valmistaviksi toimituksiksi. Tässä yhteydessä riittää, että sanomme seuraavaa: Endowmentiin liittyy pesuja ja voiteluja, jotka ovat luonteeltaan vertauskuvallisia mutta joissa luvataan tiettyjä siunauksia niin tässä elämässä kuin tulevaisuudessakin.
    Näiden toimitusten yhteydessä sinut puetaan temppelissä virallisesti garmentiin ja sinulle luvataan siihen liittyviä suurenmoisia siunauksia. On tärkeää, että kuuntelet näiden toimitusten aikana tarkasti ja yrität painaa mieleesi luvatut siunaukset ja ne ehdot, joilla ne toteutuvat.
    Sinetöimistoimitus on se toimitus, joka liittää perheet iankaikkisesti yhteen. Temppeliavioliittoon vihkiminen on sinetöimistoimitus. Kun aviopari sinetöidään temppelissä siviilivihkimisen jälkeen, ne lapset, joita heille on syntynyt ennen temppelisinetöimistä ja jotka siis eivät ole syntyneet liiton alaisina, sinetöidään heihin lyhyellä ja pyhällä toimituksella.
    Pidä huoli siitä, että elämäsi on täysin kunnossa. Se toteutuu vain, jos saat temppelisiunauksesi ja toimituksesi, sillä "jumalisuuden voima ilmenee sen toimituksissa". (LK 84:20)

Pyhät liitot
Herra on ilmoittanut ilmoituksessa, joka nykyään on Opin ja Liittojen Kirjan luku 132, seuraavaa:

"Sillä katso, minä ilmoitan sinulle uuden ja iankaikkisen liiton, ja jos sinä et pysy siinä liitossa, sinä olet tuomittu, sillä kukaan ei voi hyljätä tätä liittoa ja päästä minun kirkkauteeni.
    Sillä kaikki, jotka haluavat siunauksen minun käsistäni, pysykööt laissa, joka on määrätty sen siunauksen saamiseksi, ja sen ehdoissa, niin kuin on säädetty ennen maailman perustamista." (LK 132:4-5)
Presidentti Joseph Fielding Smith on määritellyt uuden ja iankaikkisen liiton seuraavasti:
"Mikä on uusi ja iankaikkinen liitto? Valitettavasti minun täytyy sanoa, että on muutamia kirkon jäseniä, jotka ovat joutuneet harhaan ja ymmärtäneet väärin sen, mikä uusi ja iankaikkinen liitto tosiasiassa on. Uusi ja iankaikkinen liitto on kaikkien evankeliumin liittojen ja velvoitusten yhteissumma." (Pelastuksen oppeja, 3 osaa [Helsinki: MAP-kirkko,1977-1982], osa 1, s.154)
Tämä liitto sisältää kaikki evankeliumin toimitukset, joista korkeimmat suoritetaan temppelissä. Lainaamme edelleen presidentti Smithin sanoja:
"Tässä on selvä ja yksityiskohtainen määritelmä uudesta ja iankaikkisesta liitosta. Se käsittää kaikki — se on evankeliumin täyteys. Siten asianmukainen avioliittoon vihkiminen, kaste, pappeuteen asettaminen, kaikki muu — jokainen sopimus, jokainen velvoite, jokainen toimitus, joka kuuluu Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin ja jonka sinetöi lupauksen Pyhä Henki, on tässä annetun lain mukaan osa uutta ja iankaikkista liittoa."
(Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 156)
Edellä lainatussa jakeessa (LK 132:4) Herra puhuu niin selvästi, että siitä ei voi erehtyä: "... sillä kukaan ei voi hyljätä tätä liittoa ja päästä minun kirkkauteeni."
    Ne, jotka menevät temppeliin, saavat ottaa päällensä tiettyjä liittoja ja velvoituksia, jotka koskevat heidän omaa korotustaan ja muiden korotusta. Vanhin James E. Talmage on kirjoittanut:
"Endowmentiin kuuluvissa toimituksissa asianomainen henkilö ottaa täyttääkseen tiettyjä velvoitteita, kuten liiton ja lupauksen, että hän noudattaa ehdottoman hyveellisyyden ja siveyden lakia, on laupias, lempeä, suvaitsevainen ja puhdas; omistaa sekä kykynsä että aineelliset varansa totuuden levittämiseen ja ihmissuvun kohottamiseen; on jatkuvasti uskollinen totuuden asialle ja pyrkii kaikin tavoin edistämään suurta valmistustyötä, jotta maa saatettaisiin valmiiksi vastaanottamaan Kuninkaansa — Herran Jeesuksen Kristuksen. Kunkin liiton solmimisen ja kunkin velvoitteen vastaanottamisen yhteydessä julistetaan luvattu siunaus, joka on riippuvainen ehtojen uskollisesta täyttämisestä."
(Herran huone, s. 88)
Me teemme Herran kanssa liiton, että omistamme aikamme, kykymme ja varamme Hänen valtakuntansa rakentamiseen.
    Me olemme liitonkansaa. Me teemme liiton, että annamme aikamme ja varamme ja kykymme — kaiken, mitä olemme ja mitä omistamme Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päällä. Yksinkertaisesti sanoen me teemme liiton, että teemme hyvää. Me olemme liitonkansaa, ja temppeli on meidän liittojemme keskipiste. Se on liiton alkulähde.
    Tule temppeliin. Sinun pitäisi tulla temppeliin. Toimiessasi siellä sijaisena jonkun kuolleen puolesta voit samalla itse kerrata niitä liittoja, joita olet tehnyt. Voit painaa entistä lujemmin mieleesi ne suuret hengelliset siunaukset, jotka liittyvät Herran huoneeseen.
    Ole uskollinen evankeliumin liitoille ja toimituksille. Pyri tulemaan yhä kelvollisemmaksi näihin pyhiin toimituksiin askel askeleelta koko elämäsi ajan. Pidä niihin kuuluvat liitot kunniassa. Jos teet näin, olet onnellinen.
    Silloin elämäsi on järjestyksessä — kaikki on kohdallaan. Perheesi on liitetty yhteen sellaiseen järjestykseen, jota ei voi koskaan hajottaa.
    Ne siunaukset, joita voit saada pyhästä temppelistä, ovat liitoissa ja toimituksissa. Varmasti Herra on mielistynyt meihin, jos meistä voidaan sanoa: Hän pitää liittonsa.

Ei ilman vastustusta
Temppelit ovat kirkon hengellisen voiman keskus. On odotettavaa, että paholainen yrittää vaikuttaa meihin kirkkona ja yksilöinä, kun pyrimme osallistumaan tähän pyhään ja innoitettuun työhön. Hänen keinonsa vaihtelevat menneitten aikojen hirvittävistä vainoista välinpitämättömyyteen työtä kohtaan. Viimeksi mainittu on kenties kaikkein vaarallisin ja heikentävin temppelityön vastustuksen muoto.
    Temppelityö aiheuttaa paljon vastustusta, koska se on myöhempien aikojen pyhille ja koko kirkolle suuri hengellisen voiman lähde.
    Loganin temppelin kulmakiven pyhittämistilaisuudessa presidentti George Q. Cannon sanoi seuraavasti:

"Jokainen temppelin perustuskivi ja jokainen temppeli, joka rakennetaan Herran pyhälle pappeudelleen ilmoittaman järjestyksen mukaan, vähentää saatanan voimaa maan päällä ja lisää Jumalan ja jumalisuuden voimaa, saa taivaan voimat liikkeelle meidän hyväksemme ja kutsuu meille iankaikkisten Jumalien ja heidän kasvojensa edessä asuvien siunaukset."
("The Logan Temple", Millennial Star, 12. marraskuuta 1877, s. 743)
Kun kirkon jäsenet ovat huolten painamia tai kun tärkeät päätökset painavat raskaasti heidän mieltään, he menevät tavallisesti temppeliin. Sinne on hyvä viedä huolensa. Temppelissä me voimme nähdä asiat hengellisestä näkökulmasta. Siellä me olemme temppelipalveluksen aikana "poissa maailmasta".
    Yksi arvokkaimpia asioita näissä tilanteissa on se, että me teemme jonkun toisen puolesta jotakin, mitä hän itse ei voi tehdä. Suorittaessamme endowmentia jonkun kuolleen puolesta meistä tuntuu, että uskallamme rohkeammin rukoilla Herralta apua itsellemme. Kun nuoren avioparin täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä, on erittäin hyödyllistä mennä käymään temppelissä, mikäli sellainen on lähellä. Temppelin hengellisessä ilmapiirissä on jotakin puhdistavaa ja selventävää.
    Joskus ajatuksemme ovat niin kiinni ongelmissamme ja niin monet asiat vaativat samanaikaisesti huomiotamme, että me emme yksinkertaisesti pysty ajattelemaan ja näkemään selkeästi. Temppelissä hämmingin nostattama tomupilvi näyttää laskeutuvan, sumu ja usva hälvenee, ja me "näemme" sellaista, mitä emme ennen pystyneet huomaamaan, ja löydämme ongelmistamme ulospääsyn, jota emme ennen tienneet.
    Herra siunaa meitä meidän osallistuessamme temppelien pyhiin toimituksiin. Siellä saatavat siunaukset eivät rajoitu ainoastaan temppelipalvelukseen. Meitä siunataan kaikissa toimissamme. Me olemme kelvollisia pyytämään, että Herra pitää huolen niin hengellisistä kuin ajallisista asioistamme.

Elian henki
Tammikuun 21. päivänä vuonna 1844 profeetta Joseph Smith kirjoitti: "Saarnasin temppelin kaakkoisnurkalla useille tuhansille ihmisille, vaikka sää olikin jokseenkin epämiellyttävä. Aiheenani oli isien sydänten sinetöinti lapsiin ja lasten sydänten sinetöinti isiin." (History of the Church, osa 6, s. 183)
    Wilford Woodruff kirjoitti saarnan muistiin, ja profeetta Joseph Smith liitti historiaansa seuraavan otteen veli Woodruffin muistiinpanoista:

"Raamatussa sanotaan: 'Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.'
    Sanan kääntää pitäisi kuulua sitoa eli sinetöidä. Mutta mikä on tämän tärkeän palvelustehtävän tarkoitus ja miten se toteutetaan? Avaimet annetaan, Elian henki on tuleva, evankeliumi vakiinnutetaan, Jumalan pyhät kootaan, Siion rakennetaan ja pyhät tulevat pelastajina Siionin vuorelle."
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, osa 6)
Elian henki, josta profeetta tässä ja muissa yhteyksissä puhui, on jotakin hyvin todellista. Kun se alkaa vaikuttaa johonkuhun kirkon jäseneen, se on voimakas ja pakottava voima, joka saa häneen halun tehdä sukututkimus- ja temppelityötä. Se saa hänet tuntemaan huolta esi-isiensä hyvinvoinnista. Kun tuo henki tulee, me haluamme tietää enemmän esi-isistämme — me haluamme tuntea heidät.
    Profeetta Joseph Smith on sanonut:
"Toivoisin teidän ymmärtävän tämän asian, sillä se on tärkeä; ja jos te otatte sen vastaan, niin tämä on Elian henki, että me lunastamme kuolleemme ja liitämme itsemme esi-isiimme, jotka ovat taivaassa, ja sinetöimme kuolleemme tulemaan esiin ensimmäisessä ylös nousemuksessa; ja nyt me haluamme Elian voiman sinetöivän maan päällä asuvat niihin, jotka ovat taivaassa. Tämä on Elian voima ja Jehovan valtakunnan avaimet."
(History of the Church, osa 6, s. 252)
Lopulta sukupolvien ketju tulee olemaan täydellinen ja koko ihmissuku voidaan sinetöidä yhteen.

Kohti esirippua
Meidän täytyy oppia ymmärtämään, miksi me rakennamme temppeleitä ja miksi meiltä vaaditaan toimituksia. Sen jälkeen me saamme jatkuvasti opetusta ja valistusta hengellisesti tärkeissä asioissa. Se tulee rivinä rivin päälle, käskynä käskyn päälle, kunnes me saavutamme valkeuden ja tiedon täyteyden. Siitä tulee meille jokaiselle henkilökohtaisesti suurenmoinen suoja, ja se suojaa myös kirkkoa.
    Mikään muu työ ei ole tälle kirkolle parempi suoja kuin temppelityö ja sitä tukeva sukututkimustyö. Mikään muu työ ei ole hengellisesti jalostavampaa. Mikään muu työ ei anna meille enemmän voimaa. Mikään muu työ ei vaadi korkeampaa vanhurskauden ihannetta.
    Temppelityö antaa meille kilven ja suojan sekä yksilöinä että kansana. Temppelitoimituksissa meidät asetetaan liiton alaisiksi - siellä meistä tulee liitonkansaa.
    Jos me tunnustamme temppelitoimituksia koskevan ilmoituksen, jos teemme liittomme varauksetta ja ilman puolusteluja, Herra on suojeleva meitä. Me saamme elämän vaikeuksissa tarvitsemaamme innoitusta.
    Temppeleissä tehtävä työ on totta. Se ilmoitettiin verhon toiselta puolelta, ja ilmoitus jatkuu.
    Jokainen kirkon jäsen voi saada henkilökohtaista ilmoitusta temppelityöstä.
    Tule siis temppeliin — tule saamaan siunauksesi. Se on pyhää työtä.


Klikkaa jos haluat katsoa suurempaa versiota  kuvasta. Tukholman temppeli, jossa suomalaiset mormonitkin käyvät, sijaitsee Västerhaningessa aivan paikallisjuna-aseman vieressä. Huomaa tornin huipulla enkeli Moroni puhaltamassa pasuunaansa. MAP-kirkossa ei käytetä ristiä, saati ristiinnaulitun kuvaa missään yhteydessä.
    Espooseen on rakenteilla samankaltainen temppeli, jonka odotetaan valmistuvan aikaisintaan elokuussa 2006.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999-07-11 — 2004-09-10